söndag 18 december 2011

Asylkampen 2011

Asylrörelsen i Stockholm marscherar
Under 2010 och 2011 trappade regeringen och Migrationsverket upp jakten på papperslösa flyktingar. Massutvisningarna ökade med minst 20 procent sedan Sverigedemokraterna valdes in i riksdagen. Högern använde frågor som ’integration’, språktester (som flera politiker själva inte klarar), burkaförbud (trots att nästan ingen bär dem) etc för att vända uppmärksamheten från ökade klassklyftor och barnfattigdom samt kapitalismens kris – en kris bankerna och de rika skapade men som skulle vältras på arbetare, pensionärer, sjuka och arbetslösa.

fredag 16 december 2011

Seger! Ali Mansouri får uppehållstillstånd

Efter mer än fyra månaders kamp av Asylrörelsen i Stockholm, två stoppade utvisningsförsök, otaliga demonstrationer, hundratals protestbrev och andra insatser, har Sveriges mest kända politiska flykting från Iran, Ali Mansouri fått uppehållstillstånd. Idag släpptes han från det slutna förvaret i Märsta efter att ha varit inlåst i över 100 dagar.

Det första utvisningsförsöket stoppades av Asylrörelsen genom en aktion på Arlanda som slutade med att kaptenen vägrade lyfta planet. Det andra utvisningsförsöket stoppades av Ali själv; Genom sitt motstånd på flygplanet fick han med sig medpassagerarna och tvingade planet att vända.

Foujan Rouzbeh
– Det känns fantastiskt, det här är en av de största framgångarna jag varit med om, säger Asylrörelsens Foujan Rouzbeh - som varit Alis kontaktperson och arbetat med att samla ihop avgörande bevisning i fallet - till Nyheter24.

Uppehållstillståndet är en stor seger. Ali Mansouri är en symbol för motstånd och har gett styrka till andra. Vi ger oss inte förrän alla utvisningar till Iran stoppats. 2012 fortsätter Asylrörelsen kampen mot regeringens inhumana flyktingpolitik, för amnesti åt alla gömda och för ett återinförande av asylrätten!

Mattias Bernhardsson

Läs bakgrund:
Ali Mansouri nekas vård
Utvisningen av Ali Mansouri stoppad på Arlanda

Massaker mot strejkande gruvarbetare i Kazakstan

Kazakstanska polisstyrkor har attackerat protest för strejkande oljearbetare i Zhanaozen, Kazakstan. 50-70 döda och minst 500 skadade. 1500 trupper har kallats in i staden. CWI:s (Committé for a Workers' International) kazakstanska sektion står under ett omdelbart hot och deras hemsida har blockerats. Vår ryska sektions hemsida, som hade live-uppdatering, är också blockerad. CWI samlar till protester idag vid ambassader/konsulat/företag kopplade till regimen etc, över hela världen. I Stockholm samlas vi 14.00 vid Kungsgatan 36, Telia vid Hötorget. Vi återkommer med info om vad som kan göras härifrån. Håll er uppdaterade vid CWI:s hemsida: www.socialistworld.net


Uppdateringar:

Uppdatering 21 december:

onsdag 14 december 2011

Attackera inte våra kommunanställdas ledighet!

I Haninge kommun har klämdagar under 40 år inneburit ledighet för de anställda, vilket uppskattats stort. Nu vill kommunledningen avskaffa klämdagarna och även 12-dagar och 15-dagar, då man fått sluta tidigare dagar före röd dag. Den moderata ledningen menar nu att denna förmån leder till problem med schemaläggning, trots att det har fungerat i 40 år, och att det dessutom är en nackdel konkurrensmässigt. För ett år sedan avskaffades friskvårdstimmen för de anställda i Haninge kommun, som ersattes av de betydligt mindre uppskattade friskvårdskupongerna.

Kommunledningen påstår även att ledighet under klämdagar leder till en kvalitetsförsämring och att de kommunala verksamheterna konkurreras ut av samma verksamhet i privat regi. Dessutom 'kostar det pengar' att ge anställda ledigt.

Haninge kommun har vision om att vara ”Sveriges bästa kommunala arbetsgivare”, samtidigt som de kommunalanställda blir av med alla sina förmåner. En grupp fackligt anslutna inom Haninge kommun har gjort en undersökning som visar på att alla närliggande kommuner har kvar klämdagar, 12-dagar och 15-dagar, och även friskvårdstimmen.

tisdag 13 december 2011

RS ensam opposition mot högerns verklighetsfrånvända skolplan

Gårdagens kommunfullmäktigedebatt i Haninge bjöd på ovanligt många fina ord och visioner om skolan från den borgerliga majoritetens sida. I förslagen till Skolplan 2012-2018 hyllas kunskapskontroller på små barn (betygsättning) och det talas om "Sveriges bästa skola" och "Kunskap till 100 procent". Rättvisepartiet Socialisterna - som under  flera år med kampanj på skolorna, demonstrationer och skolstrejker kämpat mot de massiva skolnedskärningarna - spräckte borgarnas självgoda bubbla med inlägg från verkligheten.

Sanna Tefke (RS)
Sanna Tefke (RS) visade hur borgarnas politik motverkar sina egna mål:
- Bland de sju prioriterade punkterna är att "förskollärarna, lärarna, fritidspedagogerna och alla annan personal har avgörande betydelse för barns och elevers lärande". Det håller vi med om. Problemet är att det faktumet motarbetas av att kommunledningen inte ser till att tillräckligt med resurser läggs på personaltätheten, sa Sanna Tefke (RS).

Borgarns skolplan konsterar att "en del elever har svårt att nå målen i skolan" och att "dessa elever ska prioriteras före andra både resurs- och kompetensmässigt". I verkligheten får de som behöver extra stöd inte alls den hjälp de behöver, men borgarna visar ändå med formuleringen att om nån ska ha extra hjälp så ska de ske på bekostnad av andra.

- Alla elever ska få det stöd de behöver, trummade Sanna Tefke (RS).
Grund- och förskolenämndens ordförande Alexandra Anstrell (M) menade att man med stöd av skollagen visst ska göra prioriteringar på andra elevers bekostnad.

Mattias Bernhardsson (RS)
- Alexandra Anstrell citerar lagar och förordningar när det passar men hon och henns parti Moderaterna hade inga problem att driva igenom kunskapskontroller på små barn helt utan stöd av lag och förordningar, kontrade Mattias Bernhardsson (RS).

Alexandra Anstrell (M) svarade med att de hade gått i 'bräschen' med kunskapskontroller och att nu hade skollagen ändrats.

Mattias Bernhardsson (RS) replikerade att skollagen ändrats av högerpolitiker som sätter deras ideologi före barnens väl, medan Skolverket, Skolinspektionen och den samlade internationella forskarkåren står på RS sida i motståndet mot att använda kunskapskontroller på små barn.

Nej till tomma planer - Ja till verklig utbyggnad av äldreomsorgen

Särskilt yttrande av Rättvisepartiet Socialisterna på Haninge kommunfullmäktige 2011-12-12


§ 215 Äldreplan 2011-2018

Haninges äldreplan 2011-2018 är inte en plan i egentlig mening. Därför röstar Rättvisepartiet Socialisterna inte för förslaget. Den innehåller inga konkreta mål och åtgärder för att kommunen ska kunna möta upp den stora ökningen av antalet äldre. Det behövs t ex fler boenden i olika boendeformer.

Nej till privata vårdbolag och profitering på skattebetalarnas, personalens och de äldres bekostnad!

Sanna Tefke (RS)
Under gårdagens kommunfullmäktige försökte den borgerliga majoriteten driva igenom en försäljning av kommunal mark i syfte att det byggs ett privat äldreboende och en privat förskola. Socialdemokraternas opposition begränsades endast till att ifrågasätta priset. Rättvisepartiet Socialisternas Sanna Tefke tog ordet och fick medhåll av flera socialdemokrater som till skillnad från S-ledningen i Haninge vill sätta stopp för den privata vården.

