onsdag 2 april 2008

Konsekvensbeskrivning för flytten av Skrindan

Här kan man se den konsekvensbeskrivning som Eva Andersson, central förskolechef, och Mats Öhlin, Förvaltningschef, vid Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat angående den planerade flytten. Denna är en av de handlingar som Barn och utbildningsnämnden hade tillgång till när de fattade beslutet att Skrindan skall flyttas och ska egentligen finnas tillgänglig på Haninge kommuns hemsida. Då den inte gör det har istället jag själv lagt upp den på nätet.

Klicka här för att läsa konsekvensbeskrivningen.

I konsekvensbeskrivningen står det bara att "gruppsammansättningen förändras på samma sätt tidigare år". Eva Andersson och Mats Öhlin menar alltså att det inte kommer att vara annorlunda än andra år då de som skall upp till 6-årsverksamheten försvinner och de som skall skolas in tillkommer. Vad de båda helt bortser ifrån är att flera föräldrar, hur många vet man inte idag, kommer att låta sina barn börja i den privata förskolan. Alltså kommer gruppsammansättningen med största sannolikhet inte förändras på samma sätt som tidigare år. Det kommer med stor sannolikhet bli en större förändring detta år och det borde ha stått med i konsekvensbeskrivningen.

Tobias Lindberg
Förälder på förskolan Skrindan och ersättare i kommunfullmäktige för Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.