torsdag 26 februari 2015

"Vi låter oss inte tystas”

Demonstration för att rädda Lakeside och Åbygården

Igår demonstrerade ett fyrtiotal aktiva i Haninges kultur- och fritidsliv under parollen "Stoppa kulturslakten". Det nya kommunstyret (S, MP och C) vill skära ned 11 miljoner kronor i kultur- och fritidsnämnden, bl a genom att stänga ungdomens hus Lakeside vid Rudan i Handen och flytta verksamheterna till andra platser.
Politikerna vill också riva fritidsgården Åbygårdens lokaler i Västerhaninge, en 93 år gammal villa som ska ersättas med mycket mindre lokaler. Detta trots att Åbygården har 800 besökare i veckan.
Demonstrationen samlades på poseidons torg och marscherade iväg till Kommunhuset där de satt tryck strax innan kultur- och fritidsnämndens möte skulle inledas.

Övre bilden: Marsch från Poseidons torg till kommunhuset.
Nedre bilden: Robert Bielecki (RS) talar.
Cassandra Bergström och Linnea Björnberg, två av initiativtagarna till kampanjen, talade på demonstrationen:

– Politikerna i Haninge säger sig vara så stolta över ungdomsinflytandet, men struntar fullkomligt i att faktiskt lyssna på ungdomarna. Beslut som rör Lakeside ska diskuteras med ungdomsrådet – detta har inte gjorts. Politikerna säger sig värna om demokrati, men agerar i verkligheten fullständigt odemokratiskt. Nu får det vara nog! Se längre än er mandatperiod!

Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna synade de styrande politikernas argument:
– Haninges styrande politiker hävdar att det inte finns några pengar, men kommunen gjorde ett överskott på omkring 74 miljoner kronor förra året. Kultur- och fritidsnämnden gjorde ett överskott på 1 miljon kronor. Det är inget annat än lögner och bedrägeri från politikernas sida. Vi säger, att istället för att skära ned, splittra upp och förflytta kultur- och fritidsverksamheter bör man satsa på och vidareutveckla verksamheterna.

lördag 14 februari 2015

"Vi kommer att göra allt som krävs för att rädda Lakeside"

Styrande politikerna vägrade ta emot ungdomarnas förslag och handlingsplan för att rädda ungdomshuset
Lakeside. Foto: Robert Bielecki
Robert Bielecki (RS)

Av Robert Bielecki

Politikerna i Kultur- och fritidsnämnden kommer få det fortsatt hett om öronen vad gäller ungdomshuset Lakesides framtid. Ungdomarna och andra verksamma kommer att samla till ett planeringsmöte den 18 februari klockan 15.30 på Lakeside för att diskutera och förankra idéer, aktioner och metoder för att rädda Lakeside.

När jag återigen träffar de verksamma ungdomarna på Lakeside, som också har tagit initiativ till en arbetsgrupp för att rädda verksamheten, är stridsviljan och energin på topp:
– Vi kommer inte att ge upp den här kampen i första taget, säger Cassandra Bergström.

På det möte som ungdomarna anordnade i förra veckan sa de ansvariga politikerna att om ungdomarna hade en handlingsplan var de välkomna att lämna in den till nästa nämndemöte, den 11 februari. Men så var inte fallet:
– När vi kom till kommunhuset sa Christer Erlandsson (S) att han skulle komma ner inom några minuter och ta emot oss. Men när det hade gått en halvtimme undrade vi vart han höll hus. När vi slutligen fick komma in i kommunhuset satt han med resten av sina kollegor i Kultur- och fritidsnämnden och diskuterade. ”Detta är inget nämndemöte, vi bara diskuterar olika saker” hävdade de. När vi sedan skulle överlämna handlingsplanen sa de att det var för sent! ”Det borde ni ha gjort tidigare under dagen, nu är det för sent”, sa de. Men vi mer eller mindre tvingade på dem handlingsplanen, och de sa att de skulle läsa igenom den. Men det känns som att de ansvariga politikerna aktivt försöker motarbeta oss, berättar Thomas Hansen upprört.

fredag 13 februari 2015

"Vi kräver kollektivavtal!"

Taxichaufförerna kräver mänskliga arbetsvillkor inför landstingets upphandling av färdtjänsten

Till höger: Allonias Sebhatu från Taxiklubben
Imorse samlades taxichaufförer och mötte media inför landstingets upphandling av färdtjänsten. Chaufförerna kämpar för att kollektivavtal ska vara ett krav för alla företag och kommer att samla till uppvaktning vid landstingsfullmäktige den 17 februari, kl 11 vid landstingshuset.

Taxiklubben kräver också att den tidigare modellen med kundval återinförs i kombination med krav på kollektivavtal. Då skulle taxichaufförer kunna byta från dåliga arbetsgivare till andra med bättre villkor och ändå köra färdtjänst:
– Med dagens system är det bara de som är beredda att pressa priserna hårdast som får köra färdtjänst. Med kundval skulle det finnas en och samma prissättning för alla taxibolag, där sjuklön, avtalspension och grundlön ingår, säger Allonias Sebhatu, ordförande för Taxiklubben och chaufför på Haninge-Nynäshamn Taxi.
Till höger: Mattias Bernhardsson (RS)
med förare från Haninge-Nynäshamn

– Taxi Kurir och Taxi 020 som ägs av koncernen Fågelviksgruppen har fått 98 procent av färdtjänstkörningarna i länet enbart för att de de har de sämsta villkoren. En chaufför på Kurir kan köra 12 timmar om dagen, sex dagar i veckan och får då ut ca 15 000 kronor efter skatt på en månad, berättade Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge som stödjer Taxiklubbens kampanj.

– Det är inte ovanligt att chaufförer måste köra upp till 360 timmar i månaden för att kunna leva på lönen, det vill säga långt över det tillåtna taket för övertid och väldigt mycket extra natt, berättar Allonias Sebhatu.

– Hela systemet för att maximera privata vinster leder till en exploatering som är livsfarlig för både förarna och brukarna. Politikerna använder våra skattemedel till att stödja slavliknande villkor med sönderstressade och trötta förare på vägarna samt arbetsmiljömässigt kriminella företag, konstaterar Mattias Bernhardsson.

Vänsterpartiet driver taxichaufförernas krav i landstinget. Synskadades riksförbund stödjer också Taxiklubben och gick ut med en stöduttalande imorse.

Relaterat:
> Seger: Anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal
> Kampanj för trygga jobb och kollektivavtal

Var är klassperspektivet, RFSU?

RS svarar RFSU:s analys av sexköpslagens effekter

Lina Rigney Thörnblom (RS)
av Lina Rigney Thörnblom
Kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Inför sin kongress i år beställde RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) en forskningsrapport om sexköpslagens avsedda och oavsedda konsekvenser. Förbundsstyrelsen har nu valt att tolka den helt utifrån sin egen syn.
År 1999, till följd av en politisk debatt och en feministisk rörelse underifrån, infördes en ny sexköpslag och Sverige blev först med att kriminalisera enbart sexköpare. Syftet var att minska prostitutionens omfattning och åstadkomma en normativ förändring gällande attityder till sexköp samt för att minska förekomsten av människohandel.
I sitt uttalande efter att forskningsrapporten släpptes skriver RFSU:s förbundsstyrelse att de ”förstår intentionerna bakom den lagstiftning vi har i Sverige, men rapporten visar att kriminalisering kan vara problematiskt ur flera aspekter. Evidensen för att den svenska lagen haft avsedd effekt är svag och kan ifrågasättas”. Man poängterar att man inte vill avskaffa lagen men att den behöver förändras.

torsdag 12 februari 2015

Öppet möte om brott mot mänskliga rättigheter i Sudan och kampen mot diktaturen

Onsdag 18 februari, kl 18.30 i Haninge Kulturhus, kulturrum 1
Kulturhuset ligger på Poseidons torg, vid Haninge centrum, pendelstation Handen.
Arr: Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge


Ayman Adel Amin
Talare:
Magdi Elnaim, generalsekreterare Sudan Human Rights Monitor.
Ayman Adel Amin, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna Haninge, Asylrörelsen Stockholm och Sudanese Front for Change samt medförfattare till rapporten "Human Rights situation in Sudan, 2014".

Efter talen blir det filmvisning, frågor och diskussion.

Kommunals årsmöten samlade hundratals

RS-medlemmarna Sanna Tefke och Petri Myllykoski invalda i sektionsstyrelser

Sanna Tefke
Det senaste året har flera av Kommunalarbetareförbundets sektioner i Stockholms län fått en ny sammansättning. I helgen hölls årsmöten i Kommunal Gullmarsplan med 7 000 medlemmar och Kommunal Universitetssjukhuset med 3 700. Sanna Tefke och Petri Myllykoski valdes i in i styrelsen i vardera sektionen, som ordinarie respektive suppleant. De är båda erfarna fackligt aktiva och medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna, samt initiativtagare till nätverket Välfärd utan Vinst.

Petri Myllykoski
Kommunal sektion Gullmarsplan hade under söndagen årsmöte för 2015. Årsmötet samlar medlemmar från hela sektionen och har i uppgift att fatta beslut gällande sektionen för det kommande året.
Under mötet valdes en ny ordförande för sektionen eftersom nuvarande ordförande Lena Ezelius avgår. De två kandidaterna som ställde upp var Sanna Tefke och Carina Lemon Allstrin, som tills nu har suttit som vice ordförande. Det var flera anföranden för båda kandidaterna, och Carina vann med runt två tredjedelar av rösterna.

Till styrelsen valdes Sanna Tefke, Katja Hagert och Robert Mjörnberg till ordinarie ledamöter. Det skedde även omröstningar om suppleanter till sektionsstyrelsen samt ledamöter och suppleanter till representantskapet.
Under mötet diskuterades även sektionens verksamhetsberättelse för det händelserika året 2014, med arbete inför de två valen och en mängd olika arbetsplatsbesök. Kommunal sektion Gullmarsplan tecknade flera nya kollektivavtal med olika företag och fick runt 600 nya medlemmar under 2014.

onsdag 11 februari 2015

Kräv sänkt hyra!

Demonstration med rusta upp Jordbro
Foto: Elin Gauffin
I helgen demonstrerade hyresgäster i Jordbro för sänkta hyror – något som borde ske över hela landet. Att årets hyresförhandlingar drar ut på tiden är ett tecken på att motsättningarna mellan hyresgäster och ägare är stora. Tyvärr mobiliseras inte hyresgästernas kollektiva styrka.

Hyresgästföreningen har dock tagit tillfället i akt och kräver hyressänkningar för hyresgästerna i Stockholmshem och Svenska Bostäder. Detta är på tiden. Under många år har fastighetsägarna tjänat enorma summor på att räntorna är så låga – utan att detta har kommit hyresgästerna till del. Hyrorna har tvärtom ökat. I Stockholm ökade hyrorna med 2,9 procent under 2013.
Att det finns pengar i överflöd visas inte minst av vinsterna. Under 2013 överfördes 1,2 miljarder kronor av de allmännyttiga bostadsbolagens vinster till kommunerna, varav det mesta i Stockholm. Detta är trots att det finns stora renoveringsbehov i bostäderna.

tisdag 10 februari 2015

Ny utfrågning i kommunfullmäktige gav tydligare besked om agerande mot slumvärd

RS utfrågning av kommunalrådet: Tvångsförvaltning eller kommunalt övertagande av Patrizia Immobilien KAG:s bostäder "finns på agendan" 

Under gårdagens kommunfullmäktige frågade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) ut kommunstyrelsens ordförande om vad de tänker göra åt slumvärden Patrizia Immobilien KAG som låter sin hyresgäster i Jordbro leva med mögel, vattenskador, kyla, trasig ventilation, ohyra och nästintill obefintlig service.
Foto: Krister Sjödin
– Slumvärden äger 840 bostäder i Jordbro, en hel femtedel av hela Jordbros bostadsbestånd. Här måste kommunen agera. Kommunen kan ställa krav på förvaltning och vilken upprustning som behövs, kommunen kan söka tvångsförvaltning i hyresnämnden och kommunen kan besluta att ta över bostäderna i kommunal ägo, räknade Mattias Bernhardsson (RS) upp.

Rädda Lakeside!

Ungdomar protesterar mot flytt • RS ställde Kultur- och fritidsnämndens ordförande mot väggen i kommunfullmäktige

Foto: Robert Bielecki
Ungdomshuset Lakeside i Haninge ska flyttas efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. Men ungdomarna och personalen på Lakeside vill inte ge vika och förbereder nu ett motstånd mot det odemokratiska beslutet.
Lakeside är ett ungdomshus där en mängd olika verksamheter finns: replokaler, inspelningsstudio, dansateljé, sysal och olika kurser, i kombination med utrymme för häng samt ett café med ett stort, välfungerande kök. Även Ormprojektet håller till där, vilket är till för ungdomar mellan 16-24 år som står utan sysselsättning och är inskriven på Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs eller Ung i Tyresö där de kan få hjälp, stöd och råd i vad man vill göra plus utveckla sig själv som person.
Redan i höstas gick det rykten om att Lakeside skulle flyttas, men när och vart flytten skulle ske var höljt i dunkel. Men som en blixt från klar himmel dundrade Kultur- och fritidsnämnden om att flytten ska ske någon gång i mars månad. Argumentet de använder är det sedvanliga: ”Det finns inga pengar”.

Underskottet i nämnden är på 11 miljoner kronor, och istället för att ta pengar från där de finns: politikerlöner och -privilegier, skyhöga arvodeskostnader för konsulter, slopat överskottsmål och från kommunstyrelsens reserver för att nämna några få men stora pengadepåer väljer nämnden och de ansvariga politikerna att lägga ned och flytta Lakeside. Planen politikerna har är inte bara att flytta verksamheten utan dessutom att splittra den genom att dela upp den på tre: en del av verksamheten flyttas till Jordbro, en till Brandbergen och en tredje till Eken i Handen.
Lina Rigney Thörnblom (RS). Foto: Krister Sjödin
Lina Rigney Thörnblom (RS) frågade ut Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) under kommunfullmäktige igår:
– Varför har det här beslutet fattats utan att involvera eller informera de som vistas på Lakeside?

Mehmet Coksürer (MP) svarade genom att skylla på den förra styrande majoriteten, att det var dem som först tog beslutet. Mehmet fick snabbt svar på tal av Lina:
– Men Mehmet, du och ditt parti satt ju med i den förra styrande majoriteten!

Nej till privata vinster på vård av ensamkommande flyktingbarn

Rättvisepartiet Socialisterna föreslog att Haninge sätter stopp för de privata HVB-hemmen

Små rum, slitna lokaler, dålig mat och lågavlönade samt outbildad personal. Det är den allmänna bilden vid granskning av Attendos hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn runt om i landet. Attendo är en av de privata vinstmaskiner som Haninge kommer anförtro just ensamkommande flyktingbarn åt.
Mattias Bernhardson (RS) argumenterar för att alla placeringar av
ensamkommande flyktingbarn ska ske till hem för vård och boende i offentlig
regi utan vinster.
Foto: Krister Sjödin
Igår fattade kommunfullmäktige beslut att ta emot 35 ensamkommande flyktingbarn till Haninge. Barnen som är 15-17 kommer att placeras i HVB-hem. Men Haninge har bara två boenden med totalt 8 platser. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) reste därför även ett tilläggsförslag: Att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en plan för hur placeringarna kan klaras genom offentlig välfärdsverksamhet fria från privata vinster, d v s att Haninge bygger ut sina egna boenden eller ordnar via stockholmskommunernas samägda vårdbolag.

– Att ta emot barn och ungdomar som flytt, som har trauman och som kommer utan sina föräldrar ställer krav på boende och vård. Bristen på HVB-hem har gjort dessa barn till en guldgruva för privata vårdbolag. Kreditupplysningsföretaget UC:s granskning visar att de företag som driver HVB-hem gör betydligt högre privata vinster andra andra privata vårdbolag, vi talar om vinstmarginaler på mellan 30 och 60 procent, sa Mattias Bernhardsson (RS).

Mattias gav hårda fakta om Attendo Individ och familj som Haninge har avtal med för placering av ensamkommande flyktingbarn. De mer än fördubblade sin omsättning mellan 2009 och 2012. Huvudbolaget delade i ett svep ut 950 miljoner kr till sina utländska ägare, riskkapitalbolaget IK Investment Partners.
"Vi ljög i upphandlingarna", uppgav en avhoppad verksamhetschef till Aftonbladets granskning "Vinnare och förlorare" som avslöjade hur de drar ned på både mat och aktiviteter samt anlitar externa företag att fakturera dem bara för för att komma dumpa timlönen och ha outbildad personal.

Socialdemokraterna, som inte bara styr Haninge (med MP och C) utan även leder ligan över politiker som själva gör vinst på ensamkommande flyktingbarn genom privata vårdbolag, röstade mot RS förslag medan flera moderater lade ned sina röster. Förutom RS och V röstade även Anna Ragnar (MP) för förslaget om vinstfri vård och boende, d v s mot sitt eget parti.
RS argumenterade även för att Haninges avtal med Migrationsverket inte bara ska vara begränsat till pojkar och röstade för ett sådant yrkande av Anna Ragnar (MP). 90 procent av de ensamkommande flyktingbarnen är pojkar, vilket gör att kommuner kan göra det 'lättare' för sig genom att bara avtala om att placera pojkar, då HVB-hemmen antingen tar emot enbart pojkar eller enbart flickor. Sett till de enorma privata vinsterna som plockas ut på bekostnad av barnen är det häpnadsväckande att kommunen dividerar om vilka ekonomiska fördelar det finns i att enbart satsa på HVB för pojkar.

RS kommer att följa upp med en noggrann granskning av HVB-hemmen Haninge placerar ut flyktingbarnen på.

Läs mer:
> RS tog strid för krigsflyktingarna
> Stoppa miljonvinsterna på vård av flyktingbarn

lördag 7 februari 2015

Manifestation för upprustning av Jordbro

Kampanjen Rusta upp Jordbro växte så det knakade idag med många nya aktivister som skrev upp sig att bli aktiva på torget under dagens manifestation. Uppemot 100 jordbrobor slöt upp för att kräva upprustning av nedgångna bostäder, av Jordbro centrum och för trygghetsåtgärder i hela Jordbro.
Manifestationens konferencier Mattias Bernhardsson uppmanar alla att bli aktiva.
Foto: Niclas R. Molander
Lena Johansson
Foto: Niclas R. Molander
– Trygghet är att gå i centrum och lamporna lyser. Också att det är sandat på gårdar och gator. Trygghet är också att att veta att hyresvärden kommer och åtgärdar dom fel man har, vi betalar dyr hyra. Patrizia, det är dags att ni tar ert ansvar och agerar som en hyresvärd, röt Lena Johansson, aktiv i Rusta upp Jordbro och boende i slumvärden Patrizia Immobilien KAG:s lägenheter.

– År efter år har vår allmännytta sålts ut till privata riskkapitalister som Patrizia, eller Akelius vars ägare uttryckligen sagt att han inte vill ha "fattiga hyresgäster". Akelius äger nästan hela Brandbergen. De renoverar och chockhöjer hyran. Det finns bara ca 2000 kommunala hyresrätter i Haninge. Ändå försöker politikerna få till stånd ombildningar av dessa till dyra bostadsrätter. Var ska våra barn bo? Vad händer när bostadsbubblan spricker?, frågade Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
Foto: Niclas R. Molander
Lina berättade om familjer som skuldsatts efter ombildningar och om barn som blir sjuka i lägenheter som hamnat i händerna på riskkapitalistvärdar.

onsdag 4 februari 2015

"Vi demonstrerar för upprustning av våra bostäder och kraftiga hyressänkningar"

Demonstration lördag 7 februari kl 12.00 i Jordbro centrum • Kampanjen kräver hyressänkningar av slumvärden Patrizia Immobilien KAG 

Lördag 7 februari samlar kampanjen Rusta upp Jordbro till demonstration: För upprustning av alla bostäder, av Jordbro centrum och för trygghetsåtgärder i hela Jordbro.
> Till fb-eventet


Kraven som kampanjen ställer mot Haninge kommun är:
• Återta misskötta privata bostäder i kommunal ägo och regi.
• Återta Jordbro centrum i kommunal ägo och regi för omfattande upprustning.
• Trygghetsåtgärder och bättre belysning i hela Jordbro!

– Om vi vill att det ska ske en ändring måste vi visa att vi faktiskt bryr oss om hur det ser ut i vår omgivning, säger Nadja Villareal, aktiv i kampanjen Rusta upp Jordbro.

– Vill vi att något ska hända så måste vi aktivera oss. Demonstrationen handlar om att medvetandegöra. Problemen försvinner inte av sig självt. Folk måste bli aktiva och gå samman, säger Andrés Astudillo Silva, ordförande för AC Jordbro och aktiv i kampanjen Rusta upp Jordbro.

Den stora frågan har varit kraven mot slumvärden Patrizia Immobilien KAG och förvaltaren Newsec som låtit sina hyresgäster leva med fuktskador, mögel, kyla och nästintill obefintlig service i flera år.

– Vi kräver grundläggande upprustning av fastigheterna så som stambyten och sanering av de omfattande vattenskadorna, mögel, skadedjur m m. Avtalet med den nya förvaltaren (som tar över efter Newsec) måste garantera en budget för upprustning, skötsel och service som motsvarar behoven. Och vi kräver dessutom rejäla hyressänkningar som kompensation för flera års uteblivna åtgärder, dålig service samt för att hyresgäster under flera år tvingats renovera själva för egna pengar, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge och aktiv i Rusta upp Jordbro.