Här är Sanna Tefkes tal som ingen i majoriteten vågade ta replik på:

- Jag utgår utifrån att de flesta av ledamöterna följer med i någon form av media och därmed inte kan ha undgått den senaste tidens uppmärksammade skandaler i privat äldreomsorg.
Medan man på riksnivå nu diskuterar hur man ska begränsa, reglera, och kontrollera privata verksamheter vill Haninges borgerliga kommunledning nu alltså rea ut mark till förmån för ytterligare ett nytt privat äldreboende.

lördag 10 december 2011

Över tusen protesterade mot nazisterna

Idag demonstrerade runt 1000 personer med ”Vi är 94 procent” mot nazisterna, som marscherade i centrala Stockholm, och deras hatideologi.

Runt 500 antirasister samlades i Kungsträdgården klockan 12.00 tidigare idag för att manifestera sitt motstånd mot rasism och nazism. Talade gjorde bland annat Foujan Rouzbeh från Asylrörelsen och Anna från Syndikalistiska Ungdomsförbundet.

När demonstrationen tågade mot Raul Wallenbergstorget slöt fler upp i demonstrationen. När demonstrationen officiellt upplösts gick över 1000 personer mot mynttorget där runt 400 nazister samlats för att sprida sin hatiska ideologi. Tack vare att antirasisterna väsnades med talkörer, vuvuzuelor och visselpipor lyckades dock inte nazisterna med detta – de stod helt isolerade.

I skrivande stunde rapporteras det om att nazisterna har hamnat i sammandrabbning med sig själva. På Aftonbladet.se:s liveuppdatering kunde man läsa följande:

”De högerextrema delade upp sig vid Riddarhuskyrkan och två grupper rök ihop av misstag. Flaskor och burkar haglar i 30 sekunder innan de inser misstaget. Förvirring uppstår. -Vi trodde ni var motståndsrörelsen (andra nazister, reds anm), säger en kille som är inblandad i tumultet.”

Antirasist i Stockholm

DN Aftonbladet

torsdag 8 december 2011

Demonstrera mot nazistvåldet

Stockholm 10 december, Kungsträdgården kl 12.00

Den 10 december planerar nazisterna att demonstrera i centrala Stockholm under parollen ”Stoppa Svenskfientligheten – till värn för Norden”. De försöker skapa något nytt, sedan Salemmarschen år för år har gått nedåt i antal deltagare. Marsch­en föregås av en kampanj med utdelning av rasistisk propaganda på skolor, gator och torg för att skapa splittring och ställa människor mot varandra.

Redan i förra veckan uppdagades det att en av huvudarrangö­rerna till nazistmarchen, Nationaldemokraternas Marc Ab­ramsson, har misshandlats av en annan arrangör ur den nazistiska gruppen Förbundet Nationell Ungdom. Marc Abramsson ska ha varit nära att bli knivhuggen flera gånger, men klarat sig. Händelserna i veckan visar att trots putsandet av fasaden och det självförtroende nazisterna fått av SD:s intåg i riksdagen är nazisterna väldigt splittrade och slåss inbördes om vem som ska ha mest att säga till om inom arrangemanget.

tisdag 6 december 2011

Stöd de fängslade arbetarna i Iran

Irans regim har den senaste tiden ökat repressionen mot arbetare och aktivister. Den här månaden greps och dömdes Ali Nejati, som sitter i styrelsen för sockerbrukens fackförening, till fängelse i ett år. Ali Nejati har nyligen opererat hjärtat och behöver kvalificerad vård. Hans fru Shahnaz greps senare, men släpptes efter 24 timmars förhör.
Fyra arbetar- och studentaktivister i Tabriz (Shahrokh Zamani, Mohammad Jarahi, Nima Poryaghoub och Sasan Vahebivash) dömdes till ett samman­lagt straff tjugotvå år och sex månaders fängelse av Högsta domstolen.

Ali Akhavan, en annan aktivist, dömdes till ett och ett halvt år och Behnam Ebrahimzadeh till fem års fängelse av högsta domstolen. Många andra aktivister väntar på sina domar från högsta domstolen.
Ebrahim Madadi, viceordförande för bussförarnas fackförening har suttit i fängelse i tre år. Reza Shahabi, en annan i bussförarnas fackföreningsstyrelse har suttit 19 månader i fängelse. Han befinner sig i en allvarlig situation sedan han började en hungerstrejk den 21 november. Han behöver akut vård. Om vården försenas hotas han av förlamning. Hans familj är mycket oroliga.

Irans regim använder en ny metod för straffa aktivister hårt. Fängslade personer nekas väsentlig vård. Flera politiska aktivister har dött i fängelse av den här orsaken.
Den ökade pressen sker samtidigt som regeringen också vill försämra arbetsrätten. I det nya förslaget försöker regeringen ta bort hela det minimala stöd som finns i dagens lag. Det är en allvarlig attack mot arbetarklassen, då nästan 90 procent inte är fast anställda och inte har någon trygghet på sina jobb.

Hamid Azar

Ezzat Dolatabadi
Ezzat Dolatabadi, aktiv i Iranska flyktingars riksförbund och Asylrörelsen i Stockholm, om diktaturen i Iran:
- Den islamiska regeringens korruption är tydlig då både oljeinkomster och övriga inkomster används till personliga intressen och bruk. Alla kontraktsskrivningar inom olje- och gasbranschen, vägar och vatten samt många stora projekt har alltid, och är fortfarande, till makthavarnas nytta, berättar Ezzat Dolatabadi.
- Den islamiska, kriminella och anti-humanistiska regimen fruktar en sammanhållning och en opposition grundad på iranska arbetare och har därför ökat förtrycket. De iranska arbeterna har även uttryckt sitt missnöje genom en rad slagord som exempelvis ”Avgå, avgå parlamentet.” och ”Er vanheder har förblindat er, ni har aldrig sett samhället”, återger Ezzat Dolatabadi.

söndag 4 december 2011

Asylrörelsen demonstrerade: ”Avsätt Billström”

Runt 400 demonstranter trotsade igår regnet och slöt upp i den demonstration som organiserades av Asylrörelsen i Stockholm. Parollen var ”Stoppa utvisningarna”. Asylrörelsen i Stockholm har sedan maj i år stoppat tolv utvisningar till Iran. En av dessa personer, Mitra Kahrom deltog igår i demonstrationen.
-Hade Sverige utvisat Mitra till Iran så hade hon riskerat förföljelse, tortyr och döden. Men hon står här i dag i egen person för att exemplifiera människan bakom besluten. Människan bakom rubrikerna. Människan bakom de kronor och ören som regeringen och migrationsminister Billström vill spara in på genom att skicka fler människor till döden, sade Foujan Rouzbeh från Asylrörelsen i Stockholm.

-Men Mitran är tyvärr ett undantag. Hon är en av få som lyckats räddas hittills. På förvaren runtom i landet finns otaligt många människor som sitter fängslade i väntan på utvisning. Ali Mansouri, politisk flykting från Iran, är en av dom. En riktig människa av kött och blod som i över 100 dagar suttit inlåst utan att ha begått något brott, fortsatte Foujan.

Ett annat fall som berört många var den planerade utvisningen till Ukraina av 91-åriga och svårt sjuka Ganna Chyzhevska. Hennes dotterdotter Anna Otto var en av talarna på demonstrationen.

Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna uppmärksammade under sitt tal de 50 000 papperslösa flyktingar som idag befinner sig i Sverige och fortfarande saknar grundläggande rätt till vård. Det blir enligt Mattias allt tydligare hur flyktingar drabbas av högerpolitiken. Det senaste vidriga exemplet är upphandlingen inom vård av tortyroffer, där Röda Korset som drivit denna verksamhet i 26 år nu kan tvingas stänga ner och bereda plats för privata WeMind AB som helt saknar erfarenhet av arbete med tortyrskadade.
Trots inbjudan var det inget av allianspartierna som vågade delta för att försvara sin politik.

Anna Löfgren från hbt-socialisterna talade bland annat om situationen för hbt-flyktingar i Sverige, men även i Europa och resten av världen.
- Homosexualitet är olagligt i 80 länder i världen, i fem straffas det med döden. Ett av dessa fem länder är Iran, dit skickar migrationsverket och regeringen hbt-personer. Att skicka en människa tillbaka till ett land där man straffas med döden på grund av sin sexualitet eller könsidentitet måste fördömas! Men vi kan inte bara fördöma det, vi måste aktivt kämpa emot det.

Demonstrationen gick med facklor till mynttorget invid riksdagshuset, där ”Avsätt Billström, avsätt Billström!” skanderades. Hela demonstrationen gick lugnt till, trots att ett tiotal nazister försökte att attackera deltagarna i demonstrationens utkant. Polisen grep två av dessa nazister, som gick till anfall mot några enskilda aktivister. Flera talare uppmanade dock deltagarna att ta kampen mot högerextremismen på allvar och demonstrera nästa lördag, den 10 december, då nazisterna planerar en stor marsch genom Stockholm.

Talade gjorde också Miljöpartiets riksdagsledamot Bodil Ceballos, Rasool Benavand från Iranska flyktingars riksorganisation, Azad Qamisloki från kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien, Stefan Lindborg ordförande Ung Vänster, Jonas Bergström från SSU, Emanuel Andersson från RKU och Foujan Rouzbeh för Asylrörelsen i Stockholm.

RS Stockholm

fredag 2 december 2011

Dags att agera mot privatiseringarna

Sanna Tefke
Kommunal Stockholms representantskapsmöte beslutade förra torsdagen att säga nej till vinst på skattefinansi­erade välfärdstjänster. Ett uttalande antogs som också skulle publiceras som en debattartikel i någon av de stora tidningarna.
Representantskapet antog ­också ett förslag från vårdbiträdet Sanna Tefke (ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige) om att genomföra en manifestation i frågan onsdag den 30 november, samma dag som de offentliga facken i Europa protesterar mot EU:s åstramningspolitik och de engelska facken i den offentliga sektorn genomför en generalstrejk. Dessvärre har avdelningen misslyckats med att komma till skott med tid och plats för en sådan ­aktion.

– Pinsamt, tycker en besviken Sanna Tefke, som nu kräver att man snarast bestämmer om ny tid och plats för en manifestation där även LO-distriktet, som också har uttalat sig emot privatiseringarna, liksom PRO och allmänheten inbjuds.

Även Lena Ezelius, som är ordförande i Kommunal sektion 26, beklagar missen och tycker att Kommunal hittills har varit alldeles för tyst i frågan. Men hon påpekar samtidigt att den tidigare alltför tveksamma inställningen till att ta avstånd från privatiseringarna bland en del kommunalare har förändrats en hel del.
– Det är absolut så att tveksamheten har försvunnit i takt med att man har sett de allt allvarligare konsekvenserna.

I det uttalande som antogs av Kommunals representantskap polemiseras det också både mot att det skulle räcka med krav på bättre kontroll och uppföljning, något som skulle kräva en ­jättelik kontrollapparat, och mot att Lagen om valfrihet (LOV) skulle åtgärda några problem.
Det är vinstintresset som måste ut.
Arne Johansson

Nej till privat äldreboende i Handen

Den borgerliga kommunledningen i Haninge slumpar ut mark för privata intressen. Haninge kommun säljer mark i centrala Handen till Senectus Valla gränd AB som vill bygga ett privat äldreboende. Priset är satt till 6,3 miljoner kronor trots att en fastighet med motsvarande kvadratmeter intill såldes för över 20 miljoner kronor. Ingen extern värdering har gjorts.

- Försäljningen är utan tvekan en julklapp till de privata vårdprofitörerna, säger Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot i Haninge som tänker rikta hård kritik mot borgarna på kommunfullmäktigemötet den 12 december.

Även om det handlar om att ett privat vårdbolag bygger själv så är det i princip en smygprivatisering. Det pågår ingen verklig utbyggnad av äldreomsorgen i kommunen; När Carema öppnade Vallagården i Vendelsö stängde kommunen samtidigt Handens äldreboende.

De senaste skandalerna med Carema m fl har bara visat vad som varit känt länge. De skapar sina vinster genom att skära ned på servicen samt ge sämre arbetsvillkor för personalen.
Vad som skulle behövs är ett riksomfattande uppror mot privatiseringar och mot vinster i vården.

RS Haninge står för:
■ Omsorg efter behov, inte efter plånbok – riv upp privatiseringarna.
■ 275 nya anställda till den kommunala äldreomsorgen.

■ Fler boenden & boendeformer.
■ Sänk hyrorna.
■ Generösare bedömningar i hemtjänsten.
■ Arbete max var tredje helg – nej till delade turer.
■ Nej till storkök – maten ska lagas på plats, efter de äldres önskemål.