tisdag 8 december 2015

"Nedskärningarna kan sätta barnen i livshotande situationer"

RS frågade ut Socialnämndens ordförande om Jordbrogården

Föräldrar protesterade i kommunhuset två veckor tidigare
- - - - -
Uppdatering: Kommunledningen körde över föräldrarna och lägger ner Jordbrogården
- - - - -

Jordbrogårdens verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning är hotad (läs om bakgrunden här). Föräldrarnas protester ledde till att beslutet om ett nytt avtal har skjutits upp till i februari 2016.
Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson frågade ut Socialnämndens ordförande Petri Salonen, Centerpartiet, på kommunfullmäktige igår:
– I februari ska Socialnämnden besluta om Jordbrogårdens framtid. Om det beslutas om det avtal ni i nämndmajoriteten tidigare föreslagit kommer beräkningsvis 38 procent av finansieringen att strypas. Tolv fritidsledare blir bara sex. 
– Enligt verksamhetschefens konsekvensanalys kan detta leda till att ungdomar med njursvikt, diabetes och Prader-Willis syndrom hamnar i livshotande situationer. Egenlagad lunch ersätts med färdiglagat, möjlighet till motion och utevistlse försvinner, utrymning i händelse av brand kommer inte kunna garanteras. Listan är lång. 
– Denna prisade verksamhet som förändrat så många av ungdomarnas dagliga liv, förvandlas till förvaring och ungdomarna riskerar att tappa allt de vunnit. Är detta värt en besparing på strax över två miljoner kronor?
Petri Salonen (C) svarade att det inte handlar om någon nedskärning utan om hur verksamheten ska skötas på bäst sätt:
– Det finns en del frågor om verksamheten. I grunden handlar det om att säkra den viktiga verksamheten om korttidsstillsyn enligt LSS. Pengar till LSS ska inte gå till fritidsgårdsverksamhet. 
Mattias Bernhardson (RS) replikerade:
– Det jag talar om är ert förslag till nytt LSS-avtal, där ersättning till verksamheten föresås enbart betalas ut för ungdomarnas faktiska närvaro. Det skulle innebära att nämnden inte betalar för den arbetstid som läggs på möten med skola, polis, föräldrar, till planering eller utvärdering. Är det tänkt att dessa medel (38 procent av LSS-anslaget till Jordbrogården) istället ska betalas av Kultur- och fritidsnämnden eller anser du att verksamheten kan leva med de konsekvenser som verksamhetschefen beskriver?, frågade Mattias.
– Det kan inte jag svara på idag. Vi har valt att återremmittera frågan till februari just för att utvärdera och ha en bra dialog med föräldrarna. Men vi ska inte skära ned, svarade Petri Salonen (C)
När det talas om att det finns ”frågor om” verksamheten avses ledande tjänstemän från socialförvaltningen berättade på mötet med föräldrarna den 8 november, att det skulle ”brista i dokumentation och systematiskt kvalitéarbete”.
– Det intressanta här är att ingen från nämnd eller förvaltning innan det mötet talat med de anställda om detta, eller diskuterat med dem vad de i så fall skulle kunna göra för förbättringar. Och hur kan lösningen på de hävdade bristerna vara att ta bort finansieringen till arbetet med just de sakerna?, frågar sig Mattias Bernhardsson (RS).
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) kommer att fortsätta stödja föräldrarna och anställda i deras kamp för Jordbrogårdens överlevnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.