tisdag 21 juni 2016

RS budgetförslag slog ut den M-ledda alliansens i Haninge kommunfullmäktige

RS kommunfullmäktigegrupp fr v: ledamöterna Mattias Bernhardsson och
Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki
Stor dramatik när Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag slog ut M-KD-L-budgeten med röstsiffrorna 31-30 • Kommunledningens (S-MP-C) budget vann dock mot RS i sista omgången

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag för Haninge är unikt: Alla nedskärningar skulle stoppas och välfärden istället byggas ut avsevärt, vinster i välfärden skulle avskaffas och privatiserade verksamheter återkommunaliseras.
I RS budgetförslag skulle 295 extra miljoner kronor skjutas till nämnderna; 107 miljoner kronor för att kompensera alla volym-, lön- och prisuppräkningar – vilket stoppar alla nedskärningar; och 188 miljoner kronor i öronmärkta förbättringar (Läs hela RS budgetförslag här).
127 av de 188 öronmärkta miljonerna skulle gå till en kraftig personalförstärkning inom äldreomsorgen, förskolan, fritids, grundskolan, gymnasiet, Centrum Vux, SFI och inom Socialförvaltningen.

Chockade moderater, kristdemokrater, liberaler och sverigedemokrater
diskuterar hur de kan ogiltigförklara RS budgetförslag under en av
ajourneringarna under gårdagens kommunfullmäktige
Robert Bielecki (RS) debatterade för RS budgetförslag i temadeabatten om Utbildning såväl som Kultur- och fritid och gick igenom RS förslag att införa gratis simskola för barn, sätta upp badbussar och utflykter samt inrätta en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar kan söka medel ur.

Mattias Bernhardsson debatterade för RS budgetförslag i temadebatterna om Social- och äldreomsorg. I Socialförvaltningen vill RS rekrytera fler utredningspersonal för att klara av den massiva ökningen av antalet barnavårdsanmälningar samt öka bemanningen och mängden daglig verksamhet på HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn. I äldreomsorgen vill RS ersätta dagens centralkök med att istället tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål.
S krävde att RS skulle rösta på kommunledningens budget – blev tvärtom 
Vid sidan av RS budgetförslag låg fyra nedskärningsbudgetförslag. Alla visste att när Sverigedemokraternas (SD) budget föll i första omröstningen skulle SD istället rösta på Moderaternas (M), Kristdemokraternas (KD) och Liberalernas (L) gemensamma budgetförslag (”Trepartialliansens budget”) i andra omgången. Och alla visste att när Vänsterpartiets (V) budgetförslag föll skulle de istället rösta på Socialdemokraternas (S), Miljöpartiets (MP) och Centerpartiets (C) gemensamma budgetförslag (”Samarbetskoalitionens budget”, d v s den sittande kommunledningens budgetförslag.
Inför kommunfullmäktige visade det sig att RS skulle vara vågmästare i den slutliga voteringen, om trepartialliansens budget ställdes mot kommunledningens. Därför hade S flera gånger krävt att RS – precis som V – skulle på rösta på kommunledningens budgetförslag.

V har alltid röstat på ”det minst onda” alternativet. I det här fallet var de beredda att rösta för kommunledningens nedskärningar på 107 miljoner kronor för att ”stoppa” trepartialliansens nedskärningar på 116,6 miljoner kronor. Men RS vägrade.
– Gång på gång när S-representanterna krävt att vi ska stödja kommunledningens budget har vi ställt krav tillbaka att de först måste skjuta till 107 miljoner kronor för att förhindra nedskärningarna i skolan och omsorgen. Det var de inte beredda att göra. När de insåg att vi inte skulle rösta på kommunledningens budget så bestämde sig kommunledningen istället att rösta för vår budget för att få igenom sin egen, berättar Mattias Bernhardsson (RS).
M, KD och L hade räknat med att få igenom sin budget med stöd av SD. I den första röstningen röstade alla partier på sina egna budgetar genom acklamation (bifallsrop). Men i den andra röstningsomgången – då fullmäktige ska avgöra vilken budget som ska ställas mot kommunledningens – röstade samtliga ledamöter från S, MP, C och V på RS budget istället för att avstå.
"Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget"
Chockade moderater begärde ordningsfrågor, flera ajouneringar och krävde att RS budget skulle ogiltligförklaras då den enligt dem helt plötsligt var ”olaglig”. De hänvisade till kommunallagens paragrafer som säger att en budget inte får gå med underskott.

Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:
– Moderaterna har själva lagt underskottsbudgetar i otaliga kommuner och i landstingen har ni flera gånger gått med underskott medvetet och öppet i protest mot det kommunala skatteutjämningssystemet. Men nu är det helt plötsligt fel att gå med underskott, när syftet är att stoppa nedskärningar snarare än att tvinga fram utförsäljningar, konstaterade Mattias Bernhardsson som också i sitt inlägg visade att kommunallagen tillåter särskilda undantag på frågan om underskott, men att det är förvaltningsrätten i så fall som prövar det i efterhand och att det är ordföranden som avgör om en proposition får ställas, inte ledamöterna.
Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget.
I voteringen fick RS budgetförslag 31 röster mot trepartalliansens 30 röster. I den slutliga röstningen ställdes RS budget mot kommunledningens där den senare som väntat vann.
Det mest anmärkningsvärda var att V röstade på kommunledningens budget istället för RS i sista röstningen. Trots att trepartialliansens budget då redan var utslagen. Även i V:s egen budget har de med nedskärningar på 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen.

V:s kapitulation var dock väntad. I inledningen till RS budgetförslag förklarar RS-ledamöterna Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki vad som är socialisters uppgifter:

torsdag 16 juni 2016

Inhuman behandling av ensamkommande flyktingbarn

Den 11 juni anordnade Folkkampanj för Asylrätt ytterligare en
demonstration mot Sveriges inhumana flyktingpolitik.

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Human Rights Watch (HRW) kritiserar Sverige för det bristfälliga omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Deras nyss utgivna rapport Att söka skydd nämner bland annat utebliven vård och gode män utan kunskap.

Under 2015 sökte 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, barn som ofta har flytt från död och förföljelse. Barn som har förlorat minst en av sina föräldrar i antingen hemlandet eller längs vägen. Barn som har utsatts för våld eller sexuella övergrepp.
HRW intervjuar 16-åriga Nadja vars smugglare tog betalt genom att låsa in henne i tolv dagar och våldta henne. Nadja berättade detta för sin socialsekreterare och bad att få placeras på ett boende utan pojkar, men socialsekreteraren lyssnade inte. Nadja har endast fått genomgå en allmän hälsokontroll och har inte blivit hänvisad till varken någon psykisk eller fysisk vård för våldtäktsoffer.

I sin rapport kommer HRW med flera rekommendationer på åtgärder till regering, barnombudsman och kommuner, bland annat:
Utvärdera övervakningen av kommunerna och stödet till dem för att säkerställa att bristerna när det gäller tillgång till sociala tjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och boende systematiskt analyseras och åtgärdas.
Införa system för att möta könsrelaterat våld, bland annat genom att omedelbart koppla in kompetenta vårdgivare inom både fysisk och psykisk hälsovård.

tisdag 14 juni 2016

RS motion för att ordna bostäder åt flyktingar genomförs

Mattias Bernhardsson (RS)
Under gårdagens kommunfullmäktige debatterades två motioner från Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson:
”Projekt för fler bostäder åt flyktingar” samt ”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn” (läs om den debatten i separat artikel här). Kommunledningens (S, C, MP) förslag till beslut på båda var att motionerna skulle ”anses besvarade”. Det innebär att de anser att de redan har genomfört eller har för avsikt att genomföra det motionen föreslår i grova drag.
"På gårdagens fullmäktige rapporterade också kommunalrådet Petri Salonen (C) att de till skillnad från förra kommunstyret inte placerat en enda flyktingfamilj på de kritiserade vandrarhemmen"
Kommunledningen har – till Moderaternas stora förtret – redan genomfört Rättvisepartiet Socialisternas motion om fler bostäder till flyktingar. Motionen hade två att-satser;
– Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att anförskaffa fler lägenheter för flyktingar samt;
– Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska användandet av boende av karaktären vandrarhem.

Framgång för RS motion mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn

Tre av de 19 åtgärdsförslagen genomförda • Inga tydliga löften att genomföra resterande förslag gavs, bara att "arbeta med de frågor" Rättvisepartiet Socialisterna (RS) föreslagit

Under gårdagens kommunfullmäktige debatterades två motioner från Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson:
”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn” samt ”Projekt för fler bostäder åt flyktingar” (läs om den debatten i separat artikel här). Kommunledningens (S, C, MP) förslag till beslut på båda var att motionerna skulle ”anses besvarade”. Det innebär att de anser att de redan har genomfört eller har för avsikt att genomföra det motionen föreslår i grova drag.

