fredag 15 mars 2019

Svar på VD:ns replik: Gör om skötselplanen och stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat

Klipp ur Mitt i Haninge: t.v Lina Rigney Thörnblom (RS), t.h Per Wallsten
Svar på Tyrestas nationalparkschef och VD för Stiftelsen Tyrestaskogen Per Wallsten om varför vi vill stoppa avverkningar i Tyresta naturreservat

av Lina Rigney Thörnblom, 

aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
- - -

Tyrestas nationalparkschef och VD för Stiftelsen Tyrestaskogen Per Wallsten har uppmärksammat min debattartikel i Mitt i Haninge om att "Rädda skogsområdet i södra Tyresta" och replikerar i sitt svar på Mitt i Haninge mot vad han menar är "missförstånd och felaktiga uppgifter".

Per Wallsten listar sedan upp fyra punkter där han vill kommentera för "en saklig debatt". Jag kan ge svar på tal på samtliga fyra punkter:

1. Ja, "den del av Tyresta naturreservat som diskuteras i insändaren är privatägd", det är tillåtet med ”ett produktionsinriktat skogsbruk med naturvårdshänsyn” och det finns "vissa inskränkningar, som hyggesstorlek, hänsyn till tjäderspelplatser m.m". Allt detta vet vi också. Men det är ju ett naturreservat! Det borde inte vara möjligt med skogsbruk i ett naturreservat oavsett vem som äger marken. 
2. Nej, vi anser inte att restriktionerna mot åtgärder i skogen är "måttliga". Att tillåta sönderkörning med skogsmaskiner, gallringar eller avverkningar i ett naturreservat är snarare extremt. 
3. Jo, Stiftelsen Tyrestaskogen och dess politiker i styrelsen, har visst deltagit i beslutsprocessen bakom skötselplanen. Det är inte enbart Länsstyrelsen som bär ansvaret. Innehållet i skötselplanen har ju "klubbats igenom" i flera instanser och led. Det framgår också i skötselplanens förord där det står att "planen grundar sig på det förslag till skötselplan som har utarbetats av Stiftelsen Tyrestaskogen". De har haft chansen att påverka innehållet både när de skrev förslaget och under remissprocessen. 
4. Ja, markägarens gallringar "följer skötselplanen och föreskrifterna". Det vet vi också. Problemet är ju att skötselplanen är usel och måste göras om.

Jag är glad att Per Wallsten välkomnar engagemanget och gärna ser en diskussion om problem och möjligheter. Jag hoppas – precis som de hittills 2300 som skrivit på vår namninsamling – att det innebär att Stiftelsen Tyrestaskogen snabbt hittar en lösning med övriga parter så att skogen får ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat.

Läs också:
> Kampen mot avverkningar i Tyresta naturreservat trappas upp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.