onsdag 15 september 2010

Rusta upp Haninges skolor!

I media lyfter högern fram Haninges skol­politik som ett föredöme, men i Lärar­förbundets rankning hamnar Haninge på botten­placeringen 283 av 290 kommuner. Orsaken är 20 års skolslakt.
Borgarna säger att att de vill ha fokus på kunskap men resultatet av nedskärningarna är motsatsen. Var tredje grundskoleelev får inte godkänt i alla ämnen och 14 procent kommer inte in på gymnasiet.
Klasserna är för stora. 44 procent av eleverna upplever att de inte har någon arbetsro. På 5 år har 112 lärare försvunnit från Haninges grund­skolor.
Borgarna rånar skolan
Fem av åtta högstadieskolor saknar helt specialpedagoger, vilket gör att elever med inlärningsproblem inte får hjälp. Haninge satsar en tredjedel mindre på läromedel och hälften så mycket på skolhälsovården som Stockholms kommun.
Vuxenutbildningen har ännu sämre lärartäthet än skolan. För tio år sedan fanns både Västerhaninge och Dalarö folkhögskolor – till hösten kommer det inte finnas någon kvar. Centrum Vux är i stort behov av resurser efter stora nedskärningar under flera års tid.
Den moderatledda kommunledningen förnekar att de skär ner på skolan. Ansvaret läggs istället på tjänstemän och rektorer för att undvika protester.
RS är emot att skolor sköts som före­tag genom överskottskrav. Nedskärningar på lärare, lokaler och ihopslagning av klasser sker med hänvisning till minskade elevkullar vilket är ytterst kortsiktigt. Vi anser att färre elever ska leda till mindre klasser.
Få Haningeungdomar söker vidare till högskolan. RS vill ha en skola där samverkan mellan praktiska, estetiska och teoretiska ämnen uppvärderas – därför ser vi med oro på den nya gymnasiereformen.
Protester lönar sig
2005 tvingades socialdemokraterna dra tillbaka skollunchavgiften efter RS bojkottkampanj och skolstrejker.
2007 samlade Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med föräldrar till skolstrejk med 400 elever, lärare och föräldrar. Komunledningen tvingades skjuta till 54 miljoner till skola och barnomsorg.
Joel Eriksson,
bor i Brandbergen, är organisatör för Elevkampanjen och kandidat för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunval. Joel organiserade protester och skolstrejk mot skolnedskärningarna 2007.
"Barnen ska inte betala krisen! Haninges elever diskrimineras & får mycket sämre möjligheter. Att vädja till politiker hjälper inte – det krävs protester. Kamp lönar sig!"
RS står för:
>> 200 nya lärare & special­­pedagoger till grund­skolan samt 100 nya till gymnasie- & vuxen­utbildningen
>> Max 20 elever per klass
>> Rusta upp elevvården
>> Allas rätt till gymnasieplats efter förstahandsval
>> Rädda folkhögskolan – satsa på vuxenutbildningen
>> Mer resurser till hemspråksundervisning & SFI
>> Avskaffa skolpengssystemet & resultatenheterna
>> Nej till vinstdrivande & religiösa friskolor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.