Trygghet

Jordbro centrum på kvällen. När belysningen fungerar.

Vårt trygghetsprogram för Haninge

> Läs vår längre analys här

14 punkter mot gängkriminalitet och otrygghet:

 1. Starta "Sluta skjut"-projektet i Haninge i samarbete med Kriminalvården och andra myndigheter; interventionsprogram mot de kriminella gängen med ordnade konfrontationer med brottsoffer, anhöriga och civilsamhälle samt avhopparverksamhet som inkluderar flytt, skyddad identitet samt jobb- och utbildningsvägar.

 2. Mer resurser till Förebyggarteamet och fler fältassistenter (sex av de 16 vi föreslagit har anställts) för att klara av att ha bra närvaro bland ungdomar.

 3. Anställ trygghetsvärdar till alla otrygga kommundelscentrum och pendelstationer.

 4. Ut med slumvärdarna som äger förfallande kommundelscentrum och bostadsområden, återta dem i kommunal regi och rusta upp utan chockhyreshöjningar och renovräkningar.

 5. Fysiska trygghetsåtgärder som nattbelysning på alla offentliga stråk och omedelbar upprustning och nattbelysning av nedgångna idrottsytor.

 6. Socialtjänsten behöver mer resurser och upprättande av mobil enhet för att bättre stödja och ge insatser till föräldrar – särskilt ensamstående – med barn i riskzonen; bygg ut missbruks- och beroendevården, upphör med placeringar av barnfamiljer eller våldsutsatta med barn i vandrarhem och höj budgeten för genomgångslägenheter och placeringar i skyddade boenden med utbildad personal.

 7. Alla barn ska klara skolan; skolorna behöver fler resurslärare och elevvårdande personal, maxantal på 20 elever per klass, mer resurser till Trygghetsteamen och diagnosutredningar samt till läxhjälp på skoltid vilket är avgörande för elever med svår hemmasituation.

 8. Återöppna de nedlagda familjecentralerna med öppna förskolor och BVC i Jordbro och Brandbergen.

 9. Återöppna de nedlagda möteslokalerna och fritidsgårdarna, håll alla fritidsgårdar kvällsöppna sju dagar i veckan samt utveckla verksamhet som är åldersspecifik och motverkar machokultur bland pojkar.

 10. Det utlovade kultur- och föreningshuset i Jordbro måste byggplaneras nu, ska vara lika stort som det kommunen rev och välkomna tillbaka alla ungdomsföreningar som kommunen sparkade ut.

 11. Idrotts- och föreningslivet behöver mer stöd för att få till stånd ökad organiseringsgrad bland unga; höj föreningsstöden från Kultur- och demokratinämnden samt Idrotts- och fritidsnämnden och stoppa kommunens införande av marknadshyror på föreningslivet.

 12. Återinför 0-taxan (avgiftsfria hallar och lokaler för ungas idrott) och Sportoteket (gratis lån av sportutrustning för ungas idrotter) samt satsning på lovaktiviteter och behovsprövade kolloverksamheter.

 13. Mer tid till barnen; inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i Haninge, ta bort 12-timmarspassen och möjliggör för ekonomiskt utsatta föräldrar med flera ofrivilliga otrygga jobb på obekväm arbetstid att få trygg anställning med kollektivavtalsenliga villkor och familjevänliga scheman.

 14. Byt ut kommunens vinstmål i budgeten mot mål att bekämpa fattigdom, otrygga jobb, arbetslöshet, trångboddhet, drogmissbruk, våld i hemmet och otrygg uppväxt.

Läs mer om vårt trygghetsarbete:
Offra inte Haninges unga (film 2021)