söndag 18 december 2011

Asylkampen 2011

Asylrörelsen i Stockholm marscherar
Under 2010 och 2011 trappade regeringen och Migrationsverket upp jakten på papperslösa flyktingar. Massutvisningarna ökade med minst 20 procent sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen. Högern använde frågor som ’integration’, språktester (som flera politiker själva inte klarar), burkaförbud (trots att nästan ingen bär dem) etc för att vända uppmärksamheten från ökade klassklyftor och barnfattigdom samt kapitalismens kris – en kris bankerna och de rika skapade men som skulle vältras på arbetare, pensionärer, sjuka och arbetslösa.

fredag 16 december 2011

Seger! Ali Mansouri får uppehållstillstånd

Efter mer än fyra månaders kamp av Asylrörelsen i Stockholm, två stoppade utvisningsförsök, otaliga demonstrationer, hundratals protestbrev och andra insatser, har Sveriges mest kända politiska flykting från Iran, Ali Mansouri fått uppehållstillstånd. Idag släpptes han från det slutna förvaret i Märsta efter att ha varit inlåst i över 100 dagar.

Det första utvisningsförsöket stoppades av Asylrörelsen genom en aktion på Arlanda som slutade med att kaptenen vägrade lyfta planet. Det andra utvisningsförsöket stoppades av Ali själv; Genom sitt motstånd på flygplanet fick han med sig medpassagerarna och tvingade planet att vända.

Foujan Rouzbeh
– Det känns fantastiskt, det här är en av de största framgångarna jag varit med om, säger Asylrörelsens Foujan Rouzbeh - som varit Alis kontaktperson och arbetat med att samla ihop avgörande bevisning i fallet - till Nyheter24.

Uppehållstillståndet är en stor seger. Ali Mansouri är en symbol för motstånd och har gett styrka till andra. Vi ger oss inte förrän alla utvisningar till Iran stoppats. 2012 fortsätter Asylrörelsen kampen mot regeringens inhumana flyktingpolitik, för amnesti åt alla gömda och för ett återinförande av asylrätten!

Mattias Bernhardsson

Läs bakgrund:
Ali Mansouri nekas vård
Utvisningen av Ali Mansouri stoppad på Arlanda

Massaker mot strejkande gruvarbetare i Kazakstan

Kazakstanska polisstyrkor har attackerat protest för strejkande oljearbetare i Zhanaozen, Kazakstan. 50-70 döda och minst 500 skadade. 1500 trupper har kallats in i staden. CWI:s (Committé for a Workers' International) kazakstanska sektion står under ett omdelbart hot och deras hemsida har blockerats. Vår ryska sektions hemsida, som hade live-uppdatering, är också blockerad. CWI samlar till protester idag vid ambassader/konsulat/företag kopplade till regimen etc, över hela världen. I Stockholm samlas vi 14.00 vid Kungsgatan 36, Telia vid Hötorget. Vi återkommer med info om vad som kan göras härifrån. Håll er uppdaterade vid CWI:s hemsida: www.socialistworld.net


Uppdateringar:

Uppdatering 21 december:

onsdag 14 december 2011

Attackera inte våra kommunanställdas ledighet!

I Haninge kommun har klämdagar under 40 år inneburit ledighet för de anställda, vilket uppskattats stort. Nu vill kommunledningen avskaffa klämdagarna och även 12-dagar och 15-dagar, då man fått sluta tidigare dagar före röd dag. Den moderata ledningen menar nu att denna förmån leder till problem med schemaläggning, trots att det har fungerat i 40 år, och att det dessutom är en nackdel konkurrensmässigt. För ett år sedan avskaffades friskvårdstimmen för de anställda i Haninge kommun, som ersattes av de betydligt mindre uppskattade friskvårdskupongerna.

Kommunledningen påstår även att ledighet under klämdagar leder till en kvalitetsförsämring och att de kommunala verksamheterna konkurreras ut av samma verksamhet i privat regi. Dessutom 'kostar det pengar' att ge anställda ledigt.

Haninge kommun har vision om att vara ”Sveriges bästa kommunala arbetsgivare”, samtidigt som de kommunalanställda blir av med alla sina förmåner. En grupp fackligt anslutna inom Haninge kommun har gjort en undersökning som visar på att alla närliggande kommuner har kvar klämdagar, 12-dagar och 15-dagar, och även friskvårdstimmen.

tisdag 13 december 2011

RS ensam opposition mot högerns verklighetsfrånvända skolplan

Gårdagens kommunfullmäktigedebatt i Haninge bjöd på ovanligt många fina ord och visioner om skolan från den borgerliga majoritetens sida. I förslagen till Skolplan 2012-2018 hyllas kunskapskontroller på små barn (betygsättning) och det talas om "Sveriges bästa skola" och "Kunskap till 100 procent". Rättvisepartiet Socialisterna - som under  flera år med kampanj på skolorna, demonstrationer och skolstrejker kämpat mot de massiva skolnedskärningarna - spräckte borgarnas självgoda bubbla med inlägg från verkligheten.

Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke (RS) visade hur borgarnas politik motverkar sina egna mål:
- Bland de sju prioriterade punkterna är att "förskollärarna, lärarna, fritidspedagogerna och alla annan personal har avgörande betydelse för barns och elevers lärande". Det håller vi med om. Problemet är att det faktumet motarbetas av att kommunledningen inte ser till att tillräckligt med resurser läggs på personaltätheten, sa Sanna Tefke (RS).

Borgarns skolplan konsterar att "en del elever har svårt att nå målen i skolan" och att "dessa elever ska prioriteras före andra både resurs- och kompetensmässigt". I verkligheten får de som behöver extra stöd inte alls den hjälp de behöver, men borgarna visar ändå med formuleringen att om nån ska ha extra hjälp så ska de ske på bekostnad av andra.

- Alla elever ska få det stöd de behöver, trummade Sanna Tefke (RS).
Grund- och förskolenämndens ordförande Alexandra Anstrell (M) menade att man med stöd av skollagen visst ska göra prioriteringar på andra elevers bekostnad.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Alexandra Anstrell citerar lagar och förordningar när det passar men hon och henns parti Moderaterna hade inga problem att driva igenom kunskapskontroller på små barn helt utan stöd av lag och förordningar, kontrade Mattias Bernhardsson (RS).

Alexandra Anstrell (M) svarade med att de hade gått i 'bräschen' med kunskapskontroller och att nu hade skollagen ändrats.

Mattias Bernhardsson (RS) replikerade att skollagen ändrats av högerpolitiker som sätter deras ideologi före barnens väl, medan Skolverket, Skolinspektionen och den samlade internationella forskarkåren står på RS sida i motståndet mot att använda kunskapskontroller på små barn.

Nej till tomma planer - Ja till verklig utbyggnad av äldreomsorgen

Särskilt yttrande av Rättvisepartiet Socialisterna på Haninge kommunfullmäktige 2011-12-12


§ 215 Äldreplan 2011-2018

Haninges äldreplan 2011-2018 är inte en plan i egentlig mening. Därför röstar Rättvisepartiet Socialisterna inte för förslaget. Den innehåller inga konkreta mål och åtgärder för att kommunen ska kunna möta upp den stora ökningen av antalet äldre. Det behövs t ex fler boenden i olika boendeformer.

Nej till privata vårdbolag och profitering på skattebetalarnas, personalens och de äldres bekostnad!

Sanna Tefke (RS)
Under gårdagens kommunfullmäktige försökte den borgerliga majoriteten driva igenom en försäljning av kommunal mark i syfte att det byggs ett privat äldreboende och en privat förskola. Socialdemokraternas opposition begränsades endast till att ifrågasätta priset. Rättvisepartiet Socialisternas Sanna Tefke tog ordet och fick medhåll av flera socialdemokrater som till skillnad från S-ledningen i Haninge vill sätta stopp för den privata vården.

Här är Sanna Tefkes tal som ingen i majoriteten vågade ta replik på:

- Jag utgår utifrån att de flesta av ledamöterna följer med i någon form av media och därmed inte kan ha undgått den senaste tidens uppmärksammade skandaler i privat äldreomsorg.
Medan man på riksnivå nu diskuterar hur man ska begränsa, reglera, och kontrollera privata verksamheter vill Haninges borgerliga kommunledning nu alltså rea ut mark till förmån för ytterligare ett nytt privat äldreboende.

lördag 10 december 2011

Över tusen protesterade mot nazisterna

Idag demonstrerade runt 1000 personer med ”Vi är 94 procent” mot nazisterna, som marscherade i centrala Stockholm, och deras hatideologi.

Runt 500 antirasister samlades i Kungsträdgården klockan 12.00 tidigare idag för att manifestera sitt motstånd mot rasism och nazism. Talade gjorde bland annat Foujan Rouzbeh från Asylrörelsen och Anna från Syndikalistiska Ungdomsförbundet.

När demonstrationen tågade mot Raul Wallenbergstorget slöt fler upp i demonstrationen. När demonstrationen officiellt upplösts gick över 1000 personer mot mynttorget där runt 400 nazister samlats för att sprida sin hatiska ideologi. Tack vare att antirasisterna väsnades med talkörer, vuvuzuelor och visselpipor lyckades dock inte nazisterna med detta – de stod helt isolerade.

I skrivande stunde rapporteras det om att nazisterna har hamnat i sammandrabbning med sig själva. På Aftonbladet.se:s liveuppdatering kunde man läsa följande:

”De högerextrema delade upp sig vid Riddarhuskyrkan och två grupper rök ihop av misstag. Flaskor och burkar haglar i 30 sekunder innan de inser misstaget. Förvirring uppstår. -Vi trodde ni var motståndsrörelsen (andra nazister, reds anm), säger en kille som är inblandad i tumultet.”

Antirasist i Stockholm

DN Aftonbladet

torsdag 8 december 2011

Demonstrera mot nazistvåldet

Stockholm 10 december, Kungsträdgården kl 12.00

Den 10 december planerar nazisterna att demonstrera i centrala Stockholm under parollen ”Stoppa Svenskfientligheten – till värn för Norden”. De försöker skapa något nytt, sedan Salemmarschen år för år har gått nedåt i antal deltagare. Marsch­en föregås av en kampanj med utdelning av rasistisk propaganda på skolor, gator och torg för att skapa splittring och ställa människor mot varandra.

Redan i förra veckan uppdagades det att en av huvudarrangö­rerna till nazistmarchen, Nationaldemokraternas Marc Ab­ramsson, har misshandlats av en annan arrangör ur den nazistiska gruppen Förbundet Nationell Ungdom. Marc Abramsson ska ha varit nära att bli knivhuggen flera gånger, men klarat sig. Händelserna i veckan visar att trots putsandet av fasaden och det självförtroende nazisterna fått av SD:s intåg i riksdagen är nazisterna väldigt splittrade och slåss inbördes om vem som ska ha mest att säga till om inom arrangemanget.

tisdag 6 december 2011

Stöd de fängslade arbetarna i Iran

Irans regim har den senaste tiden ökat repressionen mot arbetare och aktivister. Den här månaden greps och dömdes Ali Nejati, som sitter i styrelsen för sockerbrukens fackförening, till fängelse i ett år. Ali Nejati har nyligen opererat hjärtat och behöver kvalificerad vård. Hans fru Shahnaz greps senare, men släpptes efter 24 timmars förhör.
Fyra arbetar- och studentaktivister i Tabriz (Shahrokh Zamani, Mohammad Jarahi, Nima Poryaghoub och Sasan Vahebivash) dömdes till ett samman­lagt straff tjugotvå år och sex månaders fängelse av Högsta domstolen.

Ali Akhavan, en annan aktivist, dömdes till ett och ett halvt år och Behnam Ebrahimzadeh till fem års fängelse av högsta domstolen. Många andra aktivister väntar på sina domar från högsta domstolen.
Ebrahim Madadi, viceordförande för bussförarnas fackförening har suttit i fängelse i tre år. Reza Shahabi, en annan i bussförarnas fackföreningsstyrelse har suttit 19 månader i fängelse. Han befinner sig i en allvarlig situation sedan han började en hungerstrejk den 21 november. Han behöver akut vård. Om vården försenas hotas han av förlamning. Hans familj är mycket oroliga.

Irans regim använder en ny metod för straffa aktivister hårt. Fängslade personer nekas väsentlig vård. Flera politiska aktivister har dött i fängelse av den här orsaken.
Den ökade pressen sker samtidigt som regeringen också vill försämra arbetsrätten. I det nya förslaget försöker regeringen ta bort hela det minimala stöd som finns i dagens lag. Det är en allvarlig attack mot arbetarklassen, då nästan 90 procent inte är fast anställda och inte har någon trygghet på sina jobb.

Hamid Azar

Ezzat Dolatabadi
Ezzat Dolatabadi, aktiv i Iranska flyktingars riksförbund och Asylrörelsen i Stockholm, om diktaturen i Iran:
- Den islamiska regeringens korruption är tydlig då både oljeinkomster och övriga inkomster används till personliga intressen och bruk. Alla kontraktsskrivningar inom olje- och gasbranschen, vägar och vatten samt många stora projekt har alltid, och är fortfarande, till makthavarnas nytta, berättar Ezzat Dolatabadi.
- Den islamiska, kriminella och anti-humanistiska regimen fruktar en sammanhållning och en opposition grundad på iranska arbetare och har därför ökat förtrycket. De iranska arbeterna har även uttryckt sitt missnöje genom en rad slagord som exempelvis ”Avgå, avgå parlamentet.” och ”Er vanheder har förblindat er, ni har aldrig sett samhället”, återger Ezzat Dolatabadi.

söndag 4 december 2011

Asylrörelsen demonstrerade: ”Avsätt Billström”

Runt 400 demonstranter trotsade igår regnet och slöt upp i den demonstration som organiserades av Asylrörelsen i Stockholm. Parollen var ”Stoppa utvisningarna”. Asylrörelsen i Stockholm har sedan maj i år stoppat tolv utvisningar till Iran. En av dessa personer, Mitra Kahrom deltog igår i demonstrationen.
-Hade Sverige utvisat Mitra till Iran så hade hon riskerat förföljelse, tortyr och döden. Men hon står här i dag i egen person för att exemplifiera människan bakom besluten. Människan bakom rubrikerna. Människan bakom de kronor och ören som regeringen och migrationsminister Billström vill spara in på genom att skicka fler människor till döden, sade Foujan Rouzbeh från Asylrörelsen i Stockholm.

-Men Mitran är tyvärr ett undantag. Hon är en av få som lyckats räddas hittills. På förvaren runtom i landet finns otaligt många människor som sitter fängslade i väntan på utvisning. Ali Mansouri, politisk flykting från Iran, är en av dom. En riktig människa av kött och blod som i över 100 dagar suttit inlåst utan att ha begått något brott, fortsatte Foujan.

Ett annat fall som berört många var den planerade utvisningen till Ukraina av 91-åriga och svårt sjuka Ganna Chyzhevska. Hennes dotterdotter Anna Otto var en av talarna på demonstrationen.

Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna uppmärksammade under sitt tal de 50 000 papperslösa flyktingar som idag befinner sig i Sverige och fortfarande saknar grundläggande rätt till vård. Det blir enligt Mattias allt tydligare hur flyktingar drabbas av högerpolitiken. Det senaste vidriga exemplet är upphandlingen inom vård av tortyroffer, där Röda Korset som drivit denna verksamhet i 26 år nu kan tvingas stänga ner och bereda plats för privata WeMind AB som helt saknar erfarenhet av arbete med tortyrskadade.
Trots inbjudan var det inget av allianspartierna som vågade delta för att försvara sin politik.

Anna Löfgren från hbt-socialisterna talade bland annat om situationen för hbt-flyktingar i Sverige, men även i Europa och resten av världen.
- Homosexualitet är olagligt i 80 länder i världen, i fem straffas det med döden. Ett av dessa fem länder är Iran, dit skickar migrationsverket och regeringen hbt-personer. Att skicka en människa tillbaka till ett land där man straffas med döden på grund av sin sexualitet eller könsidentitet måste fördömas! Men vi kan inte bara fördöma det, vi måste aktivt kämpa emot det.

Demonstrationen gick med facklor till mynttorget invid riksdagshuset, där ”Avsätt Billström, avsätt Billström!” skanderades. Hela demonstrationen gick lugnt till, trots att ett tiotal nazister försökte att attackera deltagarna i demonstrationens utkant. Polisen grep två av dessa nazister, som gick till anfall mot några enskilda aktivister. Flera talare uppmanade dock deltagarna att ta kampen mot högerextremismen på allvar och demonstrera nästa lördag, den 10 december, då nazisterna planerar en stor marsch genom Stockholm.

Talade gjorde också Miljöpartiets riksdagsledamot Bodil Ceballos, Rasool Benavand från Iranska flyktingars riksorganisation, Azad Qamisloki från kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien, Stefan Lindborg ordförande Ung Vänster, Jonas Bergström från SSU, Emanuel Andersson från RKU och Foujan Rouzbeh för Asylrörelsen i Stockholm.

RS Stockholm

fredag 2 december 2011

Dags att agera mot privatiseringarna

Sanna Tefke
Kommunal Stockholms representantskapsmöte beslutade förra torsdagen att säga nej till vinst på skattefinansi­erade välfärdstjänster. Ett uttalande antogs som också skulle publiceras som en debattartikel i någon av de stora tidningarna.
Representantskapet antog ­också ett förslag från vårdbiträdet Sanna Tefke (ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige) om att genomföra en manifestation i frågan onsdag den 30 november, samma dag som de offentliga facken i Europa protesterar mot EU:s åstramningspolitik och de engelska facken i den offentliga sektorn genomför en generalstrejk. Dessvärre har avdelningen misslyckats med att komma till skott med tid och plats för en sådan ­aktion.

– Pinsamt, tycker en besviken Sanna Tefke, som nu kräver att man snarast bestämmer om ny tid och plats för en manifestation där även LO-distriktet, som också har uttalat sig emot privatiseringarna, liksom PRO och allmänheten inbjuds.

Även Lena Ezelius, som är ordförande i Kommunal sektion 26, beklagar missen och tycker att Kommunal hittills har varit alldeles för tyst i frågan. Men hon påpekar samtidigt att den tidigare alltför tveksamma inställningen till att ta avstånd från privatiseringarna bland en del kommunalare har förändrats en hel del.
– Det är absolut så att tveksamheten har försvunnit i takt med att man har sett de allt allvarligare konsekvenserna.

I det uttalande som antogs av Kommunals representantskap polemiseras det också både mot att det skulle räcka med krav på bättre kontroll och uppföljning, något som skulle kräva en ­jättelik kontrollapparat, och mot att Lagen om valfrihet (LOV) skulle åtgärda några problem.
Det är vinstintresset som måste ut.
Arne Johansson

Nej till privat äldreboende i Handen

Den borgerliga kommunledningen i Haninge slumpar ut mark för privata intressen. Haninge kommun säljer mark i centrala Handen till Senectus Valla gränd AB som vill bygga ett privat äldreboende. Priset är satt till 6,3 miljoner kronor trots att en fastighet med motsvarande kvadratmeter intill såldes för över 20 miljoner kronor. Ingen extern värdering har gjorts.

- Försäljningen är utan tvekan en julklapp till de privata vårdprofitörerna, säger Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge som tänker rikta hård kritik mot borgarna på kommunfullmäktigemötet den 12 december.

Även om det handlar om att ett privat vårdbolag bygger själv så är det i princip en smygprivatisering. Det pågår ingen verklig utbyggnad av äldreomsorgen i kommunen; När Carema öppnade Vallagården i Vendelsö stängde kommunen samtidigt Handens äldreboende.

De senaste skandalerna med Carema m fl har bara visat vad som varit känt länge. De skapar sina vinster genom att skära ned på servicen samt ge sämre arbetsvillkor för personalen.
Vad som skulle behövs är ett riksomfattande uppror mot privatiseringar och mot vinster i vården.

RS Haninge står för:
■ Omsorg efter behov, inte efter plånbok – riv upp privatiseringarna.
■ 275 nya anställda till den kommunala äldreomsorgen.

■ Fler boenden & boendeformer.
■ Sänk hyrorna.
■ Generösare bedömningar i hemtjänsten.
■ Arbete max var tredje helg – nej till delade turer.
■ Nej till storkök – maten ska lagas på plats, efter de äldres önskemål.

onsdag 30 november 2011

Stoppa utvisningarna - Demonstrera med Asylrörelsen 3 december

Asylrörelsen i Stockholm har stoppat tolv utvisningar av politiska flyktingar till Iran och en till Afghanistan. Det visar att kamp lönar sig. Hittills har tre bussbolag backat ur sina samarbeten med Migrationsverket och vägrar nu att köra flyktingar åt dem.

Men regeringen fortsätter att skicka fackliga aktivister, demokrati- och kvinnorättskämpar till diktaturer som Iran och Syrien; regeringen fortsätter att skicka barnfamiljer till krigsdrabbade länder som Irak och Afghanistan; och regeringen fortsätter att skicka gamla och sjuka till länder där de saknar anhöriga.

När 91 år gamla och svårt sjuka Ganna Chyz­hevska skulle utvisas till Ukraina utlöstes en proteststorm. Det förelåg inte ”synnerligen ömmande omständigheter” enligt Migrationsverket. Europadomstolen har stoppat utvisningen tillfälligt.
Den senaste tiden har tidningarna också uppmärksammat den 67 år gamla och utvecklingsstörda Bahiya Jejje som som ska utvisas till Syrien samt de eritrianska barnen Hiab och Deymond, 3 och 5 år som bor i fosterfamilj och som nu riskerar att ensamma utvisas till Italien. Inget av detta är engångsföreteelser – det är regeringens politik.

Migrationsminister Tobias Billströms (M) argument att de inte kan stanna för att det skulle bli mindre resurser till vård och omsorg, är inte bara direkt felaktigt då det är de rika som roffat åt sig, utan ett rasistiskt försök att vända utsatta grupper mot varandra.

Den 3 december står vi upp för våra grannar, klasskamrater, arbetskompisar och alla andra – för rätten att stanna.

RS Haninge

fredag 25 november 2011

”Sätt ned foten mot vinst i vården”

Sanna Tefke, fackligt aktiv i Kommunal och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige, fick igenom sitt förslag på fackets repskap att Kommunal Stockholms län anordnar en manifestation mot privatiseringarna och vinsterna på vår gemensamma välfärd på den alleuropeiska protestdagen 30 november.

Sanna Tefke
Efter en tids debatt kring skandalerna i äldreomsorgen har skulden fördelats, skriver en ledare i Svenska Dagbladet: ”Det räcker nästan att nämna Carema eller riskkapital så är slaget vunnet”.
– Men Carema är bara toppen av ett isberg. Det är dags att sätta ned foten mot all lägstapriskonkurrens och alla vinstintressen i vård, skola och omsorg, säger vårdbiträdet Sanna Tefke, fackligt aktiv i Kommunal sektion 26.
Högerpolitiker, Vårdföretagarna och Carema själv tävlar nu om ursäkter och löften om åtgärder. Syftet är att försöka skapa en så tjock dimridå av falska initiativ att den kan ta udden av de upprörda reaktionerna och tillåta fortsatta privatiseringar.
Anders Borg säger sig vilja stoppa riskkapitalbolagens möjlighet att från 2013 smita från skatt i Sverige och Vårdföretagarna föreslår själva en lag om att deras anställda nu ska få meddelarfrihet.
Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) deklarerar ett stopp för upphandlingar inom äldreomsorgen och föreslår att byta privatiseringssystem från upphandling till äldrepeng.

Det visar hur skakade man är, men skulle bara göra insyn och möjligheten att stoppa skandalföretag ännu svårare.
Upphandlingsutredningen, som letts av Anders Wijkman, noterar samtidigt enorma brister med låg kompetens och närapå obefintlig uppföljning i denna gigantiska verksamhet som upphandlar service och varor för ett värde på mellan 15,5 och 18,5 procent av BNP.

– I min sektion är vi väldigt kritiska mot Carema och Attendo, men det handlar inte bara om samvetslösa riskkapitalister, utan också om själva systemet, säger Sanna Tefke, som själv jobbar i ett privat hemtjänstföretag.
– Man behöver inte vara en Einstein för att förstå att en underbudskonkurrens om lägsta pris mellan vårdföretag som kräver vinst, leder till en tävlan om att dra ned på bemanningen.

Enligt upphandlingsutredningen kan många myndigheter inte ens redovisa omfattningen av sina upphandlngar och än mindre några uppföljningar. Frånvaron av sådana betyder enligt den särskilda utredaren Anders Wijkman och huvudsekreteraren Åsa Edman, att det till exempel i Stockholms äldreomsorg har varit tämligen riskfritt att avvika från utlovad kvalitet.

”Bristen på uppföljning påverkar av samma anledning företagens incitament att satsa på miljöanpassad eller socialt ansvarstagande produktion. En analys av utredningens enkät visar att endast en fjärdedel av de svarande myndigheterna gör kontinuerliga uppföljningar. Det är slående att bara denna grupp har funnit brister vid utförandet av kontrakten. Utredningen tvingas därför konstatera att det idag saknas svar på frågan om offentlig sektor – och vi skattebetalare – får de varor och tjänster vi betalar för”, skriver utredarna i fet stil i sitt inlägg på DN Debatt den 21 november.

Stockholms privatisering av äldrevården har, som till och med DN:s artikelserie konstaterat, gått i en hisnande fart. Enligt Marta Szebehely, profes­sor i socialt arbete, är personal­tätheten i svenska privata boen­den tio procent lägre än i kommunala.
Amerikansk forskning visar klart att stora vinstdrivande vårdkedjor håller lägre kvalitet. Än finns inga svenska studier, något som dock har utlovats av äldreminister Maria Larsson.

Enligt Sanna Tefke råder det nu ett ”guldläge för en kampanj mot vinstintressen i vård, ­skola och omsorg”:
– Kommunal borde snarast bjuda in PRO och allmänheten till en stor manifestation mot vinst i vård och omsorg. Det är ett systemfel, inte bara några ruttna ägg, sa hon inför repslapsmötet som ställde sig bakom förslaget till manifestation.
Arne Johansson

torsdag 24 november 2011

Plundring i skydd av mäktiga vänner

Om man lyssnar till de yttranden som skadeskjutna ministrar nu gör i panik och minut, kan det låta som att nu ska högern slakta en av sina heliga kor – rätt för privata bolag att bedriva vinstrik plundring av välfärden. Finansminister Anders Borg (M) säger numera att han ska sätta stopp för de privata bolagens skattesmitning. Det blir en stopplag nästa år lovade han i mitten av november.

onsdag 23 november 2011

Utvisningen av Sajjad Bayad till Afghanistan stoppades på Arlanda

Foto: Karin Wallmark
Polisen försökte tvångsutvisa Sajjad Bayad till Afghanistan imorse men fick avbryta. Sajjad torterades av talibanregimen när de styrde och är fortfarande eftersökt av deras styrkor samt av mujahedin.

- Situatuation i Afganistan är mycket svår, folk dör hela tiden, det är katastrof, säger Azezi Ashmat från Afganska föreningen som är en del av Asylrörelsen i Stockholm.

Vi i Asylrörelsen i Stockholm samlades inatt på Arlanda tillsammans med Aktion mot Deportation Uppsala och berättade för passagerarna att polisen skulle föra honom på flyget med tvång och att de borde protestera. Responsen var väldigt bra och flera tog med sig material. Dessutom lyckades Sajjad själv få kontakt med piloten och berättade om sin situation.

Samtidigt mailades protester till flygbolaget och Luftfarsverket och en överklagan lämnades in till Europadomstolen. Migrationsverket försökte undvika protester vid flygningen genom att ljuga om vilket flyg han skulle skickas på. Det lyckades inte och det kom fram vilket det verkliga flyget var. Lufthansa meddelade till slut att Sajjads biljett från Frankfurt-Dubai, och Dubai-Kabul ställts in.

Nu gäller det att snabbt följa upp Europadomstolen, skapa uppmärksamhet kring hans fall och få fler att protestera.

Karin Wallmark
Aktiv i Asylrörelsen i Stockholm och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

fredag 18 november 2011

Asylrörelsen i Stockholm i P3 om utvisningarna till Syrien

Mattias Bernhardsson från Asylrörelsen i Stockholm och mellanösternexperten Leif Stenberg i P3 i nytt reportage om Sveriges utvisningar till Syrien:

Lyssna på inslaget här

Tidigare SR-inslag om utvisningarna till Syrien

onsdag 16 november 2011

67 000 namnunderskrifter överlämnades till Migrationsverket med krav på asyl åt de kurdiska flyktingarna

Foto: Azad Qamişloki

Imorse överlämnades 67 000 namnunderskrifter - med krav på asyl åt 20 kurdiska flyktingar - till Johan Rahm, presstalesman på Migrationsverket. 

Överlämnandet skedde vid det tält på Sergels torg där de 20 iranska kurderna bott sedan 20 september. 
Rahm ställdes mot väggen och fick stå till svars för den omänskliga behandlingen av politiska flyktingar och den inhumana flyktingpolitiken som Migrationsverket för. 

Foujan Rouzbeh från Asylrörelsen i Stockholm frågade ut Rahm bl a i frågan om han kommer att ta sitt ansvar och föra fram att kurdernas fall öppnas upp och prövas på nytt, vilket han efter ett tiotal gånger slutligen svarade ja på. Johan Rahm uppgav upprepade gånger att alla asylsökanden som fått avslag kan överklaga, men ville inte kännas vid att de iranska kurdernas ärenden redan fanns hos polisen med fastslagna verkställighetsbeslut om utvisning. 
Att Sverige utvisar politiska aktivister och dessutom kurder som är i minoritetsgrupp i Iran strider mot Migrationsverkets nya riktlinjer gällande Iran, som Mikael Ribbenvik nyligen gått ut med. 
 
Asylrörelsen i Stockholm kommer att fortsätta kampen mot den inhumana flyktingpolitiken och uppmanar alla att delta i demonstrationen den 3 december mot utvisningarna och för asylrätten. Demonstratinen äger rum på Slussen, Södermalmstorg kl 15.00 med avmarsch mot riksdagen kl 16.00.

Ruben Derkert

Här hittar ni facebook-event

tisdag 15 november 2011

Utvisade Fares Mahmud i syriskt fängelse

Fares Mahmud
Tisdagen den 8 november utvisades den politiska flyktingen och demokratikämpen Fares Mahmud till Syrien, där mer än 3 500 människor beräknas ha dödats av regimen och politiska meningsmotståndare avrättas. 
I Aktuellts 21-sändning i fredags bekräftade polisen att de lämnat över Fares till syrisk polis i Damaskus. I samma inslag riktade vi i Asylrörelsen stark kritik mot Migrationsverket och meddelade att vi Asylrörelsen i Stockholm kommer att följa upp vad som har hänt Fares Mahmud. 


Vi kan nu efter samtal med källor inom Framtidsrörelsen i Syrien, vilken Fares tillhörde, bekräfta följande: Fares Mahmud lämnades över till syrisk polis på flygplatsen i Damaskus i tisdags kväll. Han fördes då till "Fängelse nr 48". Sedan har Fares flyttats till Faihae-fängelset i Faihae, Damaskus. Vi arbetar nu för att ta reda på om han fortfarande är i livet.

måndag 14 november 2011

RS pressade borgarna om trängseln på Brandbergsskolan

Lina Thörnblom (RS)
Under kvällens kommunfullmäktigemöte i Haninge pressade Rättvisepartiet Socialisternas Lina Thörnblom Grund- och förskolenämndens moderata ordförande Alexandra Anstrell om vad de gör åt trängseln på Brandbergsskolan.

- Eleverna upplever det som stökigt och högljutt efter att Klockarbergsskolan fick samma lokaler. Matsalen upplevs som trång. Problemet är inte bara att många elever delar på samma yta utan att 6-åringar delar lokaler med 15-åringar. Vad tänker ni göra åt trängseln på Brandbergsskolan, frågade Lina Thörnblom (RS).

- Jag upplever det inte som stökigt och trångt, svarade Alexandra Anstrell (M) och menade att det var positivt med åldersblandning och att pengar ska gå till utbildning - inte lokaler.

- Matsal, elevhall och andra gemensamma ytor är av samma storlek som tidigare (innan 260 elever från Klockarbergsskolan trycktes in), förklarade Lina Thörnblom (RS) och krävde mindre klasstorlekar och större ytor.
Lina påminde om att elevrådet t o m tagit upp om trängseln i matsalen med kommunen, att skolgården fortfarande är delad mellan 6-åringar och 15-åringar och inte alls anpassad.

När borgarna säger att "pengar ska gå till utbildning - inte lokaler" är det ett sätt att försöka försvara nedskärningarna på, som om lokaler och utbildning var något som stod i motsättning till varandra. Att Anstrell (M) minsann inte alls tyckte det var trångt visar hur lite de bryr sig om hur eleverna uppfattar det, de som faktiskt ska gå i skollokalerna varje dag. ‎" Vi satsar på skolan", säger borgarna. Lite historia: 1971 satsade Haninge 43 procent av skattepengarna på skola och förskola. Idag satsas enbart 30 procent.

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att dela ett massflygblad i hushållen med krav på upprustning av skolan och bjuder in till ett öppet möte om skolsituationen i Brandbergen, tisdagen den 29 november, 18.30 på hyresgästlokalen på Vågens gata 462

RS frågade ut äldrenämndens ordförande om Carema och vanvården

Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna, frågade ut Äldrenämndens folkpartistiska ordförande Martin Lundqvist om den privata äldreomsorgen under kvällens kommunfullmäktigemöte.

- Under den senaste tiden har det framkommit flera allvarliga fall av missförhållanden på äldreboenden i landet som drivs av Carema - flera exempel på vanvård som också lett till dödsfall. Vanvård på boenden som drivs av riskkapitalbolag - där vinst går före vården av de äldre - är inte något nytt. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna var och är motståndare till att Carema ska få driva verksamhet i Vendelsö, sa Mattias Bernhardsson (RS) och frågade om kommunledningen skulle ta sitt ansvar och utreda förhållandena i den privata vården i Haninge.

Martin Lundkvist (FP) svarade att han hade besökt Caremas äldreboende i Vendelsö med anledning av rapporterna om vanvård från andra Carema-boenden och att han inte ansåg att så var fallet i Haninge. Men han medgav att många anhöriga var kristiska mot Carema.
Besöken som politiker gör på boenden är annonserade i förväg och i den privata vården finns inte meddelarfrihet, d v s att anställda kan slå larm om missförhållanden. Mattias Bernhardsson (RS) kommer att besöka Caremas äldreboende nästa vecka. Under samtalen med personalen kommer inga chefer få vara närvarande.
De uppmärksammade exemplen på vanvård är bara toppan av ett isberg. Rättvisepartiet Socialisterna säger nej till privat vård för vinst och kräver en kraftig utbyggnad av den kommunala äldreomsorgen i Haninge med 275 nya anställningar.
Förra året besökte Mattias Bernhardsson samtliga äldreomsorgsplatser i kommunen. Läs mer om vad han fann under besöken i hans artikel 'Rusta upp äldreomsorgen'

RS Brandbergen delar nytt massflygblad: Ge oss vår skola tillbaka

RS Brandbergen kommer att dela ut ett nytt flygblad i hushållen med fokus på situation i skolan. Ring 073-5862339 om du kan hjälpa till att dela flygblad.

torsdag 10 november 2011

Asylrörelsen i Stockholm i Sveriges Radio: "Stoppa alla utvisningar till Syrien"

Efter utvisningen av den politiska flyktingen och demokratikämpen Fares Mahmud växer kraven på att alla utvisningar till Syrien stoppas.
Mattias Bernhardsson, aktiv i Asylrörelsen i Stockholm och kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna, anklagade Migrationsverket, regeringen och migrationsminister Tobias Billström i morgonens program 'Alltid Nyheter' på Sverige Radio:

Lyssna på inslaget här


Läs mer:
Fares Mahmud utvisades till Syrien trots ny hotbild
Syriska agenter hotade asylaktivister på Arlanda

Länkat:
Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet, i Aftonbladet

onsdag 9 november 2011

Fares Mahmud utvisades till Syrien trots ny allvarlig hotbild

I gårdagens artikel, "Syriska agenter hotade asylaktivister på Arlanda", rapporterades om Asylrörelsen i Stockholm som samlats på Arlanda för att stoppa utvisningen av den politiska flyktingen och demokratikämpen Fares Mahmud. Nu har polisen slutligen bekräftat att utvisningen verkställdes.
När det avslöjades att det var personal från den syriska ambassaden som fanns på plats för att stödja utvisningen, var detta ett självklart bevis på hotbilden mot Fares Mahmud och därför krävde vi att utvisningen skulle stoppas. Att Migrationsverket lät polisen genomföra utvisningen ändå - utan att reagera på vad som nyss inträffat - visar på en oerhörd inkompetens och respektlöshet för andras liv.
Gårdagens händelser visar att alla utvisningar till Syrien måste stoppas - precis som beslutats i Norge. Detta kommer inte ske av sig självt; särskilt inte mot bakgrund av den inhumana flyktingpolitik högerregeringen i Sverige står för. Protesterna måste trappas upp och de som idag förargas över utvisningarna måste själva bli aktiva. Kampen fortsätter.

Mattias Bernhardsson 
Martin Wihlén

Länkat: Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet, i Aftonbladet

tisdag 8 november 2011

Syriska agenter hotade asylaktivister på Arlanda


Mattias Bernhardsson
på Arlanda
Asylrörelsen i Stockholm samlades på Arlanda natten mot idag för en sista ansträngning att stoppa det tredje utvisningsförsöket av den politiske flyktingen och demokratikämpen Fares Mahmud till Syrien. Aktivisterna var uppdelade på olika platser för att informera passagerare till de flyg som Asylrörelsen befarade kunde användas för deportationen, då en grupp om fyra personer började trakassera och hota aktivister vid en av platserna. Bland annat fick aktivisterna veta att de borde sluta prata med folk och gå därifrån innan ’någon råkar illa ut’. En säkerhetsanställd på Arlanda bad att få se identifikationshandling på en av de hotfulla männen och informerade sedan aktivisterna att personen hade ’diplomatisk immunitet’, d v s arbetar för Syriens ambassad.

söndag 6 november 2011

Protestdelegation till Israels ambassad

En protestdelegation avser att besöka Israels ambassad måndag den 7 november "Vi kräver omedelbart frigivande av deltagarna på de två båtar ur frihetsflottan till Gaza och ett stopp för Israels blockad mot Gaza". De som vill delta samlas kl 13.00 på Sergels torg i Stockholm, vid trappan upp till Hamngatan.

