fredag 30 maj 2014

Seger: Välkommen hem Laziz!

Laziz Sharifov utvisades till diktaturens Kazakstan  Hemma i Sverige ikväll

På Arlanda nu: Lina Rigney Thörnblom och Erik Forsberg med en
glad Laziz
 - Det är så fint att se er allasa en glad och tagen Laziz Sharifov på Arlanda när han möttes upp av vänner och kamrater som kämpat i kampanjen "Låt Laziz stanna i Sverige".

Familjen Sharifov tillhör minioriteten uzbeker som i diktaturens Kazakstan ofta utsätts för trakasserier, hot och våld. Den 18-årige boxningstalangen och SM-mästaren Laziz från Haninge har vänner och grannar som har dödats och har själv misshandlats innan han som barn lyckades fly till Sverige med sin familj.
Trots detta tvångsutvisades Laziz på ett rättsvidrigt sätt den 26 november förra året. Advokatens överklagan med nya bevis på hot mot familjen ignorerades och svensk polis lämnade över Laziz till de kazakstanska myndigheterna. Han släpptes först efter 37 timmars inlåsning på flygplatsen i Almaty.

tisdag 27 maj 2014

Vårdkaos väntar i sommar

Av Robert Bielecki

Inga lärdomar verkar ha dragits efter förra årets kaosartade sommar inom vården. Denna sommar spås av vissa rapporter bli ännu värre än föregående år.


Larmrapporterna om främst underbemanning inom vården till sommaren duggar just nu tätt. I Stockholmsområdet kommer ambulanser att stå stilla på grund av personalbrist rapporterar Metro. Jenny Olsson på Vårdförbundet säger till Västerbottennytt att antalet vårdplatser har minskat mer i år än föregående år eftersom landstinget har anställt för få sjuksköterskor, och läget är värst på akuten, kirurgin, cancercentrum samt kardiologen vid Norrlands universitetssjukhus.
I Sundsvall har ett extremt läge blivit vardag, där avdelningarna i princip varje dag sedan i julas har haft överbeläggningar. Sjuksköterskor sover dåligt, har ont i magen och vissa gråter på jobbet, larmar Vårdförbundets förtroendevalda.

tisdag 20 maj 2014

Isar smälter i ohejdbar takt

Kapitalismen oförmögen att lösa klimatkrisen

Therese Svensson (RS)
Av Therese Svensson

Västantarktis glaciärer kollapsar och det är försent att hindra processen. Världshaven kommer därmed stiga ännu mer och snabbare än man tidigare beräknat. Detta visar två nya forskningsrapporter som publicerades förra veckan.
Den amerikanska rymdstyrelsen NASA ligger bakom en av rapporterna och en forskargrupp på University of Washington den andra. Oberoende av varandra har de kommit fram till liknande resultat.
Västantarktis istäcke utgör cirka 10 procent av den totala ismassan i Antarktis och där isen mynnar ut i havet bildas flytande glaciärer. Forskare har de senaste åren uppmärksammat att dessa flytande glaciärer tunnas ut mer och rör sig snabbare för varje år. När isen blir tunnare lyfts den upp mot ytan. Allt kraftigare vindar, som är en följd av den globala uppvärmningen, får varma vattenmassor från havsbotten att strömma in under isen.
Glaciärerna smälter underifrån och de nya forskningsresultaten visar på att glaciärerna nu har börjat falla sönder i en allt mer oroväckande takt.


I FN:s senaste klimatrapport (IPCC) beräknas vattennivån stiga med cirka 1 meter inom hundra år. Men enligt huvudförfattaren till NASA-rapporten är då inte en massiv islossning i Antarktis medräknad. Han menar att en vattennivåhöjning på upp till tre meter till år 2100 är mer sannolikt, och då processen inte går att stoppa kan all is i Västantarktis vara borta inom några århundranden.
Glaciärsmältningen är en del av de rådande klimatförändringarna. Sedan den industriella revolutionen har ständigt ökade utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, förstärkt den globala uppvärmningen. Dessa gaser hinner inte tas upp av naturen och följden blir en ökad växthuseffekt och högre temperaturer. Detta medför i sin tur ödesdigra konsekvenser för allt liv på planeten.
Det är framförallt de rika ländernas elproduktion och transport som ligger bakom den stora mängd utsläpp som påverkar klimatet. Men det är de fattiga som får betala när kapitalismen gör rovdrift på miljön. Redan nu drabbas människor världen över av klimatförändringarna. Bangladesh är exempelvis ett land som drabbas hårt av översvämningar och extremt väder. Tusentals människor flyttar mot städerna där liv i absolut fattigdom väntar. Temperaturhöjningen bidrar till att stora områden kommer bli helt obeboeliga inom några århundraden.

tisdag 13 maj 2014

Borgarna och Miljöpartiet stoppade rätten till kollektivavtal

Miljöpartiet skälldes ut av demonstranterna efter sveket
Kampanj för trygga jobb marscherade till kommunhuset.
Foto: Edvin Edenhage
Igår röstade den borgerliga majoriteten i Haninge kommunfullmäktige ned förslaget att kräva kollektivavtal i alla offentliga upphandlingar.
I december fanns det en majoritet för kollektivavtal då Miljöpartiet, som styr tillsammans med Alliansen i Haninge, lovade att rösta för kollektivavtal med Socialdemokraterna, Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet (Läs om debatten här). Då återremitterade de fyra borgerliga partierna frågan (med en tredjedel av ledamöternas röster skjuts frågan tillbaka till kommunstyrelsen) och har sedan inte släppt tillbaka ärendet till omröstning förrän Miljöpartiet gått med på att byta sida. Miljöpartiets svek kom fram i ljuset bara fem dagar innan kommunfullmäktigemötet skulle äga rum (Läs mer här om den upprörda kritiken mot Miljöpartiet).

Sanna Tefke från Rättvisepartiet Socialisterna sågade borgarnas och Miljöpartiets position:
- Kollektivavtal räddar liv, särskilt i bygg- och åkeribranschen. Det säkerställer för alla grunden för bra villkor och trygghet. En kan undra vad för sorts erbjudande Miljöpartiet fått i utbyte för att byta sida på bekostnad av tryggheten för löntagarna.

Sanna Tefke (RS) skäller ut Miljöpartiet i kommunfullmäktige.
Livsändning från kommunhuset.
- Vi arbetar i majoriteten. Då får man ge och ta. Nu har vi fått ge, förklarade sig Miljöpartiets gruppledare Anna Ragnar, dock utan att berätta vad de 'fått' i utbyte mot att tusentals anställda förnekas rätten till trygga och avtalsenliga villkor och löner.

Inga fler privata skolor!

Rättvisepartiet Socialisternas förslag i kommunfullmäktige till skolstruktur i Vega, Handen och Västerhaninge

På kommunfullmäktige igår hade den borgerliga majoriteten lagt fram ett förslag till skolstruktur för stadsdelarna Vega, Handen och Västerhaninge. Det kommer behövas en massiv utbyggnad av skola och annan infrastruktur, inte minst i Vega där det byggs en helt ny stadsdel. Borgarnas förslag gick ut på att riskkapitalister skulle ansvara för en stor del av den kommande nödvändiga utbyggnaden. Detta samtidigt som Fria gymnasieskolan meddelar att de lägger ned och nya brister i friskolorna uppdagas hela tiden runt om i landet.

Lina Rigney Thörnblom
Lina Rigney Thörnblom föredrog Rättvisepartiet Socialisternas motförslag:
- Rättvisepartiet Socialisterna anser att det är nödvändigt med en skolstruktur för att kommunen i framtiden ska kunna ge barn och unga den omsorg och den utbildning de behöver. Med det sagt så är den föreslagna skolstrukturen inte ett alternativ. Den går ut på att privata företag till stor del förväntas att ansvara för just den så viktiga utbildningen och omsorgen. Den uppgiften är kommunens. Privata företag har ett annat ofrånkomligt intresse än att tillgodose barn och ungas behov. 

- I förslaget till skolstruktur har man räknat på hur många som idag väljer kommunala skolor. Det behövs en beräkning på hur många som skulle välja kommunala skolor om de var nybyggda eller renoverade. Hur stor andel har till exempel valt Höglundaskolan? Det är tydligt att många elever i Jordbro som valde bort Jordbromalmsskolan skulle ha valt annorlunda om skolan hade rustats upp eller varit nybyggd. I den föreslagna skolstrukturplanen är klasserna beräknade att bestå av 25 elever. Samma beräkning har gjorts för både klasser i F-6 som för 7-9. Det är helt orimligt att det i en klass ska bestå av 25 barn, särskilt i de lägre åldrarna.

Kommunalråd erkänner odemokratiskt samråd under RS utfrågning i kommunfullmäktige

Rättvisepartiet Socialisterna anser att Jordbro Kultur- och föreningshus ska vara till för föreningarna, ungdomarna och jordbroborna främst
Lina Rigney Thörnblom (RS) frågade ut Peter Olevik Dunder (FP)
Under måndagens kommunfullmäktige kritiserade Rättvisepartiet Socialisterna det otroligt odemokratiska 'samrådet' kring ett stort planprogram för centrala Jordbro. Frågor som utreds i planprogrammet är bland annat Moränvägens utformning, fler bostäder, affärslokaler i centrum, bussförbindelse till Jordbro centrum och nytt kultur- och föreningshus. Borgarna vill riva kultur- och föreningshuset nuvarande lokaler medan föreningsaktiva i huset vill ha kvar huset. Rättvisepartiet Socialisterna har behärt i ett öppet brev att samrådet måste förlängas och att de föreningsaktivas egna förslag måste få komma fram.

- Det finns en stark kritik mot hur samrådet har gått till om planen för Jordbros utveckling. Jordbro Världsorkester (som är en av de största aktörerna inom Jordbro Kultur- och föreningshus) känner att de inte blivit lyssnade på. På det sista samrådsmötet den 8 april deltog ingen från kommunledningen eller Stadsbyggnadsnämnden. Samrådstiden var bara två och en halv vecka långt. Planförlagen fanns bara tillgängliga på kommunhuset under arbetstid (öppet måndag–onsdag 8–17, torsdag 8–18 och fredag 8–15), förslagen fanns bara tillgängliga på svenska och skickades inte ut till alla jordbrobor, bara till hushållen närmast planområdet, berättade Lina Rigney Thörnblom och frågade Peter Olevik Dunder (FP), kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, vad han ansåg om det odemokratiska samrådet.

- Det är olyckligt. Samråden brukar vara sex veckor, nu var det bara tre veckor (i verkligheten 2,5). Vi får dra lärdomar av detta. Men det kommer nya samråd, svarade Peter Olevik Dunder (FP) och berättade att steg två i planeringsprocessen är att upprätta detaljplan för området, vilket också kommer gå ut på samråd.

torsdag 8 maj 2014

Chocken inför omröstningen på måndag: Miljöpartiet sviker löftet om kollektivavtal

"Miljöpartiets svek kommer leda till fler döda arbetare"

Inför omröstningen i Haninge kommunfullmäktige på måndag, om att kräva kollektivavtal i alla upphandlingar, kommer nu en kalldusch för många löntagare: Miljöpartiet sviker sitt löfte och tillintetgör därmed förhoppningen om kollektivavtal. Såvida de inte rättar till sitt misstag innan omröstningen (Uppdatering: Kollektivavtal röstades ned).
På måndag demonstrerar flera löntagargrupper för trygga jobb i Haninge. Huvudparollen är för rätten till kollektivavtal - en rättighet som borgarna i kommunledningen till varje pris vill stoppa. När borgarna i december såg att det fanns en knapp majoritet (S, RS, V och MP) i kommunfullmäktige att börja kräva kollektivavtal i alla upphandlingar - skickade man tillbaka ärendet till kommunstyrelsen för "att utredas". Sen vägrade borgarna låta kommunfullmäktige rösta i frågan på de kommande tre sammanträdena.

