torsdag 30 april 2009

Skolinspektionen ger RS Haninge rätt

Artikel ur Offensiv

”Det finns inget hinder mot skriftliga omdömen i förskoleklassen, men de får inte likna betyg. Skolinspektionen riktar därför ­kritik mot Haninge kommun”.

Så lyder Skolinspektionens dom efter en anmälan som Rättvisepartiet Socialisterna gjort mot Haninge kommun till Skolverket och Länsrätten eftersom högerstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i strid med Skollagen och Grundskoleförordningen beslutade att införa kunskapskontroller i förskolan och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna.

Det blev den nya myndigheten Skolinspektionen, som trädde i funktion den 1 oktober i fjol, som fick uppdraget att utreda anmälan.
I tisdags blev utredningens resultat offentligt: ”omdömen får inte vara betygsliknande. Det konstaterar Skolinspektionen som utrett frågan”, skriver man i en sammanfattning av beslutet.

Mer i nästa nummer.

onsdag 8 april 2009

Wanja Lundby-Wedin: Jag vet inte vad ArbetarInitiativet är

Artikel från arbetarinitiativet.se

Avgå Wanja

Bild från Aftonbladet

7 april. LO:s Wanja Lundby-Wedin var ”hårt ansatt” när hon idag talade inför fackliga förtroendemän i Byggnads på ett möte i Sundbyberg, i Stockholm. I media beskrivs en ”hård medlemskritik mot LO-basen”. Det är inte att undra på att det är många som undrar. Ska hon stanna på sin post eller ska hon avgå? Hur ska LO-ordföranden kunna uppfattas som trovärdig av alla hon säger sig representera när hon i praktiken ägnat sig åt att göda höga direktörer i styrelser hon suttit i?

ArbetarInitiativet lanserades som ett antikapitalistiskt alternativ inför EU-valet den 28 mars i Stockholm. På ArbetarInitiativets lanseringsmöte antogs bland annat kravet på Wanjas avgång. Det var därför inte konstigt att LO-chefen möttes av arga fackmedlemmar och att bland dessa även fanns medlemmar från ArbetarInitiativet när hon några timmar senare dök upp i Umeå.

Radiojournalister (P1) var på plats i Umeå när Wanja Lundby-Wedin skulle tala på Rådhustorget mot arbetslöshet. Wanja Lundby-Wedin tvingades möta ännu mer missnöje bland dem som samlades på torget. Media har under dagen uppmärksammat plakat med text ”Avgå Wanja! Arbetarinitiativet”. Radiojournalisten från P1 intervjuade LO-chefen och påpekade för henne vad hon tyckte om vad som stod på plakatet. Jag vet inte vad ArbetarInitiativet är, svarade hon journalisten.

Nej, Wanja kanske inte vet det men det är lika bra att hon och likasinnade fackpampar liksom förborgerligade socialdemokrater och anpassade vänsterpartister vänjer sig vid tanken att ArbetarInitiativet finns som en utmanare som kommer från vänster. ArbetarInitiativet får allt mer stöd bland fackföreningsfolk runt om i landet just på grund av sin obevekliga kritik mot kapitalismens kris, en kris som kapitalisterna har skapat men som de arbetande tvingas betala. ArbetarInitiativets stenhårda kritik mot kapitalismen är inte mindre hård mot arbetarrörelsens fackliga och politiska ledning totala passivitet inför den pågående krisen.

Till skillnad från socialdemokratin ställer ArbetarInitiativet upp i EU-valet för bl a demokratiska och kämpande fackföreningar där medlemmarna bestämmer. I stället för att stå på de arbetandes sida och ta kamp för jobben och stoppa varslen ställer socialdemokraterna upp i EU-valet den 7 juni för att säga ja och amen till Lissabonfördraget och kapitalets EU/EMU. ArbetarInitiativet ställer upp i EU-valet på en antikapitalistisk plattform och för ett nytt kämpande arbetarparti värt namnet.

Wanja Lundby-Wedin. Nu vet du vad ArbetarInitiativet står för: mot kapitalets EU och för ett demokratiskt och socialistiskt Europa!

Ilska mötte Wanja när hon träffade medlemmar i Stockholm och Umeå

söndag 5 april 2009

"Sverigedemokraterna är inte rasister" - Jo men visst

I dagens sändning av Sveriges Radios Kaliber visas att rasismen inom Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk ungdom inte bara florerar bland perifera medlemmar, som partiordföranden Jimmy Åkesson har påstått, utan även bland företrädare inom partiets ledning.

Lyssna på dagens sändning av Kaliber.

onsdag 1 april 2009

ArbetarInitiativet tar strid mot klassamhället

Artikel ur Offensiv

Första aktionen vid AB Volvos bolagsstämma

Stämningen var på topp bland de 140 deltagarna när ArbetarInitiativet – antikapitalistiska EU-motståndare för jobben, välfärden och klimatet bildades i lördags den 28 mars i Tensta träff. Kontrasten mot LO-toppens och socialdemokraternas pågående bonus- skandaler kunde inte vara större.


arbetarinitiativet003

arbetarinitiativet002

ArbetarInitiativet som lanseras nu för att ställa upp i EU-valet den 7 juni deklarerar att det som brukar kallas ”det minst onda”, d v s S, V och MP, inte längre är gott nog.

Medan inget av dessa partier till exempel vet vad de ska säga om den sena­ste veckans bonus- och pensionsskandaler för de­ras vänner i LO-ledningen och därför håller tyst, genomför ArbetarInitiavet en serie protestaktioner mot bonusar och aktieutdelningar vid AB Volvos och Swedbanks bolagsstämmor den 1 respektive 24 april.
Medan S och V i Västernorrlands landsting gemensamt försvarar en nedskärning av 500, d v s vart sjätte, jobb på Sundsvalls sjukhus är det en kandidat för ArbetarInitiativet, RS:aren och sjuksköterskan Per Johans- son, som manar till massprotester.

Nazistattack mot RKU-Uppsala

Artikel ur Offensiv

På fredagen den 27 mars blev tre medlemmar ur RKU (Revolutionär Kommunistisk Ungdom) och en sympatisör attackerade av drygt 10 nazister utanför deras lokal i Uppsala.

Det var utanför RKU:s lokal Röda Stjärnan i Uppsala som drygt 10 maskerade nazister låg i bakhåll och gav sig på tre medlemmar ur RKU och en sympatisör. Beväpnade med bland annat batonger försökte man med sparkar och slag tvinga RKU:arna att ställa upp sig mot väggen, men RKU:arna gjorde motstånd och nazisterna som blev osäkra tvingades fly från platsen.
Två av RKU:arna fick åka in till akuten med lindriga skador, men mår efter omständigheterna bra.

En klar ökning av det nazistiska våldet har skett över hela landet, då nazister riktat flera uppmärksamma­de attacker mot socialister och fackligt aktiva.
Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv ger sitt fulla stöd till de drabbade RKU:arna. Nu måste en aktiv och kämpande antirasiströrelse byggas på skolor, arbetsplatser, gator och torg. Vi får aldrig låta oss tystas av det nazistiska våldet.

”Om nazisterna tror att de skrämt någon genom denna fega attack eller att RKU-Uppsala på något sätt kommer att begränsa sina politis­ka aktiviteter så har de helt fel”, svarar RKU Uppsala på sin hemsida och uppmanar alla socialistiska och antirasistiska krafter att enas i en gemensam front mot främlingsfientlighet och nazism.

Offensivs redaktion


Demonstrera mot nazisternas våld!
Lördag 4 april kl 13.15
Forumtorget i Uppsala
Arr. RKU-Uppsala

Protester mot Volvos aktieutdelning