tisdag 21 juni 2016

RS budgetförslag slog ut den M-ledda alliansens i Haninge kommunfullmäktige

RS kommunfullmäktigegrupp fr v: ledamöterna Mattias Bernhardsson och
Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki
Stor dramatik när Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag slog ut M-KD-L-budgeten med röstsiffrorna 31-30 • Kommunledningens (S-MP-C) budget vann dock mot RS i sista omgången

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag för Haninge är unikt: Alla nedskärningar skulle stoppas och välfärden istället byggas ut avsevärt, vinster i välfärden skulle avskaffas och privatiserade verksamheter återkommunaliseras.
I RS budgetförslag skulle 295 extra miljoner kronor skjutas till nämnderna; 107 miljoner kronor för att kompensera alla volym-, lön- och prisuppräkningar – vilket stoppar alla nedskärningar; och 188 miljoner kronor i öronmärkta förbättringar (Läs hela RS budgetförslag här).
127 av de 188 öronmärkta miljonerna skulle gå till en kraftig personalförstärkning inom äldreomsorgen, förskolan, fritids, grundskolan, gymnasiet, Centrum Vux, SFI och inom Socialförvaltningen.

Chockade moderater, kristdemokrater, liberaler och sverigedemokrater
diskuterar hur de kan ogiltigförklara RS budgetförslag under en av
ajourneringarna under gårdagens kommunfullmäktige
Robert Bielecki (RS) debatterade för RS budgetförslag i temadeabatten om Utbildning såväl som Kultur- och fritid och gick igenom RS förslag att införa gratis simskola för barn, sätta upp badbussar och utflykter samt inrätta en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar kan söka medel ur.

Mattias Bernhardsson debatterade för RS budgetförslag i temadebatterna om Social- och äldreomsorg. I Socialförvaltningen vill RS rekrytera fler utredningspersonal för att klara av den massiva ökningen av antalet barnavårdsanmälningar samt öka bemanningen och mängden daglig verksamhet på HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn. I äldreomsorgen vill RS ersätta dagens centralkök med att istället tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål.
S krävde att RS skulle rösta på kommunledningens budget – blev tvärtom 
Vid sidan av RS budgetförslag låg fyra nedskärningsbudgetförslag. Alla visste att när Sverigedemokraternas (SD) budget föll i första omröstningen skulle SD istället rösta på Moderaternas (M), Kristdemokraternas (KD) och Liberalernas (L) gemensamma budgetförslag (”Trepartialliansens budget”) i andra omgången. Och alla visste att när Vänsterpartiets (V) budgetförslag föll skulle de istället rösta på Socialdemokraternas (S), Miljöpartiets (MP) och Centerpartiets (C) gemensamma budgetförslag (”Samarbetskoalitionens budget”, d v s den sittande kommunledningens budgetförslag.
Inför kommunfullmäktige visade det sig att RS skulle vara vågmästare i den slutliga voteringen, om trepartialliansens budget ställdes mot kommunledningens. Därför hade S flera gånger krävt att RS – precis som V – skulle på rösta på kommunledningens budgetförslag.

V har alltid röstat på ”det minst onda” alternativet. I det här fallet var de beredda att rösta för kommunledningens nedskärningar på 107 miljoner kronor för att ”stoppa” trepartialliansens nedskärningar på 116,6 miljoner kronor. Men RS vägrade.
– Gång på gång när S-representanterna krävt att vi ska stödja kommunledningens budget har vi ställt krav tillbaka att de först måste skjuta till 107 miljoner kronor för att förhindra nedskärningarna i skolan och omsorgen. Det var de inte beredda att göra. När de insåg att vi inte skulle rösta på kommunledningens budget så bestämde sig kommunledningen istället att rösta för vår budget för att få igenom sin egen, berättar Mattias Bernhardsson (RS).
M, KD och L hade räknat med att få igenom sin budget med stöd av SD. I den första röstningen röstade alla partier på sina egna budgetar genom acklamation (bifallsrop). Men i den andra röstningsomgången – då fullmäktige ska avgöra vilken budget som ska ställas mot kommunledningens – röstade samtliga ledamöter från S, MP, C och V på RS budget istället för att avstå.
"Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget"
Chockade moderater begärde ordningsfrågor, flera ajouneringar och krävde att RS budget skulle ogiltligförklaras då den enligt dem helt plötsligt var ”olaglig”. De hänvisade till kommunallagens paragrafer som säger att en budget inte får gå med underskott.

Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:
– Moderaterna har själva lagt underskottsbudgetar i otaliga kommuner och i landstingen har ni flera gånger gått med underskott medvetet och öppet i protest mot det kommunala skatteutjämningssystemet. Men nu är det helt plötsligt fel att gå med underskott, när syftet är att stoppa nedskärningar snarare än att tvinga fram utförsäljningar, konstaterade Mattias Bernhardsson som också i sitt inlägg visade att kommunallagen tillåter särskilda undantag på frågan om underskott, men att det är förvaltningsrätten i så fall som prövar det i efterhand och att det är ordföranden som avgör om en proposition får ställas, inte ledamöterna.
Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget.
I voteringen fick RS budgetförslag 31 röster mot trepartalliansens 30 röster. I den slutliga röstningen ställdes RS budget mot kommunledningens där den senare som väntat vann.
Det mest anmärkningsvärda var att V röstade på kommunledningens budget istället för RS i sista röstningen. Trots att trepartialliansens budget då redan var utslagen. Även i V:s egen budget har de med nedskärningar på 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen.

V:s kapitulation var dock väntad. I inledningen till RS budgetförslag förklarar RS-ledamöterna Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki vad som är socialisters uppgifter:
– Vi anser inte att vänsterns roll borde vara att administrera nedskärningar bara för att de kunde varit större annars. Det är en helt och hållet inomparlamentarisk roll som accepterar New Public Management och normaliserar nedskärningar. Om socialister skriver under på nedskärningar – hur ska de då kunna föreslå kampinitiativ mot nedskärningarna? Eller ens delta i rörelser från anställda och brukare som själva kräver ett stopp på nedskärningarna?
I kommunledningens budget – som vann till slut – finns dock några saker som RS krävt tidigare och är identiska i budgetarna, t ex att föreningarna i Kulturparken kompenseras fullt ut för marknadshyror, att ett Kulturstråk ska byggas mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde samt att den planerade vägen som hotade Kulturparken stoppas.

Att kompromissa och gå med på nedskärningar sägs vara viktigt "för att få igenom den egna politiken". Men RS har gång på gång visat på motsatsen. Kamp och envishet är nyckeln. Därför är t ex skollunchen på gymnasiet gratis, anställda i privat äldreomsorg har kollektivavtal och delar av RS klimatpolitik annekterade av resterande partier. Vi kommer att ta strid mot de nedskärningar kommunledningens budget kommer att innebära. Precis som vi visar i vårt budgetförslag så finns det resurser.

Läs också:
> RS motion för bostäder till flyktingar genomförs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.