Klicka för högre upplösning
Demokratin är begravd
Nu visar det sig att omröstningen om kollektivavtal kommer att avgöras på måndagens kommunfullmäktige, den 12 maj. Varför? Jo, Miljöpartiet har ändrat uppfattning och lovat borgarna att rösta NEJ till kollektivavtal (!). Så fungerar borgarnas syn på demokrati: När det finns majoritet för att avsevärt förbättra villkoren, då får ingen omröstning ske; När de köpt över röster (Miljöpartiets) så det finns majoritet att fortsätta lönedumpa, först då kan omröstning hållas.
I skrivande stund, torsdag 8 maj (fyra dagar innan sammanträdet), har fortfarande inga handlingar inför kommunfullmäktige skickats ut till ledamöterna, trots att detta skulle skett absolut senast i måndags.

- Vissa skulle säga att 'det ligger en hund begraven' här. Men det är faktiskt demokratin som begravts, kommenterar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.

måndag 5 maj 2014

Kampanj för trygga jobb och kollektivavtal

Nybildade ”Kampanj för trygga jobb i Haninge” demonstrerar utanför kommunfullmäktige den 12 maj och lanserar landsomfattande fackligt upprop 
Lagerarbetare, taxichaufförer, distrubutionschaufförer m fl
gör sig redo för kampanj inför demonstration utanför Haninge
kommunfullmäktige den 12 maj.
Från vänster: Malin Mikaelsson, Allonias Sebhatu, Murat Ugur,
Robert Bielecki, Mikael Olsson och Pia Nevalainen
.
”Osäkra anställningar samt dumpning av löner och villkor drabbar allt fler. Det drabbar löntagare i alla branscher, från bygg-, logistik- och transport till vård- och omsorg. Det pågår en arbetsgivaroffensiv för att undergräva fackets ställning överallt och därmed vår gemensamma styrka. Det är dags att ta strid för trygga jobb och anställningar, kollektivavtal, meddelarfrihet och rätten till facklig organisering utan hot och repressalier.”

Det skriver initiativtagarna till uppropet 'Vi kräver trygga jobb!':
Allonias Sebhatu, taxichaufför och organisatör för Transport; Mattias Bernhardsson, initiativtagare till kontaktsida för utnyttjade arbetare; Jessica Moya, lagerarbetare och Handelsombud; Johnny Ahlgren, lagerarbetare och ordförande för Handelsklubben på Dagab i Jordbro; Katja Raetz, sjuksköterska och arbetsplatsombud i Vårdförbundet; Mikael Olsson, taxichaufför och ledamot i taxisektionen, Transport avd 5; Sanna Tefke, vårdbidräde; Malin Mikaelsson, c-chaufför; och Pia Nevalainen, lagerarbetare.
Mattias Bernhardsson talar om rätten till svenska kollektivavtal
och kampanjen i Haninge på demonstration med
Svenska Transportarbetareförbundet.
Uppropet som nu sprids i hela landet gäller fyra krav:
• Svenska kollektivavtal ska gälla alla!
• Meddelarfrihet ska stå över lojalitetsklausuler!
• Allas rätt till heltid och fast anställning – utan delade turer!
• Nej till bemanningsföretag – trygga jobb och anställningar åt alla!

Initiativtagarna har också bildat en kampanj lokalt: ”Kampanj för trygga jobb i Haninge” och mobiliserar till demonstration utanför kommunfullmäktige den 12 maj. Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar är en aktiv del av kampanjen.

torsdag 1 maj 2014

1 maj-hälsningar från Jordbro!

Nedre till vänster: Ruben Derkert talar om kampen för Jordbro
Kultur- och föreningshus. Övre och nedre till höger: Therese Svensson
talar om framgångarna för RS klimatförslag i kommunfullmäktige.
Alla uppmanades också att demonstrera den 12 maj då vi kräver
kollektivavtal, meddelarfrihet, rätt till fasta anställningar m m.