torsdag 30 september 2010

RS i TV4 om kampen mot rasism

Onsdagen den 29 september medverkade Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson på TV4:s program Kvällsöppet med Ekdal. Rubriken var ”Hotbilden mot SD” med anledning av att en av deras kandidater attackerats av en folkmassa och knivhöggs.
Trots att Bernhardsson tog avstånd från och fördömde våldsattacker mot enskilda i programmet försökte Ekdal göra RS medansvariga p g a partiets framträdande roll i de stora protesterna vid SD:s torgmöten. Alternativet till att protestera, menade Bernhardsson, är att folk uppmanas att vara rädda när det står rasistiska talare på torgen. Att inte hålla med och att protestera är en demokratisk rättighet säger RS.

onsdag 22 september 2010

Efter valet: Kamp mot Sverigedemokraterna

Med valresultatet fick Sverigedemokraterna fribiljett till tv och tidningar. Nu intervjuas Jimmie Åkesson som om SD vore vilket parti som helst.

För alla som oroas av SD:s valresultat gäller det nu att organisera motstånd. Det i sin tur måste grundas i en analys av varför SD:s röster ökar.
Valresultaten är utan tvekan hemska. SD har fått 330 000 riksdagsröster och 20 mandat, kommer in i 11 landsting med 9,4 procent i Skåne som mest, samt ökat eller tagit sina första mandat i en lång rad kommuner. Ovanpå detta fick SD 12,8 procent i skolvalen, även om de rödgröna vann dessa val och valdeltagandet där ofta var lågt.
Men trots att SD nu fått en framskjuten plats i media och garanteras mångmiljonbelopp i statligt stöd är det fortfarande att parti med få aktiva medlemmar. När tusentals motdemonstranter samlats vid SD:s torgmöten under valkampanjen har SD själva bara samlat en handfull – från Luleå till Malmö. Med start i Göteborg stoppades rasisterna från att genomföra sina torgmöten i flera städer.

En stark antirasistisk rörelse måste byggas upp. Den behöver betona både kamp mot rasism – agera mot rasister och rasistiskt våld varje gång. Det handlar också om behovet av arbete, utbildning, vård och bostäder för alla. För att uppnå detta krävs kamp som förenar arbetare och ungdomar oavsett religion språk eller vilket land man kommer från.
SD är ett högerparti med än så länge bräcklig bas. Stora mobiliseringar kan få deras anhängare att vackla och backa. Avslöjande om vilken politik de står för – stora nedskärningar i kommunerna – visar att alla arbetare blir förlorare när SD:s stöd ökar.
Per-Åke Westerlund
Läs även Valanalys – nu behövs snabba protester mot högerpolitik och rasism

måndag 20 september 2010

RS 3:e största parti i Jordbro och Norra Brandbergen

Superbra kämpat alla valarbetare!
Rättvisepartiet Socialisterna ökade sitt röstetal i Haninge med 185 röster vilket är en stor bedrift i ett politiskt klimat av högervindar och nästan ingen arbetarkamp. Med 1 416 röster totalt och 3,3 procent får vi behålla de två mandaten i kommunen.
I valkampanjens sista vecka var stämningen på topp i valarbetarteamet då den positiva responsen från väljare strömmade in. Totalt såldes 2 198 valmanifest under kampanjen och 917 personer lovade med sitt namn och telefonnummer att lägga sin röst på RS i kommunalvalet, vilket var fler än under valkampanjen 2006.
RS gick till skillnad från S och V framåt i Haninge. Vänsterpartiet på 4,3 procent tappade 234 röster vilket gav de drastiska utfallet att fyra mandat blev två. Socialdemokraterna minskade med 1 269 röster medan Moderaterna i kommunen ökade med hela 2 940 röster som en del av rikstrenden. Allvarligast är att Sverigedemokraterna ökade med 1 146 röster till 2 440 röster och från två till fyra mandat. SD har bara synts i valkampanjen ett fåtal gånger och då med max fyra personer, så några nya medlemmar lär de knappast ha fått.
Det är i nuläget oklart hur Haninge kommer att styras. Miljöpartiet styrde med högern i den här mandatperioden, vilket man har sagt inte är aktuellt igen, men det kan ändras lokalt likväl som på riksnivå.
Socialdemokraternas valkampanj i Haninge var helt personvalsinriktad där godispåsar och gratis rosor tog mer utrymme än politiken. På valdagen saknade S-valsedelsutdelare utanför många vallokaler däribland det före detta S-fästet Jordbro.
RS bemannade alla vallokaler hela dagen. Vår valkampanj har varit fantastisk med stora insatser från sympatisörer och medlemmar varav många tog ut semester för att hjälpa till. Det var en bredd i valkampanjen med nya stödtrupper bland lagerarbetare, på förskolorna och i äldreomsorgen samtidigt som vi hade de klart yngsta valarbetarna. Bredden märktes även i rösternas fördelning. Det är i de valdistrikt där vi tidigare hade färre röster vi gick fram. Samtidigt är RS fortfarande tredje största parti i Jordbro med 9,7 procent.
Rättvisepartiet Socialisterna hade säkert fått fler röster om det inte vore för det valfusk som uppdagades under förtidsröstningen. Vid flera tillfällen var våra valsedlar bortplockade från förtidsröstningslokalerna och vid två tillfällen som vi känner till sa valförrättare till väljare att man inte kunde rösta på RS.
De politiska motståndare som hade hoppats att Rättvisepartiet Socialisterna bara var en dagslända från 2006 har fått fel. RS har bevisat sig stå för ett socialistiskt helhetsalternativ som etablerat sig i kommunen på många områden och bland många olika grupper. Att RS ökade från 3,0 till 3,3 procent ska också ses mot bakgrund av att det var 2 267 fler som röstade i Haninge denna gång jämfört med 2006.
RS kommer nu att ta det ansvar som vi utlovat – att fortsätta ta initiativ till protester tillsammans med dem som vill kämpa. Allt ifrån att den antirasistiska rörelsen måste ta fart till att driva frågor som fler anställda inom omsorg och skola i Haninge, mot försämring av maten på äldreboenden, för en upprustning av Jordbro centrum och ny fotbollsplan i Brandbergen.
Om du vill sålla dig till de 13 nya personer som redan gått med i RS under valkampanjen så är du hjärtligt välkommen!
Elin Gauffin

fredag 17 september 2010

"Därför röstar jag på Rättvisepartiet Socialisterna!"

Sagt av väljare i Haninge:


Fredrik "Frigge" Nilsson
Trädgårdsarbetare

"RS slåss för gemene mans rättvisa och mot rasism. De kämpar för bättre barnomsorg och sjukvård"


Annelie Andersson
Kock

"Socialdemokraterna har gått ifrån sin ideologi. RS är enda partiet som står på vanliga människors sida"

Riad Saliba
Butiksbiträde

"De är bra, de har koll, de hjälper folk, de kämpar mot nazisterna. Jordbro Centrum behöver rustas upp och hyrorna för småbutiksägarna sänkas, vilket bara RS kräver. Folk ska inte behöva åka tåg för att göra ärenden"


Hannah Persson
Arbetssökande

"Jag röstar på RS eftersom kampen mot arbetslöshet är så viktig. Istället för att folk som har jobb tvingas jobba fäör mycket, borde unga få komma in på arbetsmarknaden"Matti Holopainen,
Stridbar lagerarbetare i Handels klubbstyrelse på Lagena i Jordbro.

Matti och de andra lagerarbetarna strejkade förra året mot att fast anställda ersattes av bemanningsföretag.
"RS kommer att jobba för att stärka LAS – lagen om anställningsskydd – den ska inte kunna kringgås via bemanningsföretag. Jag lägger mitt hopp till RS då jag vet att ni är kämpar”

Kamp mot rasism och högerpolitik

En av de viktigaste frågorna i valet är att stoppa Sverigedemokraterna (SD) och samla till enad kamp mot rasism och högerpolitik. Vanliga människor kan stoppa rasism genom att gå samman.
Statens rasism
Rasismen innebär att grupper av arbetare och förtryckta ställs mot varandra. Etablissemanget kommer inte att kunna stoppa SD då deras politik skapar rasism.
Personer med utländsk bakgrund döms hårdare i domstol, barn födda i Sverige riskerar utvisn­ing, gömda flyktingar nekas vård, per­s­oner med namn som inte låter svenskt har svårare att få jobb och bostad. Stora företag utnyttjar pappers­­lösa arbetare för 35 kronor/timmen.
Företag dammsuger fattiga länder på råvaror, t ex fisken i Västsahara och virket i Brasilien, exporterar vapen och deltar i krig som i Afghanistan – d v s skapar den världsordning som tvingar människor att fly.
Om SD kommer in i riksdagen är risken att övriga partier anpassar sig genom att själva bli mer rasistiska, som i Danmark där Danskt Folkeparti sitter i regeringen. Nazistiska våldsgrupper blir mer aggressiva där SD går framåt.
SD låtsas vara annorlunda men står för samma högerpolitik som övriga partier. SD påstår i sitt handlingsprogram för ekonomin att det inte finns några motsätt­ningar mellan arbetstagares och kapitalägares intressen. De vill avskaffa LAS, lagen om anställnings­skydd!
RS tar kampen
RS står i första ledet i kampen mot rasismen. Nazistmarscher har stoppats genom stora fredliga protester, SD:s torg­möten har blivit utbuade och flyktingar har fått uppehållstillstånd efter kampanjer.

Mattias Bernhardsson,
bor i Jordbro, sitter för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommun­­fullmäktige och är förstnamnet i årets kommunval.
I mars 2009 utsattes Mattias för ett nazist­iskt mordförsök nära hemmet. Dagen innan överfölls också Joel Eriksson från RS. Mattias och Joel mottog Artister mot nazister-priset för sin kamp mot nazismen och för att de inte låter sig tystas. Efter överfallet samlade de till demonstration i Jordbro mot nazistvåldet med 200 deltagare. Mattias har liksom RS många gånger agerat för att försvara flyktingars rätt till asyl.
2006 kom Mattias & Joel 2:a i omröstningen Årets Stockholmare efter att de gripit en misstänkt våldtäktsman.
RS står för:
>> Stoppa diskrimineringen. Lika rätt till jobb, lön, bostad, vård & skola
>> Återinför rätten till asyl. Amnesti åt gömda flyktingar
>> Nolltolerans mot hatbrotten
>> Inga nazister på våra gator
>> Facket måste organisera alla, oavsett papper – gemensam kamp mot lönedumpning
>> Inga svenska vapen eller soldater till krig

