söndag 31 augusti 2014

Rädda Brandbergsskolan!

Borgarnas försämringar kan vara förberedelse till nedläggning


Öppet möte om Brandbergsskolan:
Torsdag 4 september
kl 18.30, Hyresgästföreningslokalen på Vågens gata 462 (ring 072-524 42 95 om ni inte hittar)
Kom och diskutera hur vi kan rädda skolan, berätta om era upplevelser och planera demonstration vid nästa kommunfullmäktige.
Facebookevent
- - - - - - - - - - -

Flera lärartjänster på Brandbergsskolan har sagts upp de senaste åren och skolan tappar elever som ett resultat av nedskärningar och trängsel. Föräldrar vi i Rättvisepartiet Socialisterna träffar berättar om hur de ofta har halvklass i korridoren för att få ro till studier. Skolinspektionen har efter tillsyn i Brandbergsskolan riktat kritik mot att det inte finns tillräckligt med specialpedagoger eller speciallärare för att täcka elevernas behov. De kritiserar också att borgarna slog samman Klockarbergsskolan med Brandbergsskolan 2011 och menar att det har skapat stora problem.

Lina Rigney Thörnblom (RS) varnar
för hemliga nedläggningsplaner och
manar till strid för att rädda skolan
– Rättvisepartiet Socialisterna varnade för detta. Vi protesterade då borgarna beslöt att trycka in eleverna från Klockarbergsskolan i samma lokaler. Skolgården är för liten och passar inte alls för de mindre barnen. Föräldrar vittnar om trängsel, att deras barn inte får hjälp, om stök och slagsmål. Det klart fler elever väljer bort skolan då! 2004/05 gick det 981 elever i de båda skolorna, idag bara hälften, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeldamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, brandbergenbo och partiets andranamn i kommunalet. (Läs mer om Linas debatter om Brandbergsskolan i kommunfullmäktige här)

”Det kommer innebära pedagogiska vinster för eleverna”, sa Grund- och förskolenämdens moderata ordförande Alexandra Anstrell inför skolsammanslagningen. Resultatet blev istället trängsel, stress, mindre studiero, att politikerna sade upp lärare och att skolresultaten har sjunkit drastiskt: från att 67 procent av niondeklassarna uppnådde målen i alla ämnen 2008/09 till endast 62 procent 2012/13. Skolan har haft 10 rektorsbyten på 10 år – 10 år av vanskötsel varav 8 under borgarnas styre. I en niondeklass har det varit 13 lärarbyten i olika ämnen sedan årskurs sex.

Lyckat protestmöte och teater för Jordbro kultur-och föreningshus


Igår arrangerade Jordbro Stadsteater och Jordbro Världsorkester ett protestmöte för att diskutera hur kommunens planer på att riva Jordbro kultur- och föreningshus kan stoppas. Uppemot 70 personer deltog.
Jordbro Stadsteater öppnade protestmötet med sin föreställning Vi är skit, som ord för ord är hämtat från det så kallade ”dialogmöte” som kommunstyrelsens ordförande, Martina Mossberg (M), tillsammans med centrumägaren Audun Ribe (M), deltog på sommaren 2012. När personer på det dialogmötet kritiserade privatiseringen av Jordbro centrum och menade på att den borde tas över i offentlig regi fick de kritik av både Martina Mossberg och Audun Ribe för att vara ”för politiska”.

tisdag 26 augusti 2014

Fullsatt på partidebatt i äldrefrågor i Västerhaninge


Församlingshemmet i Västerhaninge var fullsatt idag när partierna skulle debattera äldrefrågor. Arrangören Sveriges Pensionärsförbund såväl som åhörarna ställde många direkta frågor till partierna.

