fredag 12 september 2014

Kandidat # 3: Sanna Tefke

Fram tills valet presenteras ett urval av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kandidater i valet till Haninge kommunfullmäktige (Läs den fullständiga listan över kandidater här). Idag skriver vi om RS tredjenamn Sanna Tefke: 

Sanna Tefke (RS)
Foto: Natalia Medina
Välfärd utan vinst!
Sanna Tefke, anställd inom den privata äldreomsorgen och fackligt aktiv har varit ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige sedan valet 2010.
Sanna var en utav dem som under hagelstormen med skandaler inom privat äldreomsorg 2011, med Carema i spetsen, tillsammans med andra gräsrötter tog initiativ till bildandet nätverket Välfärd utan Vinst som nu ingår i det större samarbetet Folkkampanjen för gemensam välfärd. Nätverken har spelat en stor roll i att lyfta frågan på den politiska dagordningen.

– Jag kommer fortsätta kämpa för att stoppa de privata vinsterna i skola, vård och omsorg, säger Sanna Tefke.

– Vi för in arbetsplatsens verklighet in i kommunfullmäktige. När vi argumenterar för eller emot någonting är det utifrån de anställdas perspektiv, en verklighet som många politiker inte vill se eller känner till, säger Sanna.

Fackligt upprop
”Osäkra anställningar samt dumpning av löner och villkor drabbar allt fler. Det drabbar löntagare i alla branscher, från bygg-, logistik- och transport till vård- och omsorg. Det pågår en arbetsgivaroffensiv för att undergräva fackets ställning överallt och därmed vår gemensamma styrka. Det är dags att ta strid för trygga jobb och anställningar, kollektivavtal, meddelarfrihet och rätten till facklig organisering utan hot och repressalier.” Så inleds det fackliga upprop som Sanna Tefke med flera fackliga tog initiativ till i våras.

Uppropet har fyra krav: 
• Svenska kollektivavtal ska gälla alla.
• Meddelarfrihet ska stå över lojalitetsklausuler.
• Allas rätt till heltid och fast anställning – utan delade turer.
• Nej till bemanningsföretag – trygga jobb och anställningar åt alla.

Dessa var också parollerna när 'Kampanj för trygga jobb i Haninge' demonstrerade utanför kommunfullmäktige i maj, en lokal facklig kampanj Sanna var med och startade i samband med uppropet.

Anställda fick kollektivavtal
Sanna och Rättvisepartiet Socialisterna kommer fortsätta kämpa för att alla ska omfattas av kollektivavtal. Att det är möjligt visades förra året då krav på kollektivavtal infördes för privata hemtjänstföretag i Haninge efter insatser av bland annat anställda och facket. Sanna hade i början av året avslöjat hur illa det stod till bland de privata utförarna i kommunen. En granskning hon gjort visade att endast 3 av 16 företag med brukare i kommunen då hade kollektivavtal. Vittnesmål om arbetssituationen av anställda som Sanna träffade på ett av företagen, sattes på pränt i tidningen Kommunalarbetaren. En anställd hade tvingats slutföra sitt arbetspass trots chocken från en viltolycka, en gravid anställd hade jobbat 14-timmardag och en annan förnekats graviditetspenning. Äldreförvaltningen backade från sin tidigare position och rev upp avtalen.
Sanna Tefke argumenterar för att kollektivavtal ska vara ett krav i alla
offentliga upphandlingar under kommunfullmäktige
– Nästa strid vi i RS kommer ta upp i kommunfullmäktige är stärkt meddelarskydd i alla privata företag kommunen avtalar med, exempelvis rätten att lämna uppgifter om missförhållanden på en arbetsplats, säger Sanna.

– I upphandlingspolicyn ingår krav på meddelarfrihet. Men det fungerar inte i de privata verksamheterna som oftast har en klausul om lojalitetsplikt som juridiskt står över den medelarfrihet de har idag. Vi måste kräva att meddelarskyddet är lika starkt i det privata som i det offentliga, menar Sanna.

Kamp mot sexism och homofobi
I kommunfullmäktige har Sanna också tagit upp krav mot sexism och homofobi:
– Särskilt bland hbtq-ungdomar ökar ohälsan fort. Personal på skolorna saknar ofta hbtq-kompetens och resurser finns inte. Det saknas även kompetens inom andra områden i välfärden. Det finns idag ett trygghetsboende för hbtq-personer i Stockholm, och hemtjänst som nischar sig mot gruppen. Det är i sig inget dåligt men hbtq-personer ska ju inte behöva söka sig till särskilda boenden, vårdcentraler och liknande för att få ett fördomsfritt och bra bemötande.

– Vi tar kamp mot heteronormen och för allas rätt till sin egen sexualitet och könsidentitet. För många är våld och trakasserier en del av vardagen. Vi har föreslagit att kommunen ska arbeta mot homofobi och för att förbättra situationen för hbt-personer. Våra motioner om t ex kompetens och utbildning inom skolan och omsorgen har röstats ned. Men det är en kampfråga. Vi måste bygga en rörelse underifrån som ställer kraven. Fram tills dess har vi att ansvar att väcka debatt, säger Sanna, som filar på nya anföranden och motioner i frågan.

En aktuell fråga är hur staten efter decennier av övergrepp i form av tvångssteriliseringar vägrar betala ut skadestånd: 
– Vi står för alla transpersoners rätt till sina egna kroppar och att de som utsatts för tvångssterilisering ska få kompensation och en offentlig ursäkt, säger Sanna.

En socialistisk röst
Nya viktiga strider väntar. Sanna förklarar att det är tack vare att RS är socialister de inte säljer ut som V och röstar för nedskärningar:
– Även politiker som inte vill skära ner på anställda eller viktig verksamhet tror att ”det måste göras” för att de ”ska ta ansvar för ekonomin”. Då är frågan om det är mot kommuninvånarna eller kommundirektören de känner ansvar. Att kommunerna rånas på resurser och inte får tillräckligt till budgetramarna är inte kommuninvånarnas fel. Det är det kapitalistiska systemets fel, säger Sanna Tefke (Från "Socialister i kommunfullmäktige del 2", läs hela här).

RS kräver återbetalning av staten som år efter år varken kompenserar för inflation eller de uppdrag man ger kommunerna. RS lyfter debatten till hela ekonomin, inte bara kommunens, kräver ett stopp för bankernas storvinster, miljardärernas skatteflykt och kräver förstatligande av de största företagen under demokratisk kontroll.

Läs också:
> "Vi tar kampen in i kommunfullmäktige" (Socialister i kommunfullmäktige, del 1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.