tisdag 16 december 2014

Felanmälningsaktion vid Newsecs kontor

Kampanjen för upprustning av slumvärden Patrizia Immobilien KAG:s lägenheter i Jordbro håller pressen uppe. Igår bildade hyresgäster kö utanför förvaltaren Newsecs kontor för att felanmäla efter uppmaning av nätverket Rusta upp Jordbro.
Full både inne i och utanför Newsecs kontor
- Vi har gått ut till alla boende på Sandstensvägen och Blockstensvägen och uppmanat dem att felanmäla alla fel och brister i sina lägenheter. Många har inte känt till sina rättigheter eller inte vågat felanmäla då de blivit utskällda av Newsec tidigare. Nu gör vi detta tillsammans vilket innebär en kollektiv styrka. Många felanmäler nu dessutom för andra eller tredje gången då det inte hänt någonting tidigare. 35 hyresgäster har nu felanmält som ett resultat av uppmaningen och vi ser att det kommer in fler hela tiden. Denna gång begär hyresgästerna kopior av sina felanmälningar och skickar till oss, så att vi kan följa upp, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och aktiv i nätverket Rusta upp Jordbro.

Det handlar om svartmögel i badrum och kök, trasiga golv och lister, kalla lägenheter och trasiga element, översvämning och mögel i källarutrymmen, trasiga och smutsiga tvättstugor samt nedslitna och mörka gårdar där både stolp- och portbelysningen är trasig.
När flera hyresgäster har tvingats flytta till evakueringslägenheter har hyresreduktionen de blivit lovade helt uteblivit. En hyresgäst har fått elräkningar på över 20 000 kronor för de fläktar och verktyg som stått på under renovering.

tisdag 9 december 2014

Nytt högerstyre i Haninge lägger stor nedskärningsbudget

S, MP och C bildar nytt högerstyre  RS vägrar skära ner

Mattias Bernhardsson (RS)
Under gårdagens budgetdebatt i Haninge kommunfullmäktige klagade Moderaternas avgående kommunalråd Martina Mossberg på att "Rättvisepartiet Socialisterna vill ge mer till alla" och därför inte klarar av att att prioritera de som verkligen behöver samhällets insatser. Detta som svar på Rättvisepartiet Socialisternas (RS) satsningar på höjda lägstalöner för kommunaställda, mer pengar till kvinnojouren, fler lärare etc (Läs hela RS alternativa budget här).

- Vi föreslår inte mer åt alla. Vi föreslår ju en sänkning av din lön, svarade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson, följt av gapskratt bland åhörarna.

Den gamla borgerliga alliansens nedskärningsbudget för 2015 borde vara ett minne blott efter valet som innebar slutet för deras 8-åriga styre (M, FP, KD, C och MP). Men så är inte fallet. Socialdemokraterna har bildat koalition med Centerpartiet och Miljöpartiet. Nu vill de fortsätta nedskärningspolitiken.

Mattias Bernhardsson (RS) sågade koalitionsbudgeten:
- I juni lade Socialdemokraterna ett budgetförslag för 2015 som innehöll 70 miljoner kronor mer än borgarnas, främst i skolan där de föreslog 30 miljoner kronor mer än borgarna med tal om "fler lärare och mindre klasser". Detta gick de till val på medan de var i opposition. Nu efter valet, när de fått rösterna är deras satsningar hux flux borta när budgeten för 2015 ska beslutas om igen. 
S/MP/C-budgetförslaget föreslår samma budgetram som den gamla borgerliga budgeten vilket kan komma att innebära nedskärningar på ca 99 miljoner kr, då nämnderna inte fullt ut kompenseras för beräknade volymökningar eller lön- och prisökningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen varnade under vårens budgetkonferens att med den föreslagna budgeten kommer de tvingas dra ned med fem anställda och att höja hyror.

- Både med Moderaternas och Socialdemokraternas förslag kommer Äldrenämnden få ca 45 miljoner kr för lite för att klara av de nödvändiga resursökningarna och dagens verksamhet. Hur ska det här klaras av? Antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar på dag- och kvällstid har ökat med 89 procent mellan 2009-2013. Om nuvarande volymutveckling håller i sig i år kommer ökningen att vara 97 procent, på bara fem år. Under den gamla borgerliga kommunledningens styre har det ökade omsorgsbehovet - enligt förvaltningens bedömning - "lösts" genom fler insatser av de privata hemtjänstföretagen och genom fler insatser av anhöriga, d v s främst kvinnor som genom obetalt arbete gör kommunens jobb. Mer vinstdrivande verksamhet på våra skattepengar och mindre jämställdhet, belastat på redan hårt arbetande kvinnors ryggar. Är det så Socialdemokraterna vill ha det? Det är redan så att Haninge kommuns ersättning till hemtjänst - både kommunal och privat - är lägre än snittet i jämförbara kommuner, sa Mattias.
En del av anhörigvården avlönas numera i Haninge och RS kommer att se över vilka villkor kommunen erbjuder dem. 

Mattias Bernhardsson (RS) redogjorde för RS budgetförslag för 2015, vilken partiet lade fram redan i juni (Läs mer här) och nu lade fram igen som det enda alternativet mot nedskärningar. Vänsterpartiet lade också fram sitt budgetförslag. I slutändan stod det mellan de två borgerliga förslagen: "Alliansen" (M/FP/KD) mot "koalitionen" (S/MP/C). SD röstade med alliansen och V med koalitionen. 

Det var koalitionens budget som vann vilket innebär att det blir S/MP/C som med stöd av V ska administrera nedskärningsbudgeten. Även om budgeterna skiljer sig åt något vad gäller de allmänna politiska målen, betyder dessa skillnader ingenting om de ekonomiska ramarna är detsamma och ingen föreslår omfördelningar. 

- Alla partier, oavsett hur långt de står ifrån varandra ideologiskt, blir till samma nedskärningsadministratörer, om de inte ifrågasätter den svältkur staten försatt kommunerna i, förklarade Mattias Bernhardsson som menade att kommunerna måste kräva återbetalning av staten för flera års utebliven kompensation för lön- och prisökningar samt nya ofinansierade arbetsuppgifter. 

RS budgetalternativ är unik då den utgår från behoven och pekar på var resurserna i samhället finns. RS kommer att ta strid mot kommande nedskärningar eller försämringar av villkor tillsammans med kommunanställda och andra berörda. Vi har visar att kamp lönar sig och att det går att vinna mot kommunledningar förr.


Läs också:
> Nya nedskärningar i äldreomsorgen (från samma kommunfullmäktigemöte)
> RS unika budgetförslag utmanar de etablerade partierna (från kommunfullmäktige i juni)
Seger: Alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal! (från juni 2013)

Nya nedskärningar i äldreomsorgen - RS enda oppositionen

Med bara några veckor kvar av 2014 föreslog den avgående kommunstyrelsen att Äldrenämnden måste skära ned ytterligare 10 miljoner kronor. Detta var på punkten om "Revidering av Mål och Budget 2014" på kommunfullmäktige igår, d v s punkten innan "Mål och Budget 2015-2016" då ytterligare nedskärningar röstades igenom för äldrenämnden (Läs här).

