tisdag 13 december 2011

RS ensam opposition mot högerns verklighetsfrånvända skolplan

Gårdagens kommunfullmäktigedebatt i Haninge bjöd på ovanligt många fina ord och visioner om skolan från den borgerliga majoritetens sida. I förslagen till Skolplan 2012-2018 hyllas kunskapskontroller på små barn (betygsättning) och det talas om "Sveriges bästa skola" och "Kunskap till 100 procent". Rättvisepartiet Socialisterna - som under  flera år med kampanj på skolorna, demonstrationer och skolstrejker kämpat mot de massiva skolnedskärningarna - spräckte borgarnas självgoda bubbla med inlägg från verkligheten.

Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke (RS) visade hur borgarnas politik motverkar sina egna mål:
- Bland de sju prioriterade punkterna är att "förskollärarna, lärarna, fritidspedagogerna och alla annan personal har avgörande betydelse för barns och elevers lärande". Det håller vi med om. Problemet är att det faktumet motarbetas av att kommunledningen inte ser till att tillräckligt med resurser läggs på personaltätheten, sa Sanna Tefke (RS).

Borgarns skolplan konsterar att "en del elever har svårt att nå målen i skolan" och att "dessa elever ska prioriteras före andra både resurs- och kompetensmässigt". I verkligheten får de som behöver extra stöd inte alls den hjälp de behöver, men borgarna visar ändå med formuleringen att om nån ska ha extra hjälp så ska de ske på bekostnad av andra.

- Alla elever ska få det stöd de behöver, trummade Sanna Tefke (RS).
Grund- och förskolenämndens ordförande Alexandra Anstrell (M) menade att man med stöd av skollagen visst ska göra prioriteringar på andra elevers bekostnad.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Alexandra Anstrell citerar lagar och förordningar när det passar men hon och henns parti Moderaterna hade inga problem att driva igenom kunskapskontroller på små barn helt utan stöd av lag och förordningar, kontrade Mattias Bernhardsson (RS).

Alexandra Anstrell (M) svarade med att de hade gått i 'bräschen' med kunskapskontroller och att nu hade skollagen ändrats.

Mattias Bernhardsson (RS) replikerade att skollagen ändrats av högerpolitiker som sätter deras ideologi före barnens väl, medan Skolverket, Skolinspektionen och den samlade internationella forskarkåren står på RS sida i motståndet mot att använda kunskapskontroller på små barn.

Mattias Bernhardsson (RS) beskrev hur elever i behov av extra hjälp, snarare än att stoppas i 'specialklasser' där de hamnar ännu mer bakom, hjälps bäst i att få gå i 'normalklasser' - men att detta byggde på att specialläreren följer med och att det då behövs 2-3 lärare i en klass på max 20 elever. Han pekade ytterligare på behovet av mer individuell hjälp och mer ämnesöverskridande undervisning för att väcka intresse hos dem som idag är skoltrötta.

Alexandra Anstrell (M) svarade att det inte längre finns några 'specialklasser' och att alla får den hjälp de behöver i klassen, vilket var en falsk bortfintning då både hon och alla föräldrar vet att klasstorlekarna i Haninge är bland de största i landet samt att det inte alls finns flera lärare/pedagoger tillgängligt i klassrummet att ge alla den hjälp de behöver.

Mattias Bernhardsson (RS) påminde om att hela borgarnas resonemang kring att 'små klasstorlekar inte påverkar resultaten negativt', bygger på statistik som fram-fabricerats genom att de jämfört just små 'specialklasser' (med elever som ligger bakom) med större 'normalklasser' (med högre resultat).

- Ni talar om "kunskap till 100 procent"; Hur kan Haninge hamna på så många bottenplaceringar år efter år? Det handlar om resurser! Ni förnekar att resurser har betydelse för resultaten. Menar ni att en klass kan vara hur stor som helst? 30 elever per klass? 100 elever? Var går gränsen och finns det ens en gräns för er, frågade Mattias Bernhardsson och förklarade att ju större en klass blir ju mer får lektionen karaktären av Björklunds 'katederskola' med utsortering av elever.

Skolplanen röstades igenom med stöd av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För fyra år sedan stoppades nedskärningar på motsvarande 100 lärarjobb genom skolstrejker och stora protester, organiserade av Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med elever, lärare och föräldrar. Rättvisepartiet Socialisterna  fortsätter som ensam opposition ta strid för upprustning av skolan.

Läsvärt: Mattias Bernhardssons svar på DN:s artikelserie om skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.