onsdag 29 januari 2014

Haninge anvisar barnfamiljer att trängas med missbrukare

”De vill att vi betalar 7 300 kr för ett rum på 18 kvadratmeter”
Här bor Sanan, Medina och lilla Arthur.
Sanan, Medina och deras lilla son Arthur delar på ett rum på 18 kvadratmeter. Mat står staplat vid en vägg brevid en microvågsugn. De når nästan allt från sängen som tar den största ytan av rummet. Tvätten hänger över gardinerna och Arthurs leksaker ligger på golvet.

Mattias Bernhardsson (RS) kräver
att kommunen tar sitt ansvar
Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, träffar dem i det lilla rummet. Han har tagit upp dessa missförhållanden i kommunfullmäktige tidigare (Läs här).

Sanan är politisk flykting från Iran. Han fick uppehållstillstånd 2011. Han träffade Medina och de fick barn ihop. Arthur är 1,5 år. Medan Medina går gymnasiet, svenska som andraspråk 2, åker Sanan till sin praktik varje morgon. Han sandar gator, städar upp byggarbetsplatser och gör gårdsarbete.
Med ersättningarna från Arbetsförmedlingen och barnbidraget får de ihop till ca 11 000 kr per månad. Det är ingen fast inkomst så de får inte hyra en lägenhet, inte ens på andrahandsmarknaden lyckas de hitta någonting.
Med familjens inkomster som grund menar nu kommunen att kan betala kostnaden för det lilla rummet själva. 7 300 kr. Med gemensamt SL-kort, dagisavgiften och Sanans dyra mediciner skulle det återstå 2 100 för dem att leva på, ca 70 kr per dag för de tre. Det ska räcka till mat, blöjor, hygienartiklar och alla andra dagligvaror. Ibland behövs även nya kläder till Arthur. Eller hostmedicin.

Sanans mediciner är dyra. Han har posttraumatisk stressyndrom och tar kraftiga antidepressiva läkemedel för att kunna sova. När Sanan fängslades år 2006 i Iran blev han "förhörd" 25 gånger. I förhör ingår riktade slag mot njuren, slag mot hela kroppen, sparkar mot bålen, upphängning med armarna över huvudet och hängning av tyngder i könsorganet. Mattias Bernhardsson, som också är aktiv i Asylrörelsen Stockholm, lärde känna Sanan i kampen för hans uppehållstillstånd.

tisdag 28 januari 2014

Allt färre får allt mer

Klassförtrycket ökar: Den rikaste 1 procenten äger tillsammans nästan hälften av världens totala rikedomar

Av Robert Bielecki

Organisationen Oxfam visar i sin nya rapport Working for the few att de 85 rikaste personerna i världen har mer pengar än hälften av jordens befolkning.

Det är svindlande, rentav hisnande, siffror som pekar på hur extremt o­jämnt fördelade världens resurser är. Världens ekonomiska tillgångar uppskattas totalt uppgå till 1 560 biljoner kronor,och den rikaste procenten av jordens befolkning äger tillsammans 712 biljoner kronor, alltså nästan hälften av världens totala rikedomar.
Siffran uppskattas vara ännu högre, då 120 biljoner oredovisade kronor finns undanstoppade i diverse skatteparadis.
I Manila, Filippinerna, tvingas människor rota runt i skräphögar för att hitta
föremål att sälja, vilket bara är ett av alltför många exempel på de extrema
klassklyftor som finns runtom i hela världen.
Rapporten fortsätter med att peka på att 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna har ökat under de senaste 30 åren. Dessutom har den rikaste procenten ökat sin andel av de totala intäkterna i världen globalt sedan 1980. I kapitalismens högborg, USA, har 90 procent blivit fattigare sedan finanskrisen, samtidigt som den rikaste procenten lagt beslag på 95 procent av den tillväxt som har ägt rum sedan krisens utbrott 2007-08.
Föga förvånande avslöjar rappor­ten att de rika har påverkat olika politiska beslut till sin fördel. Jämställd­het och barndödlighet är också områden som eftersätts på grund av de extrema ekonomiska klyftor som exi-sterar i dag.

fredag 24 januari 2014

Rusta upp psykiatrin

Brukare vittnar till RS om de kraftiga försämringarna i Haninge

Av Robert Bielecki

I raden av otaliga nedskärningar och nedläggningar inom välfärdssektorn kommer ännu ett nytt chockbesked: intensivvården för psykiskt sjuka i Danderyds sjukhus läggs ned. Allvarligt sjuka och våldsamma patienter ska istället vårdas på de allmänna psykiatriavdelningarna.
Det var strax före jul som personalen fick beskedet om nedläggningen, som träder i kraft fr o m den 1 mars i år. Piva, de två psykiatriska intensivvårdsavdelningarna som har tio vårdplatser avsedda för de allra mest sjuka och våldsamma, försvinner därmed.

Den allmänna psykiatriavdelningarna har både lägre personaltäthet och säkerhet, vilket innebär en fara för såväl personal som övriga patienter, för att inte tala om de konsekvenser det kommer få vad gäller arbetsmiljön för alla inblandade på sjukhuset. Flera våldsincidenter har dessutom inträffat under hösten på Piva.

– Det här är galenskap och det handlar bara om pengar. Ingen skulle få för sig att en medicinsk intensivvårdsavdelning inte behövs, säger en anställd på sjukhuset som DN pratade med den 22 januari.

Det är i allra högsta grad en resursfråga, där högerpolitikens konstanta nedskärningar har lett till att allt färre ska göra allt mer med mindre resurser, vilket är en av anledningarna till att stress och psykisk ohälsa ökar för personal inom vården. När dessutom psykiatrin har öppnats upp för privata aktörer och riskkapitalbolag innebär det att pengar går till vinster åt de redan rika istället för till personalen och brukarnas behov, samtidigt som det orsakar allt större problem.

Haninge kommun var bland de första att öppna upp för privatiseringar inom psykiatrin. Redan 2009 tog Carema över öppenvårdspsykiatrin i kommunen, vilket har lett till en rad kraftiga försämringar. Boendestödjare i Haninge kommun skrev i ett brev till socialminister Göran Hägglund i maj 2011 om de drastiska försämringarna privatiseringen har lett till. Mindre fast anställda och istället fler stafettläkare, långa väntetider, ingen uppföljning av patienter ens de självmordsbenägna, bristande kontinuitet, lovade sjukintyg som inte kommit och där patienternas ekonomi raserats då försäkringskassan behöver intygen i tid och andra faktorer togs upp.
Vårdtagare inom psykiatrin i Haninge som Rättvisepartiet Socialisterna har pratat med säger att de upplevde och upplever en begränsad kontakt med läkarna, och att de inte kan hjälpa dem utefter de behov de har.

tisdag 14 januari 2014

Ett nej är ett nej!"Vi måste kräva att sexistiska domare avsätts, domare som dömds för bland annat sexköp ska avskedas. Sexualbrott ska avgöras i specialdomstolar där involverad personal har särskild utbildning"

Av Lina Rigney Thörnblom
Kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

En kvinna blir våldtagen, mannen som hörde hennes nej frias för att han inte förstod att han våldtog och lagmannen försvarar domen. Nu är det dags för kvinnouppror!
I höstas följde en kvinna med en man hem. Men istället för ett trevligt avslut på kvällen så fortsätter han att ha sex med henne trots hennes upprepande nej med förevändningen att han trodde att hon ville. I förhör och till rätten berättar mannen att kvinnan sa nej men ändå ville.


”Hon stönade fram tunna och lätta nej. Sättet hon sa nej på nu var väldigt bekant för mig som en del av sexet, jag kände igen det från andra tjejer.” ”Jag uppfattade hennes nej som en del av det sexuella spelet”.

måndag 13 januari 2014

Socialismen nödvändig för att rädda klimatetAv Robert Bielecki


Den globala uppvärmningen fortsätter i en allt mer alarmerande takt. Samtidigt visar klimattoppmöten gång på gång att det kapitalistiska systemet och dess representanter är totalt oförmögna att förhindra en annalkande klimatkatastrof.

Under FN:s senaste klimattoppmöte i Warzawa den 19 november visades det återigen på den härskande klass-ens oförmåga att göra någonting åt den globala uppvärmningen. Tomma ord och rappakalja var det som blev resultatet. Detta trots att FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport angående klimatet visade hur alarmerande situationen är. 
Det står att läsa att det med 95% säkerhet sker klimatförändringar och att dessa orsakas av växthusgaser via mänskliga faktorer. 
Koncentrationen koldioxid i atmosfären har ökat med 40% från 1750 till 2011, från 278 ppm (parts per million) till 390 ppm. Samtidigt har den genomsnittliga temperaturen ökat med 0,89 grader sedan 1901 och med 0,6 grader sedan 1950.
IPCC förväntar sig vidare att temperaturen kommer att öka med 2 grader över de förindustriella nivåerna om ingenting görs, men ökningen kan bli högre än så. Faktum är att australiensiska forskare i tidskriften Nature den 1 januari 2014 sa att temperaturen förmodligen kommer stiga med 4 grader om inte utsläppen av koldioxid minskar. Om temperaturen stiger ens över 2 grader kan det utlösa en frisättning av metan från den töande arktiska tundran, medan polarisarna, som reflekterar solens strålning tillbaka ut i rymden, skulle försvinna. 
Det säger sig självt att det ytterligare kommer att påskynda den globala uppvärmningen, som då med all sannolikhet spiralerar helt ur kontroll.

måndag 6 januari 2014

Dyrt och farligt med avregleringar

SvD

Av Per Olsson

Avregleringarna har kostat staten, landets invånare, flera miljarder kronor. Ingen kan säga hur stor prislappen är. Men enligt Riksrevisionens chef Claes Norgren handlar det om stora belopp. Han sammanfattar avregleringarna av el- och telemarknaden, järnvägen och apoteken som ett “dyrt lärande” för staten som gett försenade tåg, brist på läkemedel och sannolikt högre elpriser.