måndag 4 augusti 2014

RS i valet: För en genuin socialistisk politik


Idag startar Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj med sina intensiva sex veckor. Det krävs bara en kort titt på valmanifesten som just kommit från tryckeriet för att valtemperaturen ska börja klättra och matcha det varma vädret. Det här ser riktigt lovande ut. I höstens val har vi kommunala och landstingsvalsedlar i Luleå, Sundsvall, Stockholm, Haninge, Göteborg samt i riksdagsvalet. Här presenteras framförallt valprogrammet i Haninge.

Under sommaren har svurna fiender till oss så som Fredrik Reinfeldt och Jacob Wallenberg tvingats att offentligt varna för vänstervindar. Låt dem inte bli besvikna! Nu gäller det att ta vara på läget och ge så mycket ideologisk kraft till denna våg som det bara går. Genom att vinna riktiga socialistiska mandat i Haninge och Luleå kommun kan inspiration spridas över hela landet.

I Haninges valmanifest står det ”Fråga inte partierna vad de vill, fråga vad de har gjort”, vilket är ett bra rättssnöre i allmänhet. Under rubriken ”Den verkliga oppositionen” framgår att RS har gjort väldigt mycket och fungerar helt annorlunda än de andra partierna. Genomgående jobbar RS med att engagera så många människor som möjligt i gräsrotskamp underifrån. En verklig förändring av samhället kommer att bli möjlig när folk i bred skala tar saken i egna händer och börjar aktivera sig. Viktiga kampexempel som RS bidragit till och som framhålls i valmanifesten är massdemonstrationen i Kärrtorp mot rasismen och folkkampanjen för Gemensam Välfärd samt lokalt kampen för uppehållstillstånd för Laziz, rörelsen för gamla Folkets Hus och de otaliga exempel på demonstrationer och strejker mot skolnedskärningar och nedläggelser.

Allas rätt till en bra skola
Över hela landet kommer skolan vara den viktigaste valfrågan, detta visar många opinionsundersökningar och tyvärr är detta sprunget ur det faktum att skolan befinner sig i en djup kris. RS formulerar parollen ”Alla barns rätt till en bra och likvärdig skola”. Tidigare år har en sådan paroll framstått som för självklar och allmän för att ha någon innebörd och riktning. Nu har dessvärre skolan sjunkit så lågt att detta krav måste ställas. Det får aldrig handla om att välja rätt skola, alla skolor ska vara bra.
RS barnvagnsparad 2010 med krav på mindre barngrupper i förskolan
RS har tagit kamp mot den förortskoledöd som breder ut sig över landet. Tyvärr lyckades inte skolstrejker och andra protester att rädda Jordbromalmsskolan från politikernas nedläggning och nu står hela denna stadsdel utan högstadium, vilket snarast måste åtgärdas – ett självklart krav i valet.

Redan 2002 deltog RS i kampen som räddade Svartöstadsskolan i Luleå. Ständigt nya protestnätverk för skolan ser sin dager i Göteborgs stadsdelar, som styrs av S och V. 2011-2012 deltog RS i skolkampen i Angered som räddade en av tre nedläggningshotade skolor. Kampen för att rädda Farsta Gymnasium i Stockholm drevs intensivt men nu till hösten öppnas inte skolans portar mer.

Den politik som innebär att förorten som plats inte ens är värd skolor dryper av klasshat. Effekterna av privatiseringarna, nedskärningarna och det så kallade fria skolvalet innebär att skolresultaten generellt sett faller för alla och att en ökande grupp av unga helt slås ut, så att de inte alls går i skolan. Ett sådant samhälle kan knappast kallas demokratiskt.

När RS kräver ökad personaltäthet i skolan menar vi verkliga satsningar, eftersom vi utgår från behoven och inte efter några uppsatta budgetramar. För Haninges del skulle max 10 elever per heltidsanställd lärare innebära 160 fler anställda behöriga lärare och specialpedagoger i grundskolan och 70 fler till gymnasiet – vilket är vad som kommer att stå på valplakaten. Totalt över hela landet kräver vi 200 000 nya välfärdsjobb.

För en välfärd utan vinst
RS kan stolt presentera att vi som enda parti i detta val på riktigt vill riva upp privatiseringarna av välfärden genom att kräva att skolor, äldreomsorg, hemtjänst, apotek, vårdcentraler, kollektivtrafik och så vidare återtas i offentlig regi. Det innebär en direkt konfrontation med riskkapitalet.

Det här har varit vår huvudkampanj de senaste fyra åren med stora riksomfattande demonstrationsdagar, seminarier och aktioner i nätverk som Folkkampanj för Gemensam Välfärd, Välfärd utan Vinst, Sundsvall inte till salu, Rädda Hyresrätten med mera.

Medan 69 procent av befolkningen uttryckligen säger nej till det absurda med att skattepengar går till privat vinstutdelning och att bara 13 procent säger sig vara för detta (enligt SOM-institutet)  är förhållandet det omvända bland kommunpolitikerna – vilket visar att det behövs andra politiker.

Inget annat land har en så avreglerad välfärd som Sverige och det är förklaringen till de ständiga skandalerna som vanvård av gamla, apotek utan medicin, skola i kris, tågkaos, bostadsbrist och så vidare.

Det socialistiska alternativet har även inneburit verkliga segrar även i denna fråga – som när vi lyckats stoppa bostadsrättsombildningar och privatiseringen av badhuset i Husby. Efter valkampanjen hoppas vi att alla i Haninge kommun känner till att RS inblandning var en viktig orsak till att anställda inom privat hemtjänst fick kollektivavtal. Förra året avslöjade RS att bara 3 av 16 privata hemtjänstföretag hade kollektivavtal med vidriga förhållanden som följd. Efter insatser från RS, Kommunal och anställda tvingades kommunen att backa.
Demonstration för kollektivavtal utanför kommunfullmäktige med nätverket
"Kampanj för trygga jobb i Haninge". RS kommunfullmäktigeledamot och
förstanamn i kommunvalet Mattias Bernhardsson talar.
Trygga jobb åt alla
Detta för oss in på den tredje huvudparollen i valet: trygga jobb och kollektivavtal åt alla. I val­manifestet står att läsa att detta har varit RS gruppledare Mattias Bernhardssons huvudfråga under våren.

En gillasida startades för att få kontakt med lönedumpade, främst papperslösa arbetare. Med nätverket ”Kampanj för trygga jobb i Haninge” ordnades en facklig demonstration när kommunfullmäktige skulle rösta om kommunalt krav på kollektivavtal i alla upphandlingar. Frågan förlorades på grund av Miljöpartiets svek. MP höll fast vid sitt samstyre med allianspartierna i kommunen och röstade nej.

Frågan om trygga jobb är en fråga om liv och död. Arbetsplats­olyckorna ökar dramatiskt. 44 byggnadsarbetare i Sverige har dött på jobbet de senaste fem åren. Bemanningsbranschen har exploderat från cirka 5 000 anställda i mitten av 1990-talet till 130 000 idag och även tillfälliga anställningar ökar kraftigt, inte minst i privatiserad verksamhet.

Denna arbetsmarknad är frammanad av det så kallade nya arbetarpartiet: Moderaterna, med allians. Deras sluga plan sattes i verket dagen efter maktövertagandet 2006 med oemotsvarade attacker på a-kassan som syftade till att försvaga fackföreningarna samt göra de arbetslösa fattigare och mer benägna att ta osäkra lågavlönade arbeten. Det var just därför RS direkt gick ut i den spontana a-kassekampen som uppstod med kravet på att LO borde ta initiativ till en politisk strejk.

Misstaget från facktoppen att tro att en eller två halvhjärtade demonstrationer fick räcka visade sig fatalt och arbetsgivarsverige och miljardärerna har sedan dess berikat sig ännu mera.

Motstånd har kommit men oftast lokalt. Som den viktiga vilda strejken på Lagenas lager i Jordbro i Haninge 2009 som riktade sig just emot bemanningseländet. RS deltog dag som natt i strejkvaktskedjorna. Dessvärre isolerades strejken. Men så i början av denna sommar fick sig kapitalisterna äntligen en rejäl omgång i och med SEKO:s två veckor långa strejk mot Veolia, tågföretaget som ville sparka 250 fast anställda i Skåne och ersätta dem med tim- och deltidsanställda. Strejken fick brett stöd bland alla fackföreningar och rönte stor framgång. David Wästberg från arbetsgivarorganisationen Almega förklarar varför det är lönt att strejka och vikten av just arbetarkamp:

”Det blev ändå ett rätt dyrt avtal. De konfliktvarsel som låg är så pass omfattande för hela samhället att vi var tvungna att säga ja”.

RS kräver i valet bland annat att Fas 3 ska skrotas, fasta jobb och rätt till heltid, 22 000 kronor i lägstalön samt sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Detta vill vi ska finansieras genom en omfördelning från storföretag och banker till löntagare och välfärd. Snygga faktarutor i manifestet ger tydliga exempel på att det visst finns pengar så det räcker till dessa reformer och mer därtill. Till exempel gör bankerna en vinst på 250 miljoner kronor per dag, vilket motsvarar 127 600 välfärdsjobb. Eller ta de 136 miljardärernas förmögenhet som motsvarar 45 procent av landets BNP.

Kamp mot rasism och sexism
Både antirasismen och feminismen är på frammarsch vilket visas bland annat av demonstrationerna mot SD i EU-valet som skedde i 63 städer och att Feministiskt Initiativ blev invalda i EU-parlamentet. För RS som så länge stått på de antirasistiska och feministiska barrikaderna är det oerhört glädjande. I valmanifestet ger RS bra argument mot SD som visar att de inte bara är rasister utan också ett högerparti.

En av våra två kommunfullmäktigeledamöter i Haninge, Mattias Bernhardsson, har bland annat mottagit stipendium från Stiftelsen Hela Sverige: Artister mot nazister och är en nyckelperson i Asylrörelsen i Stockholm.

För RS är det inte svårt att se hur nazisternas frammarsch i Europa hänger samman med den segregerande klasspolitiken, imperialistiska vapenskrammel och jakt på flyktingar. Något som diskuterades livligt under de ockupationer av Migrationsverket som Lina Rigney Thörnblom (kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge) genomförde tillsammans med ett stort antal elever från Fredrika Bremergymnasiet när de gemensamt försökte stoppa utvisningen av Laziz Sharifov.
Ockupation av Migrationsverket. RS kommunfullmäktigeledamot och
andranamn i kommunvalet Lina Rigney Thörnblom talar.
I valet framhåller RS bland annat allas rätt till jobb, bostad, vård och skola, att REVA måste avskaffas och rätten till asyl återinföras, samt att fackföreningarna måste bli kämpande och sätta stopp för lönedumpning.

I avsnittet ”Ge kraft åt feminismen – utmana kapitalet med löntagarkamp” framhålls just vikten av klassperspektiv. Det är inte bara så att klassklyftan mellan olika kvinnor vidgats enormt som en följd av högerns individlösningar, utan det krävs också kollektiv kamp – för att komma åt de samhällsstrukturer som skapar till exempel sexuellt våld. RS kräver bland annat specialdomstolar för sexbrott, avskaffande av RUT och utbildning och samordning i stödet mot våld i hederns namn.

Kandidater på arbetarlön
Många av valsedelns kandidater presenteras, som Sanna Tefke och Ruben Derkert. I porträtten av partiets två kommunfullmäktigeledamöter Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom framhålls deras idealism, ständiga personliga uppoffringar när situationen så kräver samt att de verkligen är kandidater på arbetarlön – de tar inte emot ett enda öre av politikerarvode i egen ficka. Detta just för att inte tjäna pengar på politiken och hamna i samma träsk som politiker som roffar åt sig, som när Haningepolitiker med Miljöpartiets Anna Melker i spetsen åkte på lyxresa till Rio de Janeiro för kommunens pengar.

Det är mycket som skiljer RS från S, V och Fi. I det här valet kommer många av förståeliga skäl vilja rösta bort den förhatliga högeralliansen. Då är det viktigt att komma ihåg den nedskärningspolitik som drevs av S-regeringarna innan 2006, ofta med stöd av V, vilket fortfarande sker i många kommuner. En röst på RS är en mycket mer geniun socialistisk röst för både en alternativ politik och kamp.

Kultur, fritid och natur tillhör alla
Så borde det vara, att naturen tillhör alla. Som poeten Athena Farrokhzad säger i sitt mycket omdiskuterade program i P1 Sommar, ”En dag ska vi tala om träd, den dag de tillhör oss alla”. Dessa visioner hålls glödande i RS Haninges valmanifest. Både genom sitt tydliga socialistiska program som talar ut: ”Förstatliga storföretag och banker under löntagarnas demokratiska kontroll och styre. Alla naturtillgångar i offentlig ägo”. Också genom dagsfärska kampexempel. Som att protesterna för Kulturparkens bevarande fått de omedelbara hoten om vägbyggen uppskjutna och som när öborna och RS protester ledde till att det kulturhistoriska arvet på Ålandsskär inte privatiserades utan istället införlivades i Huvudskärs naturreservat.

Nu återstår bara själva valkampanjen
RS valkampanjer byggs helt och hållet av ideella krafter. Medan de etablerade partierna får sina valsedlar upptryckta och utdelade av staten måste RS själv finansiera och distribuera sina valsedlar.

Flygbladen delas ut för fot i brevlådorna, väljarna diskuteras med på varje torg och i dörrarna, valmanifesten säljs. Det har aldrig varit ett problem, folk förstår och betalar gärna för ett manifest som verkligen har tyngd bakom orden som kontrast till det regn av valpresenter som de stora partierna öser över väljarna. 2010 sålde RS 2 198 valmanifest i Haninge vilket gav 1 416 röster.

I södra Jordbro och Norra Brandbergen blev RS tredje största parti. Hoppas att du vill hjälpa oss till ytterligare en framgång. ■

Elin Gauffin

Socialister i kommunfullmäktige del 1: "Vi tar kampen in i kommunfullmäktige" 

Socialister i kommunfullmäktige del 2: "Vi står för en socialistisk politik i ord och handling"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.