tisdag 27 juni 2017

Vinsterna ökar för välfärdens plundrare


De privata välfärdsvinsterna skulle räcka till 10 000 nya välfärdsjobb


Av Per Olsson

- - -

Plundring av välfärden är ett lönsamt rån. Ifjol gjorde de 10 största privata vård- och omsorgsbolagens en sammanlagd vinst på 4,3 miljarder kronor. Den totala vinsten var hela 750 miljoner kronor mer än ifjol, enligt tidningen Dagens Samhälle.

De privata vård- och omsorgsbolagen totala vinst år 2016 skulle räcka till nära 10 000 nya välfärdsjobb. Men istället går en del av vinstmiljarderna rakt ner i fickorna på ägarna eller till expansion utanför Sveriges gränser.
År 2016 blev ett rekordår för Attendo med en vinst på 649 miljoner kronor. Vinstökningen ”betyder också att Attendo mer än fördubblar sin aktieutdelning, och kommer att dela ut nästan 200 miljoner av vinsten till aktieägarna” (SVT den 16 februari).
I år fortsätter Attendo, som numera finns på börsen, att redovisa ökade vinster. Under första kvartalet i år blev vinsten 273 miljoner kronor.

fredag 16 juni 2017

Vårdanställdas semester under attack


Istället för kortsiktiga ”lösningar” för att lösa de mest akuta kriserna behövs en planerad satsning för att utveckla vårdenAv Katja Raetz (RS),
specialistsjuksköterska
- - -

Inte oväntat och i likhet med de senaste åren har många sjukhus runtom i Sverige återigen svårt att få ihop bemanningen med framför allt sjuksköterskor.

Trots alla larmrapporter och de senaste årens vårdkaos, i synnerhet under sommarmånaderna, har mycket lite hänt för att skapa en hållbar arbetsmiljö.
Istället lockar man med extra ersättningar för den som skjuter upp sin semester, eller hindrar sjuksköterskor och barnmorskor från att få sina semestrar beviljade. Morot och piska med andra ord. På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm får sjuksköterskor som skjuter upp sin semester i två veckor 15 000 kronor i bonus. I Västerbottens län får en del anställda 4 000 kronor per uppskjuten semesterdag och 20 000 kronor för inställd semestervecka. Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder 7 000 kronor extra i lön per flyttad vecka medan Landstinget Södermanland erbjuder 4 000 per vecka.

måndag 12 juni 2017

RS säger nej till både S- och M-märkta nedskärningsbudgetar

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) enda 
oppositionen • Vänsterpartiet röstade för S-C-MP-budgeten och nedskärningar på 71 miljoner kronor 2018

Kommunledningens budgetförslag, det vill säga Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets gemensamma budget, röstades igenom på dagens kommunfullmäktige och innebär nedskärningar och privatiseringar i välfärden.
Skillnaden mellan det S-ledda styrets budgetförslag och Moderaternas är att det är 6,5 miljoner kronor mer i det S-ledda styrets budget. Deras budget är alltså 0,14 procent större mer än Moderaternas.
Men ingen utav budgetarna innebär ju faktiskt "satsningar" för ingen utav budgetarna täcker lön- och prisökningar eller de ökade volymbehoven i välfärden.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Den S-ledda koalitionens budget kommer att innebära nedskärningar på minst 71 miljoner kronor i nämnderna, konstaterade Mattias Bernhardsson (RS) under dagens budgetdebatt.
De styrande politikerna marknadsför sina budgetar med rena vanföreställningar. ”94 miljoner mer till grund- och förskolenämnden för att öka lärartätheten". Det basunerar det S-ledda styret ut i lokalpressen och på sin facebooksida ("Samarbetskoalitionen").
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Det stämmer inte. Grund- och förskolenämnden behöver nämligen 129 miljoner kronor bara för att kunna bibehålla verksamheten till samma kvalitet. Nämnden kompenseras inte fullt ut för volym-, lön- och prisökningarna. Det S-ledda styrets föreslagna budgetram innebär att det saknas 35,5 miljoner kronor. Det kommer att bli stora nedskärningskrav 2018, sa Lina Rigney Thörnblom (RS).
Kommunledningen förnekar att de gör nedskärningar. Systemet med resultatenheter innebär att tjänstemän och rektorer får i uppgift att ”effektivisera” (politikerspråk för nedskärningar) verksamheter medan politiker frånsäger sig ansvaret. Men det är politikerna som sätter de ekonomiska ramarna och är därmed direkt ansvariga för nedrustningen.
Det S-ledda styrets budgetförslag vill öka privatiseringarna. Budgeten har som mål att åtta kommunala tjänster ska omfattas av LOV nästa år, identiskt med det moderata budgetförslaget och en fördubbling jämfört med när det S-ledda styret tillträdde.
– De sätter alltså som mål att allt fler anställda inte ska ha rätt till ob-ersättning, övertidsersättning eller meddelarfrihet motsvarande kommunanställdas. De sätter som mål att fler anställda ska ha lägre löner men längre arbetstid, som det i alla jämförelser mellan kommunal och privat driven verksamhet visat sig vara, kritiserade Mattias Bernhardsson.

S-ledda kommunstyret banar vägen för privatisering av Haninges fritidsgårdar

Lina Rigney Thörnblom (RS) tar strid mot privatisering av kommunens fritidsgårdar

I Moderaternas motion i kommunfullmäktige idag fanns två att-satser:
– Att utreda upphandling och/eller föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar
– Att under 2018 införa föreningsdrift av fritidsgården i Jordbro

Det S-ledda styret argumenterade mot att kommunens existerande fritidsgårdar skulle bli föreningsdrivna eller upphandlade. Ändå yrkade de anmärkningsvärt inte på "avslag" till Moderaternas motion. Istället blev det att motionen skulle anses vara "besvarad". Det betyder att de är överens med Moderaterna i generella drag och att innehållet i motionen redan arbetas med.
Det S-ledda styrets förslag – att motionen anses besvarad och att nämnden får i uppdrag att utöka uppdraget att utreda föreningsdrift – vann majoritet i kommunfullmäktige och är ett tydligt exempel på hur Socialdemokraterna försöker vinna politiska poänger mot Moderaternas privatiseringsidéer i talarstolen, men banar vägen för att privatiseringarna kommer att realiseras i verkligheten.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) röstade mot båda beslutspunkter och kommer att agera tillsammans med ungdomar och anställda för att försvara kommunens fritidsgårdar.

Här är ett utdrag av Lina Rigney Thörnbloms (RS) anförande under debatten:

söndag 11 juni 2017

"Bevara Handens museum och smedja"

Politikerutfrågning under Kulturparksfestivalen
Några bilder från Kulturparken. Ovan: Sommarkonsert vid gula villan.
Till vänster: Handens museum och smedja med tillhörande getter.
I mitten: Gamla folkets hus, idag Roj-teatern.
Till höger: Alphyddan med sin gamla fina trädgård

Under kulturparksfestivalen igår hölls ett panelsamtal med partierna i kommunfullmäktige. Temat var Kulturparkens framtid. Alla partier deltog utom Moderaterna och Sverigedemokraterna. Alla var eniga om att bevara detta grönområde med Handens äldsta bebyggelse och fylla det med kultur.

Mattias Bernhardsson (RS) talar om att bevara Handens museum och smedja
(järnsmedjan är i bruk och gården har getter och höns) som hotas av
kommunens exploateringsplaner. Tydligt Nej till bilväg genom kulturparken
och nej till marknadshyror för kulturföreningslivet.
På frågan "vilka partier vill inte se en väg genom kulturparken?", så var det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna som räckte upp händerna. Liberalerna och Kristdemokraterna räckte upp händerna halvvägs och svarade i sina repliker att det vore dumt att helt avföra idén innan en utredning.

måndag 5 juni 2017

Bankvinster och skulder i bostadsbristens spår


"Storbankernas jakt på snabba vinster bidrar starkt till att blåsa upp bostads- och lånebubblan"Av Per Olsson
- - -

Den alarmerande bristen på bostäder fortsätter att pressa bostadspriserna uppåt samtidigt som hushållens skulder ökar.
Men nu duggar varningarna tätt om att denna utveckling inte kan fortsätta. I förra veckan menade exempelvis Riksbanken att den kokande bostadsmarknaden och den ökande skuldsättningen utgör ett allvarligt hot mot landets ekonomi och banksystem.
”Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten”, skrev Riksbanken i sin senaste rapport Finansiell stabilitet 2017:1, som släpptes den 22 maj.
Några dagar senare varnade EU-kommissionen för en möjlig kraschlandning: