torsdag 29 mars 2007

120 skoljobb hotas

Artikel ur Offensiv


På måndag (2 april) har kommunfullmäktige i Haninge möte, men debatten om nedskärningarna finns inte med på dagordningen. Högern i Haninge fortsätter att hymla om hur mycket som egentligen ska skäras bort från skolor och barnomsorg, nu också med hjälp av vänsterpartiet och socialdemokraterna. Bitarna faller dock på plats mer och mer.


Lokaltidningen Mitt i Haninge skiver i senaste numret att ”39 miljoner extra räddar skolorna”, efter högeralliansens pressmeddelande. Men saken är den att det fortfarande är 20 miljoner som ska skäras bort och 120 jobb är hotade.
Lärarfacken har påpekat att nedskärningarna för 2007 låter mindre hårda eftersom de genomförs i slutet av året. Men effekten blir att ännu fler lärare och skolpersonal varslas om övertalighet.
Istället för full information till föräldrar, elever och personal har s och v gjort upp i hemliga förhandlingar med högeralliansen.
Uppgörelsen sägs ge ett ”räddningspaket” på 39 miljoner. Men exempelvis för Vikingaskolan innebär det bara att nedskärningarna minskar från 7,5 miljoner kronor till 6,6 miljoner. De måste fortfarande varsla 31 anställda.
Vart går då extrapengarna? En stor del går till höjda hyror för skollokaler med 22,8 miljoner kronor. Men skollokalerna ägs av kommunens eget bolag, Tornberget. Kommunen kan därför själv besluta om hyror.

Vart går extrapengarna?
Enligt rektorer kommer mycket av extrapengarna också att gå till friskolorna, men knappt något alls till att stoppa nedskärningarna i den kommunala skolan. Flera skolor diskuterar att omvandla sig till friskolor, vilket inte är konstigt om pengarna satsas på friskolor, men det skulle inte heller vara bra för eleverna med tanke på vinstintresse och risken för konkurs. Inte heller med tanke på att friskolor inte har någon skyldighet att ta emot elever med särskilda behov.
Inom Kvarnbäckens rektorsområde kommer också stora nedskärningar att genomföras. Enligt rektorns egen konsekvensanalys kommer förskolan att ha 2,66 tjänster på 18,5 till 19 barn per grupp. Inom grundskolan försvinner 2 speciallärare, 0,2 musiklärare, 0,25 kurator och 0,5 kock. Det kommer också att ske en ökning av elevantalet på mellan 19 och 26 elever per årskurs. Idag är det 66 elever på tre klasser.

Rädda skolan
För att rädda skolan krävs kamp, inte hemliga uppgörelser. Den enda effekten av rökridåerna är att alla berörda får ännu sämre information.
Föräldrar i Haninge kommer på onsdag (29 mars) att ha stormöte för att besluta om fortsättningen av kampen. Detta är en kamp för alla; föräldrar, elever, personal och kommuninvånare.
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen kommer att ha en demonstration utanför kommunfullmäktigemötet den 2 april, alla borde sluta upp för att trycka på politikerna att stoppa skolslakten i Haninge!

Lina Thörnblom

------------------------------------------------------------------

Rädda skolan – demonstrera
Poseidons Torg
(Kulturhuset, Haninge centrum)
Måndag 2 april kl 16.00

fredag 23 mars 2007

Lokaltidningen Mitt i Haninge - de stora partiernas språkrör

Artikel ur Offensiv

Lokaltidningen "Mitt i Haninge" och dess reporter Zoran Buric väljer som vanligt att helt okritiskt upprepa vad politikerna i de stora partierna säger. Inget ifrågasättande över huvud taget, ingen grävande journalistik.

I nummret tisdagen den 20 mars på sidan 6 fanns artikeln "39 miljoner extra räddar skolorna" med undertiteln "Politikerna eniga - inga lärare skall sparkas".

Det allvarligaste felet med artikeln går att läsa redan i undertiteln "inga lärare behöver sparkas". Senare i artikeln säger Robert Noord (s) "Nu är vi i en situation där ingen anställd behöver sparkas och det känns som en bra lösning". Felet med att det uttrycks på detta sätt är att man, om man inte är väldigt vaksam, lätt kan få uppfattningen att "ingen kommer att sparkas" betyder att inga tjänster kommer att försvinna. Detta är ett väldigt försåtligt sätt att formulera sig och frågan är om det är journalisten Zoran Buric eller politikerna Robert Noord (s) och Martina Mossberg (m) som står bakom formuleringen.

Sanningen är i dagsläget att även om ingen kanske behöver sägas upp på grund av att kommunen kan lösa allt genom så kallade "naturliga avgångar" (anställda som slutar eller pensioneras) och omplaceringar inom kommunen så kommer tjänster att försvinna från skolorna och förskolorna, dvs det kommer att bli färre lärare och större klasser i skolorna samt färre förskolelärare och fler barn per anställd i förskolan. Hur många tjänster som försvinner är inte exakt känt eftersom förvaltningen och ansvariga politiker vägrar att lämna ut uppgifter som borde vara (och antagligen till och med är) offentliga så att kommuninvånarna kan granska politikerna och tjänstemannen. En trolig siffra är 120 tjänster, dvs hälften av vad som var den ursprungliga siffran. På dessa 120 tjänster som försvinner tillkommer det som i artikeln av Martina Mossberg benämns som "att skolorna måste hålla i pengarna" att man sparar in pengar genom att bland annat inte tillsätta alla vikariat för anställda som är tex sjuka och gravida.

I artikeln nämns inte heller ett ord om att den "breda politiska uppgörelsen" om det så kallade "sparpaketet" på 39 miljoner kronor inte alls är så bra som som det låter. Av dessa 39 miljoner är 20 miljoner gamla siffror, de är redan inräknade i de tidigare beräkningarna och var alltså gamla nyheter då kommunens pressmedelande om "sparpaketet" kom. Underskottet från 2006 på 17 miljoner som avskrivs är nytt och är en förbättring men detta påverkar på intet sätt hur många tjänster som försvinner nu under 2007. De två miljonerna som nämns är också nya och är den enda summa som påverkar redan nu under 2007 men utslaget på alla kommunens rektorsområden blir det så lite att det ändå inte gör någon större skillnad. Kontentan är att sparpaketet mest verkar vara till för att förvilla kommunens invånare, det är alltså mest en kosmetisk förändring.

I slutet av artikeln skriver Zoran Buric att budgetkaoset beror på en missbedömning av hur mycket bidragspengar kommunen hade rätt till, han försöker alltså förklara orsaken till nedskärningarna med samma dåliga bortförklaring som både den borgliga majoriteten och Socialdemokraterna försökte med tidigare men som de allra flesta idag vet inte stämmer. Den största anledningen till att skolorna och barnomsorgen måste skära ned idag är att skolskjutsarna blivit dyrare och att det kommunägda fastighetsbolaget har höjt priserna för skolornas och förskolornas lokaler utan att politikerna har skjutit till mer pengar för att täcka dessa kostnadsökningar. Om skolskjutsar och lokaler blir dyrare utan att mer pengar tilldelas så måste skolorna och förskolorna skära ner på annat. Ändå försökte politikerna tidigare skylla på felräkningar, något som "Mitt i Haninge" försöker med än idag.

Om inga förändringar görs från nuläget kommer många tjänster att försvinna och flera vikariat kommer inte tillsättas. Detta ger en totalt ohållbar situation för våra barn och för de anställda inom skolan och barnomsorgen. Haninges skola och barnomsorg hör redan i dagsläget till landets sämsta och Haninge är en av de kommuner som satsar minst på barnen. Nu skall det skäras ner ännu mer. Det mest upprörande är att dessa nedskärningar kommer i en tid då vårt land går bra, våra företag blomstar. Sverige har aldrig varit rikare än det är idag, miljardregnet på börsen tycks aldrig upphöra, och ändå skall vi skära ner för våra barn. Haninge kommun har överskott från 2006 (ca 40 miljoner i den löpande verksamheten och ca 60 miljoner av engångskaraktär) och ett planerat överskott i 2007 års budget på 60 miljoner kronor och ändå tänker politikerna försämra situationen för våra barn ytterligare.

Det som krävs nu är stora protester för att visa att vi föräldrar, vi invånare, inte tolererar mer besparingar på våra barn. Måndagen den 2 april har kommunfullmäktige sammanträde i kommunhuset och kl. 16.00 kommer de att höra föräldrarnas, barnens, de anställdas upprördhet och protester precis utanför fönstret. Så, du som läser detta, ta med alla du känner och visa ditt missnöje!

Tobias Lindberg

Inslag om nedskärningarna på SVT:s ABC

I går (torsdag 22/3) sände SVT.s ABC ett inslag om den allvarliga situationen för Vikingaskolan och förskolorna i Vikingaskolans rektorsområde där budgeten har ett underskott på 6,6 miljoner kronor vilket gör att rektorsområdet måste skära ner rejält på verksamheten.

Nedskärningarna slår på flera sätt. Hela 31 tjänster på både skolan och förskolorna utpekas som övertaliga av totalt 170 tjänster på hela rektorsområdet. Flera vikariat kommer inte tillsättas. Även andra besparingar kommer att göras och som ett exempel kan nämnas att matkostnaden kommer att dras ned från dagens 7 kronor till 6 kronor per elev och dag.

2007-03-21_abc_400

Läs artikeln om ABC.s reportage

Mats Kempe, förälder på en av förskolorna, intervjuvades och uttryckte sin oro över barnens situation. Han nämner att om försämringarna genomförs så blir man som förälder väldigt osäker på om man kommer kunna bo kvar. Sedan undrar han om det inte i de stora klasserna som det kommer bli, med ca 30 barn redan i 1.an, kommer att bli svårare för barnen att lära sig läsa och skriva.

Tobias Lindberg

torsdag 22 mars 2007

Stoppa hotet om skolslakt

Artikel ur Offensiv

120 skoljobb fortfarande hotade i Haninge • S och v gör upp med högeralliansen

Hoten mot skolan finns kvar. Enbart inom Vikingaskolans rektorsområde i Handen är 31 anställda varslade om ”övertalighet”. Förra veckan påstod högeralliansen att de, efter en uppgörelse med socialdemokraterna och vänsterpartiet, ”bara” ska skära ner 20 miljoner. Men även det kan innebära att 120 jobb försvinner. Protesterna växer nu bland föräldrarna.

Visserligen har högeralliansen i Haninge (m, fp, kd, c, mp) backat från det första förslaget om att skära bort 240 jobb efter att 400 elever, föräldrar och lärare demonstrerade utanför Barn- och utbildningsnämndens möte den 20 februari. Men hoten är fortfarande så stora att det innebär rena skolslakten i en kommun som redan satsar katastrofalt lite på barn och ungdom.

Minus 4 000 kr per elev
Politikerna har försökt mörka nedskärningarna och hur stora de är. Först försökte de ge bilden av att nedskärningarna berodde på ett ”räknefel”. Nu vill de att folk ska tro att de backar från nedskärningarna trots att de inte gör det!

Föräldrar på Vikingaskolan har fått följande information:

• 4 000 kronor per elev skärs bort!

• Klasserna på lågstadiet kommer att ha över 30 elever i lokaler gjorda för 15 elever.

Lärarfacken har påpekat att nedskärningarna för 2007 låter mindre hårda eftersom de genomförs i slutet av året. Men effekten blir att ännu fler lärare och skolpersonal varslas om övertalighet.

Mörkning och bluffar– Bara massiva protester och kamp kan stoppa förslagen, men det är bråttom, säger Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom som också är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Istället för full information till föräldrar, elever och personal har s och v gjort upp i hemliga förhandlingar med högeralliansen.
– S och v har inte deltagit i protesterna och vill ha fred i kommunfullmäktige. Därför har de gjort upp med de värsta nedskärarpartierna, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Uppgörelsen sägs ge ett ”räddningpaket” på 39 miljoner. Men exempelvis för Vikingaskolan innebär det bara att nedskärningarna minskar från 7,5 miljoner kronor till 6,6 miljoner.
En stor del av de extra pengarna kommer att gå till höjda hyror för skollokaler med 22,8 miljoner!
– Men skollokalerna ägs av kommunens eget bolag, Tornberget. Kommunen kan därför själv besluta om hyror. Nu får Tornberget miljoner eftersom högerpartierna tycker att skolan ”fått för mycket”, säger Mattias Bernhardsson.
Enligt uppgift har friskolorna fått en del av de nya pengarna.
För att rädda skolan krävs kamp, inte hemliga uppgörelser. Den enda effekten av rökridåerna är att alla berörda får ännu sämre information.

Rättvisepartiet Socialisterna står för:

• Pappren på bordet! Full insyn för elever, personal och föräldrar.

• Stoppa alla nedskärningarna. Rusta upp skola och förskola.

• För ett nytt arbetarparti.

Per-Åke Westerlund

Planerna som elever, personal och föräldrar inte får se

Nedskärningar 2007: 20 miljoner
Jobb bort: ca 120


Exemplet Vikingaskolan
Inom Vikingaskolans rektorsområde har 31 av 170 anställda varslats att de är ”övertaliga”, d v s måste sluta. Det motsvarar en neddragning på 6,6 miljoner.

Det betyder:

• skolklasser på över 30 elever på lågstadiet.

• skolsköterska och kurator får gå ner på halvtid.

• bara en speciallärare kvar.

• inköpsstopp.

Elever, föräldrar och personal måste kräva information om vilka nedskärningar som väntar andra skolor /rektorsområden.

Nedskärningshot som finns kvar:

• Vuxenutbildningen: 5,5 miljoner skärs ner på Centrum Vux.
• Hot om skolnedläggning
• Öppna förskolor stängs: Familjecentralerna i Brandbergen och Jordbro hotas med stängning.
• Inga nya förskoleavdelningar
• Barnomsorgen: Förskolan ökar från 5,5 barn/anställd till 6,5 barn/anställd och fritidshemmen ökar från 22 barn/anställd till 28 barn/anställd. Vistelsetiden för barn till arbetssökande och föräldralediga begränsas till max 25 timmar i veckan.
• Grundskolan: 4 000 kronor per elev ska skäras ner. Lärartätheten minskar från 8 lärare per 100 elever till 6 lärare per 100 elever.

Plan på skolmatsavgift stoppad!
Det enda besparingsförslaget i tjänsteutlåtande 22/07, kallat Arbetsmaterialet, som politikerna lovat att inte genomföra är avgifter på skolluncher på gymnasiet.
Formuleringarna i det nu kasserade förslaget är ändå skandallösa. Man räknade kallt med att 40 procent skulle sluta äta och föreslog ett ”kontrollsystem” för att hålla borta ”obehöriga snyltgäster” (fattiga barn).
Den massiva kampen som stoppade den förra skolmatsavgiften avskräcker nu högeralliansen från att försöka igen!

Det finns pengar

Artikel ur Offensiv

Efter 15 års nedskärningar är Haninges skolor, barn- och äldreomsorg, vård och fritid utblottade. Barnfattigdomen är stor och arbetslösheten är hög. Haninge behöver en krisplan för upprustning. Men var ska pengarna tas?

Nedskärningarna på skolan blir än mer skrämmande när man ser mot vilken bakgrund de genomförs.

Satsar minst på skolan
Redan idag satsar Haninge minst pengar per barn i hela landet och barngrupperna i förskolan tillhör de största i landet.
När socialdemokraterna och folkpartiet styrde Haninge satsades det hela 14 procent mindre på grundskoleundervisningen än i andra förortskommuner.
Detta ledde till att hela 17 procent av grundskoleeleverna inte nådde kraven för att börja gymnasiet och 46 procent av gymnasieeleverna hoppade av sin utbildning.
Nedskärningarna i skolan leder till ännu större problem på sikt då både arbetslöshet och socialbidrag kostar mycket för samhället.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kräver därför inte bara ett stopp för dagens nedskärningar utan en omfattande upprustning.

Här vill vi ta pengar:

- Haninge kommun har överskott på 97,5 miljoner kronor från 2006 och räknar med ett överskott på 60 miljoner för 2007.

- Om löner och arvoden och kostnader för politiker och konsulter skärs ner enligt RS förslag ger det 40 miljoner kronor.

Haninges dåliga ekonomi beror också på att staten minskat statsbidragen till Haninge precis som med andra kommuner.
I dag pekar statens överskott mot hela 121 miljarder.
Vad som behövs är landsomfattande kamp mot hela regeringens högerpolitik, mot privatiseringar och kamp för att kräva pengarna tillbaka till kommuner och landsting.

Mattias Bernhardsson

torsdag 15 mars 2007

Haninges högerstyre tvingas backa

Artikel ur Offensiv


24 miljoner extra till skolan • Ny pakt med högern, s och v • Fortfarande hot om nedskärningar


Högeralliansen har tvingats backa från förslagen om de största skolnedskärningarna någonsin i Haninge – kanske i hela landet.
– Det här visar att kamp lönar sig. Men faran är långt ifrån över, fortfarande ska skolorna skära ner 20 miljoner, säger Lina Thörnblom.


Det var i slutet av januari bomben exploderade. 240 skoljobb skulle skäras ner. Det skulle t ex innebära vart fjärde jobb på Brandbergsskolan.
Protesterna startade omedelbart. Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kampanjade på skolorna och grupper av elever blev aktiva på i stort sett alla skolor.
Föräldrarna hade stormöten, ringde politiker och ställde frågor till rektorerna.
Den 20 februari demonstrerade över 400 personer – elever, föräldrar, skolpersonal – utanför barn- och utbildningsnämndens möte. Det var ett samarrangemang mellan Elevkampanjen och föräldragrupperna.
Redan då märktes politikernas nervositet. De ökade trycket på rektorerna för att försöka stoppa demonstrationen. Gilbert De Wendel, moderat kommunstyrelseordförande, höll en presskonferens strax innan och sade att skolan skulle få extra pengar. Han kom också till demonstrationen, tillsammans med Martina Mossberg, barn- och utbildningsnämndens ordförande (m). Där fick de se vilket starkt stöd Rättvisepartiet Socialisternas talare fick för uppmaningen till skolstrejk och upptrappad kamp.

Högeralliansen hoppades ändå att pratet om nya pengar skulle räcka. De ansträngde sig ännu mer för att hindra elever att delta i skolstrejken den 7 februari. Trots detta deltog över 100 elever från minst åtta skolor.

Samtidigt läckte de nya hoten om nedskärningar ut. Det gällde bland annat:

• Hot om lunchavgifter på gymnasiet igen, kanske med 400 kronor i månaden!

• 130 skoljobb var fortfarande hotade: lärare, vaktmästare, kökspersonal, barnskötare.

• Barngrupperna i barnomsorgen skulle bli större igen!

Men att detta skulle provocera fram nya större protester gjorde politikerna oroliga. Elevkampanjen och RS var redan i full gång för en ny skolstrejk och fortsatta protester.

Politikerna minns kampen mot skolmatsavgiften– Bara massiva protester och kamp kan stoppa förslagen, men det är bråttom, sade Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom som också är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Politikerna mindes också vad som hände när lunchavgifter infördes under hösten 2004 på gymnasierna i Haninge. Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna organiserade då en kampanj med skolstrejk, massbojkott av avgiften och demonstrationer. Efter sex månader tvingades politikerna att backa.
Den kamprörelsen ville inte politikerna uppleva igen. Dessutom erbjöds högeralliansen en räddningsplanka från socialdemokraterna och vänsterpartiet.
I en ny uppgörelse mellan dessa partier och högeralliansen sägs nu att skolan får ytterligare ett stödpaket på 24 miljoner kronor, utöver de 15 miljoner som utlovades den 20 februari.
”Dock kvarstår ett sparbeting på cirka 20 miljoner kronor som ska hämtas hem under 2007”, sägs i ett pressmeddelande Offensiv fått i skrivande stund.

Fortsatt kampberedskap”Nu när majoritet och opposition är överens om hur problemen ska hanteras finns förutsättningen för att gemensamt arbeta framåt för skolornas och barnens bästa” säger Martina Mossberg (m) i pressmeddelandet.
Men ”oppositionen” är inte (s) och (v) utan föräldrar, elever och skolpersonal – som inte heller denna gång tillfrågats om sina åsikter. Hela manövern stinker av försök att rädda ansiktet på politikerna, inte av omsorg om skolan och Haninges framtid.
Att de tvingats backa är ändå en stor framgång för kampen.
Men vi vet ännu inte vad de 20 miljonerna i nedskärningshot innebär. Därför krävs fortsatt kampberedskap och kontroll av de konkreta hoten på varje skola och förskola.

Mattias Bernhardsson

Rektorer försökte tysta protesterna

Artikel ur Offensiv

Hundratals elever och föräldrar i Haninge har reagerat på skolnedskärningarna med kamp och aktivitet. Samtidigt svarar politiker och rektorer med hot och förbud mot elever som organiserar motståndet.

Från början var det rektorer som slog larm – men nu har dom skrämts till tystnad och till att agera mot eleverna. Nästan alla rektorer försöker nu inskränka demokratin för elever och organisationer, trots att de vet vad nedskärningarna kommer att innebära om de genomförs.

Kan rektorer stoppa elever från att skriva, trycka eller dela ut flygblad?– Nej! Justitieombudsmannen (JO) slår fast att ”... en skola inte har rätt att förhandsgranska, förbjuda eller censurera tryckt material som används i samband med politisk information” (JO:s beslut 1987, dnr 2628-1897, samt JO:s ämbetsberättelse 1991/92 s. 346).

Inför skolstrejken 7 mars hotades elever med att de skulle få IG (underkänt) om de deltog på demonstrationen.
Sådana hot är helt tagna ur luften då det helt enkelt inte är möjligt att ge en elev IG för en eller två förlorade timmar. En elev kan få streck i ett ämne men bara om frånvarotiden är 60 procent av hela terminen.
Det vore mer sanningsenligt att säga att många fler elever riskerar att inte nå kunskapasmålen alls om de inte demonsterar och stoppar nedskärningarna. Hur kan en rektor som säger sig värna om elevernas utbildning tycka att nån timmes frånvaro för demonstration är dåligt när det verkliga hotet är lärarlösa lektioner om inte nedskärningarna stoppas?

Många rektorer säger helt enkelt att ”det inte får finnas någon politik på skolan”.
Detta stämmer absolut inte. Skolan hotas just nu av högeralliansens politik – då är ju svaret en annan politik!
Dessutom så har alla – även elever – enligt grundlagen rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Detta gäller också skolan och ingen rektor har rätt inskränka dessa rättigheter.
Skolverkets allmänna läroplan säger att ”skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.”
Förutom att skolans egna elever har rätt att organisera sig och bedriva politisk verksamhet så har även Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna som alla andra föreningar rätt till det.

Rektorerna har till och med sagt att ”bara riksdagspartier är tillåtna, annars måste vi släppa in rasistpartier också”.
Detta är nonsens! Ska man stoppa rasistpartier genom att förbjuda alla andra att verka på skolan?
Skollagen (Lag 1999:886) säger tydligt att skolan aktivt ska motverka rasism och där ingår att stoppa rasistiska organisationer att komma ut på skolorna.
Elever, inklusive Elevkampanjen, kämpar ju för att stoppa nedskärningarna. Rasistpartierna står för våld och diskriminering (och vill skära ner i skolan!). Hur kan någon jämföra dessa två?
Politikerna vill att besluten ska tas bakom stängda dörrar, utan insyn och utan att någon ifrågasätter. Därför hittar de på nya regler för att utestänga eller stoppa de som protesterar mot nedskärningarna.
Det är viktigt att alla elever och föräldrar står på sig och försvarar demokratin.

Mattias Bernhardsson

torsdag 8 mars 2007

Skolstrejk i Haninge

Artikel ur Offensiv

Kampen fortsätter efter politikernas reträtt från 240 till 130 skoljobb

Genom att skjuta till 15 miljoner och skriva ner antalet hotade skoljobb visar den borgerliga kommunledningen i Haninge att de har börjat inse vidden av proteststormen.
Nedskärningarna är dock fortfarande den största attacken någonsin mot skolan. Elevkampanjen, som varslat om strejk på skolorna den 7 mars, fortsätter kampen för att stoppa alla nedskärningar och rusta upp skolan.


Högeralliansen i Haninge (m, fp, kd, c, mp) är uppskrämda efter att 400 elever, föräldrar och lärare demonstrerade utanför Barn- och utbildningsnämndens möte den 20 februari.
Först ville politikerna skära bort hela 240 tjänster i skola och förskola, nu backar de till 130 tjänster.
– Politikerna måste backa på alla nedskärningar, säger Elevkampanjens ordförande Lina Thörnblom som också är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge och en av de många talarna på skolstrejken.
Politikerna har försökt mörka fakta om nedskärningarna och hur stora de är. De har till och med sagt att nedskärningarna beror på ett ”räknefel”.

Högerstyret ljuger
Men siffrorna visar att de ljuger.
– Politikerna ljuger för att slippa förklara varför de vill ta pengar från skolan, säger Lina Thörnblom.
– Av de 49,5 miljoner som ska skäras ner så beror enbart 5,8 miljoner på den s k ”felräkningen”, förklarar Mattias Bernhardsson som är kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna och själv en av de som Barn- och Utbildningsförvaltningen vägrat lämna ut information till. Materialet är ”inte offentligt”, säger de till alla som frågar.
Nedskärningarna kommer att slå hårt om de genomförs. På flera förskolor säger personal att de inte kommer att kunna garantera barnens säkerhet.

Kampanjen fortsätter
På samtliga skolor kommer klassernas storlek att öka drastiskt från en nivå som redan tillhör landets största. Den centrala administrationen ska skäras ner med minst 15-20 procent och vuxenutbildningen med 5,5 miljoner kronor. Vistelsetiden på förskolan för barn till arbetssökande och föräldralediga ska begränsas till max 25 timmar i veckan.
Skolstrejken den 7 mars kommer att följas av protester vid kommunfullmäktige den 2 april och Rättvisepartiet Socialisterna kommer att gå ut med ett massflygblad i 20 000 dörrar.

------------------------------------------------------

Så drabbas skolor och förskolor:

Jordbro/ Västerhaninge / Tungelsta
Skolor/förskolor: Alla!
Nedskärning: 18,8 miljoner.
Tjänster bort: 49,2
Övrigt: Ribbyskolans kafeteria stängs, frukost och salladsbord avskaffas.

Brandbergen / Vendelsö
Skolor/förskolor: Alla!
Nedskärning: 17,6 miljoner.
Tjänster bort: 45,6

Handen / Skärgården
Skolor/förskolor: Alla!
Nedskärning: 13,1 miljoner.
Tjänster bort: 34,3

Rektorerna befarar mycket större klasser, att färre elever kommer nå kunskapsmålen och att stöd av specialpedagoger upphör nästan helt, liksom arbetet med elevers ohälsa. Det betyder stor risk för ökade sjukskrivningar, väldigt stora barngrupper och att barnens säkerhet inte längre kan garanteras!

torsdag 1 mars 2007

Skolstrejk 7 mars

Artikel ur Offensiv

”Kampen är inte över”. Så inleds flygbladet som elever på Dalarö skola delar ut inför skolstrejken och demonstrationen den 7 mars mot nedskärningarna på upp emot 60 miljoner kronor i skola och förskola i Haninge kommun.

Den 20 februari hade Elevkampanjen tillsammans med föräldrarnätverket i Haninge en demonstration med 400 protesterande. Lärare som hade tagit med sig sina klasser, föräldrar, mor- och farföräldrar och andra Haningebor hade samlats för att pressa politikerna innan Barn- och Utbildningsnämndens möte.

Undanflykter
De borgerliga politikerna kom med ursäkter och undanflykter på presskonferensen som hölls två timmar innan mötet. Där sa man att man ”bara” skulle skära ner med hälften, alltså avskeda 120 anställda istället för 240, några siffror ville man inte uppge. På nämndmötet beslutades att för att hålla sig inom budgetramarna för 2007 så ska man genomföra nedskärningar i skola och förskola. Totalt så är det ett underskott på cirka 40 miljoner kronor i nämnden. Förslaget till kommunfullmäktige är att tillföra 15 miljoner av de 17,5 miljoner kronor som man har räknat fel på tidigare, men de ska sedan betalas tillbaka innan årsskiftet 2009/2010. Resten av pengarna ska skäras ned under år 2007.

Komvux och förskola
Man beslutade också att skära ned inom Centrumvux med 5,5 miljoner kronor, att begränsa vistelsetiden på förskolan för barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga till 25 timmar i veckan och att minska den centrala administrationen med 15-20 procent.
Enligt rapporter ifrån BRIS respektive Rädda Barnen så är Haninge en av de kommuner som satsar minst på skolor och förskolor i landet. De borgerliga partierna lovade vitt och brett i valet att man skulle satsa på skolorna i Haninge, att man nu skulle ta sig upp på genomsnittsnivån för resten av landet. Haninge kommun har en barnfattigdom på 14,3 procent och hamnar då på plats 244 av landets 290 kommuner. Nu slår man undan benen på barn och ungdomar i Haninge igen.
Rättvisepartiet Socialisterna och Elevkampanjen mobiliserar nu tillsammans med föräldrar till en ny demonstration den 7 mars och uppmanar till skolstrejk emot nedskärningarna.
Efter att för två år sedan ha vunnit kampen mot skollunchavgifterna på gymnasierna i Haninge just genom skolstrejker, demonstrationer och en bojkottskampanj, kan vi även vinna den här kampen.
Haninge kommun gjorde under 2006 ett överskott på strax under 100 miljoner kronor. Även år 2007 finns det ett budgeterat överskott på cirka 60 miljoner kronor. Borgarna tillsammans med miljöpartiet, som styr i Haninge, anser att ”budget i balans” och ”budgetdisciplin” är viktigare än elevers utbildning och framtid.

Överskottet till behoven!
Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisterna kräver att överskottet ska användas för att täcka de behov som finns i skolor och förskolor i Haninge.

Lina Thörnblom,
ordförande Elevkampanjen och kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge