fredag 26 februari 2010

Pengarna tillbaka!

Skandal-överskott i Haninge


Lina Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kräver att överskottet används till skola och omsorg.

”Det finns inga pengar” upprepar den moderatledda kommun­ledningen i Haninge. Samtigt skryter de med att kommunen gjort en vinst på hela 94 miljoner kronor under 2009! Av dessa kommer minst 35 miljoner från verksam­heten i skola, barnomsorg, äldre­omsorg, kultur och fritid. Orsaken är att skolor och fritidsgårdar numera drivs som vinstdrivande företag.
Trots överskottet väntar nu nya nedskärningar på uppskattningsvis 39 miljoner! Det motsvarar 100 tjänster och skulle vara en katastrof för verksamhet som redan är nedskurna till bristningsgränsen.
I Lärarnas Riksförunds rankning över bästa skolkommuner hamnar Haninge på bottenplaceringen 279 av 290. Behoven av en verklig upprustning är akuta!

RS kräver omedelbart:
>> Att överskottet går tillbaka till skola och omsorg för högre
personaltäthet!
>> Mindre barngrupper och klasser!
>> Alltid vikarier vid frånvaro!

Joel Eriksson

Höjda löner och rätt till heltid

RS tar kvinnokampen i och utanför fullmäktige

Precis som när socialister initierade den internationella kvinnodagen, 8 mars för hundra år sedan så är budskapet även idag att det behövs kamp för rättvisa.
Rättvisepartiet Socialisterna, RS, tar kommunanställdas avtalsrörelse in i kommunfullmäktige - till skillnad från de politiker som enbart pratar tomt om jämställdhet.
Lön: Kommunalarbetarförbundet kräver 745 kronor i lönepåslag vilket RS anser att Haninge kommun måste stödja. Rätten till heltid är också väldigt viktig.
Jobb: Många kvinnor har osäkra jobb eller jobbar deltid mot sin vilja. Haninge kommun har 1258 anställda som inte har fast jobb (tillsvidareanställning). Det rör sig om vikariat, visstider och timanställda. 25 procent av de fast anställda kvinnorna har deltid.
Skolan: Även för lärarna är arbetstider viktigt där man upplever att arbetstiden ständigt naggas i kanten samtidigt som uppdragen, t ex dokumentation, hela tiden ökar.
Trakasserier: Med den ökade stressen på arbetsplatserna, i skolan och vården ökar också risken för sexuella trakasserier. Men de andra partierna i kommunfullmäktige avslog RS förslag på ökade insatser för nattvandring, skyddade boenden, hyresrätter för kvinnor som misshandlas, kurser i självförsvar för elever mm.
Sjuka: Bland pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa växer idag fattigdomen. RS namninsamling ”Riv upp försämringarna i sjukförsäkringen” har fått stort gehör - vi kräver att LO anordnar en protestdag för utsatta grupper. Den sk oppositionen i riksdagen har väldigt bleka alternativ. RS står för 90 procent i ersättningsnivåer.
Världen: Situationen är alarmerande. För första gången någonsin överstiger antalet svältande 1 miljard människor medan bankerna fått räddningspaket och bonusar. Detta är resultatet av kapitalismens kriser, med klimathot och massarbetslöshet som följd. RS strävar efter demokratisk socialism, som utgår ifrån människors och miljöns behov. Vi är aktiva här och nu, tillsammans med alla som vill protestera.
Du är välkommen till våra möten!

Elin Gauffin

torsdag 25 februari 2010

Seger för sopgubbarna!


Arbetsgivarna Liselotte Lööf AB och Resta har nu backat och skrivit avtal med Transportarbetarförbundet, där poänglönesystemet är kvar. Sopgubbarnas kamp har stoppat entreprenörernas försök att genomföra kollektiva lönesänkningar på uppemot massiva 7000 kr i månaden. Dessutom backar de från försöket att förlänga arbetstiden med uppemot 20 procent. Istället vinns ett belastningstak, vilket sopgubbarna kämpat för i flera år.
Så sent som igår försökte Resta slå en split genom att erbjuda poänglönesystem till den befintliga personalen men inte till de som nyanställs eller går in på vikariat. Sopgubbarna reagerade på en gång och samlade 100-talet sopbilar utanför Restas huvudkontor för att meddela att alla arbetare ska omfattas av lönesystemet. Resta gav med sig samma kväll.
Arbetsgivarnas reträtt i sopstriden är en seger för alla arbetare då fler löntagargrupper hade stått på tur om lönesänkningarna hade gått igenom. Samtidigt tornar nya hot upp i avtalsrörelsen där flera arbetsgivare kommer att kräva lönestopp och lönesänkningar. Hela LO borde ta efter sopgubbarna och mobilisera sina medlemmar för att sätta hårt mot hårt.
Att sopgubbarna segrar trots att entreprenörerna fick rätt av Arbetsdomstolen visar den enorma styrkan i att agera kollektivt som arbetare och den potentiella styrkan hos hela arbetarklassen. Sopgubbbarna tog kontroll över sin utsatta situation – massiv övertid och farlig arbetsmiljö – genom att gemensamt bestämma att följa arbetsmiljölagen, vägra övertid och enbart arbeta 8 timmar per dag. Resultatet blev ett enormt sopkaos i Stockholm med en folklig reaktion mot högerpolitikerna i Stockholm Stad som följd. Sopgubbarna blottlade därmed inte bara hur viktigt och slitsamt deras yrke är utan även de verkliga maktförhållandena – att det är arbetarna som driver samhället och bestämmer i realiteten när de agerar kollektivt.
Mattias Bernhardsson

tisdag 23 februari 2010

Nytt massflygblad till 20 000 hushåll i Haninge

Rättvisepartiet Socialisternas nya massflygblad kommer att delas ut i 20 000 hushåll runt om i Haninge under söndagen den 28 februari. Medan övriga partier använder skattebetalarnas pengar för att få deras material utdelade åt dem, hjälps våra medlemmar och sympatisörer åt för att komma ut med de viktiga frågor Rättvisepartiet Socialisterna driver. Vill du hjälpa till? Ring 08-6059402

Här hittar du flygbladet "Höjda löner och rätt till heltid":
http://www.socialisterna.org/sv/1/1/4660/

torsdag 18 februari 2010

Sopstriden: Liselott Lööf AB backar – kampen fortsätter!


Liselotte Lööf AB backar från kraven på lönesänkningar på uppemot 7 000 kronor i månaden för Stockholms sopgubbar. Poänglistan blir kvar, trots att Arbetsdomstolen stödde entreprenörerna.

RS kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson på
en morgonsamling med de strejkande 
Däremot har den andra stora sopentreprenören i Stockholms innerstad, Resta, ännu inte gått Transportarbetarförbundets krav till mötes.
Det innebär att de senaste veckornas övertidsblockad med fortsatta sopberg till följd fortsätter.

– Så länge inte Resta är med fortsätter vi, konstaterar Peder Murell, facklig representant för sopgubbarna.
Kampmetoden, att gå hem efter 8 timmar och följa arbetsmiljölagen till punkt och pricka har spritt sig till sopgubbarna hos entreprenören Sita och används från och med idag även i Täby, Upplands Väsby, Vaxholm och Sollentuna.

Kamp lönar sig, alla arbetargrupper och fackföreningar som hotas av lönesänkningar borde ta efter sopgubbarna och sätta hårt mot hårt, kommenterar Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

Relaterat:

tisdag 16 februari 2010

Sopstriden: Pressen ökar på politikerna - nu behövs upptrappning för seger!

Sopbergen växer stadigt i Stockholm som ett resultat av att sopgubbarna satt hårt mot hårt för att försvara sina villkor. Pressen ökar nu på stadshuspolitikerna. Över 6000 klagomål per telefon och 2979 anmälningar strömmade in till Trafikkontoret förra veckan från upprörda stockholmare som inte var nöjda med sophämtningen.
Det var Stockholms Stad arbetarfientliga upphandlingar som möjliggjorde för sopföretagen att maxa sina vinster genom kollektiva lönesänkningar på upp till 7 000 kr i månaden och 20 procent längre arbetsdag vilket drabbade sju sopgubbar på Liselotte Lööf AB tidigare i februari. Svaret blev att alla sopgubbar vägrar övertid och nu följer de arbetsmiljölagar företagen tidigare bortsåg ifrån. Sopgubbarna arbetar därför nu 8 timmar om dagen och går sen hem, till skillnad från tidigare då många fick hämta sopor på fritiden för att klara den osannolikt stora arbetsbördan. Sopbilarna tar nu bara ca 25-30 procent av den sopmängd de brukar – ett slående exempel på hur sopgubbarna slitit i åratal.
Entreprenörerna kan inget annat än godta kampmetoden – de kan ju inte bara förkasta arbetsmiljölagarna – och pekar nu istället finger åt fastighetsägarna vilka de hävdar har huvudansvaret för att skotta snö vid sopkärlen.
Men på Stockholms stad skärper man nu tonen mot företagen.
– Entreprenörerna har åtagit sig att lösa uppdraget, så då får man se till att lösa det, säger Katarina Jönsson vid Trafikkontoret, ansvarig för insamling av hushållsavfall.
Med andra ord: soporna ska hämtas till vilket pris som helst. Men i så fall borde de stödja att löner och villkor inte rörs vid upphandling istället för att bryta avtal som de gjorde.
Samtidigt ryktas det om att entreprenörer tagit in bemanningsföretag att hämta upp sopor med hjälp av papperslösa flyktingar till slavlöner. Fakta är fortfarande oklart. Men arbetsgivarnas smutsiga metoder under hela året understryker behovet av en upptrappning utöver att vägra övertid.
Om inte arbetsgivarna backar under onsdagens förhandlingar är det också ett ytterligare tecken på att de försöker rida ut och betala sig igenom striden. Vad ska då hända? Transportarbetarförbundet måste utlysa demonstation mot både entreprenörerna och Stockholms Stad – vilka ytterst är ansvariga och bör vara rädda inför valet i september – samt på allvar diskutera strejk. Om pappaerslösa utnyttjas måste de erbjudas medlemsskap i facket, att deras rättigheter tas i försvar mot att de vägrar utföra sina kollegors arbetsuppgifter.
Striden gäller inte bara sopgubbarna utan alla arbetare som riskerar möta samma attacker efter Arbetsdomstolens prejudicerande dom i frågan. Vad gör LO då alla dess medlemmar kan stå på tur? Än så länge ingenting. Initiativet måste i så fall komma underifrån, med budskapet: ”agera, annars går vi utan er”.
Mattias Bernhardsson

Gatuteateraktion mot Bankchefernas snabba Cash i Haninge Centrum

Storbankernas direktörer får dela på 5 miljarder, detta efter ett år då de försatt ekonomin i kris. För att åskådliggöra detta satte Unga Kräver Jobb och Grön Framtid upp en gatuteater utanför Swedbank i Haninge centrum som fick byta namn till Swedpank.

– Insamlig till min bonus, vi är 30 chefer som får dela på ynka 40 miljoner i lönehöjning!, provocerade Mattias Bernhardsson, för dagen utklädd till bankdirektör men i verkligheten kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

Svaren lät inte vänta på sig:

– Bankerna har fått 20 miljarder i räddningspaket, var är räddningspaketet till välfärden och till jobben? utbrast de ”unga och arbetslösa”.

Även förbipasserande engagerade sig i teatern och kom med förslag till bra repliker.

– Skandalia, Försingringskassan och Arbetsförnedringen, ropade någon för att komplettera Swedpanks rykte.

Gatuteatern kommer att sättas upp fler gånger.

På det första Unga kräver jobb och Grön Framtid-mötet på Kulturama bestämdes att nästa teater kommer att utspela sig utanför Swedbank på Hamngatan kl 15.00 på torsdag.

Joel Eriksson

torsdag 11 februari 2010

Lagerarbetare kräver begränsning av inhyrd personal

Matti Holopainen talar på ett strejkmöte utanför Lagena i Jordbro i somras

Vad Handels benämner som sina hjärtefrågor i avtalsrörelsen är rätt till heltid, begränsade osäkra anställningar och hur arbetsgivarna får använda inhyrda. I detaljhandeln kräver Handels att högst 10 procent av arbetstimmarna ska utföras av inhyrd personal. För lagrena krävs ingen gräns centralt.

”På lagren är det större toppar än i butiker. Vi har bedömt att där kan man diskutera omfattningen”, förklarade Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren i Handelsnytt februari 2010.
Citatet följdes upp av kommentaren ”Det måste vara upp till arbetsgivaren att bestämma i de enskilda situationerna” av förhandlingschefen på Svensk Handel, Bo Cederlöf.
Det är argument som inte går hem hos lagerarbetarna på Lagena i Jordbro, Haninge.

Frågorna om lönehöjningar och bemanningsföretag är heta potatisar i avtalsrörelsen.
Majoriteten av artiklarna som det länkarnas till på Handelsanställdas förbunds hemsida gällande bemanningsföretags handlar om konflikten på lagret Lagena. Det var Lagenaarbetarnas vilda strejk i somras som satte frågan om bemanning i blixtljuset, och det är Handels facklubb på Lagena som fortfarande kämpar hårdast för rätten till fasta jobb.

Skulle det vara möjligt att sätta en gräns på max 10 procent inhyrd personal även på lagren?
– Ja, det går ju att göra scheman efter produktionen, svarar Matti Holopainen i klubbstyrelsen på Lagena, till Rättvisepartiet Socialisterna.

