onsdag 13 mars 2019

Kampen mot avverkningar i Tyresta naturreservat trappas upp

"Det ser som att nån har kört rally med skogsmaskiner inne i naturreservatet" 
Över 2 300 har skrivit under namninsamlingen • Rättvisepartiet Socialisterna polisanmäler KMN Förvaltning AB för miljöbrott
Mattias Bernhardsson (RS)
Kampen för att rädda skogen i södra Tyresta naturreservat har pågått sedan i november då skadegörelsen blev känt:
 – Skogsmaskiner har kört rakt in i naturreservatet med påtagliga skador på markvegetationen. Det borde vara totalt oacceptabelt inom ett vilket naturreservat som helst. Skogsmaskinerna har kört rakt in i en viktig tjäderspelplats. Fortsätter avverkningarna i området försvinner ovärdeliga naturvärden inklusive tjäderspelplatsen, säger Mattias Bernhardsson i miljömagasinet Syre.  
– Att Stiftelsen Tyrestaskogen – där Haninges politiker, inklusive ”Miljöpartiet” fanns representerade – klubbade igenom rätt att avverka i vårt finaste naturreservat är en fullständig skandal, skriver Lina Rigney Thörnblom i en debattartikel i Mitt i Haninge.
Lina Rigney Thörnblom (RS) pressar Tyrestachefen Per Wallsten i Mitt i Haninge. Länk till Linas debattartikel, Wallstens replik och Linas repliksvar
Mattias och Lina är aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. I november fick Mattias och Lina larm om att skogsmaskiner kört in i naturreservatet och började kontakta ansvariga och berörda. För några veckor sedan tog de initiativ till en namninsamling mot avverkningarna som just nu fått över 2 300 namnunderskrifter.

Namninsamlingen har fått några av de ansvarigas uppmärksamhet:
– Vi välkomnar samtal med länsstyrelsen om ett skydd av hela reservatet, säger Per Wallsten, nationalparkschef i Tyresta till tidningen Natursidan:
Tyresta naturreservat innefattar landets största sammanhängande urskogsområde söder om dalälven. Naturreservatet har som syfte "att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer samt växt- och djurliv", slår skötselplanen fast.

Men i den södra delen finns fortfarande ett skogsområde som är privatägt, trots att det ligger inne in naturreservatet. Det är i denna del skogsmaskinerna dragit fram. Ägaren KMN Förvaltning AB (ägs av mångmiljonären Karin Linnéa Mattsson Nordin) fick igenom sina egna regler i skötselplanen för sin del av naturreservatet, "skötselområde C", där de får rätt att bedriva skogsbruk, trots att det är naturreservat.

Namninsamlingen kräver att Länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och KMN Förvaltning AB hittar en lösning snabbt för att ge skogen ett fullvärdigt skydd som i resten av Tyresta naturreservat, att avverkningarna stoppas och ett nytt förslag till skötselplan i skötselområde C som inte tillåter skogsbruk tas fram.

– Om ägaren inte är beredd att gå med på detta så måste kommunen eller länet köpa marken för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen, säger Lina Rigney Thörnblom.
"Vi polisanmäler detta som ett miljöbrott med stöd av Miljöbalken, 12 kapitlet 6§"
Oavsett vad som står i skötselplanen, anser Rättvisepartiet Socialisterna att KMN Förvaltning AB har begått ett miljöbrott då de inte meddelat Skogsstyrelsen innan de körde in med skogsmaskiner i naturreservatet – och har nu gjort en polisanmälan:
– Vi polisanmäler detta som ett miljöbrott med stöd av Miljöbalken, 12 kapitlet 6§. Även om ägaren har följt skötselplanen så har de inte anmält basvägarna till Skogsstyrelsen, vilket man måste göra för att möjliggöra insyn och eventuellt samråd i frågan, säger Mattias Bernhardsson.
Från den 1 april 2014 förtydligades föreskrifterna och de allmänna råden till Miljöbalken, 12 kapitlet 6§. Det betyder bland annat att även dragningen av vissa basvägar kan vara anmälningspliktiga.
För skogsbruket gäller de regler som finns i både Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Generellt träder Miljöbalken in när en skogsaktivitet “kan komma att väsentligt ändra naturmiljön”. Sådan påverkan ska anmälas för samråd sex veckor innan arbetet börjar.

”En basväg kan ju påverka naturmiljön en hel del, berör den exempelvis vissa värdefulla våtmarker och olika skogsvatten så anser vi att den ska anmälas för samråd, enligt Nils Carlborg, lagspecialist på Skogsstyrelsen.
Basvägarna i Tyresta naturreservat har dragits nära en mosse och dessutom nära en känd och för naturreservatet viktig tjäderspelplats.

Mattias Bernhardsson kritiserar inte bara gallringarna och basvägarna utan också feltänket inom förvaltningen:
– Det händer att fallna träd i naturreservatet ”städas” undan. Det är helt fel, skogen ska inte städas – den biologiska mångfalden skapas när omkullfallna träd får ligga kvar, säger Mattias Bernhardsson till tidningen Natursidan.


> Läs alla artiklar om vår kamp för bevarande av Haninges natur här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.