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas motion ”Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn”, överöstes av beröm i kommunfullmäktige:
– Det är en alldeles utmärkts motion, sa Joachim Krylborn (KD).
– Jag delar helt den grundsats som finns i Rättvisepartiet Socialisternas motion, sa kommunalrådet Petri Salonen (C) som också berättade att kommunledningen hade för avsikt att arbeta med de frågor som RS motionerat om.
Kommunalrådet Petri Salonen tackade Rättvisepartiet Socialisterna för ett gediget arbete och en imponerande kunskapsinsamling som kommunen kommer att ha stor nytta utav i sitt arbete
Tre av de 19 åtgärdsförslagen i Rättvisepartiet Socialisternas motion har redan genomförts. Till exempel åtgärdsförslag nr 14: "Att kartlägga om socialtjänstens hotbildsbedömningar för utsatta för förtryck i hederns namn utförs i tid, är noggranna samt kompetensenliga". Förvaltningen har kartlagt detta, vilket visade brister i hur de använder riskbedömningsinstrumentet PATRIARK. Detta ledde till att en handlingsplan togs fram och att personal kan vända sig till resurscentrumet Origo, som har särskild kompetens i riskbedömningar i fråga om förtryck i hederns namn.

måndag 13 juni 2016

Massakern i Orlando


"Högerextrema förenas i homofobin och bejakande av besinningslöst våld"

Av Per Olsson

Det fasansfulla och fega terrordådet mot gayklubben Pulse i Orlando, Florida, som dödade minst 50 personer och skadade 53, varav flera kämpar för sina liv, var den dödligaste masskjutningen i USA:s moderna historia. Våra tankar går till offren, deras anhöriga och de sårade.

Gärningsmannen, en 29-åring, var en reaktionär, våldsam homofob och känd av den federala polisen FBI. Enligt mediauppgifter ska han strax innan dådet ha uttalat sitt stöd till den högerextrema islamistiska terrororganisationen Islamiska staten (IS), som också beskrivit honom som en ”IS-kämpe”.
Det kan inte uteslutas att massakern i Orlando är en direkt följd av att IS pressats tillbaka i Syrien och Irak. Bara i Bagdad har under de senaste månaderna har hundratals fattiga shiamuslimer dödats i olika terrorattentat genomförda av IS.
"Dagarna innan massakern i Orlando deltog Republikanernas trolige presidentkandidat Donald Trump, som är emot samkönade äktenskap, på ett möte med den kristna högern och sa att han till ”100-procent” stödde deras homofobiska dagordning!"
Högerextrema förenas i homofobin och bejakande av besinningslöst våld. Dagarna innan massakern i Orlando deltog Republikanernas trolige presidentkandidat Donald Trump, som är emot samkönade äktenskap, på ett möte med den kristna högern och sa att han till ”100-procent” stödde deras homofobiska dagordning. ”Den 21 juni ska Trump ha ett privat möte med över 400 av USA:s mest bigotta, mest homofobiska och mest inflytelserika motståndarna till hbtq-rättigheter”, rapporterade Huffington Post den 10 juni. Men detta kommer inte att hindra Trump och övriga homofober med masskjutningarna i Orlando som förevändning från att trappa upp sitt hat och hets, särskilt mot muslimer. Talande är att Trump inte visat någon medkänsla för offren.

onsdag 8 juni 2016

Noll i skatt från storbolagen
Av Per Olsson
- - -

SCA, Volvo AB och Volvo Personvagnar, Electrolux, Sandvik, Securitas, SKF och Skanska betalade ingen – eller försumbar – bolagsskatt för år 2014, rapporterade SVT i måndags efter att ha granskat de 20 största börsbolagens deklarationer för år 2014.  Alla de nämnda bolagen finns på listan över Sveriges vinstrikaste industriföretag och de bolag som delar ut mest till sina aktieägare.

Skandalomsusade SCA, som hellre smörjer sina direktörer med resor i privatjet och veckoslut i jaktstugor dit alkohol fraktas med helikopter, har inte betalat ett öre i skatt på flera år. Noll i skatt ger mer till aktieägarna.
På Svenska Dagbladets lista över börsjättarna som delar ut mest i år hittas SCA på tionde plats med 4 miljarder kronor till aktieägarna, nummer nio är Volvo AB som delar ut 6 miljarder kronor och på sjunde plats finns Atlas Copco som pytsar ut hela 8 miljarder. Listan toppas för övrigt av storbanken Nordea, som har fungerat som bolagens och de rikas länk till skatteparadisen.
När SVT:s Rapport redan år 2012 granskade de 20 största börsbolagens deklarationer stod förutom SCA även Atlas Copco, Sandvik, SCA, Securitas, Volvo AB och Volvo Personvagnar på listan över nolltaxerare.
Sedan dess har Alliansregeringen sänkt bolagsskatten för de som inte betalar någon skatt.
När Volvo Personvagnars vd Håkan Samuelsson skulle försvara skattefuskandet sade han så här till SVT:
– Vi ägnar oss överhuvudtaget inte åt någon skatteplanering för att dra ned skatten på ett otillbörligt sätt.
”Ingen skatteplanering”? Volvo Personvagnar har inte betalat bolagsskatt i Sverige sedan 2010. ■

fredag 3 juni 2016

Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag för upprustning av välfärden

Kommunledningen föreslår nedskärningar på hela 107 miljoner kronor  Rättvisepartiet Socialisterna visar var pengarna finns och vägrar skära ned

RS kommunfullmäktigegrupp fr v: ledamöterna Mattias Bernhardsson och
Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki
> Läs hela RS budgetförslag här:
socialisterna.org/haninge.budget2017.pdf

- - -
Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag är unikt: I den socialistiska budgeten växer kommunens driftsbudget med 11,5 procent – välfärden får 295 miljoner kronor mer än i kommunledningens (S, MP, C) förslag; 107 miljoner kronor går till att kompensera nämnderna för alla volym-, lön- och prisuppräkningar, vilket skulle stoppa alla nedskärningar; Ytterligare 188 miljoner går till öronmärkta budgetökningar – nya jobb, höjda lägstalöner och utbyggd välfärd.

Pengar för volym-, lön- och priskompensationen tas från kommunens uppsamlade överskott. Men Rättvisepartiet Socialisternas budgetförslag föreslår också att kommunen ska kräva dessa pengar sv staten. De öronmärkta budgetökningarna ska bekostas genom en total omprioritering av kommunens resursfördelning; t ex slopas det vinstmål på 119 miljoner kronor som idag finns på verksamheterna och 49 miljoner kronor sparas in på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter, representation, konferenskostnader och presenter.
Minst hälften av konsultutgifterna är onödiga med Rättvisepartiet Socialisternas politik. Personalen – de verkliga experterna på arbetsplatserna – får istället större inflytande att utveckla verksamheterna. Strukturer för demokratiska samråd för anställda och brukare kan ersätta externa konsulters fakta- och underlagsinhämtning såväl som utvärderingar och granskningar.

Rättvisepartiet Socialisternas budget skapar också nya resurser som ligger till grund för finansieringen. Med Rättvisepartiet Socialisternas satsningar på extra rehabilitering och friskvård, fler jobb och högre personaltäthet med minskad arbetsbelastning och mindre klasser/barngrupper kan sjukskrivningarna minska från 7,6 till beräkningsvis 5,0 procent. Socialnämnden som ska hjälpa barnfamiljer som riskerar hamna på gatan får ett nytt uppdrag; Genom att ordna fram fler genomgångslägenheter kan kommunen helt sluta betala för mycket dyrare, mer trångbodda och för barn väldigt opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem och pensionat.

I Rättvisepartiet Socialisternas budget tas LOV bort, en återkommunaliseringsplan tas fram för all privatiserad verksamhet och den extra elevpeng på 3 000 kronor per elev och år som idag ges till nyetablerade friskolor tas också bort.
En del av budgeten är en investeringsbudget, där Rättvisepartiet Socialisterna planerar för nya förskoleavdelningar i Västerhaninge, Jordbro, Handen, Brandbergen och Vendelsö för att minska barngrupperna – utöver den förskoleutbyggnad som redan är planerad för att täcka de ökade behoven. En nå lågstadieskola byggs i Brandbergen och en ny högstadieskola i Jordbro. Två nya äldrebonden byggs.

Den del av Jordbro planprogram som innebär rivning av Jordbro Kultur- och föreningshus upphävs också i Rättvisepartiet Socialisternas budget. Ett nytt samråd måste inledas under 2016 om vilken upprustning och vilka lokalanpassningar föreningarna och verksamheter behöver.
Kulturparken räddas då budgeten också stoppar idén om att dra en bilväg genom området.

Rättvisepartiet Socialisternas öronmärkta ökningar i driftbudgeten 2017:

Kommunstyrelsen:
• Höjda lägstalöner för kommunanställda och omvandling till heltid: 40,0 kr
• Extrainsatser till friskvård och rehabilitering för kommunanställda: 2,0 mkr
• Utredningar för genomförande av klimatomställning enligt RS förslag, skydd av nya naturreservat och införande av 6 timmars arbetsdag: 1,0 mkr
• Inrätta jämställdhetsråd, heltidsanställd samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn samt inleda kompetenssatsning för anställda inom berörda nämnder: 2,0 mkr

Stadsbyggnadsnämnden:
• Bättre belysning och andra trygghetsåtgärder i parker, gång- och cykelvägar: 3,0 mkr

Kultur- och fritidsnämnden:
• Fler fritids- och timledare, längre öppettider och utökad tjej-verksamhet: 5,0 mkr
• Gratis simskola för barn på Torvalla: 0,4 mkr
• Kompensera föreningar i Kulturparken för hyreshöjningar: 0,8 mkr
• Satsning på badbussar och utflykter samt inrättande av en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar att söka medel ur: 0,8 mkr

Grund- och förskolenämnden
• Fler lärare och anställda för mindre klasstorlekar och barngrupper i förskolan, fritids och grundskolan: 56,0 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Fler lärare för mindre klasstorlekar i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI: 15,0 mkr

Socialnämnden
• Höjda anslag till kvinnojouren och Manscentrum, utbyggnad av skyddade boenden samt anförskaffande av utslussningslägenheter: 5,0 mkr
• Personalförstärkning inom barn- och ungdomsavdelningen och LSS-avdelningen (funktionsnedsättning) samt bevara Jordbrogården: 6,0 mkr
• Personalförstärkning på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn samt satsning på dagliga aktiviteter: 5,0 mkr

Äldrenämnden
• Hyressänkning på vård- och omsorgsboenden: 4,0 mkr
• Förbättrad matkvalitet på vård- och omsorgsboenden: 1,0 mkr
• Satsning på träffverksamhet samt garantera åretruntöppet på Träffen på Muskö: 1,0 mkr
• Personalförstärkning för bättre bemanning på vård- och omsorgsboenden: 40,0 mkr 

Axplock av uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i RS budget:

– Att starta en kampanj för återställda och indexreglerade stadsbidrag till kommuner och landsting med full kompensation för volym-, lön- och prisuppräkningar samt finansiering för samtliga nya uppgifter staten ålägger kommuner och landsting.

– Att göra en återkommunaliseringsplan för hur dagens LOV-verksamheter kan återgå i kommunal drift. LOV avskaffas.

– Att utreda möjligheten att istället för centralkök tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål.

– Att utreda bedömningar i bygglovsärenden med ansökan om dispens från strandskyddet samt hur bestämmelserna i strandskyddet tolkas. Syftet är att minska antalet strandskyddsdispenser.
"Vänsterpartiet skär hela 40,6 miljoner kronor på äldreomsorgen i sin budget"
Till skillnad från Rättvisepartiet Socialisterna tar Vänsterpartiet inga pengar från de tidigare årens uppsamlade överskott och inga nedskärningar görs på politikerlöner, representation eller konsulter i deras budgetförslag.
Rättvisepartiet Socialisternas budget innehåller 159 miljoner kronor mer till välfärd och service än Vänsterpartiets budget trots att Rättvisepartiet Socialisterna inte höjer skatten. Vänsterpartiet skär hela 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen. De börjar inte med att utgå från behoven. De ser det som sin uppgift att fördela tillgängliga resurser 'lite rättvisare'. I detta finns ingen kampstrategi för att stoppa nedskärningar eller krav på mer pengar från staten.

I inledningen av Rättvisepartiet Socialisternas budget finns ett kapitelavsnitt som kommenterar de andra partiernas budgetförslag:
"Vi i Rättvisepartiet Socialisterna anser att vår roll som socialister är att bygga rörelser och organisera motståndet som kan stoppa nedskärningarna och högerpolitiken – inte att ställa oss bakom nedskärningar för att "det finns värre alternativ". Vi anser inte att vänsterns roll borde vara att administrera nedskärningar bara för att de kunde varit större annars. Det är en helt och hållet inomparlamentarisk roll som accepterar New Public Management och normaliserar nedskärningar. Om socialister skriver under på nedskärningar – hur ska de då kunna föreslå kampinitiativ mot nedskärningarna? Eller ens delta i rörelser från anställda och brukare som själva kräver ett stopp på nedskärningarna?"
Uppdatering: Budgetfullmäktige skjöts upp en vecka och äger rum måndag den 20 juni i Haninge kommunhus och börjar kl 16.00. Mötet är öppet för allmänheten. Kom och heja på den socialistiska budgeten!