torsdag 19 december 2019

Nyårslöftet: Kampen mot Haninges höger(s)tyre kommer att fortsätta


S-styrets arbetarfientliga politik i Haninge har mött motstånd

av Mattias Bernhardsson,
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
- - -

Med Socialdemokraterna vid makten i Haninge efter valet 2018 (tillsammans med C, L och KD) har välfärden attackerats hårdare och mer skoningslöst än tidigare.

Under året har Rättvisepartiet Socialisterna tagit striden mot det förödande högerstyret på punkt efter punkt:
"Kommun(s)tyrets attacker på ungas möteslokaler, kultur, fritid, idrott och föreningsliv – såväl som deras nedskärningar på skolan och socialtjänsten – hjälper kriminella gäng att rekrytera fler unga"
Kommunstyret attackerar nu också ungas idrottsutövning: De tar bort 0-taxan (avgiftsfria hallar och lokaler för ungas idrott) och tar bort finansieringen för Sportoteket (gratis låneuthyrning för ungas idrotter) – beslut som kommer att slå mot de barn och unga vars föräldrar har absolut minst i plånboken.

fredag 13 december 2019

Vi behöver ett vårduppror mot jobbslakten

Det krävs ett landsomfattande vårduppror – kan startskottet bli den 14 decembers vårdprotester? (Foto: Natalia Medina)
Demonstration mot varslen i vården: Lördag kl 12 på Mynttorget


av Katja Raetz,
specialistsjuksköterska
- - -

Varslen på sammanlagt 1 350 tjänster på tre olika sjukhus i region Stockholm har fått många människor att reagera på vad det är som händer inom vården. Det är bara en del av de många neddragningar som har ägt rum de senaste åren.

torsdag 12 december 2019

Nej till privata vinster på skyddade boenden för våldsutsatta

Allt fler skyddade boenden släpps ut på den ”fria marknaden” och privatiseras – vilket försämrar verksamheterna (Foto: Liv Shange Moyo).
Haninge och flera andra kommuner upphandlar skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor till vinstdrivande företag


av Louise Strömbäck 
- - -

När marknaden styr kan man göra vinst på vad som helst, och mäns våld mot kvinnor är inget undantag i Sverige. Flera kommuner, inklusive Haninge, har upphandlat så kallade skyddade boenden för kvinnor, samtidigt som allt fler kvinnojourer med långvarig realkompetens tvingas stänga sin verksamhet. (Läs Rättvisepartiet Socialisternas protestbrev till Haninge kommun här)
"Att välja en marknadsmodell för skyddade boenden med vinstdrivande företag istället för att samarbeta med existerande kvinnojourer är ett rent ideologiskt beslut. Det går ut på att allt ska göras vinst på, däribland våld mot kvinnor"
Under 2018 dödades 22 kvinnor av en manlig partner eller expartner. I år kommer siffran att bli minst lika hög. Samtidigt försvinner kvinnojourernas möjligheter att hjälpa våldsutsatta kvinnor alltmer. Systemet för statsbidrag till ideella organisationer som jobbar med brottsoffer ska förändras, vilket kommer att påverka kvinnojourerna negativt.

onsdag 11 december 2019

Skrota Förbifarten för klimatet och våra barns framtid

Foto: Kim Hansen
Världens dyraste motorvägsprojekt Förbifart Stockholm slukar 38 miljarder kronor som borde gått till utbyggd kollektivtrafik


av Julia Engström
- - -

Förbifart Stockholm beräknas kosta skattebetalarna cirka 38 miljarder kronor. Detta är pengar som hade kunnat användas för att till exempel rusta upp och bygga ut kollektivtrafiken samt gång- och cykelbanor.
När trängselskatterna infördes hoppades många att pengarna skulle gå till utbyggd kollektivtrafik – vilket också utlovades inför folkomröstningen 2006 – men nu väntas de istället finansiera ett gigantiskt vägprojekt. 

torsdag 5 december 2019

De osäkra jobben blir både fler och mer osäkra

Foto: Mia Åkerström
Andelen personer med en visstidsanställning har ökat med 29 procent


av Louise Strömbäck
- - -

Arena idé har tagit fram en rapport som visar att antalet osäkra anställningar ökar och att de anställningar som är mest osäkra också är de som ökar mest.
"De osäkra anställningsformerna kommer ur nyliberalismen och är en metod att göra största möjliga vinst på arbetarnas bekostnad"

tisdag 3 december 2019

Protest mot fritidsgårdsnedläggningarna i Haninge

Foto: Mattias Bernhardsson
Rädda Barnen kritiserar "barnrättskommunen" Haninge när hälften av fritidsgårdarna stängs

Idag organiserade Rättvisepartiet Socialisterna och ungdomar från Lyckebygården en protest mot Haninges nedläggning av deras fritidsgård samt tre andra fritidsgårdar. Den 23 oktober beslutade Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge att lägga ned fyra av kommunens åtta fritidsgårdar. Det är S-C-L-KD-styret som alltså lägger ned fritidsgårdarna i Lyckebyn, Dalarö, Vendelsömalm och Tungelsta (Uppdatering: Vendelsömalm och Tungelsta fritidsgårdar räddas!). Helt utan dialog med varken ungdomar eller fritidsledare.

söndag 1 december 2019

Var tionde barn lever i fattigdom

Ett barn i fattigdom är ett för mycket. I de extrema klassklyftornas Sverige lever en av tio i fattigdom (Foto: Public domain).
År av växande klassklyftor och ökad ojämlikhet har resulterat i att skillnaderna växer mellan barnfamiljernas standard


av Per Olsson
- - -

”Det sägs att ett samhälles chans till hållbar utveckling och stabilitet avgörs av hur väl det tar hand om sina barn. Om det stämmer bör vi oroa oss för Sveriges framtid”, skriver Majblomman i sin nya rapport om barnfattigdom, Spelar det roll?

Majblomman efterlyser ”fler långsiktiga satsningar inom offentlig sektor” och ”förebyggande sociala investeringar på bred front för att ge alla barn i Sverige det de har rätt till”, vilket kräver en helt annan politik än den högerpolitik som regeringen och kommunerna bedriver.

"Det skulle kosta omkring 15 miljarder kronor att avskaffa barnfattigdomen i Sverige. Det är lika mycket som rut- och rot-avdragen kostar och betydligt mindre än de 20 miljarder kronor som militären får i extra påslag under de närmaste åren."
Nästan vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom, eller i vad både Majblomman och Rädda Barnen betecknar som ekonomisk utsatthet. Sannolikt är den siffran, från 2016, betydligt högre, då barn som kom till Sverige år 2015 inte är inräknade. Varken asylsökande eller de papperslösa ingår i statistiken.