måndag 13 januari 2014

Socialismen nödvändig för att rädda klimatetAv Robert Bielecki


Den globala uppvärmningen fortsätter i en allt mer alarmerande takt. Samtidigt visar klimattoppmöten gång på gång att det kapitalistiska systemet och dess representanter är totalt oförmögna att förhindra en annalkande klimatkatastrof.

Under FN:s senaste klimattoppmöte i Warzawa den 19 november visades det återigen på den härskande klass-ens oförmåga att göra någonting åt den globala uppvärmningen. Tomma ord och rappakalja var det som blev resultatet. Detta trots att FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport angående klimatet visade hur alarmerande situationen är. 
Det står att läsa att det med 95% säkerhet sker klimatförändringar och att dessa orsakas av växthusgaser via mänskliga faktorer. 
Koncentrationen koldioxid i atmosfären har ökat med 40% från 1750 till 2011, från 278 ppm (parts per million) till 390 ppm. Samtidigt har den genomsnittliga temperaturen ökat med 0,89 grader sedan 1901 och med 0,6 grader sedan 1950.
IPCC förväntar sig vidare att temperaturen kommer att öka med 2 grader över de förindustriella nivåerna om ingenting görs, men ökningen kan bli högre än så. Faktum är att australiensiska forskare i tidskriften Nature den 1 januari 2014 sa att temperaturen förmodligen kommer stiga med 4 grader om inte utsläppen av koldioxid minskar. Om temperaturen stiger ens över 2 grader kan det utlösa en frisättning av metan från den töande arktiska tundran, medan polarisarna, som reflekterar solens strålning tillbaka ut i rymden, skulle försvinna. 
Det säger sig självt att det ytterligare kommer att påskynda den globala uppvärmningen, som då med all sannolikhet spiralerar helt ur kontroll.

Rapporten säger vidare att för att åtminstone ha 50% chans att hålla uppvärmningen till mindre än 2 grader, får vi inte släppa ut mer än mellan 820 miljarder till 1445 miljarder ton växthusgaser (i form av CO2-ekvivalenter) under resten av detta århundrade. Men vi kan nå den gränsen redan inom 20 år, eftersom cirka 50 miljarder ton släpps ut varje år.
Efter den senaste tidens köld-knäpp i USA har klimatskeptikerna fått stort utrymme i media i USA, inte enbart i den klassiska högermedian såsom Fox News utan även CNN och andra nyhetskanaler. 
De hävdar att köldknäppen bevisar att det inte pågår någon global uppvärmning! De blandar i vanlig ordning medvetet ihop väder med klimat. 
Vad gäller klimat måste man titta på trender, och trenden är att temperaturen blir högre globalt. Den globala uppvärmningen innebär också en större sannolikhet för mer extremt väder, både vad gäller värmeböljor och torka, men även extrem kyla. 
I USA har andelen extrem nederbörd, orsakad av stormväder och så vidare, ökat med 20% mellan 1958 och 2007. Det visar forskning från Union of Concerned Scientists den 4 januari. I vissa delar av landet är den siffran på hela 67%! 
Vi måste vara mycket skeptiska till de klimatskeptiker som förnekar att det skulle äga rum någon global uppvärmning på grund av mänskliga faktorer. Många av dem döljer egenintressen, oftast kopplade till fossilbränsleindustrin, med stöd av högerpolitiker och högermedia. 

En nyligen utkommen rapport i tidskriften Climatic Change visar även att blott 90 företag har producerat 63% av de samlade globala utsläppen av industriell koldioxid och metan mellan 1751-2010. Nästan 30% av dessa utsläpp har släppts ut av de 20 största företagen i den listan. Hälften av utsläppen har inträffat under de senaste 25 åren.
Det handlar om oljebolag såsom BP, Chevron, Exxon och Royal Dutch Shell och kolproducenter såsom British Coal Corp, Peabody Energy och BHP Billiton. 31 var statligt ägda bolag, såsom Saudi Aramco, ryska Gazprom och norska Statoil. Nio var statligt drivna, främst kol-industrier, i Polen, Kina, före detta Sovjetunionen och Nordkorea. 
Sverige brukar ofta slå sig på bröstet när det kommer till klimat och miljö. Detta samtidigt som svenska statligt ägda Vattenfall är en av Europas absolut största miljöbovar, då dem de senaste 10 åren har storsatsat på kolkraft. 
De släpper ut ungefär 90 miljoner ton koldioxid per år, och har fyra kolkraftverk på Värdsnaturfondens ”Dirty thirty”-lista över Europas klimatvärsta kraftverk.

Det är direkt fel och lögnaktigt att som högern och det kapitalistiska systemet hävda att det enbart är upp till var och varje individ att förändra sitt sätt att leva som är det avgörande steget mot en klimatvänlig värld. Den globala uppvärmningen pågår på grund av storföretagens och nationalstaternas rovdrift på naturresurser i vinstsyfte; det är en vinstdriven uppvärmning som kapitalister och högerpolitiker inte vill förändra. 
Dagens teknik och oerhörda rikedomar skulle kunna förhindra den globala uppvärmningen. Förutsättningarna finns, men den politiska viljan saknas.
För att minska utsläppen av växthusgaser och för att stoppa dumpningen av miljöfarliga gifter och metaller i naturen måste vi bland annat dra ner på användningen av fossila bränslen och sluta hugga ner världens regnskogar. 
För att rädda jordens klimat skulle det alltså krävas en total förändring av hur ekonomin och hela samhället fungerar.
Då är det absolut nödvändigt att gå till botten med själva kärnan av det rådande ekonomiska systemet. 
Eftersom en liten superrik elit äger och kontrollerar världens resurser, distribution och produktion av varor och tjänster, vilket för med sig att den stora majoriteten av världens folk som genomför all produktion, service och distribution inget har att säga till om hur ekonomin sköts, blir det omöjligt att planera för en hållbar utveckling.
Det är därför nödvändigt att den ekonomiska och politiska makten tas ur händerna av storföretag, banker och etablissemangets partier för att möjliggöra att ekonomin på världsskala utgår efter jordens och människors behov, kontra dagens vinstdrivna intressen.
Endast en demokratiskt organiserad och planerad ekonomi skulle kunna bringa till stånd ett klimatvänligt system, där den stora majoriteten av människor deltar i den demokratiska, gröna omställningsprocessen. 

I ett socialistiskt program är de främsta tekniska delarna en snabb omläggning till användningen av förnyelsebara energikällor, en massiv utbyggnad av tåg- och kollektivtrafiken där lokaltrafiken dessutom blir gratis och tillgänglig för alla, en omläggning av bilindustrin till att börja nyttja förnyelsebar energi samt att mer resurser läggs på forskning och satsningar på förnyelsebara energikällor. Då behöver energi- och transportindustrierna stå under demokratiskt offentligt ägande.
Man måste också öka effektiviseringen av produktionen av alla tillverkade bostäder och varor för att uppnå en hållbar miljö. Utbytet av varor och tjänster inom alla områden måste inkluderas i minskningen av energikonsumtionen. 
De miljöförstörande storföretagen som i dagens samhälle dominerar utsläppen av växthusgaser  måste ställas under demokratisk kontroll underifrån och ägas gemensamt, där de olika sektorerna av ekonomin styrs via en demokratisk bestämd produktionsplan med de miljömässiga och mänskliga behoven i centrum.

Läs också:
> Haninge antog strategi för ökade utsläpp
> RS synar kapitalismens falska klimatlösningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.