torsdag 3 april 2008

Stoppa våldet mot kvinnor

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge har under den senaste månaden drivit en aktiv kampanj mot mäns våld mot kvinnor. Vi delar ut 20 000 flygblad till hushållen i Haninge om kampanjen, som har fått ett enormt bra stöd på gator och torg.

Anmälningar om våld mot kvinnor ökar i hela landet. Våldet sker oftast i det egna hemmet, utan insyn. Därför är Rättvisepartiet Socialisternas kampanj för att stoppa våldet viktig!
Vi demonstrerade den 8 mars, har en namninsamling och lägger en motion till Haninge kommunfullmäktige.
Varför slår män kvinnor? Det finns inga enskilda skäl som alkohol eller depression som kan förklara det. Gemensamt för de män som slår är kontrollbehovet. Detta gäller även ”hedersvåldet”, som många tror enbart beror på religion eller kultur.
Snarare är våldet, löneklyftorna och sexhandeln ett uttryck för ett globalt förtryck, något som bara kan stoppas genom kamp.

Fler skyddade boenden
I Haninge finns bara två skyddade boenden med sammanlagt sju platser. Under 2007 fick kvinnojouren plats med 50 kvinnor och barn medan 55 nekades plats.
Även antalet överfallsvåldtäkter ökar. Exempel på särskilt otrygga områden nattetid – där också överfall har inträffat – är Rudan i Handen och platser i anslutning till Höglundaparken i Jordbro som t ex Lundaskolan. Båda områdena är nästan helt nedsläckta nattetid och kantas av mörka skogspartier.
Enligt en studie av Brottsförebyggande rådet kan överfall i parker minskas med upp till 21 procent efter satsningar på bra trygghetsåtgärder.
Det var efter en rad våldtäktsförsök vid Lundaskolan i mars 2006 som Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge tog upp frågan om bättre belysning. Nu tar vi upp våra krav igen i en motion till fullmäktige.
Inget går dock att förändra med ord. Utan en stor kampanj med namninsamling, möten på skolorna och demonstrationer vid fullmäktige från gräsrötterna kommer högerpolitikerna vägra att lyssna på innehållet i vår motion.
Det behövs också kamp mot högerregeringen. Skatteavdrag för så kallade ”hushållsnära tjänster” är inget annat än pigavdrag för rika. Vårdnadsbidraget är till för att kvinnor ska stanna hemma med barnen.

Det behövs kamp
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för förlängd föräldraförsäkring och 6 timmars arbetsdag för jämställdhet i både hem och arbete!
Detta är ett utdrag ur kraven som vi ställer i motionen till Haninges kommunfullmäktige:

  1. Fler anställda till kvinnojouren.
  2. Utöka platserna på kvinnojourens skyddande boenden.
  3. Inför möjlighet för utsatta kvinnor att söka förtur i Haninge Bostäders bostadskö via kvinnojouren.
  4. Fler anställda till manscentrum.
  5. Utbetala kvinnojourens och manscentrums anslag automatiskt istället för periodvis.
  6. Annonsera trygghetsinventeringar i kommundelarna.
  7. Slut avtal med Lugna Gatan om nattvandring och närvaro på nattbussar.
  8. Anställ nya fältassistenter med inriktning på kvinnors trygghet.
  9. Erbjud självförsvar för tjejer som fritt val på grund- och gymnasieskolans idrottstimmar.

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.