Fler anställda och mindre barngrupper i förskolan

Behovet av en ordentlig upprustning av förskolorna är akut. 25 procent av Haninges småbarnsavdelningar består av 17 barn eller fler, jämfört med 7 procent i Stockholms stad. Varje anställd har i snitt hand om 6 barn.
Otryggt med stora grupper
”Vi skulle vilja göra fler utflykter, men det går inte” – barnskötare i Jordbro.
”2,75 anställda per avdelning är genomsnitt. På avdelningen med 2- till 4-åringar så är det 19 barn, det är svårt att ha pedagogisk verksamhet då” ­– barnskötare i Brandbergen.
Förra året sprang två 4-åriga pojkar iväg från sin förskola och var borta i fyra timmar. Hur bra personalen än leder stora barngrupper till risker.
Arbetslösas barn diskrimineras
I Haninge spenderades 98 900 kr per förskolebarn 2008, jämfört med 142 800 kr i Kiruna.
Nedskärningarna slår hårt. Barn till arbetslösa och sjukskrivna får bara vistas 30 timmar per vecka i förskolan. RS säger nej till sådan diskriminering.
Även fritidshemmen har alldeles för stora grupper, att det blir stökigt är inte konstigt då det går 23 barn per anställd.
Barnomsorg är inte barnpassning som borgarna verkar tro. Det behövs mindre barngrupper för en fungerade och trygg verksamhet både för personal och barn.
Haninge kommuns överskott på 94,2 miljoner kronor från förra året måste tillbaka till verksamheten!
Lina Thörnblom,
småbarns­mamma i Jordbro, kommunfull­­mäk­t­i­­ge­ledamot och andranamn för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunvalet. Lina ledde elevkampen som stoppade lunchavgifterna på Haninges gymnasieskolor 2005.
"Det är fel att sätta överskott framför barns säkerhet. Pengarna måste tillbaka till förskolan för att minska barngruppernas storlek.”
RS står för:
>> 350 nya förskollärare & barn­skötare till förskolan. Utbildad personal med möjlighet till vidareutbildning.
>> Max 15 barn per storbarnsgrupp & 10 barn per småbarnsgrupp (t o m 3 år)
>> Bort med konsulterna – de anställda har kompetensen
>> 75 nya anställda för mindre grupper på fritids
>> Riv upp begränsningen av vistelsetiden. Ingen diskriminering av barn till arbetslösa & sjukskrivna
>> Bygg ut förskolan för barn åt nattarbet­ande föräldrar
>> Återinför fria blöjor
>> Nej till kunskapskontroller & betygsliknande omdömen

torsdag 16 september 2010

Sverigedemokraternas torgmöte utbuat av hundratals

Hundratals antirasister buade ut Sverigedemokraternas torgmöte i Stockholm idag. Trots att torgmötet med kort varsel hade ändrats från kl 15.00 till 12.00 blockerades det av så många protesterande att SD:s rasistiska budskap inte nådde ut.
– På ett fredligt sätt ska vi använda alla medel för att stoppa rasistpartiet Sverigedemokraternas torgmöte, skanderade Lina Thörnblom, fullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna, ut i megafonen följt av frågan: vad ska vi göra?
– Stoppa rasismen! svarade antirasisterna och skramlade med nyckelknippor eller blåste i vuvuzelor.
Det var ett massivt polisuppbåd som gjorde allt för att skydda rasistpartiet och som slutligen eskorterade iväg SD:s företrädare.
– Vi använder oss av vår demokratiska rätt att protestera mot rasismen, Sverigemokraterna är ett rasistparti med kopplingar till våldsamma nazistorganisationer och måste stoppas!

onsdag 15 september 2010

Rättvisepartiet Socialisterna i hård debatt med panikslagen höger i kommunfullmäktige

Under radio- och webb-TV-sändningen från måndagens kommunfullmäktigemöte kunde 100-tals haningebor live höra hur borgarna avlossade personangrepp och smutskastning för att värja sig mot Rättvisepartiet Socialisternas talare. Många moderata och folkpartistiska ledamöter gjorde bort sig när de bemötte fakta och argument med osakliga och högljudda utfall.

Rusta upp Haninges skolor!

I media lyfter högern fram Haninges skol­politik som ett föredöme, men i Lärar­förbundets rankning hamnar Haninge på botten­placeringen 283 av 290 kommuner. Orsaken är 20 års skolslakt.
Borgarna säger att att de vill ha fokus på kunskap men resultatet av nedskärningarna är motsatsen. Var tredje grundskoleelev får inte godkänt i alla ämnen och 14 procent kommer inte in på gymnasiet.
Klasserna är för stora. 44 procent av eleverna upplever att de inte har någon arbetsro. På 5 år har 112 lärare försvunnit från Haninges grund­skolor.
Borgarna rånar skolan
Fem av åtta högstadieskolor saknar helt specialpedagoger, vilket gör att elever med inlärningsproblem inte får hjälp. Haninge satsar en tredjedel mindre på läromedel och hälften så mycket på skolhälsovården som Stockholms kommun.
Vuxenutbildningen har ännu sämre lärartäthet än skolan. För tio år sedan fanns både Västerhaninge och Dalarö folkhögskolor – till hösten kommer det inte finnas någon kvar. Centrum Vux är i stort behov av resurser efter stora nedskärningar under flera års tid.
Den moderatledda kommunledningen förnekar att de skär ner på skolan. Ansvaret läggs istället på tjänstemän och rektorer för att undvika protester.
RS är emot att skolor sköts som före­tag genom överskottskrav. Nedskärningar på lärare, lokaler och ihopslagning av klasser sker med hänvisning till minskade elevkullar vilket är ytterst kortsiktigt. Vi anser att färre elever ska leda till mindre klasser.
Få Haningeungdomar söker vidare till högskolan. RS vill ha en skola där samverkan mellan praktiska, estetiska och teoretiska ämnen uppvärderas – därför ser vi med oro på den nya gymnasiereformen.
Protester lönar sig
2005 tvingades socialdemokraterna dra tillbaka skollunchavgiften efter RS bojkottkampanj och skolstrejker.
2007 samlade Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med föräldrar till skolstrejk med 400 elever, lärare och föräldrar. Komunledningen tvingades skjuta till 54 miljoner till skola och barnomsorg.
Joel Eriksson,
bor i Brandbergen, är organisatör för Elevkampanjen och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunval. Joel organiserade protester och skolstrejk mot skolnedskärningarna 2007.
"Barnen ska inte betala krisen! Haninges elever diskrimineras & får mycket sämre möjligheter. Att vädja till politiker hjälper inte – det krävs protester. Kamp lönar sig!"
RS står för:
>> 200 nya lärare & special­­pedagoger till grund­skolan samt 100 nya till gymnasie- & vuxen­utbildningen
>> Max 20 elever per klass
>> Rusta upp elevvården
>> Allas rätt till gymnasieplats efter förstahandsval
>> Rädda folkhögskolan – satsa på vuxenutbildningen
>> Mer resurser till hemspråksundervisning & SFI
>> Avskaffa skolpengssystemet & resultatenheterna
>> Nej till vinstdrivande & religiösa friskolor

