onsdag 23 december 2015

2015: Förändringens vindar blåste snabbt

Under hösten blossade en folkrörelse för flyktingars rättigheter upp som
regering, media och det övriga etablissemanget senare gjorde allt för att stoppa.
"Det är ett i mångt och mycket annat land som nu står på tröskeln till 2016 än det Sverige som gick in i 2015"


Av Per Olsson

Förändringarnas vindar blåste snabbt under 2015 och Sverige gled allt mer isär, såväl socialt som politiskt. Det finns en utbredd känsla av att utvecklingen inte går åt rätt håll. Det är ett i mångt och mycket annat land som nu står på tröskeln till 2016 än det Sverige som gick in i 2015.
Världens flyktingkatastrof stod i fokus för år 2015, men det skulle ta en bit in på året innan flyktingkatastrofen satte sin prägel på utvecklingen i EU och Sverige.

I början av året var det fortfarande lite av en eftervalsstämning: En avvaktan och väntan på vad som skulle ske efter att extravalet, som skulle ha ägt rum i mars, ställdes in. Extravalet var statsministerns och regeringens svar på att Sverigedemokraterna och Alliansen hade röstat ned den förslagna höstbudgeten 2014. Men varken regeringen eller Alliansen ville ha ett till val, utan slöt istället den så kallade Decemberöverenskommelsen som bland annat skulle möjliggöra att minoritetsregeringar fick igenom sina budgetar.
Men Decemberöverenskommelsen, som sträckte sig fram till valdagen 2022, blev redan efter tio månader ett offer för den politiska kris som den påstods förhindra.

"Storbankerna har alltså ett direkt intresse av att fortsätta blåsa upp den bostadsbubbla som under året bara blev ännu större och mer riskfylld"

Efter åtta år med Alliansen fanns det förväntningar och ett hopp om att regeringsskiftet skulle innebära en politisk kursändring. Regeringen svarade inte alls upp till dessa förväntningar. Från första stund var budskapet att ”ladan är tom” och ”borden avskrapade”, för att citera finansminister Magdalena Andersson.
Men visst fanns och finns det pengar, även i statskassan. Men istället för offentliga satsningar på jobb, välfärd och bostäder var regeringen beredd att spendera mer än sina företrädare på militären. Försvarsmakten fick mer pengar än någonsin.
I den försvarsuppgörelse som regeringen slöt med Allianspartierna C, M och KD i våras fick militären ett tillskott på 10,2 miljarder kronor åren 2016-20, vilket i det närmaste var exakt den summa som Moderaterna krävde från början av förhandlingarna, som det moderata husorganet Svenska Dagbladet kommenterade den 17 april. Det skulle inte bli första gången som Moderaterna fick i det närmaste exakt vad man hade krävt av regeringen.

S-MP-regeringen var heller inte villig att ta tillbaka åtminstone en del av de många skattegåvor som Alliansen gav till de rika, storbolag och banker. Det blev bara några justeringar i marginalen, plus några utredningar för att slippa ta tag i brännande frågor som återförstatligande av järnvägsunderhållet, vinster i välfärden och särskild bankskatt.
Samtidigt som regeringen sade att det inte fanns pengar redovisade de fyra storbankerna – Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank – en sammanlagd vinst på dryga 81 miljarder kronor. Det är en fördubbling jämfört med för tio år sedan.

lördag 19 december 2015

Marknadshyror hotar kulturföreningslivet i kulturparken

Levande zons hyra föreslås höjas med 244 procent och ROJ-teaterns med hela 560 procent trots kommunala fastighetsägarens vinst på 10,5 miljoner kronor

T.v: Sommarkonsert på Gula villan. T.h: ROJ-teatern i Gamla Folkets hus
> Lokaltidningen: "RS vill stoppa hyreshöjningarna i Kulturparken – men Tornberget slår tillbaka"

- - - - -
Uppdatering: Protesterna gav resultat och kommunen kommer att täcka föreningarnas hyreshöjningar!
- - - - -

ROJ-teaterns hyllade föreställningar har sedan 1983 tagit plats i gamla Folkets Hus. Levande Zon huserar i Gula Villan sedan 1990, vars uppskattade sommarspelningar samlat tusentals ungdomar. Båda ligger i den återstående gröna kil i Handen som kallas Haninges kulturpark.
De nya hyrorna som föreslås av kommunens helägda bolag Tornberget är makabra:
Levande zons hyra föreslås höjas med 244 procent och ROJ-teaterns med hela 560 procent (!).
– Det är ideella krafter som redan idag kämpar för att få det att gå ihop. För Tornberget är den dryga halvmiljonen de skulle tjäna på höjningen ingenting. Speciellt då de gjorde en vinst på 10,5 miljoner kronor förra året, trots att de inte ens har ett mål att göra någon vinst, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom (RS).
Lina Rigney Thörnblom (RS) talar på demonstration med
Nätverket Rädda Haninges kulturpark i september 2013
Beslutet om marknadshyror togs på Tornbergets styrelsemöte den 26 november. Men redan den 9 november lovade Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Coksürer (MP) att agera i frågan.
Det var då Lina Rigney Thörnblom (RS) frågade ut Mehmet Coksürer i kommunfullmäktige om risken för att Tornberget skulle införa marknadshyror. Hon frågade vad han skulle göra för att garantera att föreningarna kan vara kvar. Mehmet Coksürer försäkrade då att nämnden skulle agera för att föreningarna ska få var kvar och lovade att han skulle boka möte med föreningarna samt Tornberget.

"Tornberget har brutit mot den bolagsordning kommunfullmäktige beslutade om"

Ändå beslöt Tornberget två veckor senare – den 26 november – att införa marknadshyror, helt utan konsekvensanalys eller ett politiskt uppdrag. Antingen träffade Mehmet Coksürer (MP) aldrig Tornberget. Eller så gjorde han det och lät sig själv bli överkörd, trots att det är kommunstyrelsen – vilken Mehmet är kommunalråd i – som har tillsynsplikt över Tornberget och skall se till att de följer bolagsordningen.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Tornberget har brutit mot den bolagsordning kommunfullmäktige beslutade om i mars i år. Det står klart och tydligt i paragraf 5 under "Fullmäktiges rätt att ta ställning" att "Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Haninge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas". Att besluta om marknadshyror är definitivt ett beslut av principiell karaktär och absolut ett beslut av större vikt, särskilt då två av de viktigaste kulturverksamheterna för ungdomar i Handen skulle tvingas bort av marknadshyror. Tornberget måste rätta sig efter deras uppdrag och demokratiska beslut, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS) som i veckan krävt att kommunstyrelsen tar sin tillsynsplikt på allvar.
– Om marknadshyrorna inte rivs upp kräver vi att kommunen snabbt ändra sitt bidragsreglemente och betalar för de höjda hyrorna fullt ut, säger Lina Rigney Thörnblom (RS).

fredag 18 december 2015

Bildts vänner i Ukraina gör upp

I marginalen
Av Per Olsson

”Får jag lämna några blommor, en bukett röda rosor?”, sade Oleh Barna, som tillhör president Petro Porosjenkos (”Chokladkungen”) parti, innan han med våld försökte bära bort premiärminister Arsenij Jatsenjuk från talarstolen. Sedan följde ett vilt slagsmål. Det hände när Ukrianas parlament den 11 december på nytt skulle behandla frågan om premiärministerns vara eller icke vara.
Efter att först ha tystat oppositionella med hjälp av nävarna har högermaffian i Ukrainas parlament börjat göra upp sinsemellan. Det är ett gangsterkrig som pågår i toppen. ”Ledamöter byter parti mot betalning och många är valda bara för att skydda sin affärsverksamhet och få immunitet mot åtal”, skrev en tidning om parlamentsledamöterna och deras så kallade partier.

Det var denna maffia som Carl Bildt, när han var utrikesminister, karaktäriserade som ”europeiska demokrater som arbetar för värderingar som är våra” [P1 6/3 2014 om interimregeringen med fascistiska Svoboda]. Idag är Carl Bildt rådgivare till Ukrainas president Petro Porosjenko – ”en oligark som har varit lojal med allt och alla”, skrev Aftonbladet i fjol och exemplifierade det med att ”Han vill gå med i Nato, men investerar samtidigt i Ryssland.” Låter som Carl Bildt. Han tjänar alla så länge han själv tjänar en slant på det. Carl Bildt har nyligen både blivit president Petro Porosjenkos rådgivare och rådgivare till det rysktägda investmentbolaget LetterOne.
Samtidigt med att makteliten gör upp rasar landet ihop. Ett mått på förfallet är att Ukrainas statsbudget är mindre än New Yorks budget. Och då ska man komma ihåg att det bor 43 miljoner invånare i Ukraina mot 8 miljoner i staden New York.

torsdag 17 december 2015

Skolan under högerns döda hand


Ständiga nedskärningar, stress och ökad arbetsbörda • 78 procent av tillfrågade lärare funderar ofta eller ibland på att sluta

Av Robert Bielecki

I takt med fortsatt högerpolitik fortsätter den svenska skolan att lida. Minskad likvärdighet, lärare som inte vill jobba i ”utsatta” områden och en allt sämre arbetsmiljö för såväl personal som elever är resultatet.
Ända sedan början av 1990-talet, när tre förödande reformer för den svenska skolan infördes, har elevernas resultat fallit, arbetsmiljön dalat och arbetsbördan på personalen mångdubblats. De tre reformerna som infördes var kommunaliseringen av skolan, det fria skolvalet och friskolereformen.

Det var Socialdemokraterna som med stöd av Vänsterpartiet drev igenom kommunaliseringen, som innebar att regeringen ej längre bar huvudansvaret för skolorna utan istället slussade över ansvaret till kommunerna och samtidigt försvårade för lärare att samordna landsomfattande protester och kamp.
Detta drevs igenom trots omfattande protester, strejker och kamp från lärare och fackföreningar, främst Lärarnas Riksförbund (LR). Bland annat genomfördes veckolånga strejker mot den planerade kommunaliseringen av skolan, eftersom man bland annat befarade att likvärdigheten skulle minska drastiskt.
Det går inte att säga annat än att LR fick rätt i sina farhågor, särskilt i kombination med det fria skolvalet och friskolereformen som infördes av den dåvarande högerregeringen år 1992.

onsdag 16 december 2015

Tysk låglönemarknad – ett varnande exempel


"För arbetarklassen i Sverige måste det vara en varningsklocka om att bekämpa alla försök att skapa en liknande låglönesektor"

Av Katja Raetz

Många gånger har den låga arbetslösheten i Tyskland framställts som ett jobbunder som ska visa vägen för hela Europa. Vad som inte nämns är hur man från regeringens sida har systematiskt pressat ned lönerna och levnadsstandarden för en del av den tyska arbetarklassen under de senaste decennierna.

I rapporten "Flawed role model? The economic performance of Germany and Sweden" utgiven av TCO visas hur den minskade arbetslösheten framförallt bygger på en drastisk utbyggnad av låglönesektorn. Den avslöjar att jobben i Tyskland inte alls har blivit fler, utan att befintliga jobb har delats upp på fler arbetare. Samtidigt har lönerna för en stor del av arbetarrörelsen närmast stagnerat under de senaste 20 åren.
Det är framför­allt de så kallade minijobben som för arbetsgivaren är mycket gynnsamma, eftersom de inte är socialförsäkringspliktiga. Dessa anställda har varken pensions-, sjuk-, omsorgs- eller arbetslöshetsförsäkring.

lördag 12 december 2015

De rika står för utsläppen


Världens rikaste 10 procent står för 50 procent av utsläppen – de fattigaste 50 procenten står endast för 10 procent

Av Robert Bielecki

En ny rapport från Oxfam vid namn Extreme Carbon Inequality visar hur de allra rikaste står för den största delen av världens koldioxidutsläpp. Den slår även fast att klimatförändringarna och den ekonomiska ojämlikheten är ”oupplösligt sammanvävda”.
Rapporten från den 2 december slår fast att världens rikaste 10 procent står för 50 procent av världens utsläpp, medan den fattigaste hälften av jordens befolkning (3,5 miljarder människor) står för blott tio procent av utsläppen. Den rikaste en procenten står för 175 gånger så mycket koldioxidutsläpp som den fattigaste tiondelen av världens befolkning.

Oxfam slår också hål på de myter som finns om att det skulle vara de så kallade utvecklingsländerna som står för den största delen av utsläppen – den större delen av utsläppen i dessa länder kommer från fabriker och industrier som både är ägda av storföretag i västvärlden och som producerar varor ämnade för västvärlden.
De som framförallt gynnas av status quo och av att ett svagt avtal (eller inget avtal) sluts under klimattoppmötet i Paris (COP21) är de superrika som har gjort sig en förmögenhet på den fossila bränsleindustrin. Mellan klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009 och COP21 har antalet miljardärer med intressen i den fossila bränsleindustrin ökat från 54 till 88, där deras sammanlagda förmögenhet har ökat från över 1 740 miljarder kronor till över 2 610 miljarder kronor.

"det är världens allra fattigaste områden och människor som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna i form av torkor, översvämningar, värmeböljor och andra naturkatastrofer"

Den fossila bränsleindustrin, med sina ”koldioxidmiljardärer” som rapporten kallar dem för (i USA-dollar räknat), har också spenderat stora summor pengar på diverse lobbyorganisationer för att influera beslut och förhala eller förhindra att klimatåtgärder vidtas. 405 miljoner kronor spenderas varje år av lobbyorganisationer i Bryssel för att påverka beslut inom EU – 1,1 miljoner kronor om dagen.
I USA år 2013 spenderade olje-, gas- och kolbolagen hela 3,7 miljoner kronor dagligen på att påverka beslut i den amerikanska kongressen – 210 000 kronor i timmen. Eftersom dessa siffror är redovisade av bolagen själva är det troligt att detta blott är toppen av ett isberg.
Och att deras lobbyverksamhet har gett resultat blir tydligt när man ser på de enorma subventioner och skatteavdrag som den fossila bränsleindustrin har fått av diverse regeringar, som långt överskrider det stöd som den förnyelsebara energisektorn får. Till exempel ger USA 44,4 miljarder kronor varje år i skatteavdrag för prospektering åt stora olje-, gas- och kolbolag.

– Klimatförändringarna och den ekonomiska ojämlikheten är oupplösligt sammanvävda och utgör tillsammans en av de största utmaningarna för 2000-talet. Paris måste bli startskottet för en human ekonomi för alla, inte bara de rikaste, sade Oxfams chef för mat- och klimatpolitik, Tim Gore, i ett uttalande angående rapporten.

Det är ett faktum att det är världens allra fattigaste områden och människor som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna i form av torkor, översvämningar, värmeböljor och andra naturkatastrofer. Bland de fattigaste människorna är det kvinnor och människor på landsbygden som drabbas hårdast. Särskilt kvinnor i de fattiga länderna är beroende av jordbruk som förlitar sig på nederbörd och saknar egna tillgångar som de kan luta sig tillbaka emot när tiderna blir svårare.
Oxfam menar att ett klimatavtal i Paris för de fattigaste, minst ansvariga och mest utsatta människorna måste slutas för att uppnå klimaträttvisa. Det är sant – men rapporten konfronterar tyvärr inte kapitalismen som system som huvudboven.

tisdag 8 december 2015

RS tog strid för mottagande av ensamkommande flyktingbarn

M och SD försökte stoppa avtal om att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn

Igår beslöt Haninge kommunfullmäktige om ett nytt avtal för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det rör sig om 278 asylplatser under 2016; En ökning med 128 barn, främst från krigens Syrien, Irak och Afghanistan. Förslaget röstades igenom av S, MP, C, KD, L, V och RS.
Mattias Bernhardsson (RS)
Moderaterna och Sverigedemokraterna försökte stoppa beslut att ta emot barnen. Innan kommunfullmäktige delade Moderaterna ut flygblad med texten:
”Haninge ska vara en trygg kommun att bo i. Därför säger Moderaterna nej till att i nuläget öka Haninges flyktingmottagning”. 
Själva kommunfullmäktige öppnade Moderaterna genom att kräva att kommunen ska ”informera boende” innan flyktingar bosätts i deras närhet.
– Det finns inga bostäder!... Och om det fanns bostäder skulle vi överklaga bygglovet, skrattade Sverigedemokraternas Kennerth Valtersson
Anna Ragnar från Haningepartiet (två avhoppade miljöpartister) föreslog att frågan skulle återemmitteras för att utreda vilka följder flyktingmottagandet får:
– Vi säger inte nej. Vi säger inte ja. Vi säger: vänta lite…
Att ”vänta lite” är bekvämt som politiker, men svårare för de som flyr med risk för sina liv.
Moderaterna och Haningepartiet spelar på samma primitiva undertoner som Sverigedemokraterna, som syftar till att skapa rädsla och sprida en falsk bild av ett Sverige som är barskrapat. Och det är flyktingbarnens fel naturligvis.

