måndag 14 april 2008

Martina Mossberg förringar motstånd mot flytt

I ett inlägg på moderaternas Haninge-hemsida skriver Barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg (m), angående flyttten av förskolan Skrindan, att "mindre än hälften av föräldrarna är emot flytten".

Som vanligt försöker Martina Mossberg framställa verkligheten på det sätt som gagnar hennes egna intressen bäst. Här tänker Martina Mossberg att det finns 74 barn på Skrindan, varje barn har två föräldrar och därmed är 69 namnunderskrifter mot flytten mindre än hälften. I bästa fall har Martina varit slarvig eller tänkt fel. I sämsta fall så framställer hon saken på detta sätt för att med viljes lura folk.


IMG_6818
Martina Mossberg (m)


Den som däremot undersöken saken mer noggrant genom att ta reda på fakta från Barn- och utbildningsförvaltningen får reda på att det mycket riktigt finns 74 barn på förskolan Skrindan men att 12 familjer har två barn och att en familj har tre barn på Skrindan. Detta innebär att det totalt bara finns 60 familjer som har barn på Skrindan, inte 74 som i Martina Mossbergs sätt att räkna. Dessutom är det minst två barn som bara har en förälder/vårdnadshavare. Detta innebär att det som absolut mest finns 118 föräldrar med barn på Skrindan vilket innebär att 69 namnunderskrifter mot flytten utgör som allra minst 58%. Inte helt orimligt är att namnunderskrifterna utgör en ännu större andel av det totala antalet föräldrar eftersom förvaltningen inte säkert kunde veta om ännu fler barn i praktiken bara har en förälder/vårdnadshavare.

skrindan02
Två av Skrindans föräldrar som protesterar mot flytten


Tydligt är i alla fall att Martina Mossberg återigen har fel. Eventuellt försöker hon medvetet att lura folk.

En annan sak som är tydligt är att motståndet mot en flytt av Skrindan är stort. På ungefär en vecka fick vi föräldrar, trots att allt var hastigt planerat och vi bara sporadiskt kunde stå och samla namn, ihop namnunderskrifter från minst 58% av föräldrarna, antagligen fick vi ihop namnunderskrifter från ungefär två tredjedelar av föräldrarna.

Tobias Lindberg
Förälder på förskolan Skrindan och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

torsdag 10 april 2008

Bemöt kritiken istället för att misstänkliggöra

Artikel ur Offensiv

Martina Mossberg (m), Ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, gick på moderaterna i Haninges hemsida till attack mot Vikinga föräldraförening och anklagade den bland annat för att agera som täckmantel för Rättvisepartiet Socialisternas (RS) kampanjer. Sedan jag själv, Tobias Lindberg, och föräldraföreningen var för sig bemött attacken tvingades Martina Mossberg att ta bort sin text från hemsidan. Nedan följer en förkortad version av mitt bemötande.

mossberg_martina
Martina Mossberg

Martina Mossberg,
Din attack mot Vikinga föräldraförening var ful och helt klart ovärdig den som är ordförande för Barn- och utbildningsnämnden.
Du skrev ”Vikinga föräldraförening har en tydlig koppling till Rättvisepartiet Socialisterna och fungerar ibland som täckmantel för deras kampanjer”. Jag tycker det är oerhört fult av dig att försöka misstänkliggöra Vikinga föräldraförening bara för att jag tidigare var medlem och för att Vikinga föräldraförening kämpar mot nedskärningarna inom Haninges skola och barnomsorg.

Jag är inte längre medlem i Vikinga föräldraförening men under den tid jag var det så agerade jag i egenskap av förälder, inte som representant för RS. Att jag inte agerade partipolitiskt inom föräldraföreningen kan alla medlemmar intyga om du bara frågar dem. I föräldraföreningen argumenterade jag självklart för det jag tycker men det var långt ifrån alltid som besluten blev som jag ville. Att föräldraföreningen agerar politiskt när den kämpar mot nedskärningarna är det ingen som förnekar. Att agera politiskt är dock inte samma sak som att agera partipolitiskt. Föräldraföreningens medlemmar var dessutom väldigt noga med att föreningen skulle vara partipolitiskt obunden och därför står det inskrivet i föreningens stadgar.
Under den tid jag var medlem agerade Vikinga föräldraförening hela tiden med barnens bästa för ögonen. Av detta följde att föräldraföreningen försökte bekämpa nedskärningarna och försämringarna som 2007 drabbade Vikinga rektorsområde särskilt hårt. Att föräldraföreningens kamp sammanföll med RS strävande innebär inte att föreningen skulle ha varit någon slags front för RS. Bara för att föräldraföreningens och RS åsikter sammanföll i frågan om nedskärningarna så innebär inte det att de tycker samma i alla andra frågor.

Alla som har följt Vikinga föräldraförenings verksamhet sedan den startades våren 2007 vet att du försöker smutskasta föräldraföreningen för att du inte klarar av att möta kritiken som den framför. Istället för att möta kritiken i föräldraföreningens insändare i tidningen Mitt i Haninge och den kritik som riktades mot Haninge kommun av revisorerna – vilket reportaget i SVT:s ABC den 31 januari handlade om – med argument, ägnar du hela din insändare åt att försöka misstänkliggöra föräldraföreningen.
Jag tycker att Vikinga föräldraförening gör ett bra jobb. Nästan helt ensamma försöker de kämpa mot de försämringar och nedskärningar som du och dina kamrater i den politiska majoriteten försöker påtvinga skolan och barnomsorgen i Haninge. Skulle fler föräldrar organisera sig och kämpa för sina barn på samma sätt som de gör så skulle ni inte kunna genomdriva försämringar på samma sätt som ni gör idag. Detta vet och fruktar ni, det är därför ni väljer att försöka smutskasta Vikinga föräldraförening i ett desperat försök att skrämma andra föräldrar från att organisera sig och kämpa för sina barn. Detta kan fungera en tid men i längden kommer Haninges medborgare att genomskåda er.

Tobias Lindberg
Före detta medlem i Vikinga föräldraförening
Förälder på förskolan Skrindan
Ersättare i kommunfullmäktige för RS

måndag 7 april 2008

Motion: Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Idag lämnade Rättvisepartiet Socialisterna in en motion med förslag på åtgärder mot kvinnovåldet.

Klicka här för att läsa motionen.

torsdag 3 april 2008

Stoppa våldet mot kvinnor

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge har under den senaste månaden drivit en aktiv kampanj mot mäns våld mot kvinnor. Vi delar ut 20 000 flygblad till hushållen i Haninge om kampanjen, som har fått ett enormt bra stöd på gator och torg.

Anmälningar om våld mot kvinnor ökar i hela landet. Våldet sker oftast i det egna hemmet, utan insyn. Därför är Rättvisepartiet Socialisternas kampanj för att stoppa våldet viktig!
Vi demonstrerade den 8 mars, har en namninsamling och lägger en motion till Haninge kommunfullmäktige.
Varför slår män kvinnor? Det finns inga enskilda skäl som alkohol eller depression som kan förklara det. Gemensamt för de män som slår är kontrollbehovet. Detta gäller även ”hedersvåldet”, som många tror enbart beror på religion eller kultur.
Snarare är våldet, löneklyftorna och sexhandeln ett uttryck för ett globalt förtryck, något som bara kan stoppas genom kamp.

Fler skyddade boenden
I Haninge finns bara två skyddade boenden med sammanlagt sju platser. Under 2007 fick kvinnojouren plats med 50 kvinnor och barn medan 55 nekades plats.
Även antalet överfallsvåldtäkter ökar. Exempel på särskilt otrygga områden nattetid – där också överfall har inträffat – är Rudan i Handen och platser i anslutning till Höglundaparken i Jordbro som t ex Lundaskolan. Båda områdena är nästan helt nedsläckta nattetid och kantas av mörka skogspartier.
Enligt en studie av Brottsförebyggande rådet kan överfall i parker minskas med upp till 21 procent efter satsningar på bra trygghetsåtgärder.
Det var efter en rad våldtäktsförsök vid Lundaskolan i mars 2006 som Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge tog upp frågan om bättre belysning. Nu tar vi upp våra krav igen i en motion till fullmäktige.
Inget går dock att förändra med ord. Utan en stor kampanj med namninsamling, möten på skolorna och demonstrationer vid fullmäktige från gräsrötterna kommer högerpolitikerna vägra att lyssna på innehållet i vår motion.
Det behövs också kamp mot högerregeringen. Skatteavdrag för så kallade ”hushållsnära tjänster” är inget annat än pigavdrag för rika. Vårdnadsbidraget är till för att kvinnor ska stanna hemma med barnen.

Det behövs kamp
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för förlängd föräldraförsäkring och 6 timmars arbetsdag för jämställdhet i både hem och arbete!
Detta är ett utdrag ur kraven som vi ställer i motionen till Haninges kommunfullmäktige:

  1. Fler anställda till kvinnojouren.
  2. Utöka platserna på kvinnojourens skyddande boenden.
  3. Inför möjlighet för utsatta kvinnor att söka förtur i Haninge Bostäders bostadskö via kvinnojouren.
  4. Fler anställda till manscentrum.
  5. Utbetala kvinnojourens och manscentrums anslag automatiskt istället för periodvis.
  6. Annonsera trygghetsinventeringar i kommundelarna.
  7. Slut avtal med Lugna Gatan om nattvandring och närvaro på nattbussar.
  8. Anställ nya fältassistenter med inriktning på kvinnors trygghet.
  9. Erbjud självförsvar för tjejer som fritt val på grund- och gymnasieskolans idrottstimmar.

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

onsdag 2 april 2008

Tjänsteutlåtande om Skrindan

Klicka här för att läsa tjänsteutlåtandet om flytten av förskolan Skrindan.

Konsekvensbeskrivning för flytten av Skrindan

Här kan man se den konsekvensbeskrivning som Eva Andersson, central förskolechef, och Mats Öhlin, Förvaltningschef, vid Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat angående den planerade flytten. Denna är en av de handlingar som Barn och utbildningsnämnden hade tillgång till när de fattade beslutet att Skrindan skall flyttas och ska egentligen finnas tillgänglig på Haninge kommuns hemsida. Då den inte gör det har istället jag själv lagt upp den på nätet.

Klicka här för att läsa konsekvensbeskrivningen.

I konsekvensbeskrivningen står det bara att "gruppsammansättningen förändras på samma sätt tidigare år". Eva Andersson och Mats Öhlin menar alltså att det inte kommer att vara annorlunda än andra år då de som skall upp till 6-årsverksamheten försvinner och de som skall skolas in tillkommer. Vad de båda helt bortser ifrån är att flera föräldrar, hur många vet man inte idag, kommer att låta sina barn börja i den privata förskolan. Alltså kommer gruppsammansättningen med största sannolikhet inte förändras på samma sätt som tidigare år. Det kommer med stor sannolikhet bli en större förändring detta år och det borde ha stått med i konsekvensbeskrivningen.

Tobias Lindberg
Förälder på förskolan Skrindan och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna