tisdag 13 december 2011

Nej till tomma planer - Ja till verklig utbyggnad av äldreomsorgen

Särskilt yttrande av Rättvisepartiet Socialisterna på Haninge kommunfullmäktige 2011-12-12


§ 215 Äldreplan 2011-2018

Haninges äldreplan 2011-2018 är inte en plan i egentlig mening. Därför röstar Rättvisepartiet Socialisterna inte för förslaget. Den innehåller inga konkreta mål och åtgärder för att kommunen ska kunna möta upp den stora ökningen av antalet äldre. Det behövs t ex fler boenden i olika boendeformer.

Äldreplanen saknar helt och hållet personalperspektiv. Personalens villkor är avgörande för kvaliteten på omsorgen. För att ge bästa möjliga äldreomsorg måste en äldreplan sätta upp mål för att förvandla ofrivilliga deltider och timanställningar till heltider. Idag motsvarar de timanställda 20 heltidsttjänster. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna tycker att riktiga anställningar är viktiga, inte bara för personalen i sig utan för kontinuiteten i kontakten med de äldre och för att tillvarata den expertis personalen besitter samt värna kompetensen i äldrevården; Detta kräver riktiga anställningar. Äldreplanen borde också slå fast att kommunen inte ska luta sig tillbaka på anhörighjälp och frivilligarbete.

Äldreplanen ger grönt ljus för fortsatta privatiseringar. Den borgerliga majoriteten vill heller inte utreda effekterna av privatiseringarna, som Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit. Vi vill kommunen redovisar vilka skillnader som finns mellan kommunal och privat hemtjänst och äldreomsorg vad gäller personalens arbetsvillkor och hur stor kvalitetstid som läggs på de äldre.

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom
Sanna Tefke
Karin Wallmark


för Rättvisepartiet Socialisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.