Paul Murphy
En protestdelegation ska i morgon måndag den 7 november bege sig till Israels ambassad med krav på omedelbart frigivande av de 27 aktivister från nio länder som den 4 november kidnappades av den israeliska armén i samband med illegala kapningen på internationellt vatten av det irländska skeppet MV Saoirse (Frihet på gaeliska) och den kanadensiska båten Tahrir (Frihet på arabiska). Kraven inkluderar självklart även att de kapade båtarna och dess last, som förts till den israeliska hamnstaden Ashdod, omedelbart lämnas tillbaka samt att Israel avbryter sin blockad av Gaza. Båtarna ingick i den frihetsflotta som försökt bryta den femåriga och illegala israeliska blockaden av Gaza för att leverera humanitär hjälp i solidaritet med det palestinska folket. Den kollektiva bestraffningen har lett till svåra umbäranden för det palestinska folket när viktiga medicinska förnödenheter och byggmaterial inte tillåts. En första protest genomfördes redan på fredag kväll i centrala Dublin i solidaritet med de aktivister som nu hålls isolerade av Israel, däribland Europaparlamentsledamoten Paul Murphy, som representerar irländska Socialist Party (systerparti till Rättvisepartiet Socialisterna) och United Left Alliance.
Enligt uppgifter hålls Paul Murphy och andra fångna i Givon-fängelset där de utsätts för bl a starkt ljus i syfte att förneka dem sömn. 
Vi hoppas också att protesterna nu ska växa även mot Israels omänskliga ockupationspolitik bland de tiotusentals israeliska judar som de senaste månaderna har inspirerats av den arabiska vårens revolutioner till mäktiga demonstrationer mot Israels asociala inrikespolitik. Även The Freedom Flotilla Coalition protesterar (se bifogade uttalande).

Alla organisationer och enskilda är välkomna att delta i morgondagens protest.

Uttalande av The Freedom Flotilla Coalition: 
"The Freedom Flotilla Coalition supports all efforts to break the siege of Gaza

The Freedom Flotilla Coalition offers its full support to the Canadian Boat to Gaza, the Tahrir and the Irish Ship to Gaza, Saoirse in their attempt to break the seige of Gaza. Freedom Flotilla 2 demands the immediate and safe return of all on board as well as the 2 vessels. We condemn both Israel's military attack against this civilain initative and its illegal capture of the Tahrir and Saoirse in international waters. We call upon the global community, including international agencies and western governments that Israel reverse this pattern of behaviour and respect international law. The Freedom Flotillas will continue until the siege of Gaza has ended and freedom of movement for both people and goods has been restored.

Kort film om hur kapningen gick till

lördag 5 november 2011

CWI:s europaparlamentariker Paul Murphy fängslad av israeliska armén

Paul Murphy, ledamot i Europaparlamentet för Socialist Party på Irland (Rättvisepartiet Socialisternas systerparti och del Committee for a Workers' International) hölls på fredagen kvar av den israeliska armén, tillsammans med andra aktivister från det irländska skeppet MV Saoirse och det kanadensiska båten Tahrir.

Båten ingick den frihetsflotta som försökte att resa till Gaza i solidaritet med det lidande palestinska folket och för att leverera humanitär hjälp. Blockaden är inne på sitt femte år och är olaglig. Denna kollektiva bestraffning har lett till otaliga umbäranden för det palestinska folket när viktiga medicinska förnödenheter och byggmaterial inte tillåts.
En protest genomfördes på fredag kväll i centrala Dublin i solidaritet med de fängslade aktivisterna.
CWI vädjar till läsarna att omedelbart protest mot israeliska ambassader / myndigheter med krav på omedelbar frigivning av Paul Murphy och alla andra aktivister från Saoirse och Tahrir.
Följ utvecklingen på CWI:s hemsida, som också ger bakgrunden

fredag 4 november 2011

Bevilja Ali Mansouri uppehållstillstånd

På onsdag håller Migrationsverket ännu ett förhör med Ali Mansouri, politisk flykting från Iran som polisen försökt utvisa två gånger.
Asylrörelsen i Stockholm m fl sluter upp från onsdag förmiddag (kl 10-12) utanför asylprövningen i Uppsala, där beslutsfattaren för hans ärende arbetar, och förflyttar oss sedan till Märsta förvar (kl 13-16) där vi fortsätter vår manifestation till stöd för Ali under tiden hans intervju med beslutsfattaren hålls. Anmäl dig och dina vänner till följande event på facebook.

Foujan Rouzbeh från Asylrörelsen i Stockholm skriver idag här om Ali Mansouri:

Ali Mansouri
Du är ung, i sena tonåren. Du har stora planer för framtiden, älskar livet och har alltid drömt om att studera vidare. Men en dag slängs du ut från universitetet - för du ser ut, pratar och tänker på ett visst sätt. Du tillhör en minoritet som inte får tala ditt språk, inte får utöva din kultur, inte har rätt till utbildning, inte får sjukvård, inte har rätt till bostäder, inte får några jobb. Du utesluts för att du är oliktänkande och dessutom vågar stå upp för och kräva dina mänskliga rättigheter. Du har otaligt många gånger klivit ut från dörren för att ta dig från en plats till en annan, och på vägen bevittnat hängningar av pojkar och flickor i din egen ålder som tillhör samma minoritet som du. Varje dag måste du och ditt folk utstå förtryck. Du får nog och vägrar acceptera detta, så du bestämmer dig för att kämpa för din egna och dina medmänniskors rättigheter. I största hemlighet engagerar du dig politiskt, mobiliserar människor och deltar i protester.

En dag, under en sådan protest, blir du grovt attackerad och gripen av landets säkerhetspolis. Det sista du minns innan det slutgiltiga och avgörande batongslaget mot bakhuvudet är färgen på den blå bussen du transporteras bort i. Sedan vaknar du i en cell på en plats där mörkret är förblindande. Dag som natt hålls du där i två och en halv månader. Du binds och hängs upp på alla otänkbara sätt samtidigt som du med piskor, batonger och järnrör tar emot slag och rapp över hela kroppen. Slagen orsakar svullnader under dina fotsulor så att du inte kan gå utan får släpas eller i bästa fall krypa. Benbrotten som slagen orsakar gör att skelettet vid flertals tillfällen blottas genom köttet och huden. Du får inre blödningar och hostar och spottar blod. Du får under hela den här tiden ingen ätbar mat, knappt något att dricka. Cellen du hålls i är så liten att du inte ens kan sträcka ut benen. Ibland spelar dem upp ljudet av kvinnoskrik i högtalarna medan du torteras, och säger att det är din mor och syster som också torteras på grund av dig och det du gjort.

Efter många och obeskrivliga svårigheter lyckas du fly. Du tvingas lämna allt och alla du älskar, ditt hem och ditt land, dina nära och kära. Du står nu helt ensam i världen, med enda förhoppningen om att med livet i behåll kan du kanske få komma till en plats där du för första gången i ditt liv får uppleva frihet och därigenom fortsätta att kämpa för din familjs och ditt folks rättigheter. Du har nämligen hört att i Europa, och särskilt i ett land som heter Sverige, där respekteras mänskliga rättigheter.

Sverige, som du med stor möda till slut lyckas ta dig till, behandlar dig så här:
1:a smällen: avslag om asyl 2008
2:a smällen: avslag om prövningstillstånd hos Migrationsdomstolen 2009 - utvisningsbeslut vinner laga kraft
3:e smällen: överlämnande av ärende till polismyndigheten för verkställighet av utvisning februari 2011
4:e smällen: beslut om och verkställande av förvarstagande augusti 2011
5:e smällen: avslag om ansökan för ny prövning augusti 2011
6:e smällen: första försök till utvisning 26 augusti 2011
7:e smällen: avslag om överklagande av ansökan för ny prövning hos Migrationsdomstolen september 2011
8:e smällen: andra försök till utvisning 24 september 2011
9:e smällen: beslut om och verkställande av förlängt förvarstagande 18 oktober 2011

Låt det inte bli en tionde och vagörande smäll för Ali Mansouri.

Den 9 november 2011 har Ali Mansouri beviljats en ny prövning tack vare ny bevisning som med stor möda lämnats in och lett till att nya omständigheter kring hans fall nu ska utredas. Första gången myndigheten skulle utvisa Ali var vi väl förberedda och det hela stoppades vid Arlanda flygplats tack vare stora ansträngningar. Vid andra utvisningsförsöket av Ali blev inte ens hans advokat meddelad om att verkställighet skulle ske, utan man försökte på ett olagligt sätt utvisa honom – vilket stoppades vid mellanlandningen i Amsterdam, tack vare Ali och hans medpassagerares motstånd till utvisningen.

Onsdag 9 november 2011, då Alis nästa prövning ska hållas, kommer han att ha suttit på det slutna förvaret i Märsta i över 90 dagar. Hans psykiska tillstånd är akut och förvärras för varje dag, vilket också har intygats av en erkänd psykiatriker vid landstinget. Ali borde ha beviljats asyl för länge sedan, men tack vare den inhumana svenska flyktingpolitiken har han nekats den självklara rätten till asyl. Och det av det land där han trodde att han skulle kunna söka skydd och uppleva frihet för första gången i sitt liv.

LÄS OCKSÅ:
Asylrörelsens debattartikel på SVT Debatt
Migrationsverket nekar Ali Mansouri vård
Utvisningen av Ali Mansouri stoppad på Arlanda

torsdag 3 november 2011

Migrationsverket pressas att ändra riktlinjer om Iran: "Fler ska få stanna"

Asylrörelsen i Stockholm marscherar
mot riksdagen . Från maj 2011
Trots att Iran är en av de hårdaste diktaturerna där flest fångar avrättas per capita i världen har Sverige de senaste åren skickat politiska flyktingar till tortyr och avrättning. Asylrörelsen i Stockholm har sedan i maj lyckats stoppa 12 utvisningar av politiska flyktingar till Iran; genom hård politisk press, protester, aktioner vid flygplatser och bevisinsamling.

Migrationsverkets landinformation om Iran har varit flera år förlegad och kommer trots de nya riklinjerna som utlovas, vara amatörmässiga.
Asylrörelsen har upprepade gånger läxat upp Migrationsverket om situationen i Iran; t ex att den iranska regimen har utfärdat nya direktiv enligt artikel 7 i Irans straffbalk - att fängsla och åtala politiska flyktingar som återvänder till Iran. Irans chefsåklagare Mohsen Eje’i har sagt att alla som ansökt om asyl på politiska grunder kan åtalas. Effekten av den skärpta tolkningen av artikel 7 i Iran är att det inte spelar någon roll huruvida de asylsökande i Sverige varit ledande eller politiskt aktiva över huvudtaget; Samtliga riskerar fängslande, tortyr och avrättning, oavsett om det svenska Migrationsverket inte anser att de spelat en ledande roll.

Nu verkar verkligeheten komma ikapp Migrationsverket. Mikael Ribbenvik på Migrationsverket medger nu också att om man har varit politiskt aktiv i Sverige så ökar risken för de som utvisas. Han medger också att den iranska regimen ökat bevakningen av sina medborgare utomlands.
Ribbenvik talar om en "gradvis kursändring" och att individuell prövningar fortsättningsvis ska avgöra från fall till fall. Men som vi i Asylrörelsen i Stockholm tidigare förklarat så riskerar alla oavsett politisk bakgrund och position livet om de återvänder.

Hur betydende reträtten är återstår att se. Men det visar onekligen vikten av det arbete Asylrörelsen i Stockholm står för och att protester är avgörande för eftergifter. Kampen forsätter tills alla utvisningar till Iran stoppas.

Mattias Bernhardsson

Dessa står bakom Asylrörelsen i Stockholm hittills:
Iranska flyktingars riksorganisation, Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska flyktingars riksförbund, Ethiopian Refugee Association, Casa Peru, Kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien och Afghanska föreningen.
Fler organisationer och privatpersoner är välkomna att ansluta sig till Asylrörelsen. asylrorelsen.sthlm@gmail.
com

Asylrörelsens debattartikel på SVT Debatt med Foujan Rouzbeh (Asylrörelsen i Stockholm), Amineh Kakabaveh (riksdagsledamot V) och Mattias Bernhardsson (kommunfullmäktigeledamot RS)
SR om Migrationsverkets nya riktlinjer

tisdag 1 november 2011

Utvisningen av Fatemeh Hosseini stoppas i väntan på ny prövning

Fatemeh Hosseini på förvaret.
Foto: Hugo Witting
Fatemeh Hosseini, som skulle tvångsutvisats till Iran imorgon, har istället fått en ny prövning. Advokaten lämnade in en inhibitionsansökan med åberopan på artikel 3 till Europadomstolen.

Fatemeh och hennes dotter flydde från Iran till Sverige i april då de kände att deras säkerhet var hotad – som konvertit och aktiv i en kristen församling är straffet hårt.

Hon började intressera sig för den kristna tron 1999 och började delta på aktiviteter med kyrkan. 2005 konverterade hon, i hemlighet. I augusti 2008 greps en av församlingens medlemmar, Ramtin Soodmand, för att spridit regimkritisk propaganda. Ramtin hade i sitt innehav fotografier från Fatemehs dop samt andra uppgifter på Fatemeh och församlingens aktiviteter. Församlingen kände att Fatemeh och hennes dotter var i fara och hjälpte Fatemeh och hennes dotter att hålla sig gömda i sju månader. Sen hjälpte församlingen dem att fly till Sverige där Fatemeh sökte asyl.

Trots att dotterns pappa, som kom till Sverige 2009, har lyckats få uppehållstillstånd så nekade man Fatemeh som levt ihop med pappan som sambo.
När hon kom till Sverige bedrev hon en hemsida där hon kritiskerade regimen i Iran och lade upp karikatyrer på iranska religiösa ledare. I Januari 2010 blev hon också medlem i S:t Klaras församling i Stockholm.
Det har dessutom visat sig att hennes gamla präst i Iran, Man Seok Lee, också tvingats fly landet. Även om kristendomen officiellt erkänns som en religion så är det i verkligheten straffbart med döden.

I torsdags lurades Fatemeh till polisstationen under förevändningen de skulle hjälpa henne att förnya sitt iranska pass. Då låstes hon in i väntan på att utvisas. Att Sverige jagar upp politiska flyktingar med patruller, frihetsberövar människor genom lurendrejerei och splittrar familjer visar hur inhuman den svenska flyktingpolitiken blivit. Asylrörelsen i Stockholm kommer att kämpa tills Fatemeh Hosseini får uppehållstillstånd.

Hugo Witting

Läs gårdagens artikel om Fatemeh Hosseini här

måndag 31 oktober 2011

Alla till Arlanda på onsdag: Stoppa utvisningen av Fatemeh Hosseini till Iran

Fatemeh Hosseini, är en kristen konvertit och riskerar fängslande och avrättning i Iran. Ändå har Migrationsverket beslutat att utvisa henne.
Iranian Minorities Human Rights Organisation, IMHRO rapporterar att på kort tid har fyra män gripits i al-Ahwaz i sydvästra Iran av den iranska säkerhetstjänsten enbart för att ha konverterat från islam till kristendomen.
FN:s särskilda rapport, ‘The situation of human rights in the Islamic Republic of Iran’ från 23 september uppmärksammar att Högsta domstolen utfärdade en dödsdom för Yousef Nadarkhani, för att ha konverterat till kristendomen. 
Att Fatemehs liv svävar i stor fara om hon skickas står utom allt rimligt tvivel.
På onsdag, 2 november ska polisen utvisa Fatemeh. Asylrörelsen i Stockholm samlas på onsdag kl 11.30 utanför terminal 5 på Arlanda för att försöka stoppa utvisningen genom att informera och uppmana passagerarna att protestera på flyget.

söndag 30 oktober 2011

Elever i Haninge utan lärare i flera månader

Förra veckan avslöjades det hur elever på VVS-programmet på Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge fått gå utan lärare i flera månader samt nekats praktikplats trots att detta varit en stor del av utbildningen. Kommunen medger att de elever på VVS-programmet endast hade 40 procent undervisning istället för heltid som det ska vara men lovar att de eleverna som drabbats kommer att kompenseras. Men hur och på vilket sätt framgår inte.

- Det är inte så att eleverna tappat något i utbildningen. De har heltidsundervisning nu och VVS-programmet kommer att komma igång igen till våren säger Robert Alpfors, Fredrika Bremers rektor till Mitt i Haninge. Hur det går ihop med att elever inte haft någon undervisning i flera månader tills det uppmärksammats samt blivit nekade praktikplatser är minst sagt underligt.

Att Haninge är en av de kommunerna som ger minst pengar till sina gymnasieskolor är under all kritik. Haninge Hade ett överskott på 146 miljoner kronor förra året. Sen sänkte borgarna skatten istället för att rusta upp skolan. Rättvisepartiet Socialisterna kräver att Haninge kommun satsar mer på skolorna, att eleverna får rätt till de utbildningar de vill ha, samt mer inflytande över undervisningen samt fler lärare och praktikplatser. Men för detta krävs protester och ett motstånd från elever och lärare.

Ruben Derkert

lördag 29 oktober 2011

500 i asylmarsch

På fredagen den 28 oktober demonstrerade 500 personer i centrala Stockholm mot utvisningarna och mot rasismen. Talade gjorde bland andra Hassan Salehi från Iranska flyktingars riksförbund, initiativtagare till demonstrationen. Hassan belyste den svenska asylpolitiken där man skickar människor till döden, som till exempel till Iran.

Talkörerna ekade: ”Kamp mot stat och kapital – ingen människa är illegal!” och ”återinför rätten till asyl!” varvat med musik av hiphopartisten Young Pac. Demonstrationen gick till Mynttorget vid riksdagen.

Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna belyste fallet med Khaled Khodena som utvisades till Irak och som dödades där för bara några veckor sedan. Mattias tog upp hur det finns ett blodrött spår från regeringen i Sverige till de blodiga diktaturena; från polisens våld mot flyktingarna här hemma samt mot de som försöker blockera utvisningarna med sina kroppar; till det våld, den tortyr och död som möter flyktingar i länder som Irak, Iran och Syrien. Mattias tog också upp om att fackföreningarna måste ta kampen för allas rätt till svenska kollektivavtal och uppehållstillstånd; att få med sin vanliga arbetare och tjänstemän i asylkampen är avgörande; då piloter har visat att kan vägra lyfta flyg med flyktingar på, kan busschaufförer också vägrar köra åt Migrationverket, lastare kan vägra lasta åt dem etc. Mattias menade att man måste resa sig mot den rasistiska politiken där olika grupper ställs mot varandra istället för de som skapat krisen: spekulanterna och Svenskt Näringsliv.

Talade gjorde också Amineh Kakabaveh från Vänsterpartiet som berättade om utvisningarna till Iran, och det senaste fallet med Rahim som utvisades förra veckan trots att han torterats i Iran och varit i aktiv i motståndsrörelsen Mujahedin. Hon berättade också om asylrörelsens lyckade stormöte och att alla borde sluta upp med asylrörelsen.

Rasool Benavand från Iranska flyktingars riksorganisation svarade på Miljöpartiets talare och upplyste henne om MP:s svek mot flyktingar för att få komma närmare makten.

Demonstrationen var den största för asylrätten på flera år och markerar att asylkampen reser sig och växer.

Ruben Derkert

Trafficking - den moderna slavhandeln

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge, Lina Thörnblom skriver om dagens utbredda sexhandel och svarar de som vill legalisera sexköparna.

År 2002 öppnades ögonen på många svenskar efter att Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever gick upp på biograferna. Den moderna slavhandeln, trafficking, fick ett ansikte för många.
Ur Lilja 4-ever
Men Lilja är inte ett isolerat fall, eller en av några få flickor som drabbas. International Labour Organisation (ILO) uppger att vinsten från endast trafficking utgör 28,7 miljarder dollar (188 miljarder kronor) varje år.

FN uppskattar att omkring 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Rapporten Global Report on Trafficking in Persons från 2009 är den första globala jämförelsen av sitt slag och bygger på statistik från 155 länder. Enligt rapporten är sexuellt utnyttjande den vanligaste formen av människohandel, den står för 78 procent av fallen och offren är till största delen kvinnor och flickor.

Europaparlamentets studie National legislation on prostitution and the trafficking in women and children från 2005 visar att de länder som tillåter prostitution eller baraförbjuder bordeller har en högre grad av våld mot prosti­tuerade.
I Sverige är sexhandeln mest omfattande i de tre storstadsregionerna, enligt Socialstyrelsen. De uppger även att den synliga prostitutionen på gatan har minskat från 1 300 personer 1977 till 300 personer 2007. Men statistiken runt prostitution är väldigt osäker och det finns stora mörkertal. Man kan dock misstänka att i och med teknikens utveckling har prostitutionen förflyttats. Internet står för en stor del av marknaden.
I juni i år publicerade USA:s utrikesdepartement en undersökning som placerar Israel bland de tre värsta länderna när det kommer till människohandel. Tusentals människor kommer varje år till Israel i hopp om att få jobb, eller smugglas in olagligt. Väl i Israel tvingas de till antingen hushållsarbete under slavliknande förhållanden eller till prostitution.
De flesta utländska prostituerade i Israel kommer från ­Ukraina, Moldavien, Uzbekistan och Ryssland och många smugglas in öv­er den egyptiska gränsen.

År 2003 införde Israel en lag som tillåter staten att konfiskera vinsterna från dem som står bakom människohandeln, men enligt granskande ideella grupper används den sällan.
Men den sortens lag är heller ingen lösning. I Tyskland, där prostitution är lagligt och ett yrke som man betalar skatt för, har man till exempel i staden Bonn infört något som liknar P-automater där prostituerade kan betala sin skatt på gatan. Sex euro (50 kronor) ska en prostituerad betala per natt annars riskerar hon böter. Detta leder endast till att staten tjänar pengar på prostitutionen. Staten blir en hallick som enligt svensk lag skulle kunna dömas för koppleri. 1998 rekommenderade ILO en legalisering av prostitution för att nationalstater skulle kunna ta del av vinsterna från prostitutionsindustrin. Världshälsoorganisationen (WHO) har även den manat till en avkriminalisering. Sedan dess har Tyskland, Nya Zeeland och delar av Australien legaliserat prostitution. I ­Tyskland finns det till exempel så kallade ”sexbås” på bensinstationerna där kvinnor står och väntar. Det finns även stora bordeller som liknar hotellkomplex. Men det har inte lett till en bättre situation för de prostituerade kvinnorna.

Legaliseringen har heller inte lett till en minskad människohandel. ”Motviljan mot att kriminalisera sexköp är uppenbar, trots att forskning från bland annat Nederländerna och Australien (delstaten Victoria) visar att legalisering av prostitution driver på grov kriminalitet, illegal prostitution och människohandel. De ’lokala’ kvinnorna räcker helt enkelt inte till. Man måste importera”, skrev Anna Hedh och Margareta Winberg på Brännpunkt i SvD appropå debatter i EU-parlamentet. Kapitalistisk handel betyder alltid att söka efter den största profiten med hjälp av lägsta möjliga utgifter. Det vill säga, utländsk, illegal arbetskraft är billigare än inhemsk laglig. Enligt utredningen Prostitution i Sverige 1999-2008 har kriminalisering­en av sexköpare minskat marknaden för människohandel i Sverige även om den fortfarande finns kvar.

Det är viktigt att komma ihåg att prostitution inte är något annat än en kapitalisering av den gamla synen att kvinnans kropp tillhör mannen. Men det finns ett nytt sätt att prata om sexarbete. Fokus i debatten ligger inte på de som köper sex utan på kvinnorna, som utgör majoriteten av de prostituerade. Argument som ”de [prostituerade] ska ha rätt till sin livsstil” hörs till exempel. En annan argumentation är att det är normbrytande att sälja sex.
98 procent av dem som säljs i trafficking är kvinnor och flickor. 71 procent av alla kvinnor i prostitution har fallit offer för fysiskt våld, 63 procent för våldtäkt. I Nederländerna mördas en pros­tituerad i ett butiksfönster varje år.
Bland prostituerade kvinnor är dödsstatistiken högre än i någon annan grupp i samhället, inklusive alkoholister, drogmissbrukare och hemlösa. Det gäller i alla länder i hela världen, från Kenya där fattigdomen är överhängande, till Tyskland där prostitution är lagligt.
Prostitutionsmotståndare blir ofta anklagade för att offerstämpla den prostituerade och utmåla henne som en svag person. De som pratar om sexarbetare vill definiera de prostituerade som starka, självständiga kvinnor som har gjort ett karriärval.

Den nyliberala ordningen hatar offer, precis som alla system som accepterar ojämlikheter. För om man pratar om den utsatta människan pekar man också på behovet av ett rättvist samhälle och ett socialt skyddsnät.
Enligt dem som förespråkar sexarbete är det fel att se pros­tituerade som svaga, passiva, hjälplösa offer. Det här är personlighetsdrag som endast nämns från förespråkarna. Ett ”offer” enligt Svenska Akademiens ordlista definieras som ”någon eller något som blir ett byte för någon eller något” eller ”drabbas av något”. Det sägs ingenting om hur personen som utsätts är, det handlar om vad någon annan gör mot en. Och med den argumentationen, att offer skulle vara ett personlighetsdrag, innebär det i längden att ­bara en viss sorts personer skulle kunna utsättas för olika brott. Skulle då endast kvinnor med dessa särskilda personlighetsdrag kunna falla offer för en våldtäktsman? Saknar man dessa personlighetsdrag kan man enligt dessa offerhatande argument inte vara ett offer.
Och om det då enligt prostitutionsförespråkarna inte finns några offer, då finns det heller inte några förövare. Man har i sin argumentation helt glömt bort sexköparna.

Under 1800-talet och under början av 1900-talet var prostitutionen reglementerad i Europa genom staten för att förhindra spridning av sjukdomar.
Trots att reg­lementeringen var till för att begränsa och kontrollera prostitutionen växte den och i början av 1900-talet blom­strade ”den vita slavhandeln”. Europeiska kvinnortransporterades till Amerika, Egypten, Turkiet och Tunisien och såldes i prostitution.
Nederländerna var först i Europa med att avskaffa den reglementerade prostitutionen 1910. I Sverige avskaffades den 1918. ”På 50-talet trodde många att prostitutionen var på väg att försvinna, i likhet andra röster från en ojämlik tid”, skriver Kajsa Ekis Ekman i Varat och Varan, en efterlängtad bok i debatten. Men vid slutet av 1900-talet ­hade den återigen vuxit till jätteproportioner.
Mellan två och fyra miljoner personer beräknas vara offer för trafficking och sexuella ändamål enligt FN och ILO.
Prostitutionens form har inte förändrats särskilt mycket. Det är generellt män som köper kvinnor på samma sorts platser. Det är samma sorts fattigdom och våld inblandat och fattiga kvinnor transporteras fortfarande till andra delar av världen för att säljas.
Idag försvaras prostitutionen på ett annat sätt. Förr användes moraliska argument så som att pros­titution var något naturligt och något som behövdes för att bevara äktenskapet och civilisationen. Nu pratar riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (M), debattören Petra Östergren m fl om kvinnans fria val och att det är ett brott mot könsrollerna och radikalt.

Det var i och med Vietnamkriget som grunden lades för sexturismen och även handeln av barn. År 1967 lät USA bygga bordeller, så kallade rekreationskomplex, i Pattaya och Bangkok efter avtal med den thailändska ­regeringen. Bordellerna blev kvar efter ­krigets slut och tog emot de första turist­strömmarna. Amerikanska soldater tog också över kaféer och tehus i Bangkok och började driva nattklubbar och bordeller.
Under sjuttiotalet avskaffade också stora delar av den kapitalistiska världen lagar mot pornografi. Det öppnade för en jättemarknad och ledde bland annat till att Red Light District i Amster­dam gick från att vara ett sjaskigt gathörn till att bli en hel gata med sexbutiker, strippklubbar och porrbiografer. Det är där kvinnor nu står i skyltfönstren som levande skyltdockor och det som säljs är inte deras kläder utan deras kroppar. Men det fanns också motstånd mot den här utveck­lingen. Porrblockader ägde rum för att stänga porrklubbar. Kvinnogrupper demonstrerade runt­om i världen.

Under sjuttiotalet men främst under åttiotalet började det bildas organisationer för de prostituera­des rättigheter. Sedan bildades också så kallade fackföreningar. Dessa fackföreningar är ett kärt argument för prostitutionsförespråkare. Den röda tråden i dessa organisationer eller fackföre­ningar är att de har få medlemmar och att toppen består av män som inte alltför sällan har ena benet i bordellverksamhet. Detta gås igenom noggrant i Varat och Varan.
Brittiska IUSW startades år 2000. De har varit talare på Labourpartiets HBT-konferens och bjöds även in att utforma det brittiska miljöpartiets prostitutionspolicy. Efter bara ett år fick de bli en del av fackföre­ningen GMB. IUSW:s mest aktiva medlem är Douglas Fox som skriver i princip alla inlägg på hemsidan. Han talar i media i de prostituerades namn. Men han är själv inte prostituerad eller eskort. Han är tvärtemot grundaren till en av Englands största eskortfirmor som i dagsläget har hundratals kvinnor (till salu).
Australiens nationella sexarbetaror­ganisation, Scarlet Alliance, ger prostituerade kvinnorrådet om de råkar ut för en våldsam man att stanna och fortsätta hetsa upp mannen.
Många av de här organisationerna får stora bidrag av stat eller EU för att motverka HIV/AIDS-smitta. De jobbar i själva verket inte med någon facklig kamp över huvud taget utan använder bidragen för lobbyverk­samhet tillsammans med kondomutdelning. Det är inget annat än tillbaks till den gamla reglementerade prostitutionen där kvinnorna ska förhindras att sprida smitta.

Fackföreningar för prostituerade har attraherat vänsterorganisationer till att försvara en legalisering av prostitution. Vänstergruppen Arbetarmakt skriver till exempel att ”I början av mars lanserade GMB en avdelning för sexarbetare i London. Detta är ett viktigt steg framåt i kampen för arbetarnas rättigheter i denna stora och expanderande industri”. De fortsät­ter: ”Svaret på denna exploatering är att avkriminalisera prostitutionen och ge sexarbetare samma rättigheter som andra arbetare”.

Centerpartiets ungdomsförbunds sekreterare Leo Pierini hyllade idén om fackföreningar för prostituerade i Expressen: ”Om de prostituerade finge A-kassa, fackföreningar, kollektivav­tal och dylikt skulle deras situation utan tvekan bli bättre och de skulle kunna skriva lagliga avtal med hallickar.” Men dessa krav var såklart bara gällande i prostitutionsfrågan. I klassisk centerpartistisk anda skrev samma Leo Pierini några månader senare: ”Det måste vara dags att avskaffa kollektivavtal, LAS och andra av fackföreningarnas exklusiva rättigheter nu när det blivit tydligt på vilket sätt de faktiskt lamslår den svenska arbetsmark­naden”.
En av frågorna man måste ställa sig är; vad ska dessa fackföreningar kräva för avtal? Hur många är det mänskligt att ligga med på en dag? Är det rimligt att bli piskad på arbetstid? Om det skulle finnas riktiga fackfö­reningar för prostituerade idag, som inte endast verkade som lobbyorganisationer, skulle deras enda uppgift vara att kämpa för prostitutionens upplösande.

Det är, inte desto mindre, viktigt att prostituerade organiserar sig och tar kamp mot kvinnoförtryck­et, som en del av kvinnorörelsen.
Det kapitalistiska systemet är beroende av en könsmaktsordning och dess politik stärker patriarkatet som prostitutionen vilar på. För att bekämpa det är en aktiv kvinnorörelse, som en del av arbetarrörelsen, nödvändig. En kamprörelse där både män och kvinnor spelar en roll.

Svensk Lag säger:
År 1999 trädde lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst i kraft vilket innebär att det är olagligt att köpa sex i Sverige. Straffskalan är böter eller fängelse upp till sex månader. Det är däremot inte olagligt att sälja sexuella tjänster.
Den som understöder att en individ säljer sexuella tjänster till en annan individ gör sig skyldig till koppleri. Koppleri är ­exempelvis att driva bordellverksamhet eller ta delar av den prostituerades inkomster.
Straffskalan för koppleri är fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två år och högst åtta år.

Statistik
1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år.
Vinsten från endast trafficking utgör 28,7 miljarder dollar varje år.
98 procent av de som säljs i trafficking är kvinnor och flickor.
71 procent av alla kvinnor i prostitution har fallit offer för fysiskt våld, 63 procent för våldtäkt.

fredag 28 oktober 2011

Asylrörelsen i Stockholm samlade 110 till möte om asylkampen

110 personer deltog på det första mötet med Asylrörelsen i Stockholm. Syftet med mötet var att samordna alla som kämpar för att stoppa utvisningar och för att rätten till asyl ska återinföras.
Första talare var Foujan Rouzbeh, aktiv i Asylrörelsen i Stockholm. Hon berättade att Sveriges utvisningar är en del av den alltmer inhumana flyktingpolitik som EU driver. EU:s flyktingmurar innebär att folk dör på väg till Europa.
Foujan Rouzbeh, Asylrörelsen

– Vi har hört Billström prata om ”kostsamma konsekvenser” för att låta flyktingar stanna. Samtidigt befinner sig hela EU:s politiska etablissemang i en förtroendekris. Folk protesterar och strejkar, och etablissemanget behöver en syndabock.
–EU samordnar deportationer. Asylrörelsen måste samordna motståndet, konstaterade Foujan.

Många talare visade på hur katastrofal situationen är för de asylsökande som nekas uppehållstillstånd. Bland annat nämndes Migrationsverkets vidriga behandling av Ali Mansouri, som nu suttit inlåst på flyktingförvaret i Märsta 71 dagar, blivit utsatt för två försök till tvångsutvisning samt misshandlad och nekad läkarvård. Allt detta trots att han har solklara asylskäl. Det konstaterades att Sverige gång på gång bryter mot den FN-konvention som säger att personer som löper risk för tortyr inte får utvisas.

Samtidigt genomsyrades mötet av optimism om möjligheterna för Asylrörelsen. Fokus sattes på att nå ut till fler för att bygga en massrörelse, som drar ut tusentals på gatorna i protest mot den omänskliga flyktingpolitiken. I många av talen refererades det till den stora rörelsen för flyktingamnesti 2005, då 10 000-tals runt om i landet gick ut och demonstrerade till stöd för de apatiska flyktingbarnen och för en allmän flyktingamnesti.

– 2005 fick 10 000-tals asylsökande uppehållstillstånd, vi ska göra om det. Vi ska tvinga dem att ändra lagen, sa Sara Nakhaei från Iranska flyktingars riksförbund.
– Vi måste få med oss så många som möjligt i rörelsen, oavsett vilket parti de är med i, sa Anna Otto, som kämpat för att hennes mormor Ganna ska få stanna i Sverige.

Amineh Kakabaveh (V)
Talade på mötet gjorde också Amineh Kakabaveh, som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet samt ordförande för Varken hora eller kuvad. Hon förklarade att de hot som finns mot hbt-personer och kvinnors säkerhet ignoreras av Migrationsverket. Hon berättade om två homosexuella tjejer som flytt från Irak, där myndigheterna redan har dödsförklarat dem.
– Att vara utsatt för könsrelaterat våld eller förföljelse på grund av att man är hbt-person räknas inte som skäl för att få stanna i Sverige. Inte ens att vara dödsförklarad i sitt hemland räknas som skäl nog, sa Amineh.
– Vi ska inte vara rädda. Vi måste organisera oss. Med tanke på att det här händer varje dag måste vi bli fler i den här gruppen, fortsatte Amineh.

Stefan Berg som är aktiv i Aktion mot deportion i Göteborg och Rättvisepartiet Socialisterna, berättade om erfarenheter från deras arbete. Aktion mot deportation lyckades i början av deras kamp mot massutvisningar av irakiska flyktingar att hålla Migrationsverkets förvar blockerat i tre dagar. Sedan dess har polisens repression hårdnat, men kampen för asylrätten fortsätter och engagerar fler.

Stefan Berg (RS)
– Vi har gjort stora framsteg. Elva personer har fått asyl efter våra kampanjer och vi har vänt debatten till att handla om massutvisningar i stället för massinvandring, sa Stefan, och fortsatte med att peka på att kampen måste föras på olika fronter. Dels kan man stoppa utvisningar genom direktaktioner, dels genom politiska påtryckningar. Även juridiska påtryckningar är viktiga för att köpa sig tid.

Stormötet beslutade att Asylrörelsen ska delta på demonstrationen för asylrätten den 28:e oktober (idag), samt anordna en stor demonstration för asylrätten och mot rasismen lördagen den 3:e december. Det togs också beslut om att stödja och delta i demonstrationen mot mazistmarchen den 10:e december.

Såväl privatpersoner som en lång rad organisationer anslöt sig till Asylrörelsens samordningsgrupp. De organisationerna är Iranska flyktingars riksorganisation, Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska flyktingars riksförbund, Ethiopian refugee association, Casa Peru, Kurdiska framtidsrörelsen i Syrien, och Afghanska föreningen. Fler organisationer och privatpersoner är välkomna att ansluta sig till Asylrörelsen.

Karin Wallmark

måndag 24 oktober 2011

För stort vinstuttag av Haninge Bostäder

Haninge kommun kritiseras för sitt vinstuttag ur det kommunalt ägda bostadsbolaget, Haninge Bostäder. Kommunen disponerar genom bolaget endast 2000 bostäder; resten är privat ägt, framförallt av Graflunds och Akelius, vilket innebär att Haninge har minst antal kommunalt ägda hyresrätter i Stockholms län. Bara till de kommunala bostäderna finns det över 20 000 sökande. Medan behovet av att bygga nya bostäder och att rusta upp de befintliga växer avslöjas nu att kommunen tar ut för mycket pengar från bolaget.
Det är Hyresgästföreningen som kritiserar de kommunala bostadsbolagens vinster och enorma koncernbidrag eller aktieutdelningar till ägarna av Haninge Bostäder, Botkyrkabyggen, Telge Bostäder och Sollentunahem.

Det är tidningen Bofast som avslöjat de enorma vinster som görs av de kommunala bostadsbolagen. Deras granskning visar att Haninge Bostäder gav Haninge kommun koncernbidrag under 2009 på totalt 5,6 miljoner kronor. Men enligt Christoph Vejde som är vd på Haninge Bostäder är det räntekostnader för ett lån som Haninge Bostäder har till Haninge kommun.

Enligt Hyresgästföreningen har Haninge Bostäder lämnat utdelning alternativt koncernbidrag som överstiger den högsta tillåtna utdelningen. Detta innebär att ägare tjänar stora pengar på bostadsbolaget istället för att bostäder rustas upp. Det spenderas alldeles för lite pengar på upprustning i jämförelse med hur stora vinster som Haninge Bostäder drar in.

Rättvisepartiet Socialisterna tar strid för omedelbar upprustning av hyresrätterna på de boendes villkor, och utan ytterligare hyreshöjningar.
 
Louise Strömbäck