onsdag 25 oktober 2023

Protester för arbetsvillkoren i kollektivtrafiken

Petri Myllykoski, huvudskyddsombud för bussförarna på Södertörn. Foto: Vilgot Karlsson.

Facklig kampanj kräver kollektivtrafik i offentlig regi

Igår ägde två olika protester rörande kollektivtrafiken och den katastrofala politiken som sänker den rum.

Louise Strömbäck, Socialistiskt Alternativ
Över 70 kollektivtrafiksarbetare samlades utanför Landstingshuset för att protestera mot nedskärningarna och privatiseringarna i kollektivtrafiken och kräva återtagande i offentlig regi. Arrangörer var Seko Stockholm, Seko tunnelbanan och Kommunal Stockholm.
Bland annat talade stationsvärden Louise Strömbäck från Socialistiskt Alternativ (fd Rättvisepartiet), som tog upp om behovet av gemensam kamp mot de ohållbara nedskärningarna och permanentandet av personalbristen i kollektivtrafiken.
En av initiativtagarna till protesten är bussföraren Petri Myllykoski, som bland annat drog en parallell till ”pisspausstrejken” 1999 då kollektivtrafikanställda strejkade för rätten att gå på toaletten på arbetstid.

torsdag 12 oktober 2023

24/10: Kollektivtrafik i offentlig regi!

Stockholm 24 oktober: Demonstrera för kollektivtrafik i offentlig regi (Foto: Natalia Medina).

Intervju med huvudskyddsombud Petri Myllykoski


av Stephen Rigney
// Artikel i Offensiv
- - -

Förseningar, inställda turer, bristande säkerhet, delade pass och proppfulla bussar utan luftkonditionering där förarna förväntas stå ut med upp till 40 graders värme är bara några konsekvenser av utförsäljningen av kollektivtrafiken i Stockholm. Men nu har allt fler arbetare börjat få nog av försämringarna.

fredag 6 oktober 2023

Arbetarna ska inte betala krisen

Nu gäller det bygga vidare på de protester som har genomförts under de senaste veckorna och samla motståndet i en riksomfattande kamprörelse (Foto: Natalia Medina).

Arbetarna och de sämst ställda ska inte betala kapitalismens kris


av Per Olsson
// Artikel i Offensiv
- - -

”Svensk ekonomi har gått in i en lågkonjunktur och BNP sjunker i år. Hög inflation och stigande räntor urholkar hushållens köpkraft, samtidigt som svag omvärldsefterfrågan slår mot exportnäringen. Detta bidrar till att lågkonjunkturen fördjupas nästa år”, skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos Konjunkturläget, september 2023.