fredag 28 maj 2010

Västerhaninge ljöd av antirasism

Den 27 maj samlade Rättvisepartiet Socialisterna ett 20-tal personer till torgmöte mot rasismen vid pendeln i Västerhaninge. Vi hade tre brännande frågor: – Stoppa Sverigedemokraterna! – Besvara de senaste veckornas nazistattacker i Haninge! – Låt Laziz få stanna!

Nu drar vi igång kampanjen som är vår del i att förhindra att Sverigedemokraterna blir invalda i riksdagen. Detta handlar vårt senaste massflygblad som ska ut i 20 000 Haningebrevlådor. Vi träffade på flera nya personer som anmälde sig till att bli aktiva mot SD-rasismen.
Vi träffade också några som sa att de skulle rösta på SD. Nivån på argumenten ljöd ”jag vill inte höra en massa andra språk när jag åker tåg”. SD sprider en rädsla vad gäller språk när språk snarare borde ses som en tillgång. Med mer resurser till skolorna – en av RS huvudfrågor – kan fler lära sig svenska och fler lära sig andra språk. Framförallt gäller det att se att problemen i samhället, så som arbetslöshet och bostadsbrist – orsakas av det krisande kapitalistiska systemet. För att kunna ta kamp mot det behöver vi gå samman många underifrån – oavsett nationalitet.

Det mest angelägna med torgmötet igår var att Laziz deltog. Laziz är en 15-årig kille som hotas med utvisning till Kazakstan – se tidigare blogginlägg. RS har gått med i kampanjen för att Laziz och hans familj ska få stanna.
– Bara sju personer från Kazakstan fick asyl förra året. Men vi känner till landet. RS har ett systerparti i Kazakstan vars ledare ständigt blir fängslade när de försöker använda sig av rättigheter som att demonstrera eller hålla möten – det är långt ifrån ett demokratiskt land, sa Joel Eriksson som talade till stöd för Laziz.
Tillsammans med andra stödpersoner (facebook-gruppen för Laziz har över 3 000 medlemmar!) genomför RS gärna fler protester. De ansvariga politikerna samt Migrationsverket bedriver en omänsklig politik när de tänker utvisa en familj från minoritetsgruppen uzbeker till Kazakstan. Blir vi tillräckligt många finns möjligheten att de backar.
På bredare front handlar fortsättningen om att asylrätten måste återinföras. Det är ytterst få som blir erkända som flyktingar idag – trots att tortyr, krig och förföljelse i världen knappast har minskat.

Elin Gauffin
RS Västerhaninge

torsdag 27 maj 2010

RS i paneldebatt om flyktingamnesti

Mattias Bernhardsson (RS), Bodil Ceballos (MP) och Anita Dorazio (Asylkommittéen)

I tisdags arrangerade det nybildade nätverket Flyktingamnesti 2010 en hearing på Medborgarhuset i Stockholm, om amnesti åt alla gömda flyktingar. Asylkommittéens Anita Dorazio, Miljöpartiets flyktingpolitiske talesperson i riksdagen Bodil Ceballos och Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge Mattias Bernhardsson satt i panelen. Vänsterpartiets riksdagsman Kalle Larsson dök inte upp och de borgerliga partierna, inklusive Socialdemokraterna var inte intresserade.
Anita Dorazio från Asylkommittéen, som är en välkänd kämpe för flyktingar och asylrätten, beskrev hur situationen blivit än värre för gömda; det finns färre advokater som kämpar och tas sig an flyktingfall, gömda förnekas vård och rättssäkerheten har avskaffats när domstolarna ska avgöra asylfall.
Mattias Bernhardsson (RS) beskrev hur segrar kan tillkämpas genom kampanjer och protester och betydelsen av kampanjen Flyktingamnesti 2005 då många apatiska barn och barnfamiljer fick stanna som ett resultat. Mattias kritiserade hur först V, sen MP svek amestikampen genom att ge efter i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna utan en uppgörelse om amnesti åt de gömda. Han uppmanade MP att åter gå med i amnestikampen och vägra sätta sig i en S-regering utan allmänn amnesti åt de uppskattningsvis 20 000 gömda fyktingarna.
Bodil Ceballos (MP) svarade att amnestifrågan var en del av MP:s valmanifest och att Grön Ungdom har det som sin huvud-valfråga. Men att ta upp amnestikravet med S innan valet var inte trovärdigt menade hon.
Både Anita och Bodil beskrev hur argumenten i maktens korridorer går: att amnesti åt alla gömda skulle kosta 4 miljarder och att det måste besvaras med motsatsen – att deportatiorna och förvaren kostar och att invandrare bidrar genom att de arbetar.
Mattias svarade att utnyttnjande av papperslösa på slavlöner är en del av det rasistiska systemet och att kampen för asyl och amnesti måste inkludera gemensam kamp mot lönedumpng och för drägliga löner åt alla. Den överdrivna siffran att amnesti skulle kosta 4 miljarder är också en droppe i havet mot de 510 miljarder de 28 största börsbolagen väntas göra i vinster 2011/2012, sa Mattias.
– Valet ger ökade möjligheter att få upp amnestikravet på dagordningen, men vänta er inget av en ny regering med Socialdemokraterna, sa Mattias och beskrev hur tidigare S-regeringar upphävt asylrätten, skickat flyktingar till tortyr och gett grönt ljus åt slavlöner. Mattias avslutade med en uppmana de 50 åhörarna att gå med Flyktingamnesti 2010 och att det är kampen underifrån som kommer kunna göra skillnad.

20 000 nya partiflygblad delas i Haninge

Under helgen delar vi ut årets tredje partiflygblad i 20 000 exemplar i Haninges hushåll, på arbetsplatser och torg. Över 50 medlemmar och sympatisörer hjälper till att dela. Vill du hjälpa till att dela flygbladet, vara med i vår antirasististiska kampanj eller bidra på något annat sätt – ring 08-6059402 eller maila oss på rs@socialisterna.org

Ladda ner nya flygbladet "Barnen ska inte betala krisen", här

tisdag 25 maj 2010

Demonstrera utanför kommunfullmäktige 7 juni till stöd för RS budgetförslag

Den 7 juni debatteras de olika partiernas budgetförslag för Haninge kommun 2011-2012. Borgarnas högerbudget innehåller fortsatta attacker. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag försöker göra anspråk på att vara ett alternativ, men utan nödvändiga satsningar och utan att ifrågasätta kapitalismen. Rättvisepartiet Socialisternas tar strid för upprustning av skola, fritid, social-, barn- och äldreomsorg. Vi föreslår nedskärningar på politikerna och konsulterna, att kommunens stora överskott används till verksamheten och att pengarna måste krävas tillbaka till kommuner och landsting.

Våra budgetförslag är detsamma som vi kämpat för i kampanjer på arbetsplatser, skolor, gator och torg. Kampen underifrån är avgörande, inte debatten i kommunfullmäktige.

Demonstrera till stöd för upprustning och rättvisa utanför budgetfullmäktige, måndagen den 7 juni, 17.00 vid kommunhuset!

Läs RS budgetförslag här

tisdag 18 maj 2010

Låt Laziz och hans familj stanna i Sverige!


Familjen Sharifov i Haninge hotas av utvisning tillbaka till ett liv av våld och diskriminering. 15-årige Laziz Sharifov är elev på Jordbromalmsskolan, har just vunnit SM-guld i boxning och spås en lysande framtid. Men nu vill Migrationsverket tvinga Laziz med sin pappa, mamma och två bröder tillbaka till Kazakstan.
Familjen kom till Sverige i augusti 2008 i hopp om ett bättre liv. De tillhör folkgruppen uzbeker som utgör två procent av Kazakstans befolkning och utsätts ofta för trakasserier, diskriminering och våld. Både Laziz och hans bröder har fått stryk flera gånger.
Laziz klasskamrater på Jordbromalmskolan och hela boxningsklubben i Brandbergen stöttar Laziz och hans familjs rätt att stanna.
Endast 7 av 263 ansökningar om asyl av flyktingar från Kazakstan beviljades förra året.
Migrationsverkets alla avslag är ett resultat av högerregeringens politik. Asylskäl som politiskt eller etniskt förtryck är inte längre lika viktigt för att få stanna. Den borgerliga migrationspolitiken handlar istället mest om erbjuda företagen billig och rättslös arbetskraft. Jakten på flyktingar blir på samma sätt som talet om ”hårdare tag” ett sätt för makthavarna att sprida misstänksamhet mot andra än sig själva.
Men som tur är det många som inte går på argumenten om varför flyktingar och invandrare inte kan få stanna. Redan på några veckor har över 2 600 gått med i facebook-gruppen ”Låt Laziz & hans familj stanna kvar i Sverige!”. Det diskuteras att starta en namninsamling och att samla till protester.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer och kämpar för att familjen Sharifov ska få uppehållstillstånd. Rättvisepartiet Socialisterna, som har ett systerparti i Kazakstan, är väl bekanta med förhållandena där.
Arbetarledare och oppositionella fängslas av polisen hela tiden och protester är i praktiken inte tillåtna.
Tidigare kampanjer har visat att protester kan göra en stor skillnad och att det går att få migrationsverket att backa. Det behövs också protester mot de politiker som är ansvariga för den omänskliga flyktingpolitiken och de arbetsgivare som utnyttjar flyktingar och dumpar löner. Vi kräver att regeringen utfärdar en allmänn amnesti för alla som idag tvingas leva gömda.

tisdag 11 maj 2010

Debatt i kommunfullmäktige om avtalskrav och värdig mat i äldreomsorgen


Lina Thörnblom (RS) talar
På måndagens kommunfullmäktigemöte tog Rättvisepartiet Socialisterna strid för kommunals avtalskrav, för det lokala föreningslivet och för rätten till värdig mat inom äldreomsorgen.
– Kommunalarbetarförbundet kräver i pågående avtalsrörelse bland annat, ”Rätt till heltid”, ”Trygghet i anställningen. Trenden mot allt fler visstidsanställningar måste brytas” och ”det ska inte vara tillåtet att använda sig av inhyrd arbetskraft för att lösa permanenta arbetsplatsbehov” öppnade RS kommunfullmäktigeledamot Lina Thörnblom sammanträdets debattimma och frågade Raymond Svensson (C) vad kommunstyrelsens mål för fasta jobb och rätt till heltid är.
Raymond Svensson (C) vägrade helt enkelt att svara med den pinsamma undanflykten att detta skulle upp på ett framtida sammanträde då RS lämnat in en skriftlig interpellation!
– Avtalsrörelsen pågår nu, därför måste vi få diskutera kraven nu, inte sen när det är försent, svarade Lina Thörnblom (RS).
Centerpartisten, som trots allt är ansvarig för personalfrågorna där Haninge är arbetsgivare, fortsatte slingra sig med att ”det är SKL, Sveriges kommuner och landsting som förhandlar”. Det blev riktigt uppenbart att borgarna tycker det är obekvämt när klassfrågor kommer upp.
RS-ledamöten Mattias Bernhardsson utfrågade äldreomsorgsnämndens ordförande Kjell Bjerrehorn (FP) om köket på demensboendet Ros-Anders Gård i Tungelsta vilket personalen fruktar ska läggas ner:
– Storkökstillagad mat och flygplansmatpaket är sämre för de äldre. Idag är undernäringen mer utbredd på boenden än bland de äldre som bor kvar hemma. Maten ska lagas på plats och efter de äldres önskemål, sa Mattias Bernhardsson (RS).
Kjell Bjerrehorn (FP) svarade att inget sådant var bestämt men att en koststrateg var anställd för att göra en plan för hela äldreomsorgen. Dessutom, tyckte han, var det ”inte alls något fel på flygplansmat”. Att äldre har svårare att finna aptit fanns det ingen förståelse för. RS kommer att hålla kontakten med personalen på Ros-Anders Gård och agera om köket hotas.
RS debatterade också för mer resurser till föreningslivet, idrottsföreningar, kvinnojouren och tog strid för fler hyresrätter.

tisdag 4 maj 2010

Rapport från 1 maj

Rättvisepartiet Socialisterna Haninges 1 maj inleddes vid Jordbros pendeltågsstation, där hölls det upp fyra banderoller samt hölls tre appeller i megafon bland kamrater som samlades för att gemensamt åka in till stan. Om man inte höll i en fana delade man ut flygblad och uppmanade folk till att skriva på protestlistor.
Sedan var det dags att ta tåget mot Medborgarplatsen där tusentals människor hade samlats för att delta i Vänsterpartiets demonstration på arbetarrörelsens internationella dag. Även där hade kamrater ifrån RS samlats ifrån hela Stockholms län (se artikel på RS Stockholms blogg). Fler som deltog i demonstrationen var Elevkampanjen, HBT-socialisterna, Socialistiska Partiet, Feministiskt Initiativ, Homosexuella Socialister och elevföreningen Röda Södra samt stora latinamerikanska och iranska block.

Trots den kalla vinden och det molniga vädret höll RS:arna sig varma tack vare den socialistiska kampglöden! Runt 10 000 tågade sedan igenom Stockholm. Åskådare bevittnade och hörde socialistiska ramsor och utrop som manade till kamp. Det syntes klart och tydligt att RS deltagit i demonstrationen med fanor och med en eldsjäl som ingen annan! ”Kamp för – fasta jobb”, ”Vi vill inte städa hos nån snobb – ge oss fasta heltidsjobb”!
Senare mot kvällen höll även RS en väl lyckad socialistisk 1 maj-fest i Haninge.

Martin Wihlén,
RS Västerhaninge

måndag 3 maj 2010

Tempohöjning med RS andra valvecka i Haninge

Elin Gauffin talar på ett torgmöte i Västerhaninge

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge är nu klar med sin andra intensiva "valvecka" under våren som ytterligare en generalrepetition inför valet i september. Medlemmar och sympatisörer har hittills delat över 17 000 flygblad på temat "Pengarna tillbaka till skola och omsorg" samt "Unga kräver jobb och grön framtid" till Haninges hushåll, arbetsplatser, torg och och pendelresenärer.
Under veckan har partiet kampanjat i Handen, Jordbro, Brandbergen, Västerhaninge och Tungelsta. Arbetsplatsbesök har genomförts i lärarrummen, hemtjänsten, förskolor, äldreomsorgen och på Jordbro parklek. På arbetsplatserna har intresset för RS politik varit stor och vi har lärt oss mer om de anställdas villkor och behoven inom kommunens verksamhet, något som tar tillvara på när vi skriver valmanifestet.
Kampanjen under veckan och 1-majfesten har gett partiet över 8 000 kr, 148 exemplar av Offensiv har sålts och 22 nya prenumerationer.
Rättvisepartiet Socialisternas kommer att ha en tredje "valvecka" i början av juni. Kom med och hjälp till! Ring 08-6059402 eller maila rs@socialisterna.org

RS 1 maj-fest: Socialister satte klackarna i taket


Ett gammalt antikt hus med fem längor bastanta bord
Ett vackert piano vid en kakelspis
Taket är lågt men mysfaktorn hög
Maten plockas fram
Sallad, gazpacho-soppa, fyllda paprikor direkt från ugnen, längs med en vägg
Fläskfile, paj och ugnsgrillade champinjoner med ost längs med andra under en Rättvisepartiet Socialisterna-fana upphängd på väggen
Ur högtalarna kubansk musik
Alla bord är fulla, det äts och det pratas, det dricks och diskuteras
Tystnad
– Idag är det arbetarklassens dag, inleder Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för RS i Haninge, ett långt politiskt tal om det totala sveket mot arbetarklassen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, om vilken kamp som behövs mot högerpolitik och rasism, om krisen i Grekland och om situationen och arbetarkampen internationellt

Musiken höjs, ”Nu är det revolution på gång” sjunger Thomas Öberg i bob hund
Socialister, unga som gamla, sätter klackarna i taket till allt från Rage Against the Machine och Ebba Grön till klassiska låtar som Hanna från Arlöv, till långt in på natten

För Rättvisepartiet Socialisternas lyckade första maj fest, ett stort tack till:
Frigge, Mi och Eva för den underbara maten,
Mattias, Lina T, Joel och Ulrika för all organisering
Och tack alla medlemmar i RS, fackliga aktivister, ungdomar och sympatisörer för en fest vi sent ska glömma

Lina Westerlund