Mattias Bernhardsson (RS) gjorde upp med den falska krishysterin i sitt öppningsanförande:
– Moderaterna skriver att det råder ”ett kristillstånd” i Sverige. Är det verkligen så? Är det en fråga om pengar? Det Migrationsverket begärt för att klara flyktingmottagandet är ytterligare 29 miljarder kronor. Jämför med att staten hade råd att ge 34 miljarder kronor till de fyra storbankernas stabilitetsfond, en ”räddningsfond” för deras vinster. Samma banker som i år beräknas göra en sammanlagd vinst på över 100 miljarder kronor. Er regering sänkte skatterna för främst höginkomsttagare med 140 miljarder (56 miljarder gick till de rikaste 10 procenten) och skänkte ytterligare 16 miljarder till storföretag och bankerna med Sverigedemokraternas stöd.
Mattias undrade på vilket sätt ”gränsen är nådd”. För de rikas vinstregn, vinster i välfärden? Vilka är det vi inte har råd med egentligen?

"Förlängd och höjd föräldrapenning kan ge mer tid till barnen"

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Igår beslutade kommunfullmäktige i Haninge att avskaffa vårdnadsbidraget. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) röstade emot när det infördes i Haninge 2008. Vi varnade för att det skulle bli ytterligare en kvinnofälla, vilket det också blev (läs tidigare debatt).
Kristdemokraterna och Moderaterna tvingas rätta sig efter riksdagens beslut. Men de har sagt att de tänker återkomma med ett förslag på ett nytt vårdnadsbidrag, med ett annat namn.

Rättvisepartiet Socialisterns kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom (RS) talade om vad som behovs för att ge föräldrar möjlighet att få mer tid till sina barn. Här är hennes anförande i kommunfullmäktige:
”Föräldrar och barn behöver mer tid för varandra. Alla människor behöver mer tid till att leva, att vara lyckliga, för sig själva eller med varandra.
KD och M skriver i sitt eget förslag att ”tid för barnen är något av det finaste man kan ge”. Det stämmer.
De skriver också ”fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället”. Man skulle kunna vända på det: Fungerar inte samhället som en trygg bas så fungerar inte heller familjen.
Mellan 2006 och 2012 sjönk kvinnors nettoinkomst från 76 procent av männens till 74 procent av männens. I kronor räknat innebär det här att klyftan mellan män och kvinnors inkomster ökade från 45 000 kr 2006 till 63 000 kr 2012.
Det innebär att männen i snitt fick mer än 8000 kr mer än kvinnorna att röra sig med varje månad.
Det här var under alliansregeringens tid. Den största orsaken är deltidsarbetet.

"Nedskärningarna kan sätta barnen i livshotande situationer"

RS frågade ut Socialnämndens ordförande om Jordbrogården

Föräldrar protesterade i kommunhuset två veckor tidigare
- - - - -
Uppdatering: Kommunledningen körde över föräldrarna och lägger ner Jordbrogården
- - - - -

Jordbrogårdens verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning är hotad (läs om bakgrunden här). Föräldrarnas protester ledde till att beslutet om ett nytt avtal har skjutits upp till i februari 2016.
Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson frågade ut Socialnämndens ordförande Petri Salonen, Centerpartiet, på kommunfullmäktige igår:
– I februari ska Socialnämnden besluta om Jordbrogårdens framtid. Om det beslutas om det avtal ni i nämndmajoriteten tidigare föreslagit kommer beräkningsvis 38 procent av finansieringen att strypas. Tolv fritidsledare blir bara sex. 
– Enligt verksamhetschefens konsekvensanalys kan detta leda till att ungdomar med njursvikt, diabetes och Prader-Willis syndrom hamnar i livshotande situationer. Egenlagad lunch ersätts med färdiglagat, möjlighet till motion och utevistlse försvinner, utrymning i händelse av brand kommer inte kunna garanteras. Listan är lång. 
– Denna prisade verksamhet som förändrat så många av ungdomarnas dagliga liv, förvandlas till förvaring och ungdomarna riskerar att tappa allt de vunnit. Är detta värt en besparing på strax över två miljoner kronor?
Petri Salonen (C) svarade att det inte handlar om någon nedskärning utan om hur verksamheten ska skötas på bäst sätt:

torsdag 3 december 2015

Vad finns kvar av Miljöpartiet?

"Idag har de forna idéerna övergivits till förmån för regeringspositioner. Så går det när miljö- och flyktingpolitik ska bedrivas i samförstånd, utan att utmana högerpolitik och storföretagens makt"

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

År 2005 var Miljöpartiet med i rörelsen för flyktingamnesti och spelade en avgörande parlamentarisk roll. Idag skriver man under på högre flyktingmurar och nya motorvägar. Vad finns kvar av Miljöpartiet?

Rörelsen för flyktingamnesti för tio år sedan samlade in 160 000 underskrifter och drygt 20 000 demonstrerade runt om i landet. Miljöpartiet var en del av detta, och i riksdagen satte man press på Socialdemokraterna i budgetförhandlingarna efter att motionen för allmän amnesti hade röstats ner av Moderaterna och Socialdemokraterna.
– Budgetförhandlingarna är ju det forum som vi och Vänsterpartiet har att påverka regeringen. Men jag tycker inte att det här är en fråga som ska mätas i pengar på det sättet. När man gjorde amnestier förr gjorde man inte ens några ekonomiska kalkyler eftersom man ansåg att det handlar om rättssäkerhet, sade Gustav Fridolin då till Arbetaren.
Idag är tonen en annan. Miljöpartiets öppna migrationspolitik gällde bara så länge det inte kom ett stort antal asylsökande till Sverige.
Till Expressen säger Gustav Fridolin att han inte gillar beslutet man har tagit om att stänga gränserna, men att det kunde ha blivit värre om de inte hade varit med i förhandlingarna med Socialdemokraterna.
Samma argument användes år 2013 när MP och Moderaterna drev igenom Reva, med ökad polisjakt av flyktingar som konsekvens.

"Istället har man ställt sig bakom Förbifart Stockholm, den sexfiliga motorvägen som nu byggs och kommer att innebära ökad bilism och utsläpp. Tidigare i år sålde MP sin själ angående Vattenfalls brunkol..."

På sin hemsida skriver MP om hur man ingår i regeringen för att genomföra en grön politik.
Istället har man ställt sig bakom Förbifart Stockholm, den sexfiliga motorvägen som nu byggs och kommer att innebära ökad bilism och utsläpp. Tidigare i år sålde MP sin själ angående Vattenfalls brunkol när det byggdes nya kolkraftverk i Tyskland, trots Miljöpartiets regeringsposition. Just det mycket klimatfarliga brunkolet var en symbolfråga i valrörelsen.

onsdag 2 december 2015

Bra år för de superrika

"Bara en (1) procent av miljardärernas förmögenhet skulle räcka till att avskaffa barnfattigdomen"


I marginalen
Av Per Olsson

I slutet av november presenterade tidningen Veckans Affärer sin nya lista över Sveriges miljardärer. I år är de inte bara fler, utan också rikare än någonsin. På listan finns 156 individer som tillsammans har en förmögenhet på osannolika 1 800 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan hälften (46 procent) av Sveriges BNP.

Statens utgifter nästa år budgeteras tilll drygt 933 miljarder kronor, vilket bara är hälften av den sammanlagda förmögenhet som Sveriges 156 miljardärer sitter på. Så visst finns det pengar.
”De svenska miljardärerna blir fler och rikare för varje år som går. Deras sammanlagda förmögenhet ligger idag på ofattbara 1 800 miljarder kronor och i år har 156 stycken miljardärer fått sitt namn på Sveriges mest guldkantade lista. Miljarderna de har lyckats inkassera härstammar från allt mellan låtskriveri, arv och datorspel till aktiespekulationer”, skrev Veckans Affärer i samband med att tidningen presenterades årets lista över Sveriges rikaste.
Som vanligt toppas listan av IKEA:s ägare och grundare Ingvar Kamprad. Han och hans familj har en förmögenhet som värderas till 610 miljarder kronor, en summa som motsvarar vad landets hälso- och sjukvård kostar under dryga två år.
Nummer två på listan är klädjätten H&M:s storägare Stefan Persson med en sammanlagd förmögenhet på 237 miljarder kronor. H&M:s storägare har en förmögenhet som nästan ensamt motsvarar kostnaderna för de tioårsprogram för offentliga satsningar som 6F-facken (de fem LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) har efterlyst. Enligt 6F-facken skulle ett tioårigt investeringsprogram till en kostnad av totalt 270 miljarder kronor skapa 170 00 nya jobb.

onsdag 25 november 2015

Delseger för Jordbrogården

Nedläggningsbeslutet skjuts upp


Igår samlades föräldrar i Kommunhuset för att protestera mot S-C-MP-styrets planer att lägga ned Jordbrogården, en fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar (Läs mer här). Föräldrarna samt representanter från bland annat Kommunal och Rättvisepartiet Socialisterna frågade ut politiker i Socialnämnden strax innan mötets början. Dagen innan överlämnade föräldrarna en protestlista med 499 namn mot nedskärningsförslagen.

tisdag 24 november 2015

I fel händer och fickor

"en procent av världens befolkning har större privata tillgångar än de resterande 99 procenten"

I marginalen
Av Per Olsson

De superrika drar ifrån på ett sätt som saknar motstycke, både vad gäller omfång och hastighet. I oktober i år stod det klart att en procent av världens befolkning har större privata tillgångar än de resterande 99 procenten, enligt den schweiziska storbanken Credit Suisse.
Världens tillgångar brukar beräknas till 250 000 miljarder USA-­dollar, vilket i kronor blir ett sextonsiffrigt belopp. Om summan fördelades jämnt på alla världens vuxna (4,8 miljarder människor) skulle var och en ha tillgångar på drygt en halv miljon kronor.

Inkomster och förmögenheter är dock allt annat än rättvist fördelade. Dryga två tredjedelar av världens vuxna befolkning, 3,4 miljarder människor, förfogar endast över 3 procent av världens samlade tillgångar. Många har ingenting.
Trots framstegen inom fattigdomsbekämpningen, som alla nu är hotade, lever 2,2 miljarder människor i, eller nära, vad FN benämner som ”multidimensionell fattigdom, med överlappande brister inom hälsa, utbildning och levnadsstandard”.  Var tredje invånare i världen saknar fortfarande tillgång till en toalett.

torsdag 19 november 2015

Facken måste ta fajten för kortare arbetsdag

Av Katja Raetz

Sedan ett år tillbaka är det sex timmars arbetsdag som gäller på operationsavdelningen på Mölndals sjukhus strax utanför Göteborg.
Personalen vittnar om hur de mår bättre och är piggare, som Gabriele Tikman uppger till tidningen Vårdfokus den 5 november.
I och med införandet har 15 nya sjuksköterskor och undersköterskor anställts.

Mölndals sjukhus är det första som testar sex timmars arbetsdag, vilket innebär en 32-timmarsvecka där två timmar per vecka viks åt kompetensutveckling. Sedan dess har det även beslutats om att Norrlands universitetssjukhus ska testa förkortad arbetstid med bibehållen lön på två avdelningar.
Stressen på arbetsplatserna har ökat dramatiskt de senaste åren. Det märks inte minst inom vård och omsorg.
Vård- och omsorgspersonal är den yrkesgrupp som har störst sjukfrånvaro mätt i antal sjukfall.

onsdag 18 november 2015

Nej till inskränkt aborträtt


"Vi kan omöjligt basera vår abortlag, och inskränka kvinnors rättigheter, på att ett fåtal barn har överlevt i några dagar eller veckor."

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Flera läkare uttalade sig i förra veckan i Sveriges Radio (SR) för en inskränkning av abortlagen då fler för tidigt födda barn idag kan räddas.
Det var den 11 november som SR rapporterade att allt fler extremt för tidigt födda barn kan räddas, till och med så tidigt som i vecka 21, före den yttersta gränsen för abort i Sverige.
Det gångna året har vi sett tendenser till ett ökat abortmotstånd i Sverige. Kristdemokraterna har lagt förslag om så kallade samvetsklausuler, det vill säga att barnmorskor ska kunna avstå att utföra aborter, i både Jönköpings och Kronobergs landsting.
Förra veckan dömde tingsrätten att Ellinor Grimmark, barnmorskan som nekades jobb i Jönköping för att hon vägrar utföra aborter på grund av sin religiösa tro, inte har blivit diskriminerad. ”Tingsrätten bedömer vidare att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra aborter är både lämpligt och nödvändigt. Tingsrätten anser därför inte att barnmorskan diskriminerats”, skriver man i ett pressmeddelande.

"Av de tio barn som har räddats är det ett som har skrivits ut och är vid liv. Det läkarna i SR menar när de säger att barn kan räddas i vecka 21 är att de har hållts vid liv i dagar eller veckor"

Abort har varit laglig i Sverige sedan 1938, men med stora begränsningar. Den fria aborträtten infördes 1975, och tillåter abort till slutet av den artonde graviditetsveckan utan att kvinnan behöver ange skäl. Efter den artonde veckan fram till vecka 22 måste tillstånd ges av socialstyrelsen. Enligt abortlagen ska barn som kan räddas till livet inte kunna aborteras. Idag anser man att det är från vecka 22. Denna gräns kan nu komma att omförhandlas, som den har gjorts flera gånger förr.
I Sverige har rätten till abort varit självklar under decennier. Det har gjort det svårare för abortmotståndare att få genomslag, och nu ser vi istället mer subtila förslag på att inskränka aborträtten. Kristdemokraternas Alf Svensson skrev redan den 5 mars 2006 på SvD Debatt om hur aborträtten borde inskränkas i och med att tekniken utvecklas. Han använde nästan exakt samma formulering som läkare använder i Sveriges Radios inslag den 11 november.

tisdag 17 november 2015

Chockdoktrin bakom skärpt flyktingpolitik


Av Per Olsson

Den globala flyktingkatastrofen används av regeringen som en chockdoktrin för att genomdriva en dramatisk högervridning av flyktingpolitiken. Efter gränskontroller och id- och passkontroll vid färjorna från Tyskland till Sverige hotar nya attacker mot såväl flyktingar som välfärd.
Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för asylrätten och flyktingsolidaritet – mot rasism och högerpolitik.

Gränskontrollerna kommer inom kort att följas av nya attacker och signaler för att avskräcka flyktingar från att komma till Sverige. Migrationsminister Morgan Johansson (S) har  inte ens avvisat det moderata förslaget om att direktavvisa asylsökande tillbaka till Danmark eller Tyskland. ”Frågor som sänkta ersättningar till flyktingar och andra åtstramande förslag diskuteras redan”, skrev Dagens Nyheter den 13 november, dagen efter att gränskontrollerna hade införts. Regeringens kommande nedskärningar riktas mot såväl flyktingar som andra grupper i samhället.

söndag 8 november 2015

Rädda Jordbrogården!


Haninge kommun planerar att lägga ned fritidsgården Jordbrogården i Jordbro, en fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. Beslut ska tas den 24 november. Men föräldrarna visade under det protestmöte de kallade till den 8 november att de inte kommer att ge sig utan kamp.

Ett 40-tal personer, främst föräldrar, slöt upp på protestmötet som hölls på Jordbrogården. Politiker och tjänstemän från socialnämnden och -förvaltningen, som ansvarar för Jordbrogården, hade bjudits in för att förklara hur de resonerar kring sina planer som personal och föräldrar fick reda på så sent som i torsdags. Detta eftersom det fanns stora oklarheter i hur kommunen resonerar och vad anledningarna till nedskärningsplanerna är.
I ett mejl som skickades ut några dagar innan mötet beskriver föräldrar och barn hur ”kommunen [har] bedrivit en oärlig häxjakt i det dolda, med lögner och girighet, och tagit beslut om att skära ner anslaget med två miljoner kronor, sedan lägga ned och omvärdera verksamheten. […] Det kommer att splittra barnen och ta bort tryggheten för dem.”
Personalen och föräldrarna har också fått höra hur kvalitén brister på verksamheten, utan att ge konkreta exempel på vilka brister eller hur det brister, samt att man har tappat förtroendet för personalen.

Petri Salonen (C) och Sahir Drammen (MP) representerade socialnämnden. Siv Lideståhl, socialförvaltningens chef, fanns också på plats.
Sivs öppningsanförande innehöll ord och fraser som ”Tiderna förändras”, ”Vad kan vi göra för att få god kvalité för pengarna?” och att utbildningsförvaltningen ska ta över ansvaret för verksamheten eftersom ”Utbildningsförvaltningen är bäst för era barn”. Detta vet man tydligen utan att kommunicera med vare sig föräldrar eller personal.
– Om ni genomför en omorganisation, vad kommer det att innebära? Kommer verksamheten att vara kvar på samma ställe? Vad blir det för skillnad?, undrade en förälder. 
– Vad menar ni när ni pratar om den bristande kvalitén? Vi har ingen dålig kvalité här. Vilka är bristerna?, begärde Camilla Niva, en av föräldrarna som samordnade mötet, att få veta.
Svaret som gavs från tjänstemännen från socialförvaltningen var att det brister i dokumentation och systematiskt kvalitéarbete. Men precis som Camilla påpekade är detta administrativa brister som lätt kan åtgärdas utan att behöva beröva barn, föräldrar och personal från en i övrigt utomordentlig väl fungerande verksamhet.
Ilskan mot de ansvariga växte under mötet, framför allt eftersom de vägrade att ge några tydliga och raka svar på frågor. Man kunde nästan se svetten lacka på grund av pressen som sattes mot dem. ”Jag ryser av ilska, jag skäms!”, ”Mitt barn ser inte hur detta drabbar dem”, ”Jordbrogården har gjort mitt barn självständigt”, ”Verksamheten har vunnit pris, detta är en unik verksamhet”, ”Hade vi inte varit nöjda med verksamheten hade inte så många samlats här idag”, ”Ni sparkar på dem som ligger ner!” med många flera kommentarer haglade från föräldrarna.
Robert Bielecki (RS)
– Uppenbart är att ni vill ta undan all form av trygghet för såväl barnen som för föräldrarna och personalen, utan någon kommunikation. Det är precis som vanligt i den här kommunen. Men jag vill få svar på om detta är en nedskärning? Handlar detta om kronor och ören, ja eller nej?, frågade Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och tillade att kommunen har över 500 miljoner kronor i kassa och bank.
Såväl Siv som Petri Salonen svarade nej på frågan, varpå de direkt fick mothugg:
– Det finns ett videoklipp på dig, Petri, när du på ett möte står och säger att det ska skäras bort 2 miljoner kronor från Jordbrogården!, sade Maria Sundling, en annan av föräldrarna som samordnade mötet, och fick instämmande nickar från alla de andra föräldrarna. 
– Har jag sagt det, eh, jaha, mumlade Petri Salonen och försökte snabbt att byta ämne.

tisdag 3 november 2015

Nedskärningarna i äldreomsorgen är en skam

"En av de äldre hade på en vecka fått besök av inte mindre än 36 olika personer från hemtjänsten"

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

På Träffpunkten Djurgårdsplan i Vendelsö sitter ett gäng med kaffe och kortspel i högsta hugg. Det är både hurtiga seniorer och äldre i behov av hemtjänst som kommer hit och umgås. ”Man ska vara glad att man är frisk nog att komma hit” säger av seniorerna. ”Det kan ju lätt bli ensamt hemma om man inte orkar ta sig nånstans”.

Vi sitter och pratar om tillståndet i Haninges kommunala hemtjänst.
En av de äldre hade på en vecka fått besök av inte mindre än 36 olika personer från hemtjänsten.
Antalet besök av hemtjänsten kan inte räknas som umgänge. Det är ”snabbt in, snabbt ut” och nya personer som kommer hela tiden. Alla anställda jag träffat i hemtjänsten uttrycker samma frustration över avsaknaden av kontinuitet och att de inte kan ta sig mer tid på besöken.
När en av de äldre fick en permobil skulle hemtjänsten skicka någon att visa hur den fungerar. Men det kom aldrig nån, trots upprepade samtal från brukaren och anhöriga. Permobilden stod orörd i en månad innan vännerna på Träffpunkten erbjöd sig att komma över och visa hur den fungerar.

Kommunens träffpunkter är viktiga sociala mötesplatser med program som innefattar bio, gymnastik, målarcirklar, bingo, promenader och live-musik. Men nu planerar politikerna att ta bort fyra tjänster från träffpunkterna. En effekt kommer att bli att äldre med stort vårdbehov kommer ha det svårare att komma till träffpunkterna. ”De friskare seniorerna ska uppmuntras att ta ett större ansvar”, sägs det det lite käckt bland politikerna. Det saknas bara att kommunen gör det officiellt att ”de friskare seniorerna också tar över ansvaret för alla de äldres permobiler”.
Samtidigt som vårdbehoven och antalet äldre i behov av omsorg ökar drastiskt i Haninge så ska ytterligare 56,5 miljoner kronor skäras ned i äldreomsorgen. Färre anställda på träffpunkterna är bara en av 23 nedskärningsåtgärder.

"efter bara sju dagar ska den avlidnes tillhörigheter vara ute och en ny vårdtagare vara inflyttad i rummet. 'Chop chop', alla anhöriga!"

Lokaler kommer att avvecklas och samutnyttjas med andra förvaltningar. Dagverksamheten ska ta hand om fler äldre med oförändrad personalstyrka. Vakanstiden för dödsfall på boende kortas, efter bara sju dagar ska den avlidnes tillhörigheter vara ute och en ny vårdtagare vara inflyttad i rummet. 'Chop chop', alla anhöriga!
Bland punkterna finns också att utreda höjning av avgifter samt att utreda möjligheten att hela kommunens hemtjänst på Dalarö privatiseras.

Varför privatisera hemtjänsten på Dalarö? De lägger för mycket tid på de äldre! Förvaltningen skriver att ”...verksamheten ligger under den kritiska gränsen för optimalt resursutnyttjande... Normalt ska denna personalresurs [5,65 årsarbetare] kunna utföra ca 680 h [timmar] per månad”. Detta jämfört med vårterminens 540-628 timmar per månad.
Bland nedskärningsåtgärderna finns också att schablontiderna för serviceinsatser ska ses över. På ren svenska vill de alltså att de anställda i hemtjänsten ska få stressa ännu mer. Tiderna är redan pressade till max (läs mer här).

