fredag 25 september 2009

RS svarar utbildningsminister Björklund

Nu har Utbildningsminister Jan Björklund (FP) gett sig in i debatten om betygsliknande omdömen men tyvärr utan att överraska. Han visade igen att han är för en mer kontrollerande och bedömande skola och barnomsorg.

Det enda positiva han sa var att det finns anledning att förtydliga regelverket om omdömen i förskoleklass. Att förtydliga är alltid bra. Vill man att betygsliknande omdömen ska vara tillåtet i förskoleklassen borde det stå i de lagar och förordningar som reglerar förskoleklassen. Vill man att det inte ska vara tillåtet borde det stå det.

I övrigt var det han sa negativt. Han sa att han tyckte de betygsliknande omdömen som Haninge kommun har infört för 6-åringar är bra. Som tur var är det inte Jan Björklund ensam som beslutar hur det ska bli utan riksdagen om det ska regleras i lag eller regeringen om det regleras i förordning. Förhoppningsvis finns det i dessa församlingar tillräckligt många som till skillnad från Jan Björklund är intresserade av att sätta sig in i vad forskningskollektivet säger om betyg, bedömning och kontroller och hur det påverkar små barn. Det finns dessutom erfarenheter från andra länder som tydligt talar mot ökad kontroll och bedömning inom skola och barnomsorg. Läs här och här.

Att som björklund bara kort påstå att Förskoleklassen är en del av skolan visar också på hans kortsynthet eller till och med okunskap. Förskoleklassens verksamhet regleras visserligen i Skollagens allmänna bestämmelser om skolan samt i särskilda bestämmelser (2 b kapitlet)och i Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo94) men är ändå inte fullt ut en del av skolan utan ett mellanting mellan förskolan och skolan där två olika traditioner ska mötas. Förskoleklassen har flera egenskaper som skiljer sig från skolan och istället visar att den ligger nära förskolan. Förskoleklassen saknar till skillnad från skolan närvaroplikt och man får till skillnad från skolan inte ha uppnåendemål för verksamheten utan bara strävansmål. När förskoleklasserna kom till var tanken bakom dem att de skulle bli en mötesplats där skolans och förskolans idéer kunde mötas och där förskolans sätt att arbeta kunde smitta av sig på de lägre årskurserna i grundskolan, tyvärr har utvecklingen varit den motsatta och skolans idéer har mer och mer smugit sig ner till förskoleklassen och vidare ner i förskolan vilket gestaltar sig i viljan att ha kunskapskontroller från 4-års ålder, betygsliknande omdömen från 6 års ålder och individuella utvecklingsplaner från 1 års ålder.

Vad gäller betygsliknande omdömen i Haninges förskoleklasser så kommer de inte vara tillåtna för än riksdag eller regeringen ändrar lagen eller förordningarna som styr förskoleklassen. Länsrättens beslut att avslå överklagandet av laglighetsprövningen innebär inte att Skolinspektionens beslut att förbjuda Haninges betygsliknande omdömen är felaktigt. Skolinspektionen har gjort en mycket bredare bedömning än Länsrätten och vägt in de speciella egenskaper som skiljer förskoleklassen från skolan och hur dessa egenskaper påverkar möjligheten att ha betygsliknande omdömen. Länsrätten har gjort en mycket snävare bedömning och bara letat efter lagtext där det står att betygsliknande omdömen är förbjudna i förskoleklassen och eftersom sådan lagtext inte finns så avslog de överklagandet om laglighetsprövning, de bedömde inte alls hur frånvaron av närvaroplikt och förbudet mot uppnåendemål påverkade möjligheten att ha betygsliknande omdömen.

Tobias Lindberg
Ersättare i Haninges kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 24 september 2009

Trots länsrättens dom: Inget grönt ljus för betyg för sexåringar

I gårdagens DN slås det fram i en rubrik att "Betyg till sexåringar får grönt ljus i domstol”. Men det stämmer inte, något sådant grönt ljus finns inte från Länsrätten, som prövade helt andra saker än Skolinspektionen när de sade nej till betygsliknande omdömen.
Efter vi i Rättvisepartiet Socialisterna här om året anmälde Haninge kommun för införandet av betygsliknande omdömen i förskoleklass, fick vi rätt genom beslut av Skolinspektionen vilka slog fast att det inte får finnas uppnåendemål. Som ett resultat har kommunen tvingats avskaffa betygsliknande omdömen.

Vi anser att kontroller i för tidiga åldrar kan vara skadligt för barnen och i denna uppfattning har vi dessutom Skolverkets utredningar och forskarkollektivet i ryggen. Haninge kommun, som har de näst största barngrupperna i landet, borde veta sina prioriteringar.

Länsrättens beslut att avslå en tidigare överklagan vi lämnade in mot beslut att införa omdömena påverkar ingenting; Länsrätten har inte upphävt eller motsatt sig Skolinspektionens beslut, de har endast gjort en laglighetsprövning i vilken överklagan mot kommunens beslut avslogs. Skolinspektionens chefsjurist Ingegärd Hilborn förtydligar också till DN.se: ”Om man tittar på länsrättens dom säger den att domstolen gör en laglighetsprövning och att den inte bedömer lämpligheten i beslutet. Vi har prövat beslutet från andra utgångspunkter och tittat på lämplighet och skälighet också”.

Det finns alltså inget grönt ljus för betygsliknande omdömen i förskoleklass oavsett vad borgerliga tidningar och politiker i Haninge påstår att Länsrättsdomen innebär. Förutom detta verkar det dessutom som om det finns felaktigheter i Länsrättens dom.

När man läser Länsrättens domskäl slås man av att de verkar ha blandat ihop förskola med förskoleklass och skriftliga omdömen med betygsliknande omdömen. Detta är väldigt allvarligt och väcker funderingar på hur insatt i ärendet personerna som utfärdade domen verkligen var.

Juristen Leif Petersén på Sveriges Kommuner och Landsting uppger att en laglighetsprövning är ett väldigt trubbigt verktyg eftersom den bedömer en väldigt begränsad fråga och för att beslutet från en laglighetsprövning ska kunna undanröja ett beslut som Skolinspektionen har fattat så måste besluten gälla samma sak, man får inte blanda äpplen och päron. Som Ingegärd Hilborn påpekar så prövade Skolinspektionen frågan från andra utgångspunkter och tittade även på lämplighet och skälighet. Äpplen och päron alltså.

Vi kommer naturligtvis överklaga Länsrättens dom till Kammarrätten trots att det förmodligen felaktigt fattade beslutet inte ändrar något.

Haninge kommun har snabbt gått ut med ett pressmeddelande och Grund- och förskolenämndens ordförande har skrivit ett blogginlägg om Länsrättens beslut, av detta att döma verkar det som att de kommer att ta Länsrättens beslut som argument för att återinföra betygsliknande omdömen i Haninges förskoleklasser. Haninges högsta tjänstemän och politiker (läs här) är uppenbarligen så bestämda i att införa hårdare bedömningar och kontroller på små barn att de helt bortser från att Skolverket och Skolinspektionen har de verkliga experterna med fackkunskap i sina led till skillnad mot en allmän förvaltningsdomstol som Länsrätten som dömer i alla möjliga typer av mål. Ingen förnuftig person förordar att en allmänläkare ska operera hjärntumörer, för detta har man specialiserade kirurger.

Det finns ingenting i forskningen som visar att betyg och betygsliknande omdömen skulle göra att man lär sig mer eller bättre. Snarare är det tvärt om. Med betyg eller betygsliknande omdömen blir lärandet istället mer ytligt och därmed sämre.
Inom facket finns det ett stort motstånd mot skriftliga omdömen, speciellt de betygsliknande omdömena, eftersom de riskerar att trycka ner redan svaga elever.
Även om fler elever klarar kontrollerna efter några år säger det ingenting. När ett nytt testförfarande införs så anpassas lärandet snabbt till att klara av just den typen av test utan att det för den skull innebär att kunskaperna blivit större. Elever läser samma fakta trots att de har olika förkunskaper, de läser in och repeterar men glömmer ofta snabbt. Högerns skolpolitik är att ersätta lärare och pedagoger med tester och prov.

Vad håller högern, S och V på med i Haninge? Innan sommaren rymde två 4-åriga pojkar från en förskola i Haninge och var borta i fyra timmar innan de hittades flera kilometer från förskolan. Istället för att avlasta personalen genom att anställa fler tynger de istället ner verksamheten med kunskapskontroller för fyraåringar! Lyckligtvis har även Skolinspektionen gett oss rätt även på den punkten.

I grund och botten handlar diskussionen om betygsliknande omdömen om hela högerns skolpolitik. Vi säger nej till högerns flumskola med korvstoppning och lärarlösa lektioner. Vi vill istället stärka den pedagogiska uppgiften i förskola, förskoleklass och grundskola. Dokumentation och omdömen måste vara anpassad efter åldersgruppen. Vad som främst behövs är mindre barngrupper, mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken.
Vi anser att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av högst 10 barn på fyra personal och storbarnsgrupperna av högst 15 barn på fyra personal. Klasstorleken i grundskolan ska aldrig vara större än 20 elever per klass.

Under förrförra året protesterade vi med föräldrar, personal och med skolstrejk mot nedskärningarna i skolan och förskolan. Effekterna av nedskärningarna blev drygt 170 färre anställda i skolan och förskolan men tack vara kampen sköts mer pengar till och många jobb räddades.

Stort tack till alla inom barnomsorgen och skolan som stött oss. Nu måste kampen fortsätta mot högerns nya attacker och nedskärningar i Haninge.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
Tobias Lindberg

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigegrupp i Haninge

Även Svd och AB har skrivit om detta.

onsdag 23 september 2009

Högerns vårdval – ett sjukt system

Vid årsskiftet 2009/2010 ska det så kallade vårdvalet och fri etableringsrätt för vårdcentraler gälla i hela landet. Detta innebär att patienterna kan söka vård på vilken vårdcentral som helst och lista sig där.
Samtidigt kan privata, kommersiella företag ansöka om få att driva vårdcentraler finansierade av skattemedel. Primärvården i hela landet kostar landstingen cirka 30 miljarder kronor om året, pengar som det då kan konkurreras om mellan olika privata vårdgivare.

Läs mer

Katja Raetz

torsdag 10 september 2009

Vårdnadsbidraget dyrare än utlovat

Flera kommuner har infört olika typer av vårdnadsbidrag vilkas detaljer skiljer sig åt men gemensamt för alla är att vårdnadshavare erbjuds att vara hemma med sitt barn i utbyte mot en lägre ersättning istället för att placera barnet inom barnomsorgen.

Haninge kommun införde i september 2008 ett vårdnadsbidrag där en vårdnadshavare erbjuds 3000 skattefria kronor i månaden om barnet inte placeras inom barnomsorgen. Den borgerliga majoriteten i Haninge menade att detta skulle göra att kommunen sparade pengar eftersom att många av dem som skulle välja vårdnadsbidraget annars skulle ha barnet inom barnomsorgen vilket skulle bli dyrare för kommunen eftersom en barnomsorgsplats kostar ungefär 9 - 10 000 kronor i månaden. Dessutom skulle vårdnadsbidraget enligt den borgerliga majoriteten innebära att Haninges föräldrar fick större valfrihet eftersom de som ville nu fick en möjlighet att vara hemma med sitt barn.

Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har hela tiden i kommunfullmäktige hävdat att vårdnadsbidraget dels är alldeles för lågt vilket gör att de flesta vanlig människor inte har råd att vara hemma och dels att de flesta föräldrar som väljer att vara hemma med vårdnadsbidrag hade varit hemma även om vårdnadsbidraget inte fanns. Dessutom menar vi att vårdnadsbidraget oftast fungerar som en kvinnofälla eftersom det oftast är kvinnan som har den lägre inkomsten i en familj och därmed är den som stannar hemma med barnet. Nationella och internationella undersökningar har bekräftat att det i drygt 90% av fallen är den som är hemma med barnen i utbyte mot vårdnadsbidrag, dessutom är det ofta i socioekonomisk missgynnade grupper, tex invandrare, där kvinnan tar vårdnadsbidrag eftersom dessa ofta har svårt att få jobb.

Enligt en nyligen framtagen rapport från Haninges Utbildningsförvaltning baserad på svaren på en undersökning från 50 slumpvis utvalda vådnadsbidragstagare så skulle 27 stycken av dagens vårdnadsbidragstagare i Haninge ha haft sina barn på förskolan om inte vårdnadsbidraget fanns. Enligt rapporten är den beräknade årskostanden för Haninge kommuns vårdnadsbidrag ungefär 3,6 miljoner kronor medans förskoleplatser för 27 barn skulle ha inneburit en kostnad på ungefär 2,5 miljoner kronor. Detta innebär att vårdnadsbidragsreformen kostar Haninge kommun ungefär 1,1 miljon kronor om året. Haninges borgerliga politiker har som sagt hela tiden hävdat att vårdnadsbidraget skulle spara in pengar till kommunen, tänk så fel de hade.

Områden med störst andel vårdnadsbidragstagare är Södra Jordbro, Brandbergen, Åby och Svartbäcken vilka alla har en större andel sociekonomisk missgynnade familjer.

Rapporten kan läsas här.

Tobias Lindberg

måndag 7 september 2009

Ödmjukare attityd från kommunen vad gäller 4-åriga rymlingar

Innan sommaren rymde två 4-åriga pojkar från en förskola i Haninge och var borta i fyra timmar innan de hittades flera kilometer från förskolan. Inledningsvis skyllde chefen för förskoleverksamheten i Haninge, Eva Andersson, på pojkarnas ”flyktbenägenhet” och föräldrarna. Först efter att Skolinspektionen riktade kritik mot Haninge och ett ramaskri bland föräldrar, ändrades attityden hos ledningen och istället började de betona ”bättre rutiner”. Rättvisepartiet Socialisterna har varnat för effekterna av för stora barngrupper, då antalet barn i förskolans äldregrupper är 20-22 på i snitt 2,75 personal utslaget över 11 timmar öppethållande. Om antalet anställda i förskolan ökar och barngrupperna minskas så skulle risken för att liknande händelser inträffar minska radikalt.

Tobias Lindberg

onsdag 2 september 2009

Betygsliknande omdömen i förskoleklass och kunskapskontroller på fyraåringar avskaffas


De skadliga kontrollerna på småbarn avskaffas efter Rättvisepartiet Socialisternas anmälan • Ersätt betygsliknande omdömen och kunskapskontroller med pedagogisk dokumentation

Haninge kommun har nu tvingats avskaffa de betygsliknande omdömena i förskoleklasserna efter hård kritik från Rättvisepartiet Socialisterna men också personal inom Haninges barnomsorg, Skolverket, Skolinspektionen och forskarkollektivet. Skolinspektionen slog i våras fast att det inte är förenligt med läroplanen att ge betygsliknande omdömen i förskoleklass efter en anmälan av Rättvisepartiet Socialisterna.
I våras kom Skolinspektionen fram till att Haninges användande av kunskapskontroller i förskolan inte var förenligt med läroplanen. Haninge kommun har bett om extra tid för att svara Skolinspektionen men det mesta tyder på att kommunen även kommer att tvingas avveckla kunskapskontrollerna.