torsdag 28 mars 2019

Hyresaktivister, fackliga och klimatkämpar bildar ny folkrörelse

30 mars kl 13 på ABF-huset i Stockholm

Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa! Det är maningen från Välfärdsalliansen som den 30 mars blåser till strid för en ny folkrörelse med stormöte på ABF-huset i Stockholm kl 13.

tisdag 26 mars 2019

Biologiska mångfalden i Sveriges skogar allvarligt hotad

Kalhygge med förödande markberedning är mer regel än undantag idag. Julia Engström och Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna skriver om vad som krävs för att rädda den biologiska mångfalden i skogen. 
Så kan skyddsvärda skogar och biologisk mångfald räddas

Av Julia Engström och Mattias Bernhardsson

- - - 

I Naturskyddsföreningens rapport ”Från mångfald till enfald – en vitbok över den svenska modellen för skogsbruk” av Malin Sahlin, lyfts flera allvarliga hot mot den biologiska mångfalden fram: Trots att mer än halva Sveriges yta är täckt av skog så är den biologiska mångfalden i våra skogar allvarligt hotad.  
Detta beror enligt rapporten på den skogsbrukspolitik som förts de senaste 20 åren. Denna politik innebär att man avverkar artrika skogsekosystem för att istället plantera betydligt mindre artrika skogsplantage som används i träindustrin eller som biobränsle.  

söndag 17 mars 2019

Historisk elevstrejk för klimatet

Foto: Natalia Medina

Uppemot 20 000 strejkade i Stockholm • 1,5 miljoner strejkade världen runtAv Robert Bielecki
- - -

Den 15 mars blev en historisk dag för klimatrörelsen. Runt om i hela världen gick framför allt elever och ungdomar ut i strejk i miljontals; 1,5 miljoner beräknas ha deltagit globalt.
"gemensam kamp mot högerpolitiken och kapitalismen, som bär huvudansvaret för klimatkrisen"
I Stockholm slöt mellan 15 000-20 000 upp någon gång under dagen i en enorm manifestation för klimatet. Det var en av de största ungdomsprotesterna någonsin i landet. Från flera skolor, exempelvis Globala gymnasiet, anslöt eleverna till strejkdagen i demonstrationståg ropandes talkörer som ”Vad ska vi göra? Rädda klimatet!”.

fredag 15 mars 2019

Svar på VD:ns replik: Gör om skötselplanen och stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat

Klipp ur Mitt i Haninge: t.v Lina Rigney Thörnblom (RS), t.h Per Wallsten
Svar på Tyrestas nationalparkschef och VD för Stiftelsen Tyrestaskogen Per Wallsten om varför vi vill stoppa avverkningar i Tyresta naturreservat

av Lina Rigney Thörnblom, 

aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
- - -

Tyrestas nationalparkschef och VD för Stiftelsen Tyrestaskogen Per Wallsten har uppmärksammat min debattartikel i Mitt i Haninge om att "Rädda skogsområdet i södra Tyresta" och replikerar i sitt svar på Mitt i Haninge mot vad han menar är "missförstånd och felaktiga uppgifter".

Per Wallsten listar sedan upp fyra punkter där han vill kommentera för "en saklig debatt". Jag kan ge svar på tal på samtliga fyra punkter:

onsdag 13 mars 2019

Kampen mot avverkningar i Tyresta naturreservat trappas upp

"Det ser som att nån har kört rally med skogsmaskiner inne i naturreservatet" 
Över 2 300 har skrivit under namninsamlingen • Rättvisepartiet Socialisterna polisanmäler KMN Förvaltning AB för miljöbrott
Mattias Bernhardsson (RS)
Kampen för att rädda skogen i södra Tyresta naturreservat har pågått sedan i november då skadegörelsen blev känt:
 – Skogsmaskiner har kört rakt in i naturreservatet med påtagliga skador på markvegetationen. Det borde vara totalt oacceptabelt inom ett vilket naturreservat som helst. Skogsmaskinerna har kört rakt in i en viktig tjäderspelplats. Fortsätter avverkningarna i området försvinner ovärdeliga naturvärden inklusive tjäderspelplatsen, säger Mattias Bernhardsson i miljömagasinet Syre.  
– Att Stiftelsen Tyrestaskogen – där Haninges politiker, inklusive ”Miljöpartiet” fanns representerade – klubbade igenom rätt att avverka i vårt finaste naturreservat är en fullständig skandal, skriver Lina Rigney Thörnblom i en debattartikel i Mitt i Haninge.
Lina Rigney Thörnblom (RS) pressar Tyrestachefen Per Wallsten i Mitt i Haninge. Länk till Linas debattartikel, Wallstens replik och Linas repliksvar
Mattias och Lina är aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. I november fick Mattias och Lina larm om att skogsmaskiner kört in i naturreservatet och började kontakta ansvariga och berörda. För några veckor sedan tog de initiativ till en namninsamling mot avverkningarna som just nu fått över 2 300 namnunderskrifter.

Namninsamlingen har fått några av de ansvarigas uppmärksamhet:

tisdag 12 mars 2019

Svar till Aftonbladets Eva Franchell: Varför inte stödja de som faktiskt kämpar?


Nej Eva Franchell, det är inte hamnarbetarnas fel att undersköterskor tjänar för liteav Katja Raetz (RS), 
specialistsjuksköterska
- - -

På självaste kvinnodagen den 8 mars ansåg Eva Franchell och Aftonbladets ledarsida att tillfället nu är rätt för en attack på Hamnarbetarförbundet. Hon menar att hamnarbetarna borde dela med sig och hennes slutsats är att det bland annat är hamnarbetarnas fel att undersköterskor tjänar för lite.

"Vi kvinnor i den offentliga sektorn kommer inte att få en krona mer för att manliga arbetare får mindre"
Jag är sjuksköterska och jag är både aktiv i mitt fack Vårdförbundet som förtroendevald och i nätverket En annan vård är möjlig som har organiserat flera aktioner under de senaste åren, bland annat men inte bara för ökade löner inom vården. 

måndag 11 mars 2019

Elevstrejker för klimatet 15 marsGlobal elevstrejk i över 700 städer i åtminstone 71 länder • Elevstrejk i minst 74 kommuner i Sverige

av Robert Bielecki
- - -

Den 15 mars har potentialen att bli en historisk dag för kampen mot klimatförändringarna och global uppvärmning. Då går elever ut i en internationell strejk i över 700 städer i åtminstone 71 länder – en siffra som bara stiger.

Global Strike For Future kallas strejkdagen den 15 mars som kommer som ett resultat av de skolstrejker för klimatet som svenska Greta Thunberg tog initiativ till i höstas inför riksdagsvalet. Varje fredag sedan dess har det varit strejkaktioner utanför riksdagen, som har spritt sig över hela landet och världen.
I Belgien har det ägt rum flera massiva demonstrationer där framför allt skolelever har deltagit, men även andra klimataktivister och socialister som Rättvisepartiet Socialisternas systerparti LSP/PSL. Även i länder som Storbritannien, Tjeckien, Österrike, Nederländerna och Tyskland har strejker anordnats.

lördag 9 mars 2019

Högerpolitiken sänker vården

Vårdens kris utökas i takt med högerpolitikens fortsättning. På bild bygget av skandalbygget Nya Karolinska som har dränerat vården på ofantliga resurser (foto: Lennart Johansson, Stockholms stad).

Vårdplatserna fortsätter att minska i Sverige


Av Katja Raetz (RS), specialistsjuksköterska
- - -

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) släppte den 1 mars en ny rapport om vården i Sverige som visar att problemen inom vården på inget sätt har lösts, trots politikernas alla löften om ”vårdsatsningar”.
Bland annat konstateras att patienters samlade behov inte tillgodoses, det vill säga att varje vård­enhet löser sina uppgifter utan helhetssyn och samordning. Detta drabbar framför allt äldre med komplexa behov, funktionshindrade och människor med missbruks- och beroendeproblematik samt psykisk ohälsa.

tisdag 5 mars 2019

Strejk och stöd gav avtal


Seger för hamnarbetarstrejken! 


Hamnarbetarförbundets beslutsamma kamp tillsammans med det snabbt växande stöd som Hamnarbetarförbundet fått efter varslet om total strejk tvingade arbetsgivarna och medlarna att ge efter. 

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Offensiv har från första stund gett fullt stöd till Hamnarbetarförbundets kamp för kollektivavtal.

måndag 4 mars 2019

Politikerna dödar föreningslivet i Jordbro – satsar 4 miljoner mer på kommunhuset


Jordbro United Dans & Show med 300 aktiva ungdomar samt de andra föreningarna i kultur- och föreningshuset kastas ut från sina lokaler

Kommunledningen sätter dolken i Jordbros föreningar. När Jordbro kultur- och föreningshus rivs efter sommaren står föreningarna utan lokaler. Ersättningslokalerna kommer ingen ha råd med – då den "korttidshyra" kommunen kommer att vara i nivå med marknadshyra.

Samtidigt har en enig kommunstyrelse nu beslutat att sätta sprätt på 4 miljoner kronor ytterligare på sitt eget hus, kommunhuset. Pengarna ska gå till "mötesteknik".
Ifrah Hassan (RS)
– Helt galet. Det är kommunen som borde betala Jordbro United för att de erbjuder kommunens unga ett fritidsutbud, speciellt när kommunen inte gör det trots att de har ett kommunalt uppdrag, säger Ifrah Hassan från Rättvisepartiet Socialisterna i Jordbro.
Skulle Jordbro United Dans & Show ta ut så dyra avgifter som behövs för att klara marknadshyror skulle knappt någon ha råd att fortsätta dansa.
Nu har föreningsaktiva i Jordbro United Dans & Show startat en namninsamling: Rädda J.U.D.S som redan fått hundratals underskrifter.

"Enda chansen att behålla ungdomsverksamheten är om föreningarna och ungdomarna ockuperade huset"