Bakgrunden till Äldrenämndens underskott på 50 miljoner kronor är att borgarna under flera år inte lagt budgetar som motsvarar volymökningen, en stor ökning av antalet äldre som behöver vård och omsorg. Kommunstyrelsens förslag nu var att enbart täcka det underskott på 40 miljoner kronor som finns i beställarorganisationens kostnader för köp av externa vårdplatser och hemtjänst - och inte täcka det underskott på 10 miljoner kronor som finns i kommunens egen utförarorganisation.
Sanna Tefke (RS) argumenterar mot nedskärningspolitikerna
När Sanna Tefke från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) yrkade att hela underskottet skulle täckas för att stoppa nedskärningar svarade Martin Lundqvist från Folkpartiet (FP)  att man "ska ha is i magen" gällande underskottet på 10 miljoner kronor, att det går att lösa inom nämnden. Men borgarna vet mycket väl att förvaltningen själva "ser små möjligheter att göra några större effektiviseringar för att få ner kostnaderna inför 2015".
Sanna Tefke (RS) replikerade att underskottet berodde på faktorer enheterna själva inte kunde påverka, att nämnden inte kompenserats för lön- och prisökningar på flera år. Stora delar av verksamheten har inte fått budgetuppräkning de senaste fem åren.

RS pressade på för tvångsförvaltning av misskötta bostäder

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom pressade kommunstyrelsens avgående moderata ordförande Martina Mossberg (ordförande tills årets slut) under gårdagens kommunfullmäktige om privata Patrizia Immobilien KAG:s totala vanvård av sina lägenheter i Jordbro. Hyresgäster lever med mögliga badrum, plomberad ventilation, svarta trappuppgångar utan färg kvar på väggarna och avloppsvatten i källare.

Det kom då fram att Mossberg (M) varit i kontakt med Patrizia Immobilien KAG redan för ett år sedan. Då gällde det om den tyska fondkapitalisten, som äger en stor del av Jordbros fastigheter, ville vara med och satsa på Jordbros framtid. Svaret blev nej. Mossberg erkände att hon inte känt till om misskötseln och vanvården av bostäderna vid denna tid. Detta har kampanjen Rusta upp Jordbro - som Rättvisepartiet Socialisterna vad med och startade - tipsat media om och frågan har blivit känd även för Mossberg. Hon har därför givit kommundirektören i uppdrag att kontakta Patrizia. Det är bra att företaget blir pressat från flera olika håll: kommunen, miljö- och hälsoskyddsföbundet, Hyresgästföreningens förhandlare och nätverket Rusta upp Jordbro.

Jordbro Kultur- och föreningshus räddas!

Musikuppträdande på Jordbro
Kultur- och föreningshus
Jordbro Kultur-och föreningshus nuvarande lokaler (gamla Jordbromalmsskolans huvudbyggnad) kommer inte att rivas och ersättas med bara hälften så stora lokaler. Detta står nu klart i och med att den nya styrande koalitionens budget har antagits (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet). MP och C var för en rivning bara för några månader sen och har gjort en helomvändning i frågan. S har allt eftersom övergett sitt gamla förslag att flytta hela Jordbro Centrum till pendeltågstationen.

Det har funnits en stark press från kultur- och föreningslivet i denna fråga, inte minst Jordbro världsorkester. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har pressat partierna i flera kommunfullmäktigedebatter och tagit initiativ till organisering i Jordbro. För mindre än tre veckor sedan antog 45 boende och föreningsaktiva ett uttalande på RS möte i Jordbro Kultur- och föreningshus; inte bara mot rivning, utan för att öppna upp huset för ännu mer kultur- och föreningsliv samt för upprustning och ombyggnation så att lokalerna anpassas till verksamheten, t ex för ungdomsgårdens behov (läs mer här).

tisdag 2 december 2014

Marxistisk analys av förtryck i hederns namn


Nu publicerar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge, Mattias Bernhardsson en gedigen förstudie om förtryck i hederns namn. Förstudien är ett förberedelsematerial inför partiets arbete att ta fram en motion med åtgärdsförslag till kommunfullmäktige.
Förstudien hade nyligen premiär på Socialistiskt Forum på ABF-huset där bland annat justitiekanslern och regeringens utredare om våld mot kvinnor var bland de första att anförskaffa förstudien.

onsdag 26 november 2014

"Rusta upp Jordbro" sätter press

Miljöförvaltningen granskar skandalägaren Patrizia Immonilien KAG
Fukt och mögel i källarförråden på Blockstensvägen.
> ABC-nytt: Boende kräver tvångsfövaltning (intervju med Nina Hellman och Mattias Bernhardsson från nätverket Rusta upp Jordbro)

Nätverket Rusta upp Jordbro bildades på ett möte i förra veckan med 50 deltagare och har fått en flygande start. Fyra arbetsgrupper är sjösatta, vilket det går att läsa mer om på bloggen.
Mest att göra för närvarande har de som jobbar för tvångsförvaltning av de skandalförvaltade fastigheterna på Sandstensvägen och Blockstensvägen, samt de som jobbar för att stoppa ombildningen av Haninge Bostäders lägenheter på Södra Jordbrovägen 19-25.

– Vi har varit ute och knackat dörr för att samla underskrifter för tvångsförvaltning av Patrizia Immobilien KAG:s 800 lägenheter på Sandstensvägen och Blockstensvägen.Vi har fått bra respons och uppbackning. Grannarna har inte varit förvånade över att vi kommer och de har lätt kunnat ge många exempel på fel i lägenheterna och dåligt bemötande från förvaltaren, berättar Nadja Villareal.

– Mitt tvättrum är som en ångbastu. Det kommer illaluktande ånga från avloppet som sipprar ut i hela lägenheten. Det rinner vatten utanför rören, och rören är så gamla att de är nära att gå sönder. Vissa golvmattor är 50 år gamla. Jag har bott här i 20 år och inte fått någonting fixat, säger Ulrika Akbar.

torsdag 20 november 2014

Nätverk bildat för att ta strid för upprustning av Jordbro

Kampanj inledd för att kräva tvångsförvaltning av skandalbolaget Patrizia Immobilien KAG:s bostäder


45 eldsjälar slöt upp på gårdagens kampanjmöte i Jordbro som Rättvisepartiet Socialisterna bjudit in till. Mötet beslöt att bilda nätverket Rusta upp Jordbro där alla från boende till föreningsaktiva är välkomna att gå med.
Mötet delade upp sig i arbetsgrupper: en för kampanj och krav på upprustning av Patrizia Immobilien KAG:s fastigheter på Blockstensvägen och Sandstensvägen (läs om den skandalösa situationen här), en för Graflunds fastigheter, en för Haninge Bostäder och en för att diskutera upprustning av Jordbro centrum och framtiden för Jordbro Kultur- och föreningshus.

Mötet beslöt att kampanja för att Haninge kommun ska tvångsförvalta Patrizia Immobilien KAG:s bostäder för att omedelbart komma till rätta med mögel, vattenskador, sprickor och den nästintill obefintliga servicen. Idag håller nätverket pressmöte på Sandstensvägen och arbetet med att knacka dörr för att få med sig hyresgästerna på kraven inleds.

tisdag 18 november 2014

Bostadskampanj i Jordbro kräver upprustning av förfallna fastigheter

Förvaltaren Newsec säger upp avtalet med ägaren Patrizia Immobilien efter SVT-reportagen om sprickor, mögel och vattenskador

> Öppet möte för kampanjen på onsdag 19/11, kl 18.30 på Jordbro Kultur-och föreningshus

Av Elin Gauffin

Det är inte mycket färg kvar på väggarna i trapphusen på Sandstensvägens låga ojämna nummer i Jordbro. Problemen rör inte bara fasaden, hyresgäster tvingas leva med mögel och vattenskador. Det handlar om fastigheter som sålts ut och sedan valsat runt mellan den ena ägaren efter den andra, utan de brytt sig om skötsel och service. Nu mobiliserar Rättvisepartiet Socialisterna hyresgästerna som en del av bostadskampanjen Rusta upp Jordbro.
Redan har trycket på Newsec, som förvaltar åt det tyska fondbolag Patrizia Immobilien KAG, blivit så hårt – då SVT:s ABC-nytt gjort flera reportage om misären – att Newsec sagt upp avtalet med Patrizia.

– Nu är läget öppet för hyresgästerna att få sina röster hörda. Vi ordnar ett större möte imorgon där vi kommer att föreslå kravet på att kommunen genom Haninge Bostäder går in och tar över fastigheterna. Kommunen har ett ansvar. Det är boende i Haninges fattigaste stadsdel som misshandlats av hyresvärdar under en lång tid, säger Mattias Berhardsson, boende i Jordbro och kommunfullmäktigeledamot för Rätttvisepartiet Socialisterna.

2008 köpte Patrizia 800 lägenheter på Sandstensvägen och Blockstensvägen Jordbro.Innan dess ägdes husen bara i ett år av M2 Gruppen, dessförinnan HSB och osv. Man får gå tillbaka ytterligare två tre ägare för att hitta den ursprungliga: FamiljeBostäder som sålde för ca 15år sedan. Ett ödestigert misstag som visar vilken missär privatiseringarna leder till.

– Patrizia har skott sig på både hyresgästernas pengar och hälsa. Tillsammans kan vi nu sätta dit dem, säger Mattias.

måndag 17 november 2014

Finansförbundets strejk fortsätter – Transport varslar om sympatiåtgärder

Av Robert Bielecki

Strejken på Svea Exchanges elva lokalkontor i Stockholm, där Finansförbundet kräver kollektivavtal åt växlingskontorens anställda, fortsätter då ingen uppgörelse har nåtts mellan parterna.
Efter en snart två veckor lång strejk har fortfarande inget kollektivavtal slutits med Finansförbundet, varför strejken fortsätter. Positivt är att Transportförbundet varslat om sympatiåtgärder i form av att stoppa valutaleveranserna till Svea Exchange, vilka träder i kraft den 24 november.

– Det tillhör inte vanligheterna att vi lägger ett sympativarsel för ett tjänstemannaförbund. Men frågan om kollektivavtal är så oerhört viktig att vi gärna vill hjälpa till i det här fallet, säger Lars Lindgren, ordförande för Transport, till Transportarbetaren den 12 november.

När Rättvisepartiet Socialisterna återigen besöker de strejkande medlemmarna i Finansförbundet utanför växlingskontoret i Handen är de väldigt nöjda med Transports sympativarsel:
– Det här kommer att stoppa deras viktigaste verksamhet, det vill säga valutaväxling. Vi kommer självfallet att hålla ut tills sympatiåtgärderna träder i kraft, och förhoppningsvis leder det till att Svea Exchange sluter ett kollektivavtal med oss och de anställda, säger Henrik Cronier, Finansförbundet.

onsdag 12 november 2014

Strejkar för kollektivavtal

Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och aktiv i kampanjen för trygga jobb i Haninge mötte igår strejkande på Svea Exchange växlingskontor i Handen. Deras strid för kollektivavtal är viktig för alla
Elif Göker och Henrik Cronier står strejkvakt utanför Svea Exchange
växlingskontor i Handen, Haninge.
Medlemmar i Finansförbundet på elva kontor på valutaväxlingsföretaget Svea Exchange, samtliga i Stockholms län, är uttagna i strejk av Finansförbundet sedan fredagen den 7 november. Orsaken är att företaget vägrar att teckna kollektivavtal.

–Finansförbundet har tagit ut sina medlemmar i strejk eftersom vi vill ha bättre villkor – vi vill ha kollektivavtal. Men arbetsgivaren vägrar. Det är tydligt att medlemmarna vill ha kollektivavtal, säger Henrik Cronier, Finansförbundet, som står strejkvakt utanför Svea Exchange kontor i Handen i Haninge.

tisdag 11 november 2014

Borgarna försöker kuppa igenom rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus lokaler

På kommunfullmäktigemötet i september protesterade vi i Rättvisepartiet Socialisterna (RS) mot det odemokratiska sättet att hantera framtiden för Jordbro Kultur- och föreningshus (som idag finns i gamla Jordbromalmsskolans huvudbyggnad) på i planprogrammet.
I planprogrammet finns både 6a och 6b med – trots att dessa är två helt motsägande förslag. 6a: Rivning och nybygge för enorma summor men mer än en halvering av dagens lokalyta (!). Biblioteket krymps till lägenhetsstorlek, aulan för 160 personer försvinner och ersätts med ett litet mötesrum och alla föreningar som vill ha verksamhet kommer inte kunna ha det. Eller 6b: Att huvudbyggnaden bevaras och rustas upp samt byggs om så att det passar verksamheten (det förslag som har starkast stöd bland de föreningsaktiva i huset och bland ungdomarna).

Den borgerliga majoriteten hade aldrig för avsikt att låta kommunfullmäktige få ta det slutliga beslutet. Kommunstyrelseförvaltningen och den gamla moderatledda styret som strax måste avgå (S kommer troligen bilda kommunledning med MP och C) försökte i Kultur- och fritidsnämnden (den 29 oktober) driva igenom ett lokalprogram för huset som innebär rivning. Beslutet bordlades. Men Moderaterna kommer troligen försöka driva igenom rivningen på nästa nämndmöte (9 december) och sen i kommunstyrelsen dagen efter. Detta är Moderaternas dödsryck, då även nämnderna och kommunstyrelsen ska väljas om så fort en ny majoritet har bildat kommunledning.
Ruben Derkert (RS)
På gårdagens kommunfullmäktigemöte ställde Ruben Derkert, nyvald ersättare för RS, två direkta frågor till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Michael Fridebäck (M):
- Varför vill ni till en enorm kostnad mer än halvera ytorna för dagens kultur- och föreningsverksamhet? Och varför kuppar ni undan frågan från kommunfullmäktige?