Rättvisepartiet Socialisterna ringde upp Jan Haataja på Handels förhandlingsenhet, och frågade varför man inte centralt kräver en begränsning av inhyrd personal på alla arbetsplatser.
– Det krävs lokala överenskommelser där man sätter egna gränser. På lagrena har vi starka fackklubbar, men det finns inte alltid på små butiksplatser, svarade Jan Haataja.

– Vi har ju inget att luta oss tillbaka på. Det spelar ju ingen roll hur stark fackklubben är om man kan kringgå las ändå, kommenterar Matti.
Han är förvånad över argumentet om ”starka fackklubbar”, då en fackklubb inte är stark utan rätt medel att slåss med.
– Men om dom lyckas utöka fackklubbarnas medbestämmande vad gäller bemanning är det en annan femma. Att vi har ett veto, säger Matti och understryker att då ska det synas konkret, det ska in i avtalet.

Lina Westerlund

onsdag 10 februari 2010

Stor effekt när sopgubbarna vägrar obetald övertid


Sopgubbarnas kamp i Stockholm mot försämrade löner och villkor gäller alla arbetare. Arbetsdomstolen ställde sig förra veckan på arbetsgivarnas sida. Nu måste Transport och hela LO ta kamp mot lönesänkningar och osäkra jobb.
Arbetsdomstolens dom innebär fritt fram för kraftiga lönesänkningar på flera tusen kronor per månad samt längre arbetsdagar. Totalt drabbas ett sjuttiotal av Stockholms sopgubbar, som får sina fasta jobb omvandlade till provanställningar, trots att många har jobbat i 10 eller 20 år!

– Det här är precis vad avtalsrörelsen och Jobbupproret handlar om. Arbetsgivarna vill avskaffa fasta jobb och sänka lönerna. Det säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge och aktiv i det nystartade Jobbupproret.

Det är en facklig gräsrotskampanj som kräver fasta jobb.
I Sverige idag är 60 000 anställda av bemanningsföretag och 600 000 har tillfälliga jobb. Andelen tillfälliga jobb är bland de högsta i Europa.
Även om Transports avtal, för bland andra sopgubbarna, inte går ut förrän nästa år understryker AD:s dom att fackföreningsrörelsen nu måste svara.
Sopgubbarna själva har redan börjat kampen genom att vägra obetald övertid. Och det har fått effekt med besked. I snitt hämtas bara 25-30 procent av den sopmängd som hämtades tidigare.

– Arbetsbelastningen har varit för hög på varje bil. Nu visar vi hur hårt vi slitit tidigare för arbetsgivarna. Nu kör vi 8 timmars arbetsdag och följer arbetsmiljölagarna, med mängder av sopor kvar att hämta, berättar en sopgubbe.

– Det är systemet med upphandlingar som är fel, politikerna i stadshuset är ytterst ansvariga, sammanfattar han sitsen för sopgubbarna.

Borgarrådet Ulla Hamilton (M) har svarat med att sprida rykten om påstådd ”svarthämtning”, att sopgubbar skulle hämta extra sopor för pengar. Det visar hur långt ifrån arbetares vardag Stockholmsmoderaterna lever.
De senaste åren har sopgubbarnas huvudkrav varit ett tak som reglerar belastningen – inte ännu mer sopor att hämta.
Ansvaret för alla sopor som då inte hämtas ligger helt och och hållet på sopföretagen och på de politiker som är ansvariga för system med upphandling, som ständigt försämrar löner och arbetsvillkor.
Det som nu behövs är att Transport och LO mobiliserar till stöd för sopgubbarna, och som en förberedelse för avtalsrörelsen. En stor demonstration på dagtid skulle vara en styrkeuppvisning och varning till arbetsgivarna i både privat och offentlig sektor. De politiker som står bakom upphandlingssystemet, där företagen tävlar om att skära ner lönerna, skulle också skakas om.
Facken måste samtidigt förbereda för strejk i avtalsrörelsen, för att kunna besvara arbetsgivarnas provokationer.

• Allt stöd till sopgubbarna. Deras kamp gäller alla arbetare.
• För en facklig massmobilisering till stöd för sopgubbarna och
för fasta jobb.

Arbetsdomstolens klassdom
■ En enhällig Arbetsdomsto (AD) beslutade att helt stödja arbetsgivarna mot Transport.
■ I domskälet står bland annat att ”Arbetsdomstolens slutsats är att kollektivavtalet och den aktuella löneöverenskommelsen inte kan anses ge det av förbundet påstådda löneskyddet”. AD säger alltså att avtalet inte skyddar mot lönesänkning.
■ AD ger också arbetsgivarna rätt att säga upp de som inte godtar försämringarna, vilket redan har drabbat de åtta sopgubbar anmälan till AD gällde: ”Då Arbetsdomstolen funnit att erbjudandena inte var i strid med kollektivavtalet finner Arbetsdomstolen att det förelegat saklig grund för uppsägning av arbetstagarna.”
■ AD dömer alltså helt för arbetsgivarna och ”avslår Svenska Transportarbetareförbundets talan.”

tisdag 9 februari 2010

Sopstriden: Rättvisepartiet Socialisterna frågade ut Haninges kommunalråd om arbetarfientliga upphandlingar

Haninges kommunalråd Gilbert de Wendel (m) utfrågades på måndagens kommunfullmäktigemöte av Rättvisepartiet Socialisternas Mattias Bernhardsson om hur verksamhet upphandlas. Som exempel togs Stockholm stads arbetarfientliga upphandlingar där sopgubbarna hotas med längre arbetstid och sänkta löner på flera tusen. Kommunalrådet lovade och bedyrade att inga avtal om löner och villkor ska brytas i Haninge. Det löftet ska vi i Rättvisepartiet Socialisterna påminna om när karusellsen ”lägst bud vinner” blir aktuellt igen! Allt stöd till sopgubbarnas kamp! LO måste agera och backa upp medlemmarnas kamp för sina villkor!

Haninges klimatstrategi tandlöst efter de etablerade partierna röstat ner Rättvisepartiet Socialisternas tilläggsförslag

Förslaget till klimatstrategi för Haninge kommun, som diskuterades på måndagens kommunfullmäktige, innehåller bra fakta som visar hur och var behoven av åtgärder ligger. Målet att minska utsläppen med 88 procent till 2050 är ett bra mål. Men strategin och åtgärdsförslagen räcker inte långt. För att nå ett sådant mål krävs investeringar och omställningar i en större skala, och för avsedd effekt inte bara i Haninge utan i hela landet och globalt.

De starkaste punkterna i strategin - energisparåtgärder, att bygga klimatsmart och att dagens sopberg som eldas istället ska sorteras för att bli biogas för bilar - var Rättvisepartiet Socialisterna först i kommunen att föreslå. Då röstades det ner för att senare stå med i kommunens strategi. Likaså var det med de tilläggsförslagsförslag Rättvisepartiet Socialisterna lade fram på måndagens kommunfullmäktige.

Tranporterna står för nära 70 procent av utsläppen i Haninge och åtgärder för att minska dem är nyckeln bakom att nå målen för utsläppsminskningar enligt Rättvisepartiet Socialsiterna. Det handlar om att öka kollektivtrafikresesandet för att minska bilåkandet. Det handlar också om att planera transporter av varor. Man har gjort lyckade försök i Uppsala och Linköping. Behovet av fordon minskade med 25 - 35 %, den totala tiden för utkörning minskade med 20 % och avgasutsläppen i stadskärnan från dessa fordon minskade med 50 %.

Följande förlag från Rättvisepartiet Socialisterna röstade de andra partierna (m, kd, sd, c, fp, mp, s och v) emot:

a. Upprätta en plan för installation av solpaneler för kommunala fastigheter.

b. Utredning om hur handelns transporter kan samordnas.

c. Gratis SL-kort till alla kommunens anställda.

d. Gratis busstrafik till och från ICA Maxi samt Coop Forum.

e. Kampanj i Landstinget för gratis kollektivtrafik.

f. Erbjuda lånecyklar vid knytpunkter.

Alla kostnader och investeringar i klimatåtgärder är i själva verket insatser som kommer spara pengar samt skapa nya jobb och nya resurser. Men kapitalismen är kortsiktig och sätter vinster före människor och miljö. Det visar misslyckandet i Köpenhamn. Därför behövs en kamp för klimatåtgärder underifrån. Inför valet kommer Rättvisepartiet Socialisterna formulera ett socialistiskt klimatprogram för Haninge och hundratals nya gröna jobb.

Högern försöker mörka effekten av vårdnadsbidraget

Mattias Bernhardsson (RS)
"Många kvinnor och barn lever under väldigt ojämlika och förtryckande familjeförhållanden. Många kämpar emot våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck och så kommer erat vårdnadsbidrag som ett brev på posten och cementerar detta"
På måndagens kommunfullmäktigemöte restes frågan om hur många män respektive kvinnor som valt att stanna hemma med barn med det vårdnadsbidrag högern genomförde i Haninge. Rättvisepartiet Socialisterna har debatterat starkt emot vårdnadsbidrag ända sedan förra valet eftersom det är en kvinnofälla. I Norge där bidraget funnits sedan 1995 utgör männen endast fyra procent av de som stannar hemma och i Finland där bidraget funnits sedan 1980-talet, är männen bara fem procent av de som tar ut bidraget.
Men frågan om fakta för Haninge, som restes av vänsterpartiet, ville och kunde högerledningen minsann inte svara på!
- Det är omöjligt att ta reda på, hävdade Martina Mossberg från Moderaterna först.
Vad hon inte kände till var att tidningen Stockholm City samma dag väldigt utförligt redogorde vem som var hemma med barnen i Stockholm av de som tagit ut vårdnadsbidraget - knappt sju procent var män.
"Det är inte viktigt" att ta fram motsvarande fakta för Haninge blev svaret när högerpolitikerna konfronterades med nyhetsartikeln.
Kristdemokraternas Joachim Krylborns mantra i replikdebatterna var att vägra svara då "nivån var så låg" efter att fakta kommit fram eller på sin höjd upprepa att de erbjuder "valfrihet".
Till slut kom det ändå fram att det fanns fakta även i Haninge: Av 201 som tagit ut vårdnadsbidraget var 196 kvinnor och 5 män, dvs 2,5 procent! Men Mossberg ville inte erkänna att hon försökt mörka utan menade att fakta inte går att likställa med vem som i verkligheten är hemma med barnen, som om 2,5 procent skulle vara en tillfällighet!
- De kvinnor som stannar hemma med barnen har valt det själva, tyckte moderaten Alexandra Anstrell.
Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna replikerade:
- Är det verkligen frivilligt för alla? Många kvinnor och barn lever under väldigt ojämlika och förtryckande familjeförhållanden. Många kämpar emot våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck och så kommer erat vårdnadsbidrag som ett brev på posten och cementerar detta!
Miljöpartiets Yvonne Radestam, som styr tillsammans med högern i Haninge, tyckte att siffrorna visade att det inte var bra ställt med jämställdheten, men slutsatsen var att det var männens fel och inte systemet.
- På grund av er förödande högerpolitik tvingas många arbetarfamiljer vända på varenda krona, det klart att många familjer inte har råd att låta papporna vara hemma när mammorna tjänar mycket lägre, sa Mattias Bernhardsson och menade att om högern verkligen ville ha valfrihet skulle de helt slopa vårdnadsbidraget och rösta igenom Rättvisepartiet Socialisternas förslag:
Kraven på förlängd föräldraförsäkring och 6 timmars arbetsdag för jämställdhet i både hem och arbete, var något som Rättvisepartiet Socialisterna tog upp flera gånger under debatten.

torsdag 4 februari 2010

Sopgubbarna svarar AD-domen

Ett fackligt stormöte för Stockholms sopgubbar beslutade igår kväll, onsdag, att omedelbart svara arbetsgivarnas attack. De kommer vägra övertid (som varit extrem nu under vintern) och följa arbetsmiljölagstiftningen till punkt och pricka. Arbetarna kommer helt enkelt följa regelverket i kontrast till när de pressas till gränsen för företagens skull. Resultatet blir sopkaos utan strejk. Ansvaret för detta ligger helt hos företagen och Stockholms kommun vars upphandlingar lett till detta.

Igår föll Arbetsdomstolens dom helt till arbetsgivarnas fördel i målet mellan med Liselotte Lööf AB och Transportarbetarförbundet. Den omedelbara effekten blir att att sju sopgubbar (en åttonde har gått ipension) tvingas välja mellan att jobba 20 procent mer för upp till 6 000 kronor mindre i lön i månaden eller bli arbetslösa med omedelbar verkan. Men domen påverkar alla sopgubbar. Från 1 april hela 74 arbetare och längre fram samtliga. I och med att AD med domen godtar att arbetsgivare ensidigt ändrar i villkoren under pågående avtalsperiod blir detta prejudicerande och öppnar upp för en historisk attack mot landets alla arbetare.
Igår kväll, onsdag 3 februari, samlades 100 sopgubbar till möte och beslutade att omedelbart svara arbetsgivarnas attack. Det kommer bli sopkaos utan strejk. De kommer vägra övertid och följa arbetsmiljölagstiftningen till punkt och pricka. De kommer helt enkelt följa regelverket i kontrast till när de pressas till gränsen för företagens skull.
Det innebär ordentlig fordonskontroll innan körning, att sopor inte hämtas där snövallar står vägen (idag riskeras hälsan för att få jobbet gjort), där snön inte är skottad eller vägen är sandad. Detsamma om sopsäckarna väger mer än 15 kg eller om det inte är två sopgubbar på en sträcka som innebär för hård belastning för att bara en ska köra den.De kommer heller inte att ta någon övertid som inte är beordrad. Effekten blr att det redan efter första veckan kommer att finnas stora mängder oupphämtade sopor. Detta visar utan tvekan det enorma arbete och belastning arbetarna står för varje dag.
På samlingen vid Gubbängens idrottsplats på onsdagen berättade många om hur det är extra hårt nu i vinter. Arbetsdagarna blir 2-4 timmar längre, frysta sopor tar större plats vilket innebär två körningar ochsnövallarna är närmast omöjliga att passera med soptunnornas små hjul.
– Om arbetsgivarna ensidigt kan bryta ett löneavtal, kommer vi kollektivt börja tänka på vår arbetsmiljö, säger sopåkarnas företrädare Peder Murell till DN.Arbetgivarnas respekt för sopgubbarna består endast i rädslan för den solidaritet och sammanhålling som manifesterades förra året under den vilda strejken vilken tvingade företagen till reträtt. Också den expertis och unika kunskap som arbetarna besitter och är oumbärlig för att kunna utföra det slitsamma arbetet.
Detta är orsaken till de senaste veckornas försök av arbetsgivarna att försöka tvinga till sig kontroll över en rad områden. På Ragn-Sells har skriftliga varningar delats ut då arbetare vägrat sitta och skrivanyckellistor och lämna ifrån sig koder. På Hellstens beordras varje sopåkare ta med sig en förman i sopbilen för att samla på sig kunskaper om sopkärl mm, medan den andra sopåkaren som krävs för varjearbetsmoment tvingas åka i släptåg i en personbil! Anledningen till att förmannen inte sitter i personbilen är rädslan för att de ska bli frånåkta vid rödljusen!Arbetsgivarna försöker konstant smutskasta sopgubbarna genom anklagelser om ”svarthämtningar” hos folk som inte har avtal med kommunen och nyligen sparkades fem arbetare på Ragn-Sells efter att företaget bedrivit flera veckors ”spaningsverksamhet” och smygfotograferat folk i arbete. Men vd:n Göran Bergander själv erkänner att det inte finns några bevis på att sk ”svarthämtningar” skett mot ersättning!
Behandlingen av de fem varslade är bara en del av försöken att tillskansa sig information om sophämtningen för att frånta dem makten då sopgubbarna enhälldigt hotat att vägra skriva på de nya skam-avtalen och därmed måste bytas ut mot nya utan samma kunskap.
Det handlar om 74 sopgubbar som ansvarar ensamna om 300 000 stockholmares och tusentals butikers, restaurangers och andra företags sopor innanför stadens tullar. Under årens lopp har sopmängderna ökat markant och ett krav som arbetarna ställt sedan flera år är ett tak som reglerar belastningen.Poängsystemet som arbetsgivarna nu vill ska överges innebär att ju mer jobb ju mer i lön, men kapitalisterna hyllar tydligen bara individuella löner när det innebär försämringar – därför attackerar man nu villkoren för att maximera vinsterna.
– En arbetare ska tvingas jobba mer och mer utan att få mer betalt – medan direktörerna måste få mer och mer bonus för att överhuvudtaget kliva upp på morgonen, uttalade Transportordföranden Lars Lindgren i sitt pressmeddelande efter domen.
Lars Lindgren deltog också på sopgubbarnas möte i går kväll där han sa att förbundet absolut kommer att kräva förändringar i avtalstexterna och att strejkassorna nu fylls på. Men vad ska hända fram tills dess?
Det är först den sista mars år 2011 det stora rikstäckande kollektivavtalet för renhållare – Miljöarbetareavtalet Transport-BA – går ut. Men sopgubbarna står under attack nu. Och det måste bemötas med massiv mobilisering innan det är för sent. Striden gäller alla arbetare, inklusive dem som andra förbund ska förhandla om i vår och måste också mobiliseras.

Mattias Bernhardsson

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson talar på sopgubbarnas demonstration utanför Lidingö kommunhus i höstas

Nya hot mot jobb och villkor på Lagena

Strax efter beskedet att Lagena säger upp alla avtal på Systembolagets lager i Jordbro kommer beskedet att åkeriet på Lagena ska tas över av två andra företag vilket kan innebära ca 4000 kr i lönesänkning för chaufförerna.
Det är ett tiotal chaufförer som berörs när Lagenas eget åkeri läggs ned och de nya företagen träder in. Enda alternativet för chaufförer som inte vill gå med på lönesänkning blir att gå över till lagret eller gå utan jobb. Men Lagena har redan mellan raderna aviserat att om de går över till lagret kan nya varsel komma.
Dessutom hotas de villkor lagerarbetarna förhandlat till sig då Lagena sagt upp samtliga lokala avtal. Det handlar om lokala av­tal värda ett par tusen kronor i månaden för t ex högre ob och övertidsersättningar. Ännu är det för tidigt att sia om vad detta exakt innbär, enligt klubbordföranden Patrik Olofsson.
Lagerarbetarna blev rikskända i juni förra året då de gick ut i vild strejk mot att fast anställda sparkades och ersattes med bemanning.
På måndags kommunfullmäktigemöte kommer jag åter ställa den borgerliga kommunledningen tills svars för sin passivitet när jobben i Haninge hotas.
Om arbetsgivarens agerande denna gång innebär att arbetar­na åter måste ut i kamp ställer vi i Rättvisepartiet Socialisterna oss till förfogande och alla medlemmar måste vara i beredskap att sprida och samla stöd på sina egna arbetsplatser.

Mattias Bernhardsson
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Strejken på Lagena i juni. Lagenaarbetarnas Jessica Moya (i mitten) och Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge Mattias Bernhardsson (till höger) i debatt med polisen om rätten att strejka.
http://www.handelsnytt.se/Nyheter/Lagenaschaufförerkanfålägrelönefteravtalsby/tabid/1415/Default.aspx
http://www.handelsnytt.se/Huvudnyhet/Lagenasägeruppallalokalaavtal/tabid/1403/Default.aspx

Skolverket vill fortfarande inte tillåta kunskapskontroller i förskolan

Ordföranden för Haninges Grund- och förskolenämnd, Martina Mossberg (M), är helt klart inte nöjd med Skolverkets förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. I sitt senaste inlägg på kommunledningens blogg skriver hon:

”I stort är skolverkets arbete med förtydligandet bra. Men det kvarstår några otydligheter som riskerar att skapa ytterligare förvirring i arbetet med förskolans pedagogiska kvalitet. Det var många som, liksom vi från Haninge, påtalade otydligheten runt hur man följer upp verksamhetens kvalitet. Vi var många som var överens om att vi måste titta på barnets utveckling och lärande för att utveckla förskolans pedagogiska arbete så att vi säkerställer varje barns rätt till lärande och utveckling.”

Anledningen till att Martina Mossberg inte är nöjd är att Skolverket även i detta förslag har kvar skrivelserna som gör att det inte är okej med den typ av kunskapskontroller som Martina Mossberg och Mats Öhlin (V) vill ha.

Skolverket skriver i sitt förslag:

”Samtidigt visar resultaten att barns utveckling och lärande allt oftare kartläggs, dokumenteras och bedöms i förhållande till föreställningar om vad barns ska klara i olika åldrar på ett sätt som strider mot läroplanens intentioner.”

På ett annat ställe i förlaget skriver Skolverket:

"Läroplanen innehåller dock inga mål för vad barnen ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Eftersom målen inte anger nivåer för barnens prestationer ska inte det enskilda barnets resultat eller prestationer utvärderas. I förskolan ska barnen få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt."

Detta irriterar helt klart Martina Mossberg.

Det som är så bra är att Skolverket är så tydliga med detta och de påpekar dessutom att det är en önskan från regeringen att detta står kvar i de nya förslagen. Så mycket för Martina Mossbergs hopp om att den borgerliga regeringen ska tycka lika dant som henne, men sanningen är att inte ens de är så tokig att den vill ha kunskapskontroller på förskolebarn av den typ som man fram till i höstas använde i Haninge.

Under hösten som var tvingade Skolinspektionen Haninge att genomföra flera förändringar av sina kunskapskontroller men detta försöker Haninge nu desperat förneka genom att framställa det som att Skolinspektionen blev övertygade av Haninge och drog tillbaks sin kritik. Sanningen är att Haninge tvingades att ändra sina kunskapskontroller och när ändringarna var gjort godkände Skolinspektionen dem. Kvar är dock att undersöka om Haninge var helt sanningsenliga i sin redovisning av sina rutiner kring kunskapskontrollerna till Skolinspektionen, en uppgift jag redan har tagit tag i.

Sedan till det Martina Mossberg skriver i inlägget, att det skulle vara problem att utvärdera verksamheten bara för att man inte får använda sig av kunskapskontroller av det slag som Martina Mossberg och Mats Öhlin vill. Detta är bara trams. Det finns många olika metoder för att utvärdera verksamheten utan att man för den skulle behöver kunskapskontrollera de enskilda barnen. Det gemensamma i dessa tillåtna utvärderingsmetoder är att man observerar och analyserar i vilka situationer varje enskilt barn visar intresse och lär sig. När detta sker, när barn är intresserade och lär sig, går inte att ta miste på och för detta behövs inga kunskapskontroller.

Många av dessa tillåtna utvärderingsmetoder brukar samlas under begreppet pedagogisk dokumentation, tyvärr verkar Martina Mossberg och Mats Öhlin inte veta mycket om dessa metoder eftersom de bara är intresserad av sådant som går att mäta och göra statistik av. (Statistik som de i och för sig ändå inte klarar av att analysera).

Saken är den att många förskolor redan jobbar mycket med pedagogisk dokumentation, vilket skulle vara fullt tillräckligt för att göra en meningsfull utvärdering om verksamhetens kvalité, men ändå ska de ledande Haningepolitikerna och förvaltningsledningen dit med sina kunskapskontroller. Skulle förvaltningsledningen och de ledande politikerna bara ha förtroende för sin personal på Haninges förskolor, låta dem göra sitt jobb, låta dem få tid och resurser att observera barnen, låta dem diskutera sina observationer inom arbetslaget och slutligen låta personalen göra de förändringar i verksamheten som de anser vara behövliga för att alla barnen ska utvecklas så skulle det ge långt mycket bättre resultat än vad några kunskapskontroller någonsin kan göra. Alla skulle tjäna på om okunniga politiker som Martina Mossberg och maktfullkomliga byråkrater som Mats Öhlin höll sina tassar borta från skolan och barnomsorgen och lät personalen göra sitt jobb, allra mest skulle barnen tjäna på det.

Tobias Lindberg, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

onsdag 3 februari 2010

AD:s skandaldom mot sopgubbarna är en attack mot alla arbetare

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Mattias Bernhardsson var ute idag med flera medlemmar i RS för att invänta domen från AD tillsammans med sopgubbarna.

Ett 40-tal sopbilar stod uppställda vid Gubbängens IP inte långt från Högdalens sopanläggning när Stockholms sopgubbar idag inväntade Arbetsdomstolens dom i målet mellan Transport och arbetsgivaren Liselotte Lööf AB.

Domen, som blev avslag för Transport, innebär fritt fram för kraftiga lönesänkningar på flera tusen kronor per månad samt längre arbetsdagar. Totalt drabbas ett sjuttiotal sopgubbar som får sina fasta jobb omvandlade till provanställningar, trots att många jobbat i 10 eller 20 år!
I domskälet står bland annat att "Arbetsdomstolens slutsats är att kollektivavtalet och den aktuella löneöverenskommelsen inte kan anses ge det av förbundet påstådda löneskyddet".
AD ger också arbetsgivarna rätt att säga upp de som inte godtar försämringarna, vilket redan drabbat de åtta sopgubbar anmälan till AD gällde: "Då Arbetsdomstolen funnit att erbjudandena inte var i strid med kollektivavtalet finner Arbetsdomstolen att det förelegat saklig grund för uppsägning av arbetstagarna."

AD dömer alltså helt för arbetsgivarna och ”avslår Svenska Transportarbetareförbundets talan."

– Det här är skit! Vi trodde vi skulle få igenom något. Nu är vi beredda att slå tillbaka. Detta drabbar hamnarbetare, gruvarbetare och alla arbetare. Vi måste slå tillbaka tillsammans!, kommenterade en av sopgubbarna.

När domen stod klar samlades sopgubbarna i snöstormen och utlyste möte på kvällen för att diskutera hur man ska svara.
– Det är obligatorisk närvaro, endast dödsfall är giltlig frånvaro ikväll, ropade nån och fick medhåll i kör.

Arbetsgivarna är revanschlystna efter förnedringen för snart ett år sen då de efter sopgubbarnas vilda strejk fick vika ner sig i försöken att attackera villkoren. Då strejkade alla för att försvara några. Nu
drabbas alla! Sopgubbarnas styrka som manifesterades förra året är minst lika stor och stödet från allmänheten detsamma.

AD:s skandaldom är en attack mot alla arbetare. Det behövs alltså inte bara stöd från hela arbetarkollektivet till sopgubbarna – det behövs att facken tar kamp mot vad allt domen innebär för alla arbetare och dessutom tar av silkesvantarna inför den stundande avtalsrörelsen där dessa frågor också måste tas upp.

Mattias Bernhardsson

AD-DOMEN I KORTHET
AD:s egen sammanfattning av vad målet gällde:
"Åtta renhållningsarbetare blev uppsagda på grund av arbetsbrist efter att de avböjt arbetsgivarens erbjudande om nya anställningsvillkor innebärande att de i stället för premielön skulle erhålla fast månadslön jämte premiekompensation. Erbjudandena innebar lönesänkningar. Fråga om arbetsgivarens agerande inneburit att arbetsgivaren gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott och om det förelegat saklig grund för uppsägning. Tvisten har i huvudsak avsett om det krävs en lokal överenskommelse för att en arbetsgivare som är bunden av miljöarbetareavtalet ska kunna frigöra sig från med arbetstagaren avtalad premielön och i stället övergå till att tillämpa fast lön jämte premiekompensation och om kollektivavtalet och dess löneöverenskommelse innebär ett skydd mot kollektiva lönesänkningar vid byte av löneform."
AD hänvisar till en annan dom från 1994, då man dömde mot arbetsgivarna:
“Arbetsdomstolen har i ett avgörande, AD 1984 nr 32, uttalat sig om kollektiva lönesänkningar. Tvisten handlade om arbetstagare på en bilverkstad och deras lönesättning efter en överlåtelse av verksamheten till en ny arbetsgivare. Vid verkstaden gällde före överlåtelsen ett hängavtal om tillämpning av bil- och traktoravtalet. Den nya arbetsgivaren erbjöd arbetstagarna fortsatt anställning men med lägre lön än den som utgått hos den gamla arbetsgivaren. Parterna i målet var överens om att bil- och traktoravtalet skulle gälla även efter överlåtelsen. Domstolen uttalade att övergångsbestämmelserna till kollektivavtalet innehöll en i princip ovillkorlig förpliktelse för arbetsgivarna att höja månadslöner och premielöner med vissa belopp respektive procentsatser. Arbetsdomstolen anförde vidare att det skulle innebära en viktig begränsning av denna förpliktelse om arbetsgivaren efter att ha höjt lönerna på avtalat sätt skulle ha möjlighet att genom överenskommelse med arbetstagarna kollektivt sänka deras löner. Arbetsdomstolen fann att den nya arbetsgivarens löneöverenskommelser med de enskilda arbetstagarna stred mot kollektivavtalet och därigenom var utan verkan.”
Det kan därmed tyckas att det ska ge Transport och sophämtarna rätt i detta fall. Men utan egentlig motivering skriver AD i sin dom att:
”Arbetsdomstolens samlade bedömning är att förbundet inte lyckats visa att erbjudandena gällde ett sådant annat lönesystem för vilket det krävs lokal överenskommelse enligt 4 § 1 mom femte stycket. Den fortsatta bedömningen utgår därmed från att den löneform arbetstagarna erbjöds var ett erbjudande om fast månadslön jämte premiekompensation i enlighet med regleringen i 4 §.”
AD:s Domskäl under rubriken “Praxis”:
“I målet är ostridigt att det inom några företag har träffats lokala överenskommelser om övergång från premielön till månadslön. Av detta går dock inte, enligt Arbetsdomstolens mening, att dra den slutsatsen att avtalet har innebörden att det krävs en lokal överenskommelse för ett sådant byte av löneform eller att bruket av lokal överenskommelse skulle ha varit en sådan etablerad praxis som motparten känt till och inte invänt mot och som därmed lett till att kollektivavtalet fått den påstådda innebörden:”
DOMSLUTET
1/ Arbetsdomstolens slutsats är alltså att det inte är visat att premielönesystemet har en sådan ställning i kollektivavtalet att det, som förbundet synes göra gällande, därmed skulle ligga inbyggt i avtalet att en överenskommelse om premielön inte kan frångås utan en överenskommelse med den lokala fackliga organisationen. Därmed är inte sagt att om premielön varit huvudlöneform skulle det i sig innebära att lokal överenskommelse krävs på sätt förbundet påstått.
2/ De ställningstaganden som Arbetsdomstolen gjort innebär alltså att det inte kan anses följa av kollektivavtalet att det krävs en lokal överenskommelse för att byta löneform från premielön som regleras i 5 § till fast lön jämte premiekompensation enligt regleringen i 4 § 2–7 mom.
3/ Den av bolaget föreslagna villkorsändringen kan beskrivas som en kollektiv lönesänkning då den berör samtliga arbetstagare i det aktuella området. Det är ostridigt att den åberopade löneöverenskommelsen för avtalsperioden innebär en löneuppräkning för alla arbetstagare, oavsett löneform, med samma procentsats. Arbetsgivarparterna har inte invänt mot att det innebär ett åtagande för de arbetsgivare som är bundna av avtalet att höja lönerna med de angivna procentsatserna.
4/ Till skillnad mot domstolens avgörande AD 1984 nr 32, som redovisats ovan, avser nu aktuell situation att lönen skulle kunna sänkas till följd av ett byte från en i kollektivavtalet reglerad löneform till en annan också i kollektivavtalet reglerad löneform. till en annan också i kollektivavtalet reglerad löneform. Även vid ett byte av löneform kommer arbetstagarna att få del av den överenskomna löneökningen. Förbundet synes dock göra gällande att löneöverenskommelsen inte innebär endast ett skydd för att uppräkning av lönerna i respektive löneform sker enligt avtalet och att det därefter t.ex. inte går att erbjuda samtliga i ett kollektiv som avlönas med premielön en lägre utgående premielön. Förbundet gör därutöver gällande att av löneöverenskommelsen följer att den utgående lönesumman för kollektivet – i detta fall arbetstagarna inom området Östermalm – inte under avtalsperioden och inte utan lokalt avtal får bli lägre genom ett byte av löneform. Det har inte gjorts gällande att parterna kommit överens om att kollektivavtalet och löneöverenskommelsen innebär ett sådant skydd. Inget i avtalstexterna talar för ståndpunkten. Löneöverenskommelsen i sig kan, enligt Arbetsdomstolens mening, inte heller anses bygga på en sådan outtalad förutsättning och därför anses ha ett sådant inbyggt löneskydd.
Arbetsdomstolens slutsats är att kollektivavtalet och den aktuella löneöverenskommelsen inte kan anses ge det av förbundet påstådda löneskyddet.
5/ Bolagets uppsägningar av de åtta arbetstagarna har skett efter det att någon överenskommelse med de enskilda arbetstagarna om ändrade anställningsvillkor inte kunnat uppnås. Då Arbetsdomstolen funnit att erbjudandena inte var i strid med kollektivavtalet finner Arbetsdomstolen att det förelegat saklig grund för uppsägning av arbetstagarna. Någon annan omständighet, än att erbjudandena om villkorsändring var i strid med kollektivavtalet för att uppsägningarna skulle sakna saklig grund, har inte åberopats. Förbundets talan om att uppsägningarna ska ogiltigförklaras ska därmed också avslås. ”
”Domslut
1. Arbetsdomstolen avslår Svenska Transportarbetareförbundets talan.
2. Svenska Transportarbetareförbundet ska ersätta Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Liselotte Lööf Aktiebolag för rättegångskostnader med trehundrasextusenfyrahundrafemtiotvå kr (306 452) kr, varav 300 000 kr avser ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.
Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Inger Andersson, Berndt Molin, Björn Müntzing, Claes Frankhammar, Birgitta Widén och Stina Nilsen.
Enhälligt."
Läs hela domen här

Ny strid för sopgubbarna?

Den 3 februari avgörs Arbetsdomstolens dom i målet mellan Transport och Liselotte Lööf AB. Om arbetsgivaren vinner må­let väntas nya strider från sopgubbarnas sida, nästan ett år efter den segrande vil­da strejken
.
72 sopgubbar hotas av uppsägning till den 1 april när områdena byter entre­prenörer för att därefter erbjudas att komma tillbaka som provanställda(!), med kraftiga lönesänkningar som trolig följd.
Men då måste företaget ta sig förbi sopgubbarna, vars styrka inte enbart ligger i kunskapen om och kontrollen av tusentals nycklar, koder och sopkärl – utan också i den starka solidaritet som förra året innebar att samtliga strejkade när bara några stod under attack.
Mattias Bernhardsson

måndag 1 februari 2010

Haningeborna blir lurade av sina folkvalda

Ledande politiker och högre tjänstemän inom utbildningsförvaltningen i Haninge fortsätter att förvränga fakta för att övertyga Haningeborna att deras utbildningspolitik är bra.

Det senaste exemplet gäller nyheten att Skolinspektionen avslutar granskningen av Haninges användande av kunskapskontroller på förskolebarn eftersom kommunen enligt Skolinspektionen inte längre använder sig av en förbjuden typ av kunskapskontroller.
framställs dock inte nyheten på Haninge kommuns hemsida där det istället står:

”Skolinspektionen tar nu tillbaka kritik mot kunskapskontroller i Haninges förskolor. I ett nytt beslut tar Skolinspektionen tillbaka kritiken mot kunskapskontrollerna i Haninges förskolor.”

Detta sätt att formulera nyheten leder tanken till att Skolinspektionen tänkt om och nu ändrat sin tidigare hållning och att Haninge hela tiden haft rätt. Så är dock inte fallet. Skolinspektionen redovisar i själva verket ett antal åtgärder kommunen genomfört, där avidentifiering av kunskapskontrollerna är den viktigaste, så att kommunen numera inte agerar i strid mot styrdokumenten. En mer rättvisande rubrik och text på kommunens hemsida borde således varit att Skolinspektionen gett klartecken till Haninge nu när kommunen ändrat sina rutiner.

Ett annat exempel på hur ledande politiker och höga tjänstemän i Haninge förvränger fakta är påståendet att förändringarna i utbildningspolitiken skulle ha medfört att socioekonomiska bakgrundsförhållanden inte längre påverkar barnens resultat. Detta påstående bygger på ett grovt missbruk av statistiken från Haningetjänstemännens sida eftersom inga jämförelser gjordes på individnivå vilket är ett måste om man ska kunna uttala sig på det sätt som de gör.

Dessa två exempel tyder på något väldigt allvarligt, de högst ansvariga för Haninges utbildningspolitik, chefen för utbildningsförvaltningen, Mats Öhlin (V), ordföranden för grund- och förskolenämnden, Martina Mossberg (M), och oppositionsrådet, Robert Noord (S), tvekar inte att föra kommuninvånarna bakom ljuset för att genomdriva sin vilja.

Hur kan man då stoppa dessa personer? Lösningen är faktiskt rätt enkel, gå genast med i Rättvisepartiet Socialisterna och rösta på oss i valet nu i höst. Vi är det enda partiet som kämpar mot kontroller och bedömningar av Haninges barn och även om vi i nuläget inte helt har lyckats att få bort kunskapskontrollerna så har vi i alla fall sett till att kontrollerna blev lite mindre dåliga.

Tobias Lindberg

Experter sågar Martina Mossbergs och Mats Öhlins slutsatser

I Haninge påstår ledande politiker och höga tjänstemän inom utbildningsförvaltningen att kommunens förändringar inom skolan och barnomsorgen de senaste åren har medfört att socioekonomiska bakgrundsförhållanden inte längre påverkar barnens resultat. Till exempel skriver ordföranden för Grund- och förskolenämnden Martina Mossberg (M) i ett inlägg på kommunledningens blogg:

"Vår kunskapskontroll i matematik för 8-åringar visar att socioekonomisk bakgrund inte har någon betydelse för hur väl eleven lyckas. Vi har jämfört resultaten med olika bakgrundsfaktorer, om eleven är född utomlands, föräldrarnas utbildningsnivå och om föräldrarna är arbetslösa. Ingen av dessa faktorer spelar någon roll för hur väl eleven lyckas i vår mattekontroll."

Även chefen för Haninges utbildningsförvaltning, Mats Öhlin, påstår samma sak, vilket framgår i artikeln "Vart leder den hårda kontrollen" i Pedagogiska magasinet 3/2009:

"Det betyder, menar Mats Öhlin, att man i Haninge kommun har lyckats ge eleverna i tvåan en så god undervisning i matematik att deras sociala förutsättningar kan överbyggas - helt."

Slutsatserna bygger, som Martina Mossberg i sitt blogginlägg beskrev, på en undersökning där man jämfört resultaten från en kunskapskontroll i matematik i år 2 med olika bakgrundsfaktorer. Vad Martina Mossberg inte berättade var att undersökningen bara utfördes på årskursnivå eftersom uppgifterna de beställde från Statistiska Centralbyrån, SCB, var avidentifierade och på sammanställda på årskursnivå för varje skola.

Enligt Roland Friberg, metodstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB), så kan man inte dra så långtgående slutsatser som Martina Mossberg har gjort av denna undersökning eftersom den bara är utförd på årskursnivå. För att undersökningen ska kunna vara tillförlitlig menar han att den borde ha utförs och samkörts på individnivå. Dessutom anser Roland Friberg att det krävs mycket bättre beskrivning av hur undersökningen är utförd och vilka metoder man har använt om man vill använda den som någon form av argument eller bevis och då alla stora seriösa undersökningar inom forskningen visar att socioekonomisk bakgrund påverkar resultaten så ligger bevisbördan tung på den som påstår motsatsen.

Så länge undersökningen bara är gjord på årskursnivå så kan man inte säga att socioekonomisk bakgrund inte spelar någon roll eftersom det inte går att säga vilka elever i varje årskurs på en skola som lyckas bättre eller sämre.

Att missbruka statistik på detta sätt börjar nästan bli symptomatiskt för de högre tjänstemännen inom utbildningsförvaltningen i Haninge. Den tjänsteman som utfört denna undersökning är grundskolechefen för f-5, Jonatan Block, samme tjänsteman som tidigare genomförde en undersökning med den tveksamma slutsatsen att det inte finns några samband mellan klasstorlek och resultat. Att lägga all skuld på Jonatan Block skulle dock vara fel, i slutändan vilar det största ansvaret på chefen för utbildningsförvaltningen Mats Öhlin som bevisligen inte ens tvekar att bända på fakta till det yttersta för att uppnå sina mål. Lika tungt vilar ansvaret på de två ledande politikerna bakom Haninges nya skolpolitik, Martina Mossberg (M) och Robert Noord (S).

Tobias Lindberg