För Rättvisepartiet Socialisterna (RS) deltog Mattias Bernhardsson, gruppledare och förstanamn för RS i kommunvalet.
Alla partier uttryckte att de ville sänka skatten på pension, något många åhörare i salen hade hört förut. Martina Mossberg (M) sa att penssionsskatten kunde sänkas, "när ekonomin tillåter". Mattias Bernhardsson (RS) förklarade att pengarna finns, men i fel fickor och pekade på hur bankerna spekulerade med pensionspengar och gör 270 miljarder kronor i vinst varje dag. RS var det enda partiet som – utöver tal om sänkt pensionsskatt – reste frågan om att förstatliga bankerna, riva upp det pensionssystem Persson-regeringen införde och istället införa statlig garantipension.

måndag 25 augusti 2014

Bygg 500 nya kommunala hyresrätter per år i Haninge

Hyresgästföreningen har ställt en rad frågor till partierna i Haninge. Här är Rättvisepartiet Socialisternas svar:

1. Hur vill ni öka bostadsbyggandet i Haninge kommun?
Vi vill att Haninge Bostäder tar initiativ till ett byggprogram med hjälp av nya statliga subventioner som eliminerar skattediskrimineringen av hyresrätten. Det ska vara billiga hyresrätter. Även renoveringar måste komma igång, där det både blir renoverat och klimatanpassat – utan hyreshöjningar. Vissa delar av bostadsbeståndet är i förfall. Där det är privata värdar som står för misskötseln så måste kommunen gå in och ta över.

söndag 24 augusti 2014

lördag 23 augusti 2014

Traineejobb slår mot unga och arbetslösa

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) synar Socialdemokraternas förslag om ungdomsjobb inom äldreomsorgenSanna Tefke (RS): 
"Om vi inför ett stopp för vinster i välfärden skulle dessa skattepengar kunna användas till det de egentligen är avsedda för, till att öka bemanningen och befintliga sysselsättningsgrader"Av Sanna Tefke
Kandidat nr 3 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

I början av månaden lanserade Socialdemokraterna sitt förslag om 20 000 traineejobb för unga inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Enligt S-ledaren Stefan Löfven är det här ett sätt att bemöta utmaningarna med stressen inom omsorgen, den annalkande personalbristen och hög ungdomsarbetslöshet.
Jobben kommer helt att finansieras av staten, kosta 2,8 miljarder kronor per år och innebär att ungdomar som varit arbetslösa i mer än 90 dagar erbjuds anställning under ett år, med 75 procent av avtalsenlig lön, som kombineras med utbildning de resterande 25 procenten. Detta inom ramen för de yrkesintroduktionsavtal som redan finns.

Där LOV finns kommer även privata företag att kunna använda sig av denna arbetskraft helt på statens bekostnad.
Förutom att det känns som ett nedvärderande av äldre- och funktionshinderomsorgen, när de tycks mena att vem som helst kan hoppa in och jobba inom vården utan kvalifikationer, är det en del i det här förslaget som av förståeliga skäl inte nämns och en del frågor att ställa.
Till en början är det 75 procent av avtalens minimilön som avses. Fast det går att fråga sig vilken minimilön som Socialdemokraterna menar: De säger att förslaget fullt utbyggt kommer att kosta 2,8 miljarder kronor för 20 000 jobb.
Detta skulle innebära en minimilön som omräknat i heltid motsvarar cirka 15 500 kronor per månad före skatt (arbetsgivaravgifter ej inräknade). Dessutom har de tänkt att pengarna ska täcka kostnaden för utbildningen, arbetsgivaren ska bara behöva stå för handledning. Fram till april nästa år ligger minimilönen i avtalet mellan SKL/Pacta och Kommunal på 17 600 kronor per månad, innan den höjs till 18 080 kronor per månad. Men även om vi utgår ifrån att S har gjort en räknemiss och inte ämnar sänka minimilönerna, innebär det att de här ungdomarna får klara sig på 13 200 kronor per månad före skatt.

fredag 22 augusti 2014

"Skolan ska vara avgiftsfri"

Mi Alforsen (RS)
Av Mi Alforsen
Nämndeman för RS i Södertörns tingsrätt och kandidat nr 8 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

Nu börjar skolorna igen i Sveriges kommuner efter en varm, skön sommar. Många barn fasar för den dagen. Då kommer lärarna att förhöra sig om vad barnen har gjort på semestern, men alla barn har inte gjort något speciellt, för föräldrarna har inte råd med detta speciella.

onsdag 20 augusti 2014

Hjälp oss komma ut med valplakat och massflygblad!

Moderaterna erkänner fusk efter RS anmälan  RS-plakat rivs ned av rasister  RS massflygblad ska ut i 33 000 dörrar

Från och med kl 00.00 natten mot i söndags - då den lagliga valaffischeringen inleddes - har Rättvisepartiet Socialisternas (RS) medlemmar, valarbetare och sympatisörer kämpat med att sätta upp valplakat runt om i hela Haninge. Till skillnad från de etablerade partierna som betalat för att få alla sina affischer färdigtryckta på pappskivor, jobbar RS valarbetare med att printa, beskära, klistra m m, mycket roligt men väldigt hårt arbete.
Plakatuppsättning i Vega
Från mitti.se
Valplakatuppsättningen har också kännetecknats av fusk av bl a Moderaterna och Kristdemokraterna som inledde sin valplakatuppsättning en vecka tidigare än den tillåtna för att få de bästa platserna. RS polisanmälde den olagliga affischeringen och Moderaterna uppgav till tidningen Mitt i Haninge att de själva tagit ned vissa valplakat på grund av detta.

RS får ett väldigt bra gehör i valkampanjen. Efter 16 dagars valkampanj har 746 valmanifest sålts, 246 haningebor som sagt att de ska rösta på oss i kommunvalet har lämnat kontaktuppgifter och stora mångder av tusentals flygblad har delats ut.

Men vi ligger efter i plakatuppsättningen. Vi behöver mer hjälp i vår plakatverkstad, hjälp med uppsättning och även hjälp med att åka på reperationsrundor, inte minst då rasister åker omkring och saboterar våra valplakat. Denna och nästa vecka delas också vårt massflygblad i 33 000 brevlådor i Haninge, vilket vi också behöver hjälp med. Ring oss på 072-524 42 95 om du är intresserad att dra ett strå för den verkliga oppositionen.  

måndag 18 augusti 2014

Miljöpartiets falska valflygblad

"i verkligheten har Miljöpartiet i Haninge faktiskt saboterat bättre arbetsvillkor, genomfört privatiseringar och gett klartecken till exploatering av orörda stränder"

Att de etablerade partierna har svårt att hålla sig till sanningen i valtider är inga nyheter, men valflygbladet "Haninge behöver Miljöpartiet" tar priset. De skriver: "Andra partier i Haninge vill ha sämre anställningstrygghet, mer privatisering, bygga flygplats, exploatera våra stränder och strunta i miljön".
Men i verkligheten har Miljöpartiet i Haninge faktiskt saboterat bättre arbetsvillkor, genomfört privatiseringar och gett klartecken till exploatering av orörda stränder.

Privatiseringar och konkurrensfördelar
Miljöpartiet styr Haninge tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. De beslöt bland annat att nyetablerade friskolor skulle få 3 000 kr extra per elev och år. Inte nog med att de deltagit i privatiseringsbeslut och stödjer att skolor ska få göra vinst på våra skattepengar - de har gett konkurrensfördelar till de privata samtidigt som den kommunala skolan tappat resurser. Detta rimmar riktigt illa med Miljöpartiets flygblad som slår fast att "andra partier"... "vill att marknaden ska styra oss". Flygbladet skryter om att de inte privatiserat Komvux och SFI. Nämen, tack! Alla andra privatiseringar ni genomfört har varit helt ok då eller?

Finansierar löneökningar med skolnedskärningar
Miljöpartiet skriver i sitt flygblad att de gjort "stora löneökningar för lärare". Det handlar om 3,6 procent på ett år. Lärarförbundet har sagt att 4-5 procent är bra, men otillräckligt.
3,6 procent är ändå en höjning över genomsnittet - men hur finansieras detta? Jo, med nedskärningar på skolans budget. I högermajoritetens budget för 2015 som Miljöpartiet står bakom fick Grund- och förskolenämnden 14,2 miljoner kr mindre än vad som behövs för att upprätthålla dagens verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick 5 miljoner kr mindre än behoven.
Det finns pengar till höjda lärarlöner utan nedskärningar. Men Miljöpartiet har röstat mot de förslag vi i Rättvisepartiet Socialisterna lagt fram, till exempel att sänka politikernas höga löner och representation vilket motsvarar nedskärningarna på utbildningen under 2015.

