Skola


Vårt program för skola, förskola, fritids och vuxenutbildning:
  • Alla barns rätt till bra och fungerande skolor med tillräckliga resurser – kraftig satsning på stödundervisning och läxläsning i skolan.
  • Nej till stordrift – ja till skolor i närmiljön. Kommunen måste ta fram en plan för nya skolor och förskolor i hela Haninge.
  • Max 15 barn per storbarnsgrupp, 12 per mellanbarnsgrupp och 10 barn per småbarnsgrupp på tre anställda i förskolan.
  • Max 20 elever per normalklass i grundskolan, gymnasiet, komvux och Sfi. Fler planeringstimmar behövs.
  • Max 30 barn per fritidshemsavdelning.
  • Nej till vinstdrivande friskolor som slukar skattepengar.
  • Fullvärdigt komvux, återinför de nedlagda programmen.

Läs mer:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.