Michael Fridebäcks nonchalanta svar var: "Jag förstår inte vad du försöker fråga" och "inget är bestämt än", det vill säga undvek helt att svara på frågorna.

måndag 10 november 2014

Fler fattiga barn i rika länder

Av Therese Svensson

Sedan 2008, när finanskrisen slog till, har fler än 2,6 miljoner barn som lever i världens 41 rikaste länder hamnat under fattigdomsgränsen, enligt rapporten Lågkonjunkturens barn av Unicef. Situationen förvärrades markant under 2010 när många länder införde hårda åtstramningar i statsbudgetarna. Sammanlagt lever 76,5 miljoner barn i dessa 41 länder under fattigdomsgränsen.
Uppgifterna i rapporten avslöjar en stark relation mellan den stora ekonomiska krisen och en kraftig nedgång i barns välbefinnande sedan 2008, speciellt i länderna kring Medelhavet. Barnen lider mest i de länder där recessionen har slagit till som hårdast. Dessa länder har sett en stadig försämring av situationen för familjer, främst genom förlorade arbetstillfällen.
Medianinkomsten i hushåll med barn har minskat i nästan hälften av de undersökta länderna. Antalet familjer som anger att deras situation är mycket svår har ökat i de flesta länder. Rapporten visar även att ett eller flera barn i ett hushåll ökar risken för ”arbetande fattiga”, det vill säga där man trots arbete lever ytterst fattigt på grund av en mycket låg lön.
Foto: Frédéric de Villamil / Flickr CC
Barn vars föräldrar drabbas av arbetslöshet eller kraftig inkomstförlust lever ofta med konstant stress. Många barn har en stark oro för att bli vräkta eller att familjen inte har råd med mat och kläder. Problemen i hemmet förvärras också av försvagat skyddsnät från samhällets sida gällande vård, utbildning och försörjning. För många familjer kommer det att ta många år att återgå till liknande levnadsförhållanden och välmående som före krisen. Ju längre dessa barn förblir fångade i fattigdom, desto svårare blir det för dem att ta sig ur det.
Dessutom är barn i särskilt utsatta situationer – som de med ensamstående, utlandsfödda eller arbetslösa föräldrar – överrepresenterade bland de fattigaste.

torsdag 6 november 2014

10 år efter murens fall: Från stalinism till låglönemarknad

Av Katja Raetz

Den 9 november 1989 har i historieböckerna skrivits in som den dag då människorna i Östberlin bokstavligen tog saken i sina egna händer och började riva muren mellan östra och västra Berlin. Denna avgörande händelse hade föregåtts av en flera månader lång rörelse för demokratiska rättigheter i dåvarande Östtyskland (DDR).

Till skillnad från vad historieböckerna och massmedierna idag påstår var det ingen kommunistisk stat som föll med muren. DDR hade bildats efter andra världskrigets slut under sovjetiskt styre och med stalinismen som förebild. Till skillnad från Sovjetunionen, där den ryska revolutionens första år av arbetarstyre steg för steg hade krossats av den framväxande byråkratin under Stalin under 1920-talet, fanns det aldrig någon form av socialistisk demokrati i Östtyskland. Tvärtom, all form av självständig arbetarorganisering, som uppstod strax efter Hitlertysklands fall, slogs sönder av stalinismen.


Efter andra världskrigets slut 1945 delade de segrande makterna upp Tyskland. De tre västliga zonerna, under USA, Frankrike och Storbritannien, kom några år senare att bli Västtyskland (BRD) medan den östra zonen, under Sovjets styre, blev Östtyskland (DDR) 1949. Huvudstaden Berlin blev i sin tur uppdelad i fyra zoner, som blev Väst- och Östberlin.
Efter krigsslutet fanns en utbredd stämning i hela Tyskland om att ett nytt samhälle måste byggas och många hoppades på en socialistisk väg framåt. Om detta vittnar valet i oktober 1946 då även Kristdemokraterna CDU (som kan jämföras med Moderaterna i Sverige) påstod sig vara ”det stora socialistiska folkpartiet”. Det fanns stort stöd för förstatligande av storföretag och banker, där ockupationsmakterna USA och Storbritannien fick ingripa för att förhindra socialiseringslagar i flera västliga delstater, som Hessen och Nordrhein-Westfalen.
Både i västra och östra Tyskland bildades kommittéer, ”Antifas”, som i första hand ville ta itu med de nazistiska förbrytelserna, men som också tog upp frågor som socialisering (förstatligande) av produktionsmedlen. På några få orter bildades även arbetarråd.
Den sovjetiska militäradministrationen samarbetade med ledningen för kommunistpartiet KPD, med Walter Ulbricht i spetsen, för att upplösa denna oberoende organisering. Bara partier som grundats under  Moskvas kontroll, som KPD och Socialdemokraterna (SPD), tilläts. På många håll växte dock KPD och SPD ganska snabbt trots order från Moskva att tona ned socialismen. Under året 1946 påbörjades förstatliganden av ekonomin, men från ovan och utan tillstymmelse till socialistisk demokrati. De tillåtna partierna sammanslöts till en ”enhetsfront” – det så kallade enhetspartiet SED, som bildades som en sammanslagning av KPD och SPD.

onsdag 5 november 2014

76 är sedan kristallnatten: Nazisternas våldsnatt blev Förintelsens början


Av Stephen Rigney

Den 9 november är det 76 år sedan Hitlers paramilitära SA-milis, tillsammans med fascistiska supportrar, utlöste en omfattande och våldsam pogrom mot judar i nazistiska Tyskland och Österrike. Kristallnatten, som natten blev kallad (förmodligen av nazisterna för att förminska händelsen) på grund av de enorma mängder krossat glas som täckte gatorna utanför judiska hem och lokaler, betraktas som startskottet på nazisternas systematiska mord på sex miljoner människor under Förintelsen.

tisdag 4 november 2014

Det stinker om vattenfall

I marginalen
av Per Olsson

Vattenfall är en av Europas värsta miljöbovar. Istället för att satsa på förnybar energi har Vattenfall försökt göra snabba vinster på kol och gas. Det i sin tur har resulterat i att det statligt ägda bolaget släpper ut nära dubbelt så mycket koldioxid som hela Sverige sammantaget.
Vattenfalls svindlande affärer kan läsas som en lång lista av miljöbrott och förluster för skattebetalarna. ”Vattenfalls köp av Nuon är inte längre bara en felsatsning på energi, utan även den största spekulationsförlusten i svensk historia”, skrev SVT:s ekonomikommentator Peter Rawet i förra veckan med anledning av de gigantiska förluster som Vattenfall – skattebetalarna – har gjort på 100-miljarderkronorsköpet av holländska energibolaget Nuon 2009.

onsdag 29 oktober 2014

Protestdag för aborträtten

Igår hölls protester över hela världen till stöd för kampen för aborträtt på Irland. Irland har en av världens hårdaste abortlagar vilket har lett till kvinnors död.
Efter att uppmaningen om en internationell protestdag kom från ROSA (for Reproductive rights, against Oppression, Sexism & Austerity) har vi sett stödaktioner i England, Belgien, Kanada, Tyskland, Israel, Italien, Indien, Australien, USA, Grekland med flera länder. Även i Sverige samlades det till protest utanför den irländska ambassaden för att visa stöd för kampen på Irland.

Ett protestbrev överlämnades av Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge, som också talade på demonstrationen:
– Att inte ge kvinnor rätt till en trygg och säker vård, att inte ge kvinnor rätt till säkra aborter, utsätter dem för risker med osäkra aborter. Vi här här för att ge vårt stöd till kravet på att den irländska befolkningen ska rösta om att upphäva abortförbudet i vår! Krav måste ställas på gratis preventivmedel, fri barnomsorg och riktiga jobb med riktiga löner.

onsdag 15 oktober 2014

Demokratikämpen Ayman Adel Amin får permanent uppehållstillstånd efter flera års kamp

DN 20/6 2014
"Grattis Ayman Adel Amin, som äntligen har fått uppehållstillstånd! En jagad människorättskämpe som de svenska myndigheterna ville utvisa rakt armarna på den blodiga al-Bashirdiktaturen i Sudan. Flera års kamp och arbete gav resultat, mot alla odds. Tack Ayman för din kamp, alla i Asylrörelsen Stockholm och alla andra som bidragit i kampanjen!"

