torsdag 25 oktober 2007

Ännu en bluffsatsning

Artikel ur Offensiv

Bara luft i borgaralliansens ”kvalitetssatsning” på skolan
Den borgerliga alliansen som styr Haninge kommun presenterade i förra veckan en påstådd satsning på kvaliteten i grundskolan och barnomsorgen. Totalt ska 25 miljoner skjutas till för en nivåförstärkning.


– Dessa extra 25 miljoner är tyvärr ingen satsning. Bara kostnaden för Kommunals löneökning 2008 kostar kommunen 16 miljoner, som man tidigare inte budgeterat en krona för. För övriga yrkesgrupper som exempelvis lärarna har man budgeterat ett lönepåslag på 2 procent för 2008, blir det några procent bättre än så är det stor risk att satsningen blir till ett underskott, säger Tobias Lindberg, initiavtagare till Vikingaskolans föräldranätverk och RS-medlem.
2007 har varit ett krisår för skolan i Haninge. Kommunledningens besked inför årsskiftet 2006/2007 var att 65 miljoner skulle sparas in under året. Nedskärningarna motsvarade 240 heltidstjänster.

Våren fylld av protester
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen drog igång en proteströrelse med skolstrejker och demonstrationer.
Protesterna fick effekt, den 20 februari beslutade kommunen att skjuta till 15 miljoner.
Men det betydde inte att skolan räddades utan protesterna fortsatte med bland annat en skolstrejk den 7 mars. Samma dag beslutade sju av kommunfullmäktiges partier – från vänsterpartiet till moderaterna – för en uppgörelse och ett ”räddningspaket” på 39 miljoner.
Detta var dock för lite och Martina Mossberg (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande, kunde inte lova att jobben var tryggade.
Hur stora blev då nedskärningarna?
Robert Noord (s) säger i ett pressmeddelande den 18 oktober att: ”Nu har vi tappat ett helt år och närmare 170 färre personal i förskolan och skolan”. Vad han inte säger är att han själv stödde dessa nedskärningar i våras.
Och 170 personer färre i Haninges barnomsorg och grundskola får konsekvenser.
På Vikingaskolan har man tvingats till drastiska nedskärningar, man har sagt NEJ till alla inköp vad de än handlat om, man har sagt upp alla speciallärare, eller omplacerat dessa, man har dragit ner elevhälsan till under minimikraven.
– För att skolan ska fungera som en skola saknas idag 8-10 tjänster. Elevgrupperna på lågstadiet är så stora som 32 barn, utan tillgång till speciallärare, säger Tobias Lindberg och fortsätter:
– Barnomsorgen drabbades kanske hårdast. I Dagens Nyheter stod för en tid sedan att barngrupperna smyghöjs i Stockholms innerstad men de är inte jämförbara med nivåerna i Haninge. Småbarnsgrupperna är 18 barn på 2,5 tjänster och de lite större är 22 barn på 2,5 tjänster. De nya 25 miljonerna måste ses som ytterligare en dimridå för nya underskott och nedskärningar.

Haninge näst sist
Bara en kommun i landet satsar mindre per elev än Haninge, enligt Föräldraalliansens senaste undersökning (Stockholm City 2 oktober).
Protesterna måste nu fortsätta och kraven på upprustning stärkas!
Kommunals och lärarfackens berättigande krav på löneökningar måste tillgodoses, utan att det innebär nedskärningar i verksamheten.
Den borgerliga majoriteten var beredd att skjuta till 15 extra miljoner till flytten av kommunhuset, enbart gardinerna kostade 1,5 miljoner. Då fanns det pengar, men inte till skolböcker och lärare!

Joel Eriksson

RS-möte om Ches liv och kamp

Artikel ur Offensiv

Onsdagen den 17 oktober hade Rättvisepartiet Socialisterna ett öppet möte i Handen. Temat var Che Guevara, med anledning av att det är 40 år sedan han dödades. Det kom många nya intresserade, både äldre men framför allt ungdomar.
Per Olsson berättade om Che Guevaras olika äventyr och vilka lärdomar vi kan dra av hans framgångar och misstag. Han förklarade också Rättvisepartiet Socialisternas syn på Latinamerika idag.
Det samlades in 861 kronor till kampen i Latinamerika och Haninge.

