måndag 25 februari 2013

Avslöjande om "Lönesänkarna"

"Socialdemokraterna skapade ett luftslott där de rika över en natt badade i pengar", skriver Ruben Derkert i sin recension av Lönesänkarna

Av Ruben Derkert

SVT:s Dokument inifrån – ”Lönesänkarna”, som sändes i förra veckan, var mycket avslöjande. Den undersökande dokumentären handlar om att företagens vinster har ökat mycket snabbare än din och min lön.

tisdag 19 februari 2013

Ornö: RS kräver att kommunen respekterar strandskyddet

Bygglovsskandal nystas upp på Ornö i Haninge skärgård  RS: Vilken sorts kontakt/umgänge har köparen och nämndordföranden haft? 
Ornö, Haninge skärgård
Foto: Mattias Bernhardsson
- - - - - - - -
Uppdatering 2013-03-08: Plan- och byggutskottet har i strid mot förvaltning, Länsstyrelse och Miljöbalken fattat beslut om att ge positivt förhandsbesked och bevilja strandskyddsdispens. RS uppmanar alla drabbade att överpröva beslutet.
- - - - - - - -

Av Mattias Bernhardsson
Gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Försvarsmaktens utförsäljningar av mark i skärgården riskerar öka hänsynslös exploatering av naturområden och stränder. Risken ökar avsevärt i Haninge skärgård där de styrande politikerna har en vana att vika ner sig mot pengastarka intressen och köpare. 
När en strandtomt på Ornö i Haninge skärgård såldes ansökte de nya fastighetsägarna om att få bygga en villa på 200 kvadratmeter, i full vetskap om det existerande strandskyddet. Ett tydligt nej enligt lagen. Ett tydligt nej från från stadsbyggnadsförvaltningen. Ändå beslöt politikerna, med Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Olevik Dunder (FP) i spetsen, att pröva frågan - i strid mot lagen och trots tjänstemännens tydliga avslag.

måndag 18 februari 2013

RS kongress 2013 i film och bild

Enzo Kozta från Stockholm talar om bygget av antirasistiska kampanjer
på skolor
Foto: Mattias Bernhardsson
Under den gångna helgen hade Rättvisepartiet Socialisterna kongress i Göteborg på Hammarkullens folkets hus. Ca 100 delegater och övriga medlemmar deltog från Boden, Luleå, Sundsvall, Stockholm, Haninge, Norrköping, Göteborg, Uddevalla, Borås, Helsingborg och Malmö. Bland annat diskuterades världsperspektiv, den politiska situationen i Sverige, Norden, partibygge. Det hölls kommissioner om bl a fackligt arbete, skolkamp och tidningen Offensiv samt en inspirerande rapport från arbetet i RS internationella organisation, CWI, Committee for a Workers' International (Lästips: CWI i Sydafrika)

Filmklipp: Joel Eriksson (RS) svarar på frågeställningar som 'Är det verkligen kris?' och 'Måste verkligen lönerna sänkas?' med hjälp av en H&M-tröja och en sax:


Artiklar om det politiska innehållet kommer att publiceras på www.socialisterna.org senare i veckan. Under tiden bjuder vi lite bilder från kongressen: 
Per Olsson från Haninge inledde diskussionen om situationen i Sverige.
Foto: Mattias Bernhardsson
Kongressen sjunger Internationalen.
Foto: Mattias Bernhardsson

lördag 16 februari 2013

Vd:arna tjänar 46 gånger mer än arbetarna

Vd:arna (verkställande direktörer) på de största svenska bolagen har inkomster som är 46 gånger den vanlige arbetarens. Eller annorlunda uttryckt, lika mycket som en industriarbetare arbetar ihop under hela sin livstid.

I tisdags (den 12 februari) presenterade LO sin trettonde rapport i ­serien Maktelitens inkomster, Makteliten – klyftorna består.
Av rapporten framgår att de groteska inkomst- och förmögenhetsklyftorna har blivit bestående.
Maktelitens toppars, vd:arna i storföretagen, inkomst 2011 var över 14 miljoner kronor om man räknar in vad de fick i lön och kapitalinkomster (ränteinkomster, aktieutdelning). Det ska jämföras med att industriarbetarårslönen 2011 var cirka 300 000 kronor.
På ett år tjänade alltså topp-vd:arna ungefär lika mycket som en indu­striarbetare jobbar ihop under sin livstid.

På inkomsttrappans översta avsats finns också vd:arna i de privata välfärdsbolagen. De tjänade i genom­snitt 4 miljoner kronor (inkl kapital­inkomster) 2011. Tretton gånger mer än en industriarbetarlön.

Per Olsson

fredag 15 februari 2013

Major Björklund på krigsstigen

I marginalen
Av Per Olsson

Ju mindre de borgerliga partierna blir desto mer vill de ge till militären. Under den gångna helgen dammade majoren, tillika Folkpartiets ledare, Jan Björklund av det gamla rysspöket och föreslog både mer pengar till militären och att USA-robotar skulle placeras på Gotland.
Sverige borde genast köpa in några amerikanska Patriotrobotar för att skrämma slag på Ryssland, förslog Jan Björklund och lät som krigsgalningen George W Bush innan han startade Irakkriget 2003.

onsdag 13 februari 2013

Samråd och debatt om privatiseringen på Huvudskär

Privatisering av tomter pausad  Stort motstånd på välbesökt möte

Igår möttes skärgårdsbor och aktiva i Rädda Huvudskär-kampanjen med representanter från politiska partier i Haninge, Fortifikationsverket, Skärgårdsstiftelsen, Länsförbundet, Länsstyrelsen, Riksantkvariatämbetet och Naturskyddsföreningen som var värd för mötet, för att samråda om framtiden för det kulturhistoriska arvet. 
Av kommunfullmäktiges partier deltog Socialdemokraterna, Centerpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna.

- - - - - - - - - - - -
Uppdatering: 
Huvudskär räddas (länk
- - - - - - - - - - - -

Välbesökt möte om Huvudskär
på Naturskyddsföreningen
Sedan det blev känt att Fortifikationsverket (Försvarsmakten) planerade att sälja ut sitt markinnehav och stycka av (privatisera) tomterna på Ålandsskär, den bebyggda ön i Huvudskär-arkipelagen, har motståndet växt. 3 500 har gått med Rädda Huvudskär-kampanjen på facebook.
Efter att protesterna tog fart under höstens gång och olika skrivelser (från Föreningen Bygdemuseet Ornö, Huvudskärs byalag, Rättvisepartiet Socialisterna, Haninge kommun m fl) skickats in till de olika myndigheterna kom beskedet i november att Ålandsskär, kommer att införlivas i Huvudskärs naturreservat. Däremot stoppades inte privatiseringenprocessen (Läs mer här). Igår meddelandes dock att avstyckningen har pausats och att samrådet ska fortsätta.

- Vi vill inte ha privata tomter som man inte kan gå på, vi vill ha tillgänglighet för alla, sa en Huvudskärsbo på mötet.
På frågan om de inte tyckte det var jobbigt med besökare var svaret ett bestämt nej. Alla är välkomna. Många boende på ön är arrendatorer och har heller inte råd att tvingas köpa hela tomten om avstyckningen skulle bli av.

Rolf Ström från "Rädda Huvudskär" visade hur Fortifikationsverket, i strid mot gällande bestämmelser startat en lantmäteriprocess utan att först stämma av med kommunen och länsstyrelsen. Vid markförsäljning ska verket först undersöka om det finns statlig användning, sedan undersöka om det finns kommunal användning och först därefter kan planer på försäljning till andra ske.

Urban Karlström från Fortifikationsverket menade de bara kopplat in Lantmäteriet för att få 'en bättre karta' över Ålandsskär (som Försvaret alltså ägt i decennier!). Boende på ön gav en annan bild under mötet och berättade hur det plötsligt var ditmålade prickar runt deras hus.
Urban Karlström menade också att ingen statlig ägare velat ta över och försökte vända på diskussionen genom att fråga mötet vilken statlig/allmänn ägare som var beredd att göra det.
Skärgårdsstiftelsen, som idag äger viss mark, meddelade att de helt enkelt inte hade råd.

Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) menade att Försvarmaktens Fortifikationsverk - som nyinvesterar för 1 miljard kronor om året i nya fastigheter - i så fall måste tillmötesgå Skärgårdsstiftelsen på ett mycket mindre belopp.
Urban Karlström svarade att de måste sälja till marknadsvärde då de är bundna av direktiv.

Men RS håller inte med; Det finns undantag ifall den aktuella marken är av intresse för totalförsvaret, kulturmiljövården och/eller naturvården.
- I Ändamålsfastighetskommitténs rapport (SOU 2004:28), under avsnittet gällande skärgårdsområdena är kommitténs rekommendation att lägga till det rörliga friluftslivet bland de intressen som kan leda till att statlig mark inte bör avyttras till marknadspris, kommenterar Mattias Bernhardsson (RS).
- Och det rörliga frilufslivet, som Skärgårdsstiftelsen tidigare poängterat, är ett intresse som omfattar i princip hela Förvarsmaktens ägande i skärgården, fortsätter Mattias Bernhardsson (RS).

måndag 11 februari 2013

Grönt ljus för diktaturkramare

I marginalen
Av Per Olsson
- - - - - - - - - -
SvD DN
- - - - - - - - - -
Telia Soneras vd Lars Nyberg sparkades i förra veckan från sin post. Med det vill ägarna – svenska staten är störste ägaren med 37,53 procent av aktierna följt av den finska staten som äger 11,7 procent  –  få det att se ut som om man agerar.

söndag 10 februari 2013

"Stoppa SD-rasismen"

Foto: Natalia Medina
Igår firade Sverigedemokraterna (SD) 25 år. Men då de inte gärna skyltar om vad som hände för 25 år sen eller om deras historia så gjorde antirasister det istället i en manifestation med 200 deltagare i Stockholm under parollen 'Stoppa SD-rasismen'. Manifestationer genomfördes också på andra håll i landet, t ex Luleå, Sundsvall, Göteborg och Malmö.

Manifestationen inleddes på Slussen och avslutades på Mynttorget vid riksdagen där SD hade presskonferens. Alla kunde ta del av en konstutställning med tidningsutklipp, affischer, texter etc som gick igenom SD:s historia, från att de bildades till idag.

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge, gjorde en tillbakablick mot SD:s historia och beskrev SD-samlingar med nazister i uniform:
- Det är det här som Sverigedemokraterna i dag firar när de har sitt 25-årsjubileum. De firar också hur de under sina 25 år har deltagit i mordförsök, bränt ner moskéer och deltagit i aktioner tillsammans med Vitt Ariskt Motstånd. 1993, två år innan Åkesson skrev på SD:s medlemskort, greps SDU:s första ordförande Robert Vesterlund tillsammans med två andra med en handgranat på första maj i samband med att Gudrun Schyman skulle tala. Åkesson blev med andra ord inte medlem i något välstädat, lite lagom patriotiskt parti som värnade Sveriges väl. Den nyligen uppmärksammade järnrörshändelsen visar att när media inte ser på så faller masken av igen. Det är vår uppgift att bygga ett alternativ, ett arbetarparti som kämpar mot de nedskärningar och ökade klyftor som skapas i ett samhälle där vinsten går före människan! Vi måste bygga en rörelse som enas i kamp för upprustning av välfärden, mot utvisningar och för asylrätten! En rörelse som avslöjar SD och pressar tillbaka rasismen, sa Lina Rigney Thörnblom.

torsdag 7 februari 2013

Ingen jobbpakt och nya reträtter från LO-toppen

Av Per Olsson

Svenskt Näringsliv har stängt dörren till den jobbpakt som regeringen hoppades kunna sluta med LO och arbetsgivarnas huvudorganisation.
Det är ytterligare ett utslag av en allt mer aggressiv konfrontatorisk hållning från arbetsgivarna, som vill utnyttja krisen till att pressa facktopparna till ytterligare eftergifter och påskynda utvecklingen mot en låglönemarknad.

tisdag 5 februari 2013

RS avslöjar: Bara 3 av 16 privata hemtjänstföretag i Haninge har kollektivavtal

RS granskning visar vägran att teckna kollektivavtal och fusk med anställda på  
f-skattsedel • "Inga problem" svarar Äldrenämndens ordförande
- - - - - -
SvD SvD2 Skå

Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) utfrågade under gårdagens kommunfullmäktige Äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist, Folkpartiet (FP) om villkoren för anställda inom privat hemtjänst:
- Det står mycket i våra upphandlingsdokument om att garantera brukarnas trygghet och villkor. Men jag kan inte hitta lika mycket för personalens trygghet och villkor. En grundläggande faktor för detta är att det finns kollektivavtal. Innan jul kom det fram att 50 procent av de tillfrågade hemtjänstföretagen i Stockholm saknade kollektivavtal. Jag har nu kollat upp läget i Haninge och det visade sig vara ännu värre. I Haninge bedrivs 35 procent av hemtjänsten privat. 9 av 32 godkända LOV-företag har kollektivavtal. Av de 16 LOV-företagen som har brukare i kommunen  har bara 3 kollektivavtal. Av de 8 som har fler än 5 brukare har endast 1 kollektivavtal och 2 har dessutom alla sina anställda på f-skattesedel. Min fråga är om du ser något problem med detta och vad kommunen gör för att garantera personalens villkor och trygghet, frågade Sanna Tefke (RS).

