torsdag 10 september 2009

Vårdnadsbidraget dyrare än utlovat

Flera kommuner har infört olika typer av vårdnadsbidrag vilkas detaljer skiljer sig åt men gemensamt för alla är att vårdnadshavare erbjuds att vara hemma med sitt barn i utbyte mot en lägre ersättning istället för att placera barnet inom barnomsorgen.

Haninge kommun införde i september 2008 ett vårdnadsbidrag där en vårdnadshavare erbjuds 3000 skattefria kronor i månaden om barnet inte placeras inom barnomsorgen. Den borgerliga majoriteten i Haninge menade att detta skulle göra att kommunen sparade pengar eftersom att många av dem som skulle välja vårdnadsbidraget annars skulle ha barnet inom barnomsorgen vilket skulle bli dyrare för kommunen eftersom en barnomsorgsplats kostar ungefär 9 - 10 000 kronor i månaden. Dessutom skulle vårdnadsbidraget enligt den borgerliga majoriteten innebära att Haninges föräldrar fick större valfrihet eftersom de som ville nu fick en möjlighet att vara hemma med sitt barn.

Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har hela tiden i kommunfullmäktige hävdat att vårdnadsbidraget dels är alldeles för lågt vilket gör att de flesta vanlig människor inte har råd att vara hemma och dels att de flesta föräldrar som väljer att vara hemma med vårdnadsbidrag hade varit hemma även om vårdnadsbidraget inte fanns. Dessutom menar vi att vårdnadsbidraget oftast fungerar som en kvinnofälla eftersom det oftast är kvinnan som har den lägre inkomsten i en familj och därmed är den som stannar hemma med barnet. Nationella och internationella undersökningar har bekräftat att det i drygt 90% av fallen är den som är hemma med barnen i utbyte mot vårdnadsbidrag, dessutom är det ofta i socioekonomisk missgynnade grupper, tex invandrare, där kvinnan tar vårdnadsbidrag eftersom dessa ofta har svårt att få jobb.

Enligt en nyligen framtagen rapport från Haninges Utbildningsförvaltning baserad på svaren på en undersökning från 50 slumpvis utvalda vådnadsbidragstagare så skulle 27 stycken av dagens vårdnadsbidragstagare i Haninge ha haft sina barn på förskolan om inte vårdnadsbidraget fanns. Enligt rapporten är den beräknade årskostanden för Haninge kommuns vårdnadsbidrag ungefär 3,6 miljoner kronor medans förskoleplatser för 27 barn skulle ha inneburit en kostnad på ungefär 2,5 miljoner kronor. Detta innebär att vårdnadsbidragsreformen kostar Haninge kommun ungefär 1,1 miljon kronor om året. Haninges borgerliga politiker har som sagt hela tiden hävdat att vårdnadsbidraget skulle spara in pengar till kommunen, tänk så fel de hade.

Områden med störst andel vårdnadsbidragstagare är Södra Jordbro, Brandbergen, Åby och Svartbäcken vilka alla har en större andel sociekonomisk missgynnade familjer.

Rapporten kan läsas här.

Tobias Lindberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.