Struntade i strandskyddet
När mångmiljardären Marcus Wallenberg ville skövla skärgårdsön Aspö - genom att slå upp hela 23 fritidshus varav 15 på orörd strand - trodde först många aspöbor att de kunde räkna med Miljöpartiets stöd för att försvara sin ö (de heter ju faktiskt 'Miljöpartiet'). Men i kommunstyrelsen i oktober 2012 - då vi från Rättvisepartiet Socialisterna och aspöbor protesterade utanför - valde 'Miljöpartiet' att INTE rösta mot byggplanen.
Miljöpartiet lät alltså Wallenberg köra över både aspöborna och strandskyddet. Det är anmärkningsvärt att de nu i sitt valflygblad skriver att "andra partier" än de själva "vill exploatera våra stränder".

Röstade Nej till krav på kollektivavtal
Miljöpartiets största svek var när de i en helomvändning krossade mångas förväntningar om att äntligen få kollektivavtal. Utan kollektivavtal är det lättare för arbetsgivaren att betala mindre i lön, slippa rehabiliteringsansvar och strunta i skyddsutrustning, arbetstidsbegränsning, ob eller att betala övertid.
Miljöpartiet hade i december förra året lovat att rösta för förslaget att kollektivavtal ska vara ett krav i alla kommunens upphandlingar. Men måndagen den 12 maj under kommunullmäktige – då vi  demonstrerade för kollektivavtal utanför tillsammans med fackliga i Kampanjen för trygga jobb i Haninge – röstade ändå Miljöpartiet med de andra borgerliga partierna, vilket fällde avgörandet till ett Nej. Det innebär att Haninge kommun kan fortsätta att lönedumpa. Kommunledningen hade dessutom väntat med att låta kommunfullmäktige få rösta om frågan tills de var säkra på att de hade rättat Miljöpartiet in i ledet igen.

torsdag 14 augusti 2014

Stor uppslutning på Rättvisepartiet Socialisternas valupptakt

Skapande verkstad, reggae och rock på RS valupptakt i Jordbro
Rockbandet Dvala röjde loss för hela torget
Det blev stor uppslutning på Rättvisepartiet Socialisternas väldigt annorlunda valupptakt. På dagen hölls en skapande verkstad i Jordbro centrum där många deltog med att skriva upp vilken upprustning Jordbro behöver.
Från ljudet strömmade musik och från micken tal med krav på att Jordbro centrum och nedgångna bostäder återtas i kommunal regi från de riskkapitalister som idag missköter dem. Många ville också diskutera otryggheten och RS förslag på omfattande trygghetsåtgärder (Läs mer här).
Välbesökt upptakt
Rastamanse be there sound DJ:ade reggae fram tills valupptakten blåstes igång inne i Jordbro Kultur- och föreningshus med tal av RS gruppledare och förstanamn i kommunvalet Mattias Bernhardsson. Mattias talade om allt från kampen mot kriget i Gaza till kampen i Haninge och partiets viktigaste valfrågor. Ruben Derkert, kandidat nr 4 på kommunvalsedeln, talade om kampanjen för att rädda Kulturparken i Handen och kultur- och föreningshuset som själva upptakten hölls i (Läs om vårens kulturpolitiska debatt Ruben derkert medverkade i).
Förutom inspirerande tal av partiets kandidater var det också en levande diskussion från golvet och många haningebor anmälde intresse att hjälpa till i valkampanjen – till exempel att delta på helgens stora plakatuppsättning och nästa stora massflygbladsutdelning.
Skapande verkstaden på torget var särskilt populär bland barnen, med
många budskap om trygghet, kärlek och upprustning som producerades.

tisdag 12 augusti 2014

Dags för valupptakt!


Skapandeverkstad och valupptakt 

Välkomna till en annorlunda valupptakt. Medan de etablerade partiernas valfläsk fyller TV-rutorna kokar det i förorten över valrörelsens bortglömda frågor: bostäder och bostadsområden i förfall, skrupellösa bostads- och centrumägare, nedlagda skolor, service som försvinner och butiker som slår igen samt otrygghet och bäcksvarta gator utan nattbelysning.

Detta är verkligheten i Jordbro, i Haninge kommun. Arbetarstadsdelen där den borgerliga majoriteten (inklusive MP) stängde enda högstadieskolan medan elever och lärare protesterade och strejkade; arbetarstadsdelen där det kommunägda centrumet såldes till norska riskkapitalbolaget Commerciante - som inte ens ville ha Jordbro centrum men var tvungna att köpa det för att få lov av kommunen att köpa Västerhaninge centrum.

Efter nedläggningen av Jordbromalmsskolan gick Kommunledningen på charmoffensiv med 'dialogmöten' om vilken utveckling Jordbro behöver. Men när ett hundratal jordbrobor slöt upp och krävde kommunalisering av Jordbro centrum, stopp för ombildningar, nytt högstadium och trygghetsåtgärder - då blev det slut på 'dialogen' och dialogmöten. Kommunledningen var inte nöjda med det stora stödet bakom de krav som Rättvisepartiet Socialisterna fört fram i flera år.
Rättvisepartiet Socialisterna – som har två mandat i kommunfullmäktige och är kända för skolkamp – ordnar imorgon, på onsdag kl 15-18.00 en skapandeverkstad mitt i förfallna Jordbro centrum. Där kan jordbrobor själva föra fram vilken upprustning de anser behövs. Det kommer också att vara öppen mick på torget för de som vill tala, t ex om sina erfarenheter om hur det är att leva i Jordbro idag jämfört med förr.

Kl 18.00 drar Rastamanse igång musik utanför nedläggningshotade Jordbro Kultur- och föreningshus, alldeles vid torget. Kl 18.30 börjar Rättvisepartiet Socialisternas valupptakt inne i Jordbro Kultur- och föreningshus, med tal av partiets kandidater, musik med rockbandet Dvala m m.
För mer info kontakta Mattias Bernhardsson på 072-5244295

> Till facebook-eventet
> Rykande start på RS valkampanj i Haninge

fredag 8 augusti 2014

Rykande start på RS valkampanj!

Kampanj i Västerhaninge
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) valkampanj i Haninge är fullt igång i sommarhetta och åska. Efter bara fyra dagar har 17 valarbetare deltagit på valaktiviteter i Brandbergen, Handen, Ribbyberg, Västerhaninge, Jordbro och Tungelsta. 272 haningebor har köpt valmanifestet, 110 har lovat en röst på RS samt lämnat kontaktuppgifter. Tusentals flygblad har delats ut varav ett stort antal även på polska, engelska, spanska och finska (flygblad kommer tryckas på fler språk strax).

– Vi får väldigt bra respons på torgen, vid dörrarna och på arbetsplatserna. Speciellt för vår kampanj för trygga jobb och kollektivavtal, men även för att vi tar kampen mot rasismen. Många känner också till att vi tagit strid i deras frågor, exempelvis för Laziz rätt att stanna i Sverige, för att rädda Jordbromalmsskolan eller vår roll i att det idag finns kollektivavtal i privat hemtjänst, säger Mattias Bernhardsson, RS kommunfullmäktigeledamot och förstanamn på kommunvalsedeln.
Kampanj i Västerhaninge
– Tack för att ni hjälpte oss ta strid mot Wallenberg, säger en äldre man i Västerhaninge som bor på Aspö där högern och Socialdemokraterna lät mångmiljardären Wallenberg köra över både Aspöborna och strandskyddet för lyxvillor.

Den första höjdpunken under valkampanjen blir valupptakten på onsdag, som inleds med Reggae av Rastamanse Be there sound, utanför Jordbro Kultur- och föreningshus kl 18.00. Upptakten börjar kl 18.30 inomhus. Här hittar du facebook-eventet!

Läs mer:
Socialister i kommunfullmäktige del 1: "Vi tar kampen in i kommunfullmäktige" 

Socialister i kommunfullmäktige del 2: "Vi står för en socialistisk politik i ord och handling"

måndag 4 augusti 2014

RS i valet: För en genuin socialistisk politik


Idag startar Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj med sina intensiva sex veckor. Det krävs bara en kort titt på valmanifesten som just kommit från tryckeriet för att valtemperaturen ska börja klättra och matcha det varma vädret. Det här ser riktigt lovande ut. I höstens val har vi kommunala och landstingsvalsedlar i Luleå, Sundsvall, Stockholm, Haninge, Göteborg samt i riksdagsvalet. Här presenteras framförallt valprogrammet i Haninge.

Under sommaren har svurna fiender till oss så som Fredrik Reinfeldt och Jacob Wallenberg tvingats att offentligt varna för vänstervindar. Låt dem inte bli besvikna! Nu gäller det att ta vara på läget och ge så mycket ideologisk kraft till denna våg som det bara går. Genom att vinna riktiga socialistiska mandat i Haninge och Luleå kommun kan inspiration spridas över hela landet.

I Haninges valmanifest står det ”Fråga inte partierna vad de vill, fråga vad de har gjort”, vilket är ett bra rättssnöre i allmänhet. Under rubriken ”Den verkliga oppositionen” framgår att RS har gjort väldigt mycket och fungerar helt annorlunda än de andra partierna. Genomgående jobbar RS med att engagera så många människor som möjligt i gräsrotskamp underifrån. En verklig förändring av samhället kommer att bli möjlig när folk i bred skala tar saken i egna händer och börjar aktivera sig. Viktiga kampexempel som RS bidragit till och som framhålls i valmanifesten är massdemonstrationen i Kärrtorp mot rasismen och folkkampanjen för Gemensam Välfärd samt lokalt kampen för uppehållstillstånd för Laziz, rörelsen för gamla Folkets Hus och de otaliga exempel på demonstrationer och strejker mot skolnedskärningar och nedläggelser.

Allas rätt till en bra skola
Över hela landet kommer skolan vara den viktigaste valfrågan, detta visar många opinionsundersökningar och tyvärr är detta sprunget ur det faktum att skolan befinner sig i en djup kris. RS formulerar parollen ”Alla barns rätt till en bra och likvärdig skola”. Tidigare år har en sådan paroll framstått som för självklar och allmän för att ha någon innebörd och riktning. Nu har dessvärre skolan sjunkit så lågt att detta krav måste ställas. Det får aldrig handla om att välja rätt skola, alla skolor ska vara bra.
RS barnvagnsparad 2010 med krav på mindre barngrupper i förskolan
RS har tagit kamp mot den förortskoledöd som breder ut sig över landet. Tyvärr lyckades inte skolstrejker och andra protester att rädda Jordbromalmsskolan från politikernas nedläggning och nu står hela denna stadsdel utan högstadium, vilket snarast måste åtgärdas – ett självklart krav i valet.

fredag 1 augusti 2014

Det behövs en kämpande hbtq-rörelse

Av Louise Strömbäck
Vårdbiträde och kandidat nr 6 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel till kommunfullmäktige i Haninge

Nu under tiden för Stockholm Pride uppmärksammas hbtq-frågor mer än vanligt, och särskilt då det snart är val till riksdag, landsting och kommuner. Det är nu riksdagspartierna diskuterar hbtq-frågor, men utvecklingen går annars inte mycket framåt.

RFSL och RFSL Ungdom har startat en kampanj som heter Rösta för allas lika rätt, där de sammanfattar frågor som just nu är viktiga. Frågorna är indelade i de fem områdena ”Alla har rätt till en rättssäker asylprövning”, ”Alla har rätt att få sin könsidentitet erkänd och respekterad”, ”Alla har rätt att leva tryggt med sin familj”, ”Alla har rätt till bästa möjliga hälsa och ett liv fritt från våld” och ”Alla har rätt till en utbildning utan diskriminering och trakasserier”.

Indien: Demonstration mot homofobi och för sexuellt likaberättande i lagen 
Kampanjens syfte är att uppmana alla att rösta i valet ”för mänskliga rättigheter och för lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet”, enligt Ulrika Westerlund, RFSL:s förbundsordförande. Däremot uppmanar inte RFSL till en röst på något specifikt parti, utan menar bara att det är viktigt att använda sin rösträtt.