RS tog strid för ensamkommande flyktingbarn

SD: "Ska vi ta hit fler ensamkommande asylsökande barn för att de riskerar att dö?" 
- - - - - -
AB AB2 AB3 AB4 AB5 Dagen SvD SvD2 SvD3 SvD4
- - - - - -
Igår diskuterade kommunfullmäktige hur många flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Haninge kan ta emot under 2013. Kommunstyrelsens förslag var att ta emot sju asylsökande ensamkommande barn (tre fler än 2012) och förbereda platser för 7-20 flyktingar.

- Det är en stor förändring för vår kommun, tyckte Folkpartiets (FP) kommunalråd Peter Olevik Dunder som var nöjd med att ta emot tre fler barn.
- Nu öppnar vi upp ordentligt, sa Yvonne Radestam, Miljöpartiets fd gruppledare som nu gått över till Socialdemokraterna.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) gav en annan verklighetsbild:
- Mer än 60 000 människor har dödats i Syrien och hundratusentals drivits på flykt. Bara under januari flydde 26 500 syriska flyktingar till Jordanien. Till Sverige kom under hela 2012 ca 6 000 flyktingar från Syrien, sa Mattias Bernhardsson (RS).

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisternas tilläggsförslag handlade om att både möjliggöra att ta emot fler flyktingar och samtidigt minska resursslöseri som leder till nedskärningar inom Socialnämnden:
- Haninge kommun tar inte emot några flyktingar från Migrationsverkets anläggningsboende idag. Anledningen till detta sägs vara bristen på lägenheter. Bristen på lägenheter innebär också att vissa familjer anvisas plats på vandrarhem/hotellhem. Boende av den karaktären är inte en bra miljö för barn, särskilt när personer med missbruksproblem nyttjar samma boende. Sådant boende är dessutom väldigt kostsamma för kommunen; 47 000 kr per månad för en familj på åtta enligt ett exempel av Socialnämnden. Vi vill använda Haninge bostäder för att skapa fler riktiga lägenheter - vilket är nödvändigt för att stoppa resurslöseriet på vandrarhem, för att hjälpa fler flyktingar och för att lösa bostadsbristen för alla, särskilt ungdomar, sa Mattias Bernhardsson (RS).

måndag 4 februari 2013

"Inga kryphål för vinstuttag"

'Välfärd utan vinst' kritiserar LO-ledningens kapitulation i Arbetet 

Sanna Tefke
"Nätverket Välfärd utan vinst beklagar att LO:s styrelse, trots en delvis utmärkt analys av problemen från välfärdsutredningen, har valt en sådan svag kompromiss. Den tycks ha utgått ifrån hänsyn till den socialdemokratiska partiledningen, som anser att ett vinstförbud inte låter sig göras, i stället för att följa det beslut om non-profit som antogs av LO-kongressen och som har ett så överväldigande stöd i löntagaropinionen. Risken är att den socialdemokratiska partikongressen i april ytterligare urvattnar förslaget".

Det skriver Sanna Tefke, Göran Gustavsson och Bengt Silfverstrand för nätverket 'Välfärd utan vinst' i LO:s tidning Arbetet.

"För striden handlar om det principiella: Vad ska styra vår gemensamma välfärd, de privata företagens vinstjakt eller människors behov och demokratiska beslut?", frågar debattörerna.

Välfärd utan vinst krav i debattartikeln är:
> Nej till vinster i välfärden – kamp för en lex Carema som förbjuder vinstuttag ur skatte­finansierad välfärd!
> Slå tillbaka Svenskt Näringslivs och borgar­nas kampanjer för vinstplundring av välfärden!
> Återta och rusta upp välfärden i egen gemensam regi med makt åt brukare och anställda!

Relaterat:
> 'Socialister påverkade LO:s nej till vinster'

söndag 3 februari 2013

Lika bisarrt som dyrt

I marginalen
Av Per Olsson

Kristdemokraternas väljarskara är som bekant en krympande grupp och om det var val idag skulle KD hamna utanför riksdagen. Det skulle partiet ha gjort redan 2010 om det inte räddades kvar av borgerliga taktikröster, (kyrkobroder 4 %).
Men för att kunna råda bot på väljarflykten har KD med Göran Hägglund i spetsen beslutat sig för att ”prata med väljarna”.
Det var bara något år sedan som KD-ledaren Göran Hägglund skröt om alla samtal han haft med ”verklighetens folk”. Finns det också ett ”overklighetens folk”?
Av alla samtal blev det färre väljare, så om KD och Göran Hägglund fortsätter blir det en jakt mot nollpunkten, vilket är gott så.