onsdag 23 september 2009

Högerns vårdval – ett sjukt system

Vid årsskiftet 2009/2010 ska det så kallade vårdvalet och fri etableringsrätt för vårdcentraler gälla i hela landet. Detta innebär att patienterna kan söka vård på vilken vårdcentral som helst och lista sig där.
Samtidigt kan privata, kommersiella företag ansöka om få att driva vårdcentraler finansierade av skattemedel. Primärvården i hela landet kostar landstingen cirka 30 miljarder kronor om året, pengar som det då kan konkurreras om mellan olika privata vårdgivare.

Läs mer

Katja Raetz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.