måndag 25 februari 2013

Avslöjande om "Lönesänkarna"

"Socialdemokraterna skapade ett luftslott där de rika över en natt badade i pengar", skriver Ruben Derkert i sin recension av Lönesänkarna

Av Ruben Derkert

SVT:s Dokument inifrån – ”Lönesänkarna”, som sändes i förra veckan, var mycket avslöjande. Den undersökande dokumentären handlar om att företagens vinster har ökat mycket snabbare än din och min lön.

Andelen av samhällets rikedomar som går till löner har minskat kraftigt de senaste 30 åren samtidigt som vinstandelen har fördubblats. Hur har detta gått till? Detta har medvetet planerats av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar.
I början av programmet sitter en glad Annie Lööf (C) och lägger huvudet på sned samtidigt som hon slår fast att ”det är bättre att människor har ett jobb med lite lägre lön att gå till, än att inte ha något jobb alls.”
Varje år producerar svenska arbetare fler och fler varor och tjänster till ett allt högre värde. Storbolagen har hela tiden kunnat öka sin export. Detta är till stor del med hjälp av effektivare arbetsmetoder, högre arbetstempo och rationaliseringar. Färre har fått göra mer på kortare tid, samtidigt som lönerna hållits nere.  Bakom vinster och minskad löneandel döljer sig en ökad utsugning av arbetskraften.

Rune Andersson, en gammal kapitalisträv som suttit i ett tiotal olika företagsstyrelser, intervjuas om utvecklingen.
”Man kan inte få ett samhälle att fungera med allt för små inkomstklyftor. Man måste ju förstå var det startade. Det startade i ett extremt jämlikt samhälle, ett överjämlikt samhälle”.

I programmet får vi även följa Ingvar som arbetat på Scania i 39 år. Ingvar berättar att när han började jobba på Scania på 1970-talet tillverkades 50 hytter om dagen. I dagsläget producerar de 200 hytter, och målet är att öka till att producera 415 om dagen.
För 20 år sedan gjorde Scania en vinst på 1 miljard kronor, för tio år sedan fyra miljarder och de senaste åren har vinsterna varit uppe i 12 miljarder.
Programledaren frågar Ingvar: Har ni fått dubbelt så mycket betalt då?
– Nej skulle vi tjäna lika mycket som vi jobbar hade inte det inte varit några problem. Men tyvärr går det inte i samma takt, svarar Ingvar.
Ingvar har fått det bättre under de snart 40 år som han arbetat på Scania. Men om man jämför med Ingvars pappa som också arbetade på Scania, fördubblade han sin lön på bara ett par decennier, trots att arbetstiden samtidigt förkortades.
Orsakerna till att löneutvecklingen stannade av i början av 1980-talet var flera. I valdebatterna 1982 motsatte sig Socialdemokraterna lönesänkningar. Men så fort valrörelsen var över och man satt sig i maktens korridorer genomförde man en stor devalvering (skrev ned kronans värde), som sänkte löner och höjde vinster.
Detta poängterades av Kjell Olof Feldt, tidigare socialdemokratisk finansminister: ”Vi ställde kraven på fackföreningarna: Andra ska tjäna pengar nu – inte era medlemmar.”

På kort tid pressades lönerna tillbaka, inte bara till den nivån som var före 1970-talets kris utan till en nivå som lönernas andel var på 1930-talet.
Och vad var poängen med alltsammans? Att minska arbetslösheten enligt Socialdemokraterna.
Men istället för att den minskade, ökade den stadigt från 1990. Samtidigt som vinsterna blev större och större. Genom att företagen blev mer ”lönsamma” som socialdemokraterna beskrev det, skulle det skapas fler arbetstillfällen. De ökade vinsterna skapade de facto inga jobb. Pengarna användes inte till investeringar i produktion som många trodde utan användes till spekulationer i exempelvis aktier och fastigheter.
Det som framkommer är Socialdemokraternas aktiva roll i denna utveckling.

Socialdemokraterna skapade ett luftslott där de rika över en natt badade i pengar och som i sin tur inte gynnade löntagarna på något sätt. Det enda det under en längre tidsperiod skapade var ökade klassklyftor och hög arbetslöshet.
I dokumentären konstaterar regeringens utredare Nils Gottfries att lönernas andel av produktionsresultaten är oförändrad. När journalisten visar honom siffrorna blir han tyst i en halv minut och mumlar att: ”Låt mig ta tillbaka lite va. Jag kanske förenklade lite väl mycket. När jag förutsatte att löneandelen är helt konstant. Delvis kanske en återhållsam utveckling gör att vinsterna ökar”.
Dokumentären är väldigt pedagogisk och visar svart på vitt med politikernas egna ord hur både socialdemokratiska och borgerliga politiker har velat skapa den här lönedumpningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.