Bostad

Bostäder i akut behov av kommunalisering

Vårt program för en grön, demokratisk och social bostads- och stadsbyggnadspolitik:
  • Ut med slumvärdar och riskkapitalbolag – kommunalisera förfallande bostadsområden och centrum.
  • Sanering och upprustning av alla undermåliga bostäder med mögel, vattenskador, kyla, dålig ventilation och luft, med mera.
  • Upprustning på de boendes villkor – ursprungsstandard utan hyreshöjning ska vara ett tydligt kryssalternativ vid all renovering.
  • Nej till marknadshyror, renovräkningar och ombildningar – riv upp marknadsanpassningen av allmännyttan.
  • Statliga investeringsprogram, byggbolag och subventioner för byggande av klimathållbara och cirkulära kommunala hyresrätter med allmännyttiga hyror.
  • Demokratisk stadsplanering och omvänd planprocess med samråd först.
  • Bevara strandskyddet och allemansrätten: Nej till bebyggelse av grönytor, stränder och skogar. Fokusera ny bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service, som överflödiga företagsområden och kontorsfastigheter.
Läs också:
> Vi star strid för värme i jordbrolägenheter (5 januari 2022)
> Kompi(s)affärernas Haninge (6 november 2020)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.