5 dagar kvar till valet: Spurt i valkampanjen!

Nu lägger Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge in sista växeln i valkampanjen! Medlemmar och sympatisörer har delat ut tre olika massflygblad i dörrar i upplagorna 20 000, 25 000 och 22 000. Vi har besökt äldreboenden, förskolor, bussgarage, lagerarbetsplatser och skolor. Trots att de etablerade partierna utestängt oss från flera debatter och inte vågar debattera samt flera fall av valfusk vid förröstningslokalerna mottar Rättvisepartiet Socialisterna ett fantastiskt gehör på gator och torg. 1925 valmanifest har sålts, 814 av de som lovat att rösta på oss har lämnat kontaktuppgifter och hittills har 7 nya tecknat medlemsskap i partiet.
Detta kan du göra för att hjälpa oss i val-spurten:
* Ta valmaterial till din arbetsplats/skola
* Prata med vänner, släktingar, grannar mfl om att rösta på RS, ett kämpande socialistiskt alternativ i valet
* Stå vid en vallokal på valdagen (söndag) och dela våra valsedlar
* Bli medlem i Rättvisepartiet Socialisterna!
Maila oss på rs@socialisterna.org eller ring oss på 0720-439968

måndag 13 september 2010

Satsa på ungas fritid och idrott!

Haninge satsar minst pengar på ungas fritid i hela Stockholms län – 50 kr per invån­are jämfört med 116 kr i Tyresö.
Antalet gymnasieungdomar som är medlem i en förening sjönk från 40 till 26 procent mellan 2004 och 2008.
Den förra kommunledningen (S & FP) asfalterade över Brandbergen IF:s fotbollsplan och Jordbro har inte ens en egen fotbolls­förening.
I Jordbro, ”där det bor många invandrare... saknas den folkrörelsekultur som finns i Sverige” var förvaltningens rasistiska förklaring mot att satsa på föreningar. Kommunalrådet Gilbert De Wendel (M) sa i lokaltidningen att det behövdes ett ”terrorkrig” mot ungdomar som klottrar och slåss.
Fattigdom och ohälsa ger många ­barn sämre förutsättningar. RS vill satsa på drogfria fritidsmiljöer och utbyggd barn- och ungdomsvård.


Andrés Astudillo Silva,
kandiderar för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunval, är fotbolls­tränare & fritidsledare i Brandbergen
"I mina fotbollslag finns killar & tjejer från hela världen. Men vi saknar fotbolls­plan. Jag vill kämpa för en satsning på hela fören­ingslivet & motverka gäng­rekrytering & droger”

RS står för:
>> Fritidsgårdar ska ha kvälls & helgöppet. Fler anställda.
>> Fler parklekar
>> Satsa på kulturarbetare & bibliotekarier
>> Satsa mer på de små föreningarna – inte bara elit
>> Ny fotbollsplan i Brandbergen
>> Satsa på tjejers fritid & idrott
>> Återuppta den nedskurna fältverksamheten
>> Öka resurserna till barn- och ung­domsvården

söndag 12 september 2010

Kupp mot Odell (kd)

Kristdemokraterna i Haninge försökte desperat rädda sin valkampanj i Haninge genom att bjuda in "privatiseringsministern" Mats Odell (kd) till ett öppet möte i Vega i Haninge. Det kom 5 personer inkusive ministern. På vägen in lurades Odell att skaka hand med en "näringsidkare". Men det var det inte. Det var Joel Eriksson, Rättvisepartiet Socialisternas 4:e-namn i kommunvalet som utklädd till bankdirektör tackade för bonusarna, privatiseringarna och ombildningarna av hyresrätterna som berikat de rika och gjort de fattiga fattigare. Kuppen var ganska snart upptäkt, då ingen kapitalist är sådar rakt på och ärlig. Plakaten som mötte ministern talade också sitt tydliga språk: Låt de rika betala! Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna!
Joel Eriksson (RS) utlädd som "ödmjuk bankdirektör"

Rättvisa åt pensionärerna!

Högerpolitik innebär att pensionärer betalar ca 700 kronor mer i skatt per månad än vad löntagare med samma inkomst gör. Sverige är det enda land i världen där pensionen beskattas hårdare än lönen.
En person som gick i pension år 2006 fick ut nästan 65 procent av sin lön. År 2012 blir det inte mer än 52 procent. Den framtida pensionen spås motsvara enbart 40 procent av lönen.
S förstörde pensionssystemet
Pensionsystemet gjordes om av S och MP tillsammans med högern 1994. Göran Persson (S) erkände 2005 att han ”var säker på att det man beslutat inte kommer att vara populärt inom 20 år när de som går i pension ser vad vi gjort”.
Pensionspengar används till att hålla börs­kurserna uppe. 2009 hade de fyra AP-fonderna tappat 225 miljarder kronor i börs­kraschen.
Pensionärsuppror behövs
Toppolitiker och rika behöver inte oroa sig med sina höga löner, tjänstepensionsavtal och privata pensionsförsäkr­i­ngar. Samtidigt lever många äldre som arb­e­­t­at sen 14 års ålder under existens­minimum.
Det behövs ett pensionärsuppror – facken måste ta strid!
Mariann Torpefeldt,
sjukpensionär och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
"Det är en skandal att många sjukpensionärer tvingas arbeta trots att de är över 60 och arbetsskadade. Stoppa attackerna på de äldre!”

RS kräver:
>> Pensionen ska inte beskattas mer än lönen
>> Omedelbart höjda pensioner
>> Riv upp pensions­reform – återinför statlig ATP-pension
>> Fri sjukvård & mediciner

Rädda hyresrätterna!

En sjättedel av Stockholms barn växer upp i fattiga förhållanden och varje vecka vräks en barnfamilj.
Krisen har lett till större klassklyftor, högre arbetslöshet och fler unga utan bostad. Situationen kräver att det byggs fler billiga bostäder. Ändå fortsätter den bostadsspekulation som utlöste den globala krisen, allmännyttan slås sönder och hyresrätter ombildas till bostadsrätter.
Högern slår sönder allmännyttan
Sedan 2006 har en tiondel av alla hyresrätter försvunnit i Haninge. Av 31 340 bostäder är 11 697 hyresrätter. Endast 2 011 hyresrätter ägs av kommunala Haninge Bostäder, samtidigt som bolaget har över 20 000 intresseanmälningar!
Rättvisepartiet Socialisterna gav sitt stöd till boende på Nyängen i Vendelsö när de tog strid mot ombildning av deras hyresrätter. Borgarna klubbade igenom beslutet trots att ombildarna dömdes för omfattande röstfusk.
RS deltar i bostadskampen
RS deltar i kampen mot ombildningar och privatiseringar i Stockholm och hela landet. I Husby tog vi initiativ till ett lokalt uppror som har stoppat planerade rivningar och lyxrenoveringar. Vi deltog också i ockupationen av Rinkebyhuset.
I Jordbro och andra kommundelar gapar lokalcentrum tomma - utarmade på service pga höga hyror.
Boendemiljön är starkt eftersatt trots år av kraftiga hyreshöjnngar. Vi kräver insyn i de privata hyresvärdarnas affärer och en kommunalisering där husen missköts. RS tar strid för omedelbar upprustning, men på de boendes villkor och utan ytterligare hyreshöjningar.


Margaretha Mann,
pensionär i Vendelsö och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

"Det behövs ett nytt arbetarparti som ser till att det finns hyresrätter till rimlig hyra ”

RS kräver:
>> Stoppa ombildningar till bostadsrätter
>> Bygg billiga hyresrätter & ungdomsbostäder. Förstatliga banker och byggbolag
>> Levande centrum! Sänk lokal­hyrorna
>> Hyreskamp mot höjda hyror
>> Upprustning på boendes villkor. Kommunalisera hyres­värdar som inte sköter sig

Nytt flygblad i 22 000 hushåll

I helgen delar Rättvisepartiet Socialisterna ut sitt tredje massflygblad under valkampanjen i 22 000 hushåll.


torsdag 9 september 2010

Vem betalar vinsten?

Jag älskar mitt jobb, men inte mina arbetsförhållanden. Istället för känslan av att ha bidragit till enklare och värdigare levnadsförhållanden för andra människor, är det känslan av utmattning och att jag skulle kunna ge så mycket mer som infinner sig i slutet av dagen. Stress, stress och mer stress är ett bra sätt att sammanfatta mitt jobb i den priva ta hemtjänsten i Stockholms innerstad.
Biståndshandläggarna vill att vi ska göra mer på mindre tid, arbetsgivaren vill att vi ska hålla tiderna samtidigt som vi ger utmärkt kvalitet och vårdtagarna vill ha en värdig ålderdom med guldkant. Tyvärr är dessa tre ting inte förenliga med de förutsättningar vi ställs inför.
Tiderna som beviljas vårdtagarna är minst sagt i underkant, ens för att hinna med det mest primära. Gångtider mellan vårdtagarna existerar över huvud taget inte, raster på betald arbetstid är det inte tal om och luncherna börjar och slutar i dörrarna hos vårdtagarna och ger därmed en effektiv lunchtid på cirka 20 minuter om man inte har råd att äta på stan varje dag.

Tidspressen på oss i personalen är enormt stor, samtidigt som vi vill ge vårdtagarna den hjälp de behöver och gärna ha lite tid att prata med dem efter att blöjan är bytt och munnen mättad. För många är hemtjänsten den enda sociala kontakt de har och väldigt få uppskattar att bara se skuggan av ett stressat vårdbiträde. Tar man sig tid att prata med någon går detta direkt ut över nästa vårdtagare eller den egna lunchen. Det höga tempot och känslan av otillräcklighet gör att många bränner ut sig. Det går ut över vårdtagare, personal och anhöriga som får ta allt större ansvar. Den som har pengar kan köpa till sig mer tid via RUT-avdraget, men med dagens pensioner är det få som har den möjligheten.

Mitt jobb privatiserades för lite över två år sedan. Också personalen i kommunen känner idag av de hårda tidskraven från biståndshandläggarna och pressen på de kommunala bolagen att alltmer lika vinstdrivande privata företag. Men i ett kommunalt företag är insynen och möjlighten att påverka betydligt större än i ett pri- vatägt företag. Vi har ägarnas vinstkrav, lojalitetsklausul och rädslan för att förlora jobbet att förhålla oss till. Är vi missnöjda med situationen finns ingen högre instans än chefen att klaga hos, vilket i förlängningen ger tysta och rädda arbetstagare som mer eller mindre går på knäna.
Den värdiga ålderdom som politiker så ofta pratar sig varma om måste förenas med de resurser som krävs och en utbyggnad av den offentliga omsorgen. Vill vi att vi och våra anhöriga ska tas om hand av privata bolag som har vinst som främsta mål eller ska omsorgen styras av behov istället för plånbok?
De enda som ska öppna plånboken är politikerna: de gamla förtjänar en värdig ålderdom och personalen vettiga löner och arbetsvillkor. Riv upp privatiseringarna och ge oss en välfärd värd namnet!

Sanna Tefke arbetar inom hemtjänsten och är fackligt aktiv inom Kommunal. Hon är också medlem i Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

onsdag 8 september 2010

Torgmöte mot SD

Tjugotalet personer deltog på Rättvisepartiet Socialisternas (RS) torgmöte mot Sverigedemokraterna i Haninge den 6 september.
– Sverigedemokraterna sprider skräckpropaganda. Det är kapitalismen som bär ansvar för den kris som slår mot vanligt folk, sa Lina Thörnblom som är kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge.
Om Sverigedemokraterna väljs in i riksdagen, öppnas dammluckorna för rasistiska flodvågor. Då ökar risken för en dansk utveckling med diskrimineringslagar och mediahets.
RS Haninge

söndag 5 september 2010

Debatt om miljön


I torsdags bjöd Naturskyddsföreningen i Haninge in alla kommunfullmäktigepartier till en utfrågning om miljöpolitik.
Mattias Bernhardsson, som representerade Rättvisepartiet Socialisterna, inledde med att förklara att miljöfrågan är global och ytterst kommer att kräva globala lösningar, men att dessa lösningar oavsett om de heter biobränslen eller utsläppsrätter kommer att vara otillräckliga så länge jakten på vinster ställs före människor och miljö.
Tekniken för att ställa om till en mer miljövänlig produktion finns redan – det är det politiska viljan som saknas, menade Mattias. Och av debatten att döma, har riksdagspartierna inga idéer om hur samhället kan ställas om i miljövänlig riktning. Åtminstone lyste de stora frågorna mestadels med sin frånvaro. Debatten handlade mer om mer eller mindre byråkratiska frågor, som vilka nämnder som är remissinstanser och hur strandskydd beviljas.
Istället för att svara på frågorna från åhörarna som kommit för att lyssna på debatten, kommenterade politikerna i panelen framförallt varandras inlägg.
Istället för att angripa de verkliga miljöproblemen, förespråkar högern individuella lösningar. Sven Gustavsson från Moderaterna framhäll att han själv cyklar till jobbet varje dag och att lösningarna på miljöproblemen ligger i att ”vi enskilda människor tar ansvar.” Raymond Svensson framhöll Centerpartiets satsning på företag som en viktig miljöfråga, eftersom ”det inte finns någon motsättning mellan växande, lönsamma företag och miljön”. Med tanke på att det är företag som världen över hör till de allra största miljöbovarna, är det ett märkligt påstående. Moderaternas Sven Gustavsson nämnde ett biobränsleprojekt som Vattenfall introducerat i Haninge som ett positivt miljöexempel. Men svenska Vattenfall hör till Europas största miljöbovar. I bolagets regi fortsätter energiförsörjning att bygga på kolkraft – helt enkelt eftersom det är den mest lönsamma energikällan just nu. Det är därför svårt att förstå vad Folkparitets gruppledare Peter Olevik Dunder menade när han påstod att ”marknadsekonomi har fungerat för miljön”.
Inget av övriga partier ställde sig bakom Rättviseparitet Socialisternas krav på gratis kollekitvtrafik, planerade lastbilstransporter och miljörenovering av miljonprogrammets bostäder – förslag på hur Haninge med enkla medel skulle kunna ställas om till en mer miljövänlig kommun.

Ulrika Waaranperä

Protestera mot SD på måndag!

Kamp mot rasism – Stoppa SD!
Det är en ödesfråga i valet den 19 september att Sverigedemokraterna (SD) inte blir invalda i riksdagen. Om detta sker öppnas dammluckorna för flodvågor av rasism, och risken är stor för en dansk utveckling (diskrimineringslagar, hets i media m m).

Protestera:
Måndag den 6 september
Kl 15.30-17.00
Poseidons torg, utanför Kulturhuset vid Haninge C

fredag 3 september 2010

"Vänsterpartiet i Haninge styrs inte demokratiskt"

Vänsterpartiet i Haninge tystar medlemmar • Fullmäktigeledamot talar ut

Faride Kali Jadidoleslami har varit aktiv socialist en stor del av sitt liv. För drygt 20 år sedan flydde hon till Sverige från iranska delen av Kurdistan där hon satt fängslad i fyra år och blev utsatt för tortyr på grund av sitt politiska engagemang.

Hon bor idag i Jordbro utanför Stockholm med sin dotter och har varit medlem i Vänsterpartiet i 17 år och är en av deras ledamöter i Haninge kommunfullmäktige.
Nu har Faride flyttats ner från valbar plats till nummer 15 på valsedeln.

Varför har du flyttats ner?

– Jag har vid flera tillfällen tagit upp med de ledande medlemmarna att Vänsterpartiet är för passivt. Vänsterpartiet har inte längre någon kontakt med folket. Vi är inte ute på gator och torg. Inte ens hemsidan uppdateras.

– Min kritik är inte välkommen, särskilt inte av gruppledaren Nafi Cilgin som inte är van att bli kritiserad av en kvinna. Vänsterpartiet Haninge har blivit mer av ett familjeföretag där man satsar på ett samarbete mellan familjemedlemmar istället för att vara solidarisk och rättvis med andra.

– Nu vill man skrämma de som har kritik och det gör man bland annat genom att flytta ner mig på valsedeln.

Vad är din kritik av Vänsterpartiet?

– Jag har vid flera tillfällen skrivit förslag på motioner och interpellationer som jag lagt fram till fullmäktigegruppen. Bland annat en om kvinnors inflytande i politiken, men då har vår Nafi Cilgin bara skrattat åt det och nu senast krävt att om inte jag avgår så slutar han. Idéer och förslag från medlemmar ska alltid välkomnas och diskuteras, även om man inte alltid är överens. Men istället så har det skrivits motioner tillsammans med Socialdemokraterna som inte har cirkulerats i fullmäktigegruppen. Det är varken bra för Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Vänsterpartiet i Haninge styrs inte demokratiskt. Tillexempel sitter den andra och den fjärde kandidaten på kommunvalsedeln också i valberedningen.

– Jag har också lyft fram flera gånger att många av Rättvisepartiet Socialisternas frågor bör vara vänsterpartiets kärnfrågor. Men det har man sagt nej till det för att Nafi Cilgin anser att vi måste hålla oss till samarbetsavtalet med Socialdemokraterna.

– Vänsterpolitiken måste hämtas hos folket, och spridas bland folket, annars så kommer de att tappa förtroendet för vänsterpolitiken. Om ett parti som Vänsterpartiet inte finns bland folket så finns det inte över huvud taget.

– Vänsterpartiet idag är inte ute bland folk. Jag har själv en historia av kamp, och kommer från ett land där man är tvungen och är beredd att göra uppoffringar för kampen för mänskliga rättigheter och socialism. Där människor har riskerat tortyr, fängelse och att vara utan mat.

– Jag är en socialist, och socialismen grundar sig på solidaritet och att man står upp för vad man tror på.

Rättvisepartiet Socialisterna har försökt nå Nafi Cilgin (V) för en kommentar utan resultat.

Lina Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot och andranamn på Rättvisepartiet Socialisternas Haninge-valsedel

onsdag 1 september 2010

Rusta upp äldreomsorgen

Av Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot och förstanamn på RS Haninge-valsedel

Mattias Bernhardsson (RS)
De styrande i Haninge har länge slagit sig för bröstet för att ha ”Sveriges bästa äldreomsorg”. Men bara genom att bläddra igenom SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) undersökning förstår man att så inte är fallet. På Haninges särskilda boenden är färre nöjda än rikssnittet.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) vägrar att sjunga de andra partiernas lovsång om sig själva. Vi hämtar fakta från arbetsplatserna genom möten med undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden. Många har jobbat i över 20 år och är experter på sina yr ken. Det är deras frågor vi driver i kommunfullmäktige, i kampanjer och i valet. Rättvisepartiet Socialisterna har länge kämpat mot de drastiska neddragningar som har gjorts.

Mellan 2002 och 2009 har antalet äldre i Haninge ökat med 2 998 personer, men det har bara skapats 29 nya platser på särskilda boenden. Bara 8 procent av de allra äldsta har plats på ett särskild boende och endast 17 procent får hemtjänst (för riket 22 procent).

När RS konfronterade högerledningen om detta i kommunfullmäktige fick vi veta att ”de äldre lever längre, är friskare och vill bo hemma”. Men de anställda håller inte med:
– ”Bo-hemma-principen” handlar om att snåla in på de äldre. Folk lever längre, men de är inte alls friskare. Det har gått så långt att vissa behöver hemtjänst 6-9 gånger per dag. Många vill ha en plats på ett boende, men får inte det. När de väl kommer hit är de jättesjuka. På kort tid har två äldre avlidit här efter bara två veckors vistelse, säger en av de anställda runt fikabordet på ett av de många boenden jag besökt.

Också de som beviljas hemtjänst har idag mycket stora vårdbehov. Oftast tas också hjälpen av anhöriga med i beräkningen vid bedömningen av omsorgen, vilket är en kvinnofälla.
I Haninges hemtjänst berättar personalen om hur deras schema har blivit större och större. Schablontiderna för hur lång tid man har på sig att ta sig mellan lägenheterna är skrivna för någon med en jetmotor på ryggen.
– När jag började här hade man 4-6 besök på morgonen. Idag är det 6-8, ibland till och med 9 besök. In och ut. Det finns för lite tid att sitta med de äldre, säger en av de anställda på Brandbergens hemtjänst.

– Det händer ofta att jag måste hjälpa till med allehanda sysslor som att duka, servera och liknande när jag kommer på besök. En gång fick jag till och med ta hand om anhöriga till en avliden person, då de två i personalen tog hand om en boende, där de måste vara två som hjälps åt, säger Mi Alforsen, anhörigvårdare och kandidat för RS.

Arbetsbelastningen är större än de flesta tror:
– Politikerna hade bett oss skriva ner i detalj allt vi gör på en dag. Vi satte oss ner och när vi klara var det en 600 sidor tjock bunt. De blev minst sagt chockade över allt arbete vi gör, berättade en av de veteraner jag mötte.

Inte undra på att Haninge hör till de kommuner som har flest sjukskrivningar.

Först genom en kampanj från oss i RS och anställda köptes det in taklyftar till Handens äldreboende. Jag provade själv den 175 kg tunga mobila lyften som användes innan. Det är något alla politiker borde göra innan de öppnar munnen om arbetsmiljön i kommunfullmäktige.

På alla äldreboenden jag besökt är bemanningen för dålig. Personalen gör ett fantastiskt jobb, men de är för få. De berättar om hur det förr fanns kockar, städ- och tvättpersonal. Idag måste sköterskorna göra allt, men det märks inte i lönekuvertet.

– För tio år sedan var vi åtta personal per våningsplan, idag är vi sex, säger en anställd på Ros-Anders Gård i Tungelsta.

På en av avdelningarna på Johanneslunds äldreboende i Västerhaninge finns nio boende varav sex i rullstol. De är tre anställda på morgonen, två på kvällen och en på natten. Det är omöjligt att då ge en bra och trygg vård.

År 2009 infördes kundvalmodell inom hemtjänsten. Idag finns 15 olika hemtjänstbolag i Haninge. Därmed går skattepengar till privata vinster. Bolagen utnyttjar situationen för att erbjuda tilläggstjänster som städning, tvätt o s v mot betalning. De som har råd kan därmed köpa sig mer hjälp och klyftorna ökar.
Stockholm är ett avskräckande exempel. Till följd av den stora andelen privat vård har lands­tinget näst dyrast vård i Sverige me dan kvaliteten och effektiviteten är näst sämst (Dagens Samhälle).

– Vi vill avskaffa biståndsansökningarna, vi vill ha öppna beslut som utgår från individens behov, säger en av sköterskorna.

Vi i RS kräver att privatiseringarna rivs upp. Ingen vinst ska tillåtas på vård och omsorg. Omsorgstagarna har idag väldigt lite inflytande över utformningen av hemtjänsten. Det måste ändras. Önskningar och behov kan variera och måste tillgodoses. En verklig val frihet kräver fler anställda för att möta behoven.

På Västerhaninge hemtjänst sa många att de ville ha mer tid till att ordna bättre mat åt de äldre, istället för att ta med sig den ”flygplansmat” som köps in.
När jag besökte demensboendet Ros-Anders Gård kom det fram att personalen fruktade att deras kök ska läggas ned. Idag lagar personalen mat efter de äldres önskemål, men de borgerliga partiernas planer på att införa storkök kan komma att innebära att tråkiga och smaklösa förpackningar byter ut den egenlagade husmanskost som idag sprider en aptit av väldoft i hela boendet. Borgarna vill att känslan av hemlagat ska bytas ut mot tillsatser och halvfabrikat.

Äldrenämndens ordförande Kjell Bjerrehorn (FP) tyckte att det ”inte alls något fel på flygplansmat” i en kommunfullmäktigedebatt med undertecknad. Att äldre har svårare att finna aptit fanns det ingen förståelse för. Storkökstillagad mat och flygplansmatpaket är sämre för de äldre.
Idag är undernäringen mer utbredd på boenden än bland de äldre som bor kvar hemma. När förpackad mat provades på Ros-Anders Gård i sommar blev det mer mat över på tallrikarna och mycker mat har fått slängas.

– Fisken ser ut som en skosula, säger en av undersköterskorna.

Borgarna snålar in på de äldre medan kommunen gjorde 94 miljoner kronor i överskott förra året. Det finns pengar till äldreomsorgen med en socialistisk politik. Vi vill sänka politikerlönerna, spara på konsulterna och använda de stora överskotten som finns. Men vi kräver också att staten återbetalar de stora belopp som man stulit från kommunerna un der alla år. Vi vill ha återställda och indexreglerade statsbidrag som utgår från behoven. Pengar som har skänkts bort till de rika och bankerna ska betalas tillbaka och gå till välfärd. För detta behövs ett uppror från gräsrötterna, i fackföreningarna och bland alla som har tröttnat på de rikas fester med våra skattemedel.

Rättvisepartiet Socialisterna står för:
■ 275 nya anställda till äldreomsorgen.
■ Fler boenden & boendeformer.
■ Sänk hyrorna.
■ Generösare bedömningar i hemtjänsten.
■ Omsorg efter behov, inte efter plånbok – riv upp privatiseringarna.
■ Arbete max var tredje helg – nej till delade turer.
■ Nej till storkök – maten ska lagas på plats, efter de äldres önskemål.


Katja Raetz

Sjuksköteska på äldreboende och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.


"2008 var 
sjuksköterskorna och andra i Vårdförbundet på krigsstigen med strejk för högre löner – men facket gav upp för lätt".
Mi Alforsen


Arbetar ideellt med dagverksamhet för bl.a äldre i Jordbro och kandiderar för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

"Ingen ska behöva stå med mössan i hand. RS står upp för och bryr sig om dem som har det sämst ställt.”

Sanna Tefke

Vårdbiträde, fackligt aktiv i Kommunal och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

Omsorgstagarna vågar ibland inte ringa efter personal för att de tycker synd om oss. Så får det inte vara! Det behövs man-ur-huse-demonstrationer för omsorgen.”