"En av nedskärningsåtgärderna är riktig mörk humor: Den lokala kundundersökningen om hur nöjda de äldre är med äldreomsorgen avvecklas…"

torsdag 29 oktober 2015

Expressens "antirasism"

I marginalen
Av Per Olsson

Omedelbart efter rasistdådet i Trollhättan hade Expressen en ledare där man hävdade att det var helt fel att ”koppla händelsen till den senaste tidens politiska debatt om de stora flyktingströmmarna”. Att mördaren gillade Sverigedemokraternas rasism hörde inte hit. Inte heller vad Expressen kallar borgerliga debattörers krav på ”minskade volymer” har spelat in.  Som om rasistmord sker i ett tomrum.

Någar dagar senare, den 26 oktober, efter att än fler asylboende hade satts i brand, ansåg Expressens ledarredaktion att det kanske ändå fanns skäl att varna för högerextremism eftersom Sverige tar emot för ”många flyktingar”. Rasistvåldet var alltså flyktingarnas fel. Om det fanns någon sanning i Expressens skriverier om ”volymerna” skulle rasism och högerextremism inte finnas i Finland, ett land som till Expressens stora förtjusning nyligen beslöt att ”skriva ner sin prognos över antalet asylsökande i år från 50 000 till 30 000. Förklaringen är att Finland har fryst alla asylprövningar för irakier och somalier liksom att man har infört utökade gränskontroller”, som Anna Dahlberg, chef för Expressens ledarredaktion skrev i en krönika den 17 oktober. Det behöver knappast säga att hon vill att Sverige gör detsamma.
Men åter till nämnda ledare, som under rubriken ”Låt anti­rasismen bli en bred kyrka” avslutas på typiskt Expressen­manér med: ”Gör antirasismen till en bred folkrörelse, inte en smal lära för arga vänsteraktivister”.

lördag 24 oktober 2015

Ta strid för trygga jobb – åt alla!

S och MP gör upp med högeralliansen • Nu behövs kamp för trygga jobb, asyl och välfärd åt alla


Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

"Utnyttjandet permanenteras istället för uppehållstillståndet"

Tillfälliga uppehållstillstånd till flyktingar och snabbare tvångsutvisningar. Regeringens (S och MP) nya överenskommelse med högeralliansen (M, KD, FP och C) är en farlig eftergift till Sverigedemokraterna mot bakgrunden av upptrappad rasistisk terror och brandattentat mot flyktingboenden. Men överenskommelsen var också en tydlig gåva till Svenskt Näringsliv och överklassen som nu använder flyktingkrisen för att maximera storföretagens vinster.

De nyanlända flyktingarna blir rättslösa genom tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta och genom att kravet på kollektivavtal för introduktionsjobben slopas. Detta tillsammans med  överenskommelsens förslag på kraftigt begränsad föräldrapenning kommer att cementera dessa flyktingars fattigdom samt tillvaro som andra klassens arbetskraft. Utnyttjandet permanenteras istället för uppehållstillståndet.
Överenskommelsen föregicks av Miljöpartiets högersväng och utspel om att flyktingar ska ha låglönejobb genom utvidgat RUT, vilket nu också ingår i överenskommelsen. Även Vänsterpartiet var beredda att kröka rygg genom att ”inte ens direkt avvisa förslagen på RUT-utökningar” – något de poängterar efter de lämnat förhandlingarna.
RUT har inte lett till nya jobb utan ersatt trygga jobb i välfärden. Trygga jobb i hemtjänst och äldreomsorg – där arbetet behövs – försvinner medan de ”nya” RUT-jobben är osäkra anställningar för ett arbete åt de som har råd att betala. Med överenskommelsen utvidgas de otrygga jobben till att även omfatta de 'livsviktiga' behoven av flytt- och IT-tjänster samt trädgårdsarbete.

"Det är inte i medel- och överklassens hem och trädgårdar jobbehoven skriar, utan i välfärden. Det är inte låglönejobb som integrerar i samhället, utan jobb med trygga villkor och svenska kollektivavtal"

Fackföreningsrörelsen måste syna bluffen. Det är inte i medel- och överklassens hem och trädgårdar jobbehoven skriar, utan i välfärden. Det är inte låglönejobb som integrerar i samhället, utan jobb med trygga villkor och svenska kollektivavtal.
Överenskommelsen kom nästan som en beställning från Svenskt Näringsliv vilka kampanjat för innehållet. ”Sverige ska vara ett välkomnande land” skriver Svenskt Näringsliv. Utöver nya låglönejobb vill de få bort regleringar mot inhyrning och bemanningsföretag samt göra det enklare att säga upp anställningar.
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamöter
i LO-tidningen Arbetet manar till gemensamma mobiliseringar från
fackföreningsrörelsen, den breda vänstern och flyktingrörelsen.
> Läs debattartikeln i Arbetet här 

Olyckor inom bemanningsföretagen är dubbelt så många som för andra arbetare. Och dödsolyckorna drabbar utlänska arbetare i mycket större utsträckning just på grund av de saknar trygga jobb och kollektivavtal. ”Välkommen”, som sagt.
Byggnadsarbetare som saknar skyddslina, chaufförer som kör trötta utan nattvila, vårdanställda som tvingas till dubbla pass och förstör ryggen. När de inhyrda går sönder slipper arbetsgivaren rehabiliteringsansvar.
För att göra det lättare att säga upp anställda vill arbetsköparna stympa bort LAS, lagen om anställningsskydd. Trots att LAS redan har fler undantag än en en schweizerost har hål så sitter skandalöst nog Metall och Handels ledningar och förhandlar med Svenskt Näringsliv om ännu fler försämringar.

fredag 23 oktober 2015

Rädda lärartjänsterna på gymnasiet!


"Budgeten är antagen av samma politiker som säger att den måste vara i balans, trots att den inte var tillräcklig från början"

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

Elever och lärare på Fredrika Bremer-gymnasiet i Handen riskerar att drabbas av stora nedskärningar. Skolan har ett underskott på 13,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 15 till 17 lärartjänster.
Flera av Fredrika Bremer-­gymnasiets lärare rapporterar om en stor oro. Ytterst lite information har nått personalen som endast har fått veta att skolan måste skära ner för att täcka underskottet.

Haninges kommunledning – som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet – förklarade under det senaste kommunfullmäktigemötet att ”gränsen var nådd” (Läs om debatten mot nedskärningarna här).
Socialdemokraterna säger att det finns ett underskott och att det viktigaste just nu är att ”ekonomin ska komma i balans” – men är inte det viktigaste att elevernas välmående, skolmiljö och lärandelust kommer i balans? Det kan inte göras genom att tänka på skolan som en marknad, där lärare sparkas då etablissemanget vägrar att ta strid för behoven i samhället.
Vad anledningen till underskottet är finns det från kommunledningen inget svar på. Mantrat att budgeten måste vara i balans upprepas. Men man nämner inte på bekostnad av vem.

tisdag 13 oktober 2015

"Stoppa nedskärningarna i skola och äldreomsorg"

Rättvisepartiet Socialisterna krävde på kommunfullmäktigemötet igår att nedskärningarna i äldreomsorgen och skolan stoppas. Lina Rigney Thörnblom (RS) började med att ställa kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) mot väggen under ledamöternas frågestund:

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Det planeras stora nedskärningar i Haninge. Fredrika Bremer-gymnasiet har ett underskott på 13,4 miljoner kronor. Det kan leda till att mellan 15 och 17 lärartjänster försvinner. Äldreomsorgen hotas av nedskärningar på 56,5 miljoner kronor. Förvaltningen skriver anmärkningsvärt nog att det beror på att kostnadsutvecklingen under juni-augusti har varit ”kraftigare än beräknat”. Det är ju bara hittepå. Rättvisepartiet Socialisterna har varnat på möten i december, i april och i maj för volymökningarna och för lite pengar till nämnden. Hur ska ni i kommunledningen lösa det här så att kommunens elever och äldre inte drabbas? Hur ska ni stoppa nedskärningarna?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS).

– Det är viktigt att hålla budget. Vi beslöt i maj att utreda vad underskotten i Äldrenämnden beror på. De behöver inte bara bero på volymökningar, svarade Meeri Wasberg (S).

– Äldrenämnden har inte kompenserats för lön- och prisökningar på flera år och att stora delar av verksamheten inte fått någon budgetuppräkning alls. Vad gäller Fredrika Bremers underskott så finns det faktorer bakom underskottet som inte skolan kan påverka, som kraftiga hyreshöjningar och IT-avtal, replikerade Lina Rigney Thörnblom (RS).

Mattias Bernhardsson (RS)
Debatten fortsatte under efterföljande punkt om tertialuppföljning:

– Kommunstyrelsens ordförande säger att de måste utreda vad de återkommande underskotten i äldreomsorgen beror på. Vi vet redan vad de beror på. De beror på att era budgetar inte räknas upp i enlighet med volymökningarna, sa Mattias Bernhardsson (RS) och konstaterade att medan antalet arbetade timmar i hemtjänsten för 65+ ökat med nästan 100 procent sedan 2009 och väntas öka med ytterligare 11 procent i år jämfört med 2014, så saknas motsvarande volymökning i budgeten.

– Om Rättvisepartiet Socialisternas budget för 2015 hade gällt, hade Äldrenämndens ramar varit 701,9 miljoner kronor. Det hade inte bara inneburit de extra 25 miljoner kronor vi öronmärkte till fler anställda och lägre avgifter, det hade inte heller funnits något underskott på 56 miljoner kronor utan snarare ett litet överskott.

– En av de 23 besparingsförlagen i äldreomsorgen är att dra ned på de förebyggande hembesöken. Era nedskärningar kommer alltså att leda till nya kostnadsökningar och ännu större framtida underskott. Använd kommunens samlade överskott för att stoppa nedskärningarna. Haninge har nu 502,5 miljoner kronor i kassa och på bank, en kraftig ökning med 225,3 miljoner kronor jämfört med december förra året. Stoppa nedskärningarna nu och ställ krav på regeringen att de måste kompensera kommunerna för det ökade behovet av omsorg, för lön- och prisökningar och för alla de nya arbetsuppgifter som lagts på den kommunen, sa Mattias Bernhardsson (RS).

Kommunen borde agera mot utvisningshotet mot Hanna

T.v: Hanna och läraren Tuija Kirvesmies.
T.h: Mattias Bernhardsson (RS) tog upp Hannas fall i kommunfullmäktige
Under gårdagens kommunfullmäktige tog Rättvisepartiet Socialisterna upp om situationen för den utvisningshotade haningeeleven Hanna och manade kommunledningen att ta ett uttalande för Hannas rätt till asyl.

– Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har tillsammans med elever och lärare på Riksäpplet bildat kampanjen ”Låt Hanna stanna”. Hanna flydde från Etiopien som 16-åring efter att ha torterarats och våldtagits i fängelse. Migrationsverket har avslagit asylansökan och vill att hon åker tillbaka, trots att hon inte har några anhöriga kvar där samt riskerar att förföljas av diktaturen, förklarade Mattias Bernhardson (RS).

Debatt om klimat och mat i kommunfullmäktige

Lina Rigney Thörnblom (RS): 
"Även om man köper svenskt kött så har ofta sojabönorna som använts i fodret odlats utomlands. I Brasilien har världens mest artrika savann halverats till förmån för bland annat sojaodlingar för köttindustrin"

Köttindustrins påverkan på klimatet och naturen är större än exempelvis transportsektorn. Ändå så lyser frågan med sin frånvaro när Haninges arbete för att minska utsläppen diskuteras. Därför väckte Vänsterpartiets kommunfullmäktigeledamot Samuel Skånberg en interpellation i frågan riktad till Miljöpartiets Annica Hjertling, kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Rättvisepartiet Socialisterna och Moderaterna deltog i debatten.


– Det går att läsa i samarbetskoalitionens politiska plattform: ”Att minska klimatpåverkan är den viktigaste miljöfrågan för oss”. Vidare listas det upp hur klimatpåverkan kan minskas genom byggandet av klimatsmarta bostäder, ökad användning av kollektivtrafiken och cykel bland annat. Lokaler och transporter lyfts fram som viktiga områden. Gällande mat vill samarbetskoalitionen att den ska smaka gott, tillagas lokalt och att andelen svensk mat och ekologisk mat ska öka. De lyfter också rättvis handel och etisk konsumtion. Allt detta är lovvärt och sådant som Vänsterpartiet ställer sig helt bakom. Dessvärre nämns det ingenting om minskad köttkonsumtion. Faktiskt så nämns inte köttets klimatpåverkan alls i den 24 sidor långa politiska plattformen, konstaterade Samuel Skånberg (V) och frågade vad samarbetskoalitionen avser göra för att minska köttkonsumtionen i offentlig sektor.

– Sedan 2010 jobbar Haninge kommun strategiskt med vegetariska dagar på skolorna. Både i matpolicyn och i klmat- och energipolicyn finns tydliga skrivningar om vegetarisk mat. Köken jobbar dessutom med att öka nadelen baljväxter och med aktiva åtgärder för att minska matsvinnet. Gällande uppföljning av specifikt vegetarisk mat kommer det inom kort att skickas ut en enkät till skolköken som syftar till att ta reda på hur de jobbar med och utvecklar det arbetet, sa Annica Hjerling (MP).

Lina Rigney Thörnblom (RS) började med att lyfta blicken från kommunen till världen:
– Sverige slår sig gärna för bröstet att svenska utsläpp minskar (även Haninge kommun). Vad som inte nämns är att detta baseras på felaktiga mätningar. Man mäter det som produceras eller släpps ut just i Sverige. Men det vi konsumerar produceras ofta utomlands. Sverige exporterar sina utsläpp till andra delar av världen. Rätt sätt att mäta är i ”ekologiska fotavtryck”. Man kan till exempel räkna ut hur stora naturområden som krävs för att ta fram allt vi konsumerar och grönytan som behövs för att suga upp koldioxidutsläppen från produktionen. Då får man fram hur stor yta vårt ekologiska fotavtryck motsvarar och det mäts i globala hektar. Här ingår skog, betesmark, åker, fiskevatten men ockjså bebyggd yta. Om hela världen konsumerade som i Sverige skulle det behövas tre jordklot. Bara USA är värre med fem jordklot.

onsdag 30 september 2015

“Vi accepterar inte någon som helst hyreshöjning”

Stora förbättringar har skett efter att slumvärden Patrizia försvann från Jordbro • Rusta upp Jordbro-mötet antog uttalande mot hyreshöjningar: ”Vi har redan betalat för upprustningen”


> Läs om segern mot slumvärden Patrizia i våras

Ett 30-tal hyresgäster från Sandstensvägen och Blockstensvägen deltog på gårdagens möte med kampanjen Rusta upp Jordbro. Syftet med mötet var att följa upp de löften som den nya fastighetsägaren D. Carnegie & Co samt nya förvaltaren Graflunds gjorde innan de tog över i somras.
Mötet antog också enhälldigt ett starkt uttalande mot Graflunds krav på hyreshöjningar.

I våras pressades slumvärden Patrizia till att sälja de misskötta fastigheterna till kraftigt underpris. Detta efter månader av kampanj där Rusta upp Jordbro lyckats samla hyresgästerna bakom kravet på tvångsförvaltning. Nya ägaren Carnegie & Co lovade att tredubbla budgeten för underhåll och nya förvaltaren Graflunds lovade på ett stormöte med Rusta upp Jordbro i maj att hyresgäster ska få mögel och vattenskador sanerade med stambyte av de gamla rören utan hyreshöjning.
Upprustningen skulle inledas efter sommaren. Graflunds hade tackat nej till att delta på gårdagens möte för att följa upp löftena men hade försett Rusta upp Jordbro med en grov redogörelse av vilken upprustning som inletts och som planeras.

Mattias Bernhardsson
Mötets konferencier Mattias Bernhardsson, en av Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeldamöter och initiativtagare till kampanjen Rusta upp Jordbro, föredrog Graflunds redogörelse, vilket vi sammanfattar i punktform här:

• Den första tiden har mest använts till att analysera fel och brister i fastigheterna och att planlägga prioriteringar.
• Gårdsvandringar har skett och fler kommer att ske.
• Omfattningen av gamla vatten- och kulvertläckor som har orsakat värmeproblem ser över. En kulvert är klar.
• Alla meddelade vattenskador ska ligga under åtgärd.
• Ett prov med byte av balkongräcken och rötskadad panel har gjorts på Sandstensvägen.
• Målning av yttre dörrar i allmänna utrymmen påbörjat.
• Parkeringsplatserna har fått avgränsningslinjer målade.
• Hopphagar för lek är målade i området.
• Obligatorisk ventilationskontroll med sotning är inledd på Sandstensvägens höga jämna nummer.
• Ventilationsfläktar kommer att bytas där behovet finns och första etappen är redan beställd med start i oktober.
• Totalrenovering av 11 lägenheter som stått tomma länge påbörjas nu. De tomma lägenheterna kommer att renoveras till nystandard och kommer i första hand att erbjudas boende hos Graflunds.
• Beskärning av träd och buskar kommer att utföras under hösten i hela området.
• Blomsterlådor och träomfattningar är utbytta på flera gårdar. Det som kvarstår kommer att utföras fram till vinter och fortsättning i vår.
• Alla felanmälningar ska behandlas inom 48 timmar, vilket innebär att kontakt ska ha tagits och enklare fel åtgärdats inom den tiden. Större och allvarligare fel måste däremot planeras.

tisdag 29 september 2015

"Låt Hanna stanna!"

Foto: Lina Rigney Thörnblom
Igår demonstrerade kampanjen Låt Hanna Stanna och Asylrörelsen Stockholm utanför Riksdagen. Många av Hannas skolkamrater och lärare deltog. Hanna går sista året på gymnasiet i Haninge och har bott i Sverige i fem år efter att ha flytt från Etiopien (Läs mer här). Budskapet på demonstrationen var tydligt: vi ger oss inte förrän Hanna fått uppehållstillstånd, Sverige ska inte utvisa till Etiopien eller andra diktaturer.

– Hanna kom hit som tonåring, med drömmar. Hon fick en fosterfamilj, lärde sig ett nytt språk. Sverige gav Hanna framtidshopp, drömmen om att bli kock. När Hanna blev vuxen enligt lag – då drog Sverige undan mattan. Med åtta månader kvar av utbildningen släcker Sverige hennes framtid, sa läraren Tuija Kirvesmies från kampanjen Låt Hanna Stanna.
Tuija Kirvesmies (talar) och Hanna Tadesa.
Foto: Lina Rigney Thörnblom
Khashayar Shahrezaei talade för Iranska flyktingars riksförbund:
– Vi får hela tiden höra prognoser om hur många asylsökande som kan tänkas komma till Sverige varje år. Men vad vi knappt får veta är hur det går för majoriteteten som får avslag och lever här som papperslösa. Det har blivit svårare för papperslösa att få uppehållstillstånd när de söker asyl för andra gången. Även om de levt i Sverige i många år och rotat sig. Människor som har gått igenom många hemskheter, som försöker glömma det liv man haft bakom sig och titta framåt.

Etiopiska flyktingföreningen redogjorde för hur Etiopien kriminaliserar och kränker sitt eget folk, exempelvis genom sin terrorlagstiftning vilken innebär att alla som umgås, träffar eller fångas på bild med någon som är regimkritisk kan dömas som terrorist. Detta innbär att familjemedlemmar till regimkritiker automatiskt blir en måltavla för regimen, som Hanna blev när hon fängslades, torterades och våldtogs på grund av sin pappas politiska arbete.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Foto: Ada Salomón
– Sverige är bundet av internationella konventioner som förbjuder utvisning av människor som riskerar tortyr. Ändå har Sverige fällts fler än 20 gånger av FN:s kommitté mot tortyr för att ha gjort just det. Utvisningarna är en del av ett system, sa Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom och förklarade att medan etablissemanget säger att det inte finns pengar, jobb eller bostäder så har staten öst pengar över bankerna.

Lina talade också om hur uppehållstillstånd kunde vinnas åt haningeeleven Laziz Sharifov, genom ockupationer av Migrationsverket och genom engagemanget bland Laziz klasskamrater och lärare.

fredag 25 september 2015

"Vi gör myndigheternas jobb"

Foto: Frankie Fouganthin
Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna och aktiv i Asylrörelsen Stockholm

En våg av solidaritet har svept genom landet för att hjälpa flyktingar som anländer efter en hård tid på flykt. Det är inte kommuner, landsting eller myndighetssverige som bär upp hjälpen – det är vanliga människor med vanliga jobb som på sin fritid volontärar på alla möjliga sätt.
Många flyktingar har ingenstans att ta vägen första natten när Migrationsverket är stängt eller inte förser boende. Andra behöver övernattning innan de fortsätter till andra svenska städer eller till Finland. Tusentals flyktingar, många med små barn, har fått övernattning och ett varmt mål mat efter insatser av Refugees welcome-rörelsen.
I Stockholm har exempelvis Fryshuset, ABF, 4h-gården i Akalla gård, Café Marx, kyrkor och moskeer iordningställt sina lokaler för flyktingar att övernatta i.
Hundratals volonterar under parollen Refugees welcome, allt från samfund och frivilligorganisationer till jurister och aktivister i asylnätverk- och organisationer som Ingen människa är illegal, FARR och Asylrörelsen.

Harald Wagner
Harald Wagner står på Centralstationen i Stockholm och talar med flyktingfamiljer flera dagar i ända:
– Människor kommer med saker till oss hela tiden, säger Harald framför ett bord med hygienartiklar, smörgåsar, juice och nallebjörnar.

Faryana Ashgari koordinerar olika insatser på Centralen, hon tolkar och hjälper flyktingar i kontakten med Migrationsverket:
– Jag har aldrig sett något liknande. Folk som tidigare skulle hängt på nattklubben till tidig morgon volonerar här nu. Vi har volontärer som möter upp flyktingar på tågperrongen, hjälper dem med som än kan behövas. Ingen ska behöva sova ute i kylan eller gå hungriga, säger hon.

Faryana Asghari
– Vi gör Migrationsverket jobb, vi tolkar åt Migrationsverket, ordnar övernattningar och hjälper med transport till Migrationsverkets lokaler, berättar Faryana.

Maria-Theresa Tess Asplund, som bland annat samordnat sovplatser på ABF-huset, instämmer:
– Politikerna och kommunerna måste vakna och ta ansvar. Vi gör det här efter och innan våra jobb.

Maria-Theresa Tess Asplund
Faryana, Harald och Tess har mångåriga engagemang i asylkampen bakom sig, bland annat inom Asylrörelsen Stockholm som stoppat ett tiotal utvisningar på Arlanda genom direkt aktion.
Solidariteten med flyktingar handlar också om att stoppa de tvångsutvisningar som trots allt fortsätter. En av dem som fått beslut om utvisning, Hanna, har fått avslag på asylansökan trots att hon flytt tortyren i den etipiska diktaturen. På måndag demonstrerar Asylrörelsen Stockholm tillsammans med elever och lärare i kampanjen Låt Hanna stanna (Läs mer här).

Vi måste bygga en rörelse mot tvångsutvinsingarna och för ett rivande av Fort Europas murar. Men vi behöver också kräva av kommuner och myndigheter att de tar tag i det bristande stödet till flyktingar och bristen på bostäder, såväl som att sätta stopp för den vidriga flyktingindustrin där kapitalister idag tillåts göra mångmiljonvinster på bekostnad av flyktingars boende och vård såväl som hela vår välfärd.