lördag 24 september 2016

"Rädda vårdcentralen i Tungelsta"


I fredags hade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) torgmöte i Tungelsta i kampen för att rädda kommundelens enda vårdcentral. Efter att privata Aleris beslutat att stänga vårdcentralen har RS krävt att landstinget går in och driver vårdcentralen i egen regi.
– Här i Tungelsta har vi två äldreboenden och hela 900 nya bostäder som byggs. Här måste det finnas en vårdcentral! Det är en skandal att den borgerliga landstingsledningen struntat i sitt ansvar och uppmanat 6 000 listade patienter att istället ta sig till andra redan överbelamrade vårdcentraler, sa RS kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom.

onsdag 21 september 2016

Irlands kamp för aborträtt – en fråga om rätten att överleva

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Irland har sett stora protester för aborträtten och opinionen har svängt för att landet ska avskaffa abortförbudet i grundlagen. I oktober beslutar parlamentet om irländarna ska få rösta om frågan.

Rättvisepartiet Socialisternas systerparti på Irland, Socialist Party, spelar en ledande roll i kampen för rätten till abort på Irland. Det var medlemmar i Socialist Party som tog initiativet till ROSA (for Reproductive rights, against Oppression, Sexism & Austerity) [för reproduktiva rättigheter, mot förtryck, sexism & åtstramningar] 2013. ROSA är döpt efter både medborgarrättskämpen Rosa Parks och socialisten Rosa Luxemburg och bildades för att koppla ihop behovet av kvinnokamp med kampen mot åtstramningar.

"2 000 människor samlades i ilska och förtvivlan på gatorna samma kväll. På lördagen samlades 20 000"
Under de senaste åren har det skett en stor förändring i attityden till aborträtt på södra delen av Irland. Savita Halappanavars död den 28 oktober 2012 var startskottet på en ny våg av ”pro choice”-demonstrationer (för aborträtt, i motsats till ”pro life” vilka är abortmotståndare).
Savita Halappana var var gravid, men fostret visade sig vara döende. Hon nekades ändå en abort med förklaringen att Irland är ett katolskt land. Fostret aborterades inte förrän dess hjärta hade slutat att slå och på grund av det dog Savita av blodförgiftning. Hon offrades på religionens och kvinnoförtryckets altare. Men Savitas död gjorde det brutalt tydligt för folk vad Irlands lagar leder till i praktiken. Att även när det står klart att fostret inte kommer att överleva prioriteras det framför den gravida kvinnans liv.
2 000 människor samlades i ilska och förtvivlan på gatorna samma kväll. På lördagen samlades 20 000.

För att förstå Irland idag måste man gå tillbaka i tiden. Staten Irland grundades under fattiga förhållanden 1922 efter frihetskamp och uppror mot det brittiska styret. Inte ens 80 år tidigare hade miljontals människor dött under den irländska svälten.
Den irländska härskande klassen var svag och katolska kyrkan blev för den ett perfekt verktyg för att kontrollera arbetarklassen och också någon som kunde erbjuda tjänster som vård och utbildning i ett samhälle helt utan välfärdssystem.

Alliansen mellan staten och kyrkan har spelat en grotesk roll i förtrycket mot kvinnor som pågår än idag. Efter Irlands grundande skrevs kvinnoföraktet in i grundlagen: ”Staten erkänner att inom hemmet ger kvinnan staten ett stöd som samhället inte skulle vara kapabel