fredag 6 oktober 2023

Arbetarna ska inte betala krisen

Nu gäller det bygga vidare på de protester som har genomförts under de senaste veckorna och samla motståndet i en riksomfattande kamprörelse (Foto: Natalia Medina).

Arbetarna och de sämst ställda ska inte betala kapitalismens kris


av Per Olsson
// Artikel i Offensiv
- - -

”Svensk ekonomi har gått in i en lågkonjunktur och BNP sjunker i år. Hög inflation och stigande räntor urholkar hushållens köpkraft, samtidigt som svag omvärldsefterfrågan slår mot exportnäringen. Detta bidrar till att lågkonjunkturen fördjupas nästa år”, skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos Konjunkturläget, september 2023.

Men långt innan hela ekonomin bromsade in hade krisen slagit till mot vanliga hushåll och välfärden. Sedan början av 2022 har hushållen förlorat tusentals kronor i köpkraft och välfärdskrisen har stadigt fördjupats.
Samtidigt har byggandet, som länge var en av den svenska kapitalismens viktigaste tillväxtmotorer, helt stannat av. Antalet påbörjade nybyggnationer av bostäder förväntas i år uppgå till bara 25 000, vilket kan jämföras med 2021 då siffran var 70 000. Det är den värsta byggkrisen sedan 1990-talets början.
”Nedgången i bostadsbyggandet är den främsta orsaken till att de totala investeringarna faller både i år och nästa år”, konstaterar Konjunkturinstitutet.
Regeringens allt hårdare åtstramningspolitik i kombination med upptrappad batongpolitik skärper krisen.
”Mellan 2022 och 2023 kommer statens utgifter ha ökat med 1,6 procent, under ett år då inflationen väntas landa på 8,7 procent. Det är lite av ett skämt. Skolor och sjukhus tvingas till besparingar. Anslagen till rättsväsendet ska öka med nästan 30 miljarder fram till 2026 medan universiteten och kommunerna får 20 miljarder mer. Tillsammans. Hur kan vi har råd att låsa in unga människor men inte att utbilda dem?”, frågade Andreas Cervenka i Aftonbladet den 21 september under den talande rubriken: ”Med såna vänner (regeringen och Riksbanken) behöver svensk ekonomi inga fiender”.
Att de offentliga investeringarna fortfarande växer beror till stor del på ökade militärutgifter på välfärdens bekostnad. Försvarsinvesteringarna ökar kraftigt, särskilt investeringar i vapensystem som växer med 50 procent 2024 jämfört med 2023, enligt Konjunkturinstitutet som förutser att ”kommuner och regioner genomför besparingsåtgärder motsvarande 6 miljarder kronor 2024”.
Det sistnämnda kan mycket väl visa sig vara i underkant. Nästa års vårdnedskärningar hotar att bli de värsta någonsin. ”Regioner hårdbantar – nya sparpaket är på gång: ’Kommer att göra ont’”, larmade Läkartidningen i början av september.

Under sommaren började arbetslösheten öka igen. Men till skillnad mot tidigare och som en följd av att industri- och gruvsatsningarna i norr har börjat vända landets karta upp och ner är arbetslösheten högst i Skåne (8,5 procent) och lägst i landets nordligaste delar. Men krisen slår mot alla landsdelar, och sedan augusti har arbetsmarknadsutsikterna försämrats i stort sett i hela landet. De få delar av ekonomin som växer – transportmedels- och vapenindustrin – kan inte hålla industrikonjunkturen uppe och än mindre bära upp samhällsekonomin.
Den rekordsvaga kronan är såväl skälet till varför priserna i Sverige har ökat mer än i andra länder som till varför nya räntehöjningar är att vänta inom kort, vilket ytterligare minskar hushållens standard. Samtidigt hotar en ännu värre hyreschock 2024. Ännu en räntehöjning kan också sätta igång en rad finansiella kriser och krascher, inte minst på fastighetsmarknaden.

Kapitalismens kris kommer oundvikligen också att rikta nya slag mot regeringen. Missnöjet med regeringens åtstramningspolitik och totala avsaknad av kompensation till hushållen och välfärdssatsningar i kombination dödsskjutningarna utgör huvudskälen till varför det nu är rekordmånga – mer än två av tre – som anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll och att endast 6 procent ser optimistiskt på framtiden.
Arbetarna och de sämst ställda ska inte betala kapitalismens kris. Nu gäller det bygga vidare på de protester som har genomförts under de senaste veckorna och samla motståndet i en riksomfattande kamprörelse; mot rasism, angiveri, hyres- och prischocker samt välfärdsslakt och för jobb, välfärd och bostad till alla samt en verklig klimatomställning – låt banker, storföretag och superrika betala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.