Sebastian Olsson

torsdag 18 oktober 2007

Sanera Industrigymnasiet

Artikel ur Offensiv

Haninge kommunfullmäktige: RS kämpar för skola och arbetsmiljö
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) interpellation om arbetsmiljön på Fredriks Industrigymnasium har skjutits upp till novembersammanträdet, då Kommunalrådet Tommy Lundin (fp) helt enkelt inte dök upp till debatten.


Ständiga vattenläckor, svag belysning och dålig ventilation är vardag för elever och personal på gymnasiet för bland annat bygg-, industri- och fordonsutbildning i Haninge.
– Man har svårt att koncentrera sig när luften inte känns så bra, säger Jurki, som är elev på Fredrikgymnasiet.
Materialprover från matsalen visar att det cancerframkallande ämnet asbest finns i plastplattorna på golvet, i dess lim och spackel.
Det finns ingen lag som säger att kommunen måste sanera asbest, däremot får asbesthaltigt material inte damma, vara skadat eller ge ifrån sig asbestfibrer. Högermajoriteten hoppas av den anledningen att asbesten är ”inkapslad”.
– Vi menar på att vattenskadorna – som bevisligen bryter ner olika byggmaterial i skolans fasad – innebär att asbesten kanske inte är så inkapslad som högern vill tro. Detta måste undersökas!, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
Vd:n för det kommunala fastighetsbolaget Tornberget har själv sagt att han inte kan garantera att asbesten inte läcker ut.
Men det finns även andra områden: I ett utrymme som eleverna kallar smedjan finns det en ugn där eleverna värmebehandlar olika material. Under locket kan man se allt ludd som ligger och tätar.
– Det är asbest som ligger löst i tussar, säger eleven Tim Strömberg.
Ingen har heller sagt åt eleverna att man ska skydda sig på något sätt – de utför arbetsuppgifterna helt utan skyddsutrustning.
Kommunalrådet Tommy Lundin (fp) – som inte dök upp till debatten – har åtminstone lämnat in ett skriftligt svar på Rättvisepartiet Socialisternas interpellation. Där argumenterar han för att en renovering inte kan göras förrän den nya gymnasiereformen är klar.
– Med andra ord hoppas högeralliansen på att om dagens gymnasieelever på de yrkesförberedande linjerna kan omvandlas till lågavlönade lärlingar ute på arbetsplatserna, då slipper de lata borgarna sanera Fredrik utan lägger ner det istället, konstaterar Mattias Bernhardsson.
– Om så är fallet kommer de att få det hett om öronen. Hotar de med nedläggning så hotar vi med skolstrejk, varnar Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeleda-mot Lina Thörnblom, som också är ordförande för Elevkampanjen.

RS i Haninge

torsdag 11 oktober 2007

G8-protesterna 2007

Bilder från protesterna i början av juni 2007 mot G8-mötet i Heiligendamm utanför Rostock. Självklart fanns flera RS-medlemmar på plats. Alla bilder är tagna av Paul Mattsson, fotograf för Socialist Party (CWI England).

558128053_fa2fdc01a9
Lina Thörnblom, RS Haninge


558127833_7b6b1faee5
Kristian, RS Haninge

558127579_7c92b57867


557860444_764f6d32b7


558122855_46310fda13
Karin Wallmark, RS Luleå, och Lina Westerlund, RS Haninge


557856534_ecc3587f0e


557856738_6bf3b21f8d


558124361_146f45d37f


557857370_c86a4023b9


557856932_9e2a358eef


558123421_eceffe17fc


557856074_ebcc056deb


558122405_801fc1128e


557855670_4f78732cde
Joel Eriksson och Mattias Bernhardsson, RS Haninge


557855244_55ffb3631a


RS Haninge