torsdag 16 juni 2016

Inhuman behandling av ensamkommande flyktingbarn

Den 11 juni anordnade Folkkampanj för Asylrätt ytterligare en
demonstration mot Sveriges inhumana flyktingpolitik.

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Human Rights Watch (HRW) kritiserar Sverige för det bristfälliga omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. Deras nyss utgivna rapport Att söka skydd nämner bland annat utebliven vård och gode män utan kunskap.

Under 2015 sökte 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige, barn som ofta har flytt från död och förföljelse. Barn som har förlorat minst en av sina föräldrar i antingen hemlandet eller längs vägen. Barn som har utsatts för våld eller sexuella övergrepp.
HRW intervjuar 16-åriga Nadja vars smugglare tog betalt genom att låsa in henne i tolv dagar och våldta henne. Nadja berättade detta för sin socialsekreterare och bad att få placeras på ett boende utan pojkar, men socialsekreteraren lyssnade inte. Nadja har endast fått genomgå en allmän hälsokontroll och har inte blivit hänvisad till varken någon psykisk eller fysisk vård för våldtäktsoffer.

I sin rapport kommer HRW med flera rekommendationer på åtgärder till regering, barnombudsman och kommuner, bland annat:
Utvärdera övervakningen av kommunerna och stödet till dem för att säkerställa att bristerna när det gäller tillgång till sociala tjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och boende systematiskt analyseras och åtgärdas.
Införa system för att möta könsrelaterat våld, bland annat genom att omedelbart koppla in kompetenta vårdgivare inom både fysisk och psykisk hälsovård.

Idag finns ingen statlig samordning eller utvärdering av hur omhändertagandet av barnen sköts, något som borde ligga till grund för politiska beslut. Därför kräver HRW, vilket även socialstyrelsen har efterfrågat, att barnen ges identifikationsnummer så att ”barnens tillgång till och åtnjutande av rättigheterna kan analyseras på ett meningsfullt sätt. Systemet bör innehålla data om utsedda gode män, inledande möten med socialtjänsten, hälsokontroller och inskrivning i skolor”.
Idag är det kommunerna som ansvarar för boende, vård och skolgång, och även för att varje barn får en god man. Men rapporten visar att det finns kunskapsbrister hos de gode männen där en del har saknat erfarenhet vad gäller flyktingbarn. Det har lett till att barnen inte har kunnat ha den kommunikation med samhället som de har rätt till.
Man skriver också att ”Personalen som arbetar på gruppboendena får mycket varierande utbildning, vilket innebär att de personer som bär det främsta ansvaret för omsorgen om barnen ibland inte har de kunskaper som krävs”.

Det finns även enorma brister i migrationsverkets hantering. Den 20 april 2016 hade Migrationsverket 31 234 ansökningar från ensamkommande asylsökande barn att behandla och man uppgav till HRW att ensamkommande barns ansökningar inte prioriteras. 34 av de 44 barn som Human Rights Watch talade med och som anlände förra året sade att de ännu inte hade haft några utredningssamtal hos migrationsverket. 12 av dem hade varit i Sverige fem månader eller längre. Inget av barnen hade ännu fått något beslut om uppehållstillstånd.

Att lägga ansvaret för ensamkommande flyktingbarn på kommunerna är ansvarslöst. Det garanterar inte deras trygghet eller framtid. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kämpar för en allmän flyktingamnesti, för ett samhälle där människor inte misstros på rasistiska grunder. Regeringen förtjänar det rapp med linjalen som HRW:s rapport har utdelat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.