Det hälsar idag Mattias Bernhardsson som tillsammans med andra i Asylrörelsen Stockholm kämpat för asyl åt Ayman i två år. Trots att Aymans asylansökan hade avslagits (felaktigen) på alla instanser, lyckades Asylrörelsens arbetsgrupp samla överväldigande bevis för Aymans asylskäl, vilket mot alla odds ledde till att Migrationsverket beviljade ny prövning.

I Sudan jobbade Ayman aktivt mot regimens diktatur och tortyr. I Sverige - även som gömd - har Ayman fortsatt varit en nagel i ögat på al-Bashirs regim. Ayman deltog i den världsomspännande och kända kampanjen för att stoppa steningen av 23-åriga Layla Ibrahim Issa, med protester utanför ambassaden och uppvaktningar av utrikesministern.
När diktators högra hand Nafie Ali Nafie besökte Sverige lyckades Ayman och Asylrörelsen pressa Utrikespolitiska Institutet att ställa in sitt planerade möte ihop och gick till angrepp mot både diktaturen och Carl Bildt i media.
Ayman Adel Amin leder en protest vid Sudans ambassad
Det är en lättad och glad Ayman som idag fick veta att han har fått permanent uppehållstillstånd:
- Det har varit en lång kamp, men också inspirerande att få kämpa med alla som engagerat sig. Kampen för demokrati fortsätter! Jag kommer aldrig sluta kämpa, berättar Ayman som bland annat är aktiv i Sudanese Front for Change och Rättvisepartiet Socialisterna.

– Vi kommer att göra vårt bästa för att överlämna Sudans blodtörstiga president till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och för att bygga ett nytt Sudan, avslutar Ayman.

tisdag 14 oktober 2014

RS tog strid för krigsflyktingarna

Från gårdagens kommunfullmäktige: 
"Borgarna skyller sitt osolidariska flyktingbeslut på bostadsbrist. Men de röstade faktiskt nej till RS lösning på bostadsbristen redan 2013. Nu har de gjort det igen. Men det var det sista borgarna gör som avgående kommunledning. Vi lämnar in en ny motion i frågan redan nu i veckan för att sätta press på den nya majoriteten", säger RS gruppledare Mattias Bernhardsson.
Mattias Bernhardsson (RS) i kommunfullmäktige
Miljontals människor är på flykt från inbördeskriget i Syrien. Redan innan den senaste månadens extrema flyktingströmmar undan högerextremistiska Islamiska Statens terror hade 1,3 miljoner flyktingar sökt skydd på andra sidan gränsen i Turkiet. Flyktingsituationen i södra Turkiet beskrivs nu av hjälparbetare som kaotisk med barnfamiljer som bor på gator, i parker, i offentliga byggnader eller hemma hos familjer.
Samtidigt försöker alltfler kommuner i Sverige att stänga dörren. Av de över 46 000 flyktingar som lever på Migrationsverkets anläggningsboenden har strax över 12 000 (i september) beviljats uppehållstillstånd och väntar på kommunbeslut. Men många har väntat i flera år samtidigt som alltfler kommuner river upp sina avtal med Migrationsverket eller beslutar att minska mottagandet.

torsdag 9 oktober 2014

Oppositionsråd (S) får 1,7 miljoner i fallskärm

Av Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot på arbetarlön för Rättvisepartiet Socialisterna

Robert Noord (S), som en vecka innan valet avgick som oppositionsråd i Haninge efter att ha skickat sexistiska makt-sms till en ung moderat, får en fallskärm på 1,7 miljoner kronor.
En vecka innan valet avslöjade Expressen att Robert Noord, dåvarande oppositionsråd, under 2010 hade skickat ovälkomna sms med sexuella inviter till en ung moderat i Haninge, där han använder sig av sin maktposition. Detta avslöjande ledde till att Noord valde att avgå och lämna alla sina uppdrag.

Hans avgång innebär dock inte att han abrupt förlorar sin inkomst, långt ifrån. Under de kommande två åren och åtta månaderna kommer Robert Noord att få en summa på totalt 1 680 908 kronor. Personaldirektör PH Magnusson säger till lokaltidningen Mitt i Haninge att det här är den tid som Noord har rätt till ekonomiskt omställningsstöd, så länge han aktivt söker ett nytt jobb.
De första två åren får Noord 85 procent av oppositionsarvodet (66 703 kronor per månad). Under det tredje året har han rätt till stöd i åtta månader och får då 60 procent av månadsarvodet.

måndag 29 september 2014

Allt färre behöriga lärare i skolan - Haninge i botten

Andel behöriga lärare i sina ämnen i Haninge: 60,3 procent inom kommunala skolorna och 43,6 procent inom friskolorna

Av Robert Bielecki

Varannan gymnasielärare och var tredje grundskolelärare i Sverige saknar behörighet i de ämnen som de undervisar i. Det visar nya siffror från Skolverket som presenterades den 25 september.
Omkring var femte som arbetar som lärare har inte någon lärarexamen, och kan i dagsläget inte heller få någon lärarlegitimation. Nu har Skolverket för första gången undersökt om lärare med lärarlegitimation undervisar i de ämnen som de är behöriga i och statistiken talar sitt tydliga språk: Blott 52 procent av alla lärare inom gymnasieskolan är behöriga i de ämnen de undervisar i. Motsvarande siffra för grundskolan är 67 procent, och i förskoleklass 65 procent.

– Det behövs en nationell handlingsplan för läraryrket och det brådskar. Kommande stora pensionsavgångar, lågt intresse för läraryrket och utbrett missnöje bland lärare kräver satsningar och förändringar. Svensk skola står och faller med tillgången till kompetenta lärare, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i Skolverkets pressmeddelande.

Klimatkrisen: Global kamp för grön omställning behövs

Två viktiga artiklar om klimatkrisen: Robert Bielecki skriver om de senaste klimatrapporterna och Therese Svensson skriver om People’s Climate March som bland annat samlade hela 400 000 i New York

Klockan tickar allt snabbare

Av Robert Bielecki

Klimatkrisen förvärras för varje dag. Nya rapporter visar att koncentrationerna av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären har nått nya rekordnivåer under 2013. Det kapitalistiska samhällssystemet kommer dock inte att kunna råda bot på situationen.

Det är årets rapport från FN:s meteorologiska organ WMO (Meteorologiska världsorganisationen) som visar att koldioxidhalterna ökade med 2,9 ppm (miljondelar) under 2013 – den största ökningen hittills. Koldioxidhalterna ligger numera på 396 ppm, vilket är drygt 141 procent av den förindustriella nivån (före år 1750) på 280 ppm. Rapporten slår fast att vi troligen mycket snart kommer att passera 400 ppm.
Dessutom har nivåerna av växthusgaserna dikväveoxid och metan slagit nya rekord. Metanhalterna är numera 1,824 ppb (miljarddelar), vilket är 253 procent av den förindustriella nivån. För dikväveoxiden ligger siffran på 325,9 ppb, 121 procent av den förindustriella nivån.
Rapporten visar vidare att världshaven är mer försurade än någonsin tidigare, eftersom mer koldioxid i vattnet leder till en ökad försurning. På sikt kan detta allvarligt hota och förändra ekosystemen i våra hav.
– Vi vet utan tvivel att vårt klimat förändras och att vädret blir allt mer extremt som ett resultat av mänsklig aktivitet, säger WMO:s generalsekreterare Michael Jarraud till SVT den 9 september.


FN:s klimatpanel, IPCC, publicerade den 27 augusti också sin sammanställda klimatrapport, vilken knyter samman tidigare klimatrapporter till en enda. Rapporten i sig avslöjar inget direkt nytt, men den ger en mer allvarlig och seriös varning om vilken effekt den globala uppvärmningen har på vår planet. Den pekar med all önskvärd tydlighet på vilket förödande håll mänskligheten är på väg mot och är baserad på en klar och tydlig konsensus bland världens ledande klimatforskare.
Rapporten visar att etablissemanget har misslyckats med att erkänna problemen samt agera mot problemen, vilket har förpassat vår planet till en situation där den mänskliga påverkan av klimatkrisen kommer att ha en ”allvarlig, övertygande och oåterkallelig” effekt, som ”säkerligen kommer att göra sig kännbar de kommande decennierna”.

söndag 21 september 2014

Rasister hetsar till våld mot romer

Mordbrand mot tältläger  Polisen ignorerar våldet

Av Louise Strömbäck

De romska tiggarna blir utsatta för mer och mer våld och trakasserier i hela landet. Nu har det kommit fram att rasister på forumet Flashback hetsar till våld mot romska läger.  Flera läger i Stockholm har bränts ner, bland annat lägret i Högdalen i Stockholm den 31 augusti. Det var morgonen efter att nazistiska Svenskarnas Parti marscherat i Stockholm. En 41-årig tvåbarnsfar har nu dött av skadorna från branden.

Bilar har vandaliserats, tält har skurits sönder och stenar har kastats in i lägren. Många har misshandlats, men polisen har ignorerat attackerna. Efter branden i Högdalen tog det hela sju timmar innan polisen spärrade av platsen. Trots att branden uppkom på fyra olika platser samtidigt rubriceras den som allmänfarlig vårdslöshet, vilket betyder att de boende i lägret själva anses ligga bakom branden.

Enligt Sveriges Radios program Verkligheten kartläggs migrant­läger med bilder, videor och kartor på Flashback, med uppmaningar om att bland annat bränna ner dem. Men polisen menar fortfarande att branden var en olycka. När de kom till platsen förhörde de först ingen, och de hade inte med sig någon tolk. Det var inte förrän efter påtryckningar från bland annat organisationen Hem, som hjälper hemlösa EU-migranter, som polisen förhörde fem personer.

Romer har redan sedan tidigare känt sig hotade och varit rädda, och nu är det mycket värre. Många är oroliga över att det ska bli fler bränder. Den politiska situationen i Sverige gör det värre för tiggarna. Sverigedemokraternas ökade stöd är en faktor till förtrycket, men även andra politiker har gjort rasistiska uttalanden.

tisdag 16 september 2014

8 000 samlades mot rasism

Foto: Natalia Medina
Omkring 8 000 människor samlades på Sergels torg i Stockholm för att protestera mot rasism, nazism och extremhögern dagen efter valet, som en reaktion mot att Sverigedemokraterna blev tredje största parti med preliminärt 13 procent i riksdagsvalet. Även i Malmö och Göteborg genomfördes stora antirasistiska demonstrationer dagen.
Från talarplatsen på Sergels torg skanderades ”bort med rasisterna – nu tågar vi mot riksdagen” och alla började marschera till riksdagen med plakat och talkörer. Demonstrationens budskap var tydligt: Det är i spåren av högerpolitiken som rasismen har grott. Från talarplatsen hängde banderollen ”Rasismen symptomen, kapitalismen sjukdomen”.
Protesten arrangerades genom ett Facebookevenemang av Ship to Gaza-­aktivisten och antirasisten Dror Feiler, tillsammans med den fackliga aktivisten Bilbo Göransson som höll igång demonstrationen med appeller, talkörer och saxofonspelande.
Mattias Bernhardsson (RS). Foto: Natalia Medina
Mattias Bernhardsson, nyomvald kommunfullmäktigeledamot, talade för Rättvisepartiet Socialisterna:
– De slipklädda SD-politikerna talar om att flyktingarna ska få hjälp på plats, men sen när de loggar in på sina anonyma konton så önskar de istället livet ur folk – där här är samma personer och från ett och samma parti!, dundrade Mattias Bernhardsson.

Mattias talade om hur SD:s valresultat inte är en blixt från klar himmel:
– I det korta perspektivet kunde SD gå fram i detta val genom att ta främst moderat-väljare efter att Reinfeldt mitt i valrörelsen började värva väljare åt SD, sa Mattias och återgav talet om att folket skulle ”öppna sin hjärtan” för flyktingar på bekostnad av välfärd och sjukvård.

– Det slängdes med överdrivna siffror om hur flyktingmottagandet skulle kosta 12 miljarder, men varken media eller partier ville tala om hur borgarna och SD gav 16 miljarder till de fyra storbankerna och storföretagen, konstaterade Mattias.

– I det längre perspektivet har Sverige polariserats och dragits isär av de snabbast växande klassklyftorna av alla OECD-länder, det finns en enorm frustration över att facken och Socialdemokratin inte har tagit strid mot nedmonteringen av välfärden, eller mot osäkrandet av arbetsmarknaden. Det finns ett förakt, inte bara mot det politiska etablissemanget, utan även mot arbetarrörelsens organisationer som svikit och krökt rygg för attackerna. Och tror man inte längre att det går att stoppa plundringen av välfärden eller att kämpa fram kollektivavtal och lika villkor åt alla – då underlättar det att istället säga att det är invandring och flyktingmottagandet som måste stoppas, sa Mattias och konstaterade att "klassförräderiets pris har varit stort".

Färgstark valkampanj i Haninge


Det är valdag på Jordbro torg i Haninge kommun. Vägen Ut spelar musik. Spelbutiken har gratis kaffe – för alla som röstar på Rättvisepartiet Socialisterna (RS). Den lokala puben har RS-flygblad strategiskt upplagda i entrén. Mattias Bernhardsson, RS kommunfullmäktigeledamot, står och delar ut valsedlar vid vallokalen och är mycket glad över responsen. Fler och fler sympatisörer väljer att inte bara rösta utan att stanna kvar och hjälpa honom.

Valkampanjen i Haninge växte under de sex veckorna, från en ganska seg sommarlättja i början av augusti via höjdpunkten med demonstrationen mot Sverigedemokraternas Björn Söder den 11 september till ett riktigt högt spurttempo ända över mållinjen. Över 60 personer hjälpte till under valdagen.
En valkampanj måste kombinera det enträgna och uthålliga arbetet med att prata med person efter person, på torget och i dörrarna, sätta upp plakat efter plakat och dela ut flygblad efter flygblad – med sprakande evenemang. Fast de många diskussionerna är viktigast. I Haninge lyckades vi knacka på alla dörrar vi planerade, vilket innebar alla i hela Jordbro.
I Västerhaninge nådde vi ut till Ribbyberg, Åbylund och stora delar av Åby och i Brandbergen till alla hyresrätter. Det var svårare med Handen på grund av kodlåsen den här gången, även om en hel del knackades där också.

måndag 15 september 2014

Två socialistiska mandat och 10 nya medlemmar i Haninge

Från Mattias Bernhardsson: "Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och valarbetare som kämpat i sex veckor för det socialistiska alternativet i valet. Enligt de preliminära resultaten har Rättvisepartiet Socialisterna försvarat och behållit båda mandaten med 1 345 röster. I Jordbro gick vi frammåt, medan det ser ut att bli något färre röster i kommunen som helhet. Detta har vi gjort under tuffa omständigheter, helt utan media för vårt arbete och trots att media och Moderaterna blåste fram vindar för rasisterna som byggde sin kampanj på rädsla och primitiva förklaringar.
Jag känner däremot en stor lättnad att Rättvisepartiet Socialisterna har kvar två representanter i Haninge kommunfullmäktige som vägrar rösta för nedskärningarna, som för ut de politiska frågorna på arbetsplatserna och för in kampen i kommunfullmäktige. Att träffa människor under valkampanjen som fått kollektivavtal eller uppehållstillstånd efter vårt arbete, det ger styrka att fortsätta kämpa. Det tänker vi göra också, med 10 nya medlemmar i Haninge och ännu fler kontakter som vill gå med från valkampanjen! Stort tack till alla kamrater som var med oss och kämpade!"

Uppdatering: Nu är personrösterna räknade. Rättvisepartiet Socialisternas förstanamn Mattias Bernhardsson blev den 5:e mest kryssade av över 206 kandidater från 11 partier. I södra valkretsen är Mattias den 3:e mest kryssade kandidaten. Bara en Moderat och en Socialdemokrat samlade fler personröster.

Rättvisepartiet Socialisternas starkaste valdistrikt i Haninge
• Jordbro Västra: 13,7 procent (2:a största parti av de 9 som valdes in i kommunfullmäktige)
• Jordbro Nordöstra: 12,0 procent (2:a största parti - delad plats)
• Jordbro Sydväst: 10,8 procent (3:e största parti)
• Brandbergen Nordöstra: 8,6 procent (5:e största parti)
• Jordbro Sydöstra: 8,0 procent (5:e största parti)
• Brandbergen Norra: 7,2 procent (6:e största parti)
• Söderbymalm: 5,9 procent (6:e största parti)
• Brandbergen Västra: 4,9 procent (6:e största parti)
• Åbylund: 4,7 procent (6:e största parti)

• Vallaområdet Östra: 4,2 procent (7:e största parti)

Läs också:
> Färgstark valkampanj i Haninge
> Exit Reinfeldt och Löfvens utsträckta högerhand
> Socialisterna efter valet

Lite bilder från RS valkampanj:

lördag 13 september 2014

Nu gäller det! Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Nej till både borgarnas och Socialdemokraternas nedskärningar • Efter valet: Ta strid mot högerpolitiken med oss!


Nästan alla anställda på ett privat hemtjänstföretag gick och röstade på Rättvisepartiet Socialisterna. De hälsade på oss på torget: "Ni kämpade för våra kollektivavtal, och vi vet att ni fortsätter kämpa". Det kommer vi göra, tillsammans med de anställda. Det är vårt enda vallöfte. 

Efter imorgon försvinner de andra partierna från gator och torg. Oavsett vem som bildar majoritet kommer vi ta strid mot högerpolitiken – även om S och V bildar styre kommer vi ta strid mot den nedskärning på 38 miljoner kronor de har planerat för äldreomsorgen 2015. Rösta på partiet som kämpar, rösta på Rättvisepartiet Socialisterna imorgon.
Klicka för större grafik!
Välkomna på vår valvaka
Från kl 20.00 på valdagen, imorgon söndag 14 september håller Rättvisepartiet Socialisterna valvaka på Träffen (Moränvägen 3) i Jordbro. Det blir nagelbitande vid räkningen, peruansk mat och god dryck. Länk till facebook-event

fredag 12 september 2014

Rättvisepartiet Socialisterna på persisk radio

Persisktalande? Missa inte Mehdi Abedian, spärrvakt, jordbrobo och valarbetare för Rättvisepartiet Socialisterna, på Radio Hambastegi imorgon kl 12.30. 
Länk: http://radiohambastegi.se

Protester mötte SD i Haninge

Lina Rigney Thörnblom (RS) talar. Foto: Natalia Medina
SD fick inte sprida hat och lögner oemotsagda i centrala Handen igår. 200 kom till den protest Rättvisepartiet Socialisterna samlade till, främst ungdomar från skolorna.

– SD skyller brister i välfärden och arbetslösheten på flyktingar. Men det är ju SD som tillsammans med borgarna skär ner på välfärden och gav 16 miljarder extra till de fyra storbankerna och storföretagen, säger Lina Rigney Thörnblom från RS.
Varje vecka kommer nya avslöjanden om ledande SD-politiker som hotar homosexuella, flyktingar och andra till livet, även uppmanar andra till mord. 
– Haninges torg är för alla, ingen ska behöva känna dig kränkt av rasism, säger Lina.

Kandidat # 3: Sanna Tefke

Fram tills valet presenteras ett urval av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kandidater i valet till Haninge kommunfullmäktige (Läs den fullständiga listan över kandidater här). Idag skriver vi om RS tredjenamn Sanna Tefke: 

Sanna Tefke (RS)
Foto: Natalia Medina
Välfärd utan vinst!
Sanna Tefke, anställd inom den privata äldreomsorgen och fackligt aktiv har varit ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige sedan valet 2010.
Sanna var en utav dem som under hagelstormen med skandaler inom privat äldreomsorg 2011, med Carema i spetsen, tillsammans med andra gräsrötter tog initiativ till bildandet nätverket Välfärd utan Vinst som nu ingår i det större samarbetet Folkkampanjen för gemensam välfärd. Nätverken har spelat en stor roll i att lyfta frågan på den politiska dagordningen.

– Jag kommer fortsätta kämpa för att stoppa de privata vinsterna i skola, vård och omsorg, säger Sanna Tefke.

– Vi för in arbetsplatsens verklighet in i kommunfullmäktige. När vi argumenterar för eller emot någonting är det utifrån de anställdas perspektiv, en verklighet som många politiker inte vill se eller känner till, säger Sanna.

Fackligt upprop
”Osäkra anställningar samt dumpning av löner och villkor drabbar allt fler. Det drabbar löntagare i alla branscher, från bygg-, logistik- och transport till vård- och omsorg. Det pågår en arbetsgivaroffensiv för att undergräva fackets ställning överallt och därmed vår gemensamma styrka. Det är dags att ta strid för trygga jobb och anställningar, kollektivavtal, meddelarfrihet och rätten till facklig organisering utan hot och repressalier.” Så inleds det fackliga upprop som Sanna Tefke med flera fackliga tog initiativ till i våras.

Missnöjet jäser mot Akelius chockhyror

Lina Rigney Thörnblom (RS)
”Nog nu. Dra tillbaka chockhyreshöjningarna”, lyder rubriken på ett av de flygblad som Rättvisepartiet Socialisterna sprider under sin valkampanj i Haningeorterna Brandbergen och Västerhaninge. Och gensvaret är starkt från många av hyresgästerna i Brandbergens helt dominerande fastighetsägare, Akelius Fastigheter.

En av dem är 47-årige Mikael Nilzon, som i mars flyttade in i en trerumslägenhet på 80 kvadratmeter, vars badrum och kök med mera har renoverats efter att den senaste hyresgästen flyttat ut. Men 9 614 kronor i månaden tycker han är på tok för mycket för den lägenhet han flyttat in i sedan han sålt huset i Trollbäcken.

– Det är inte långt ifrån vad jag skulle få betala för en ny lägenhet i Hammarbyhamnen, menar Mikael Nilzon.

Även om ny diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare ingår, tillsammans med ny frys och kyl, anser Mikael att den lägenhet han fått är mycket långt ifrån den nyproduktionsstandard för en bostadsrätt, som fastighetskungen Roger Akelius lovar enligt sitt omtalade First Class-koncept.

– Väggar är så dåligt målade att det måste göras om, listerna så fula att köket måste göras om och ledningarna så illa och fult dragna att en kompis som är elektriker sagt ifrån att så här gör man inte. Kontakter rasar ut och hänger bara. Och så har det nya parkettgolvet i hallen spruckit.

– Det beror antagligen på att det har legat ute under vintern och sedan spruckit när träet har torkat, tror Mikael Nilzon.

Lina Rigney Thörnblom, en av RS två fullmäktigeledamöter i Haninge kommun, bor tillsammans med sin man och tre barn i en av Akelius fyrarummare på 98 kvadratmeter.
Den månadshyra på 11 366 kronor som de betalar för sin nyrenoverade lägenhet i Brandbergen långt från centrala Stockholm är mindre än 2 000 kronor billigare än en nyproducerad fyrarummare på 104 kvadrat i Stockholmshem strax intill Liljeholmskajen mitt i Stockholm.
Även Lina har en lång lista av klagomål om allt från dörr och lister som ramlat av till ytterdörr som är svår att stänga.

torsdag 11 september 2014

Kandidat # 5: Robert Bielecki

Fram tills valet presenteras ett urval av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kandidater i valet till Haninge kommunfullmäktige (Läs den fullständiga listan över kandidater här). Här är RS femtenamn Robert Bielecki: 

Robert är journalist på tidningen Offensiv och har en gedigen erfarenhet inom skola och barnomsorg
Robert har arbetat som barnskötare i förskola, som elevstödjare i förskoleklass, skolvärd i högstadieskola och fritidspedagog på fritidshem. När Robert arbetade i Göteborg var han aktiv i en kampanj av anställda, elever och föräldrar som lyckades stoppa den nedläggning av Björsaredsskolan som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog.

Under det senaste året har Robert varit väldigt aktiv i "Kampanjen för trygga jobb i Haninge"

Robert Bielecki (RS) kampanjar för kollektivavtal med lagerarbetare,
lastbilschaufförer och taxichaufförer

tisdag 9 september 2014

Kandidat # 4: Ruben Derkert

Fram tills valet presenteras ett urval av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kandidater i valet till Haninge kommunfullmäktige (Läs den fullständiga listan över kandidater här). Idag skriver vi om RS fjärdenamn Ruben Derkert: 

Nej till bemanning – Trygga jobb åt alla
– Antalet bemanningsanställda har ökat hejdlöst i Sverige. Samtidigt försvinner de trygga jobben. Inhyrda pressas att börja jobba innan de andra, exempelvis att hoppa över lunchen. Och arbetsskadorna ökar när tempot skruvas upp. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett totalstopp för bemanningsföretagen – att alla anställda ska ha trygga anställningar på företaget de jobbar på, säger Ruben Derkert, som själv är bemanningsanställd lagerarbetare.

– Alla arbetare har rätt till reglerade arbetstider och trygga anställningar där arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar. Det behövs facklig kamp för att vända trenden, vi måste vara beredda att ta strid och även kräva av fackledningen att ta strid för alla arbetare oavsett anställningsvillkor. Detta är också en viktig antirasistisk fråga, menar Ruben, som också kämpat mot rasism i flera kampanjer.

I Haninge kräver Rättvisepartiet Socialisterna att kommunen slutar ta in bemanningsföretag i kommunal verksamhet och även ställer krav på de privata arbetsgivarna. När lagerarbetarna på Lagena strejkade 2009 mot att företaget sparkade arbetare och tog in bemanning istället, deltog Rättvisepartiet Socialisterna i solidaritetskampanjen och krävde att Haninge skulle agera.

– Kommunen bygger företagsparker åt företagen, fixar VA och annan infrastruktur. Självklart måste det ställas krav på att alla har trygga anställningar, säger Ruben.

Rädda Kulturparken i Handen
Ruben är inte bara lagerarbetare, även skådespelare inom teater. Han var en av initiativtagarna till nätverket Rädda Haninge kulturpark.
Haninge kulturpark är en återstående grön kil av levande kulturliv och kulturhistoriska byggnader som gamla Folkets Hus, där Roj-teatern idag har föreställningar (Läs en tidigare artikel om Kulturparkens värde av Ruben här). Alla partier utom Rättvisepartiet Socialisterna röstade för en utredning om att dra en bilväg igenom området. Rättvisepartiet Socialisterna fick igenom att en debatt om Kulturparkens framtid hölls i kommunfullmäktige (läs mer här).
T.v: Sommarkonsert vid Gula villan i Folkparken. T.h: Gamla Folkets hus
Nätverket – som består en lång rad föreningar – samlade 200 till demonstration och har pressat de andra partierna att i olika grad uttala stöd för att bevara kulturparken, även om vissa fortsätter hävda att området kan bevaras även om en väg dras igenom området.

söndag 7 september 2014

Kandidat # 2: Lina Rigney Thörnblom

Fram tills valet presenteras ett urval av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kandidater i valet till Haninge kommunfullmäktige (Läs den fullständiga listan över kandidater här). Idag skriver vi om RS andranamn Lina Rigney Thörnblom:

Lina är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna sedan 2006 och andranamn i kommunvalet. Hon bor i Brandbergen, har tre barn och är känd för sitt engagemang för bra och likvärdig skola samt för asyl.

Kampen för Laziz
Lina och elever organiserade kampen för 18-årige Laziz Shari­fovs rätt att stanna i Sverige som nu slutat i seger. Tillsammans med Laziz klasskamrater i Haninge organiserades ockupationer av Migrationsverkets lokaler med rikstäckande media. I maj i år kunde Laziz äntligen komma hem igen efter kampanjens envisa arbete med att ordna arbetstillstånd som idrottare (läs mer här).
Lina Rigney Thörnblom och elever möter upp Laziz på Arlanda
Skollunchavgifterna stoppades
Lina var en av organisatörerna i kampanjen som stoppade skollunchavgifterna på gymnasiet 2004-2005 och har sedan dess gång på gång kämpat för allas rätt till en bra och likvärdig skola (Läs mer här). Hon dokumenterade omfattande vattenskador, dålig luft och asbest på Fredriks yrkesgymnasium tillsammans med elever. Borgarna viftade först bort RS krav på helrenovering eller att bygga nytt men har sedan vaknat. Idag byggs ett nytt yrkesgymnasium i Haninge.

lördag 6 september 2014

Sista rycket inför valet!

Nu återstår en veckas valkampanj! Vi får en fantastisk respons, men behöver hjälp med den sista pushen. Vill du dela flygblad i brevlådor? Delta på torgmöte, sälja valmanifest och tala med väljare? Knacka dörr? Sätta upp plakat? Dela våra valsedlar utanför vallokal på valdagen? Ring 0725-24 42 95 eller maila rs.socialisterna.org

Välkomna på vår valvaka
Från kl 20.00 på valdagen söndag 14 september håller Rättvisepartiet Socialisterna valvaka på Träffen (Moränvägen 3) i Jordbro. Länk till facebook-event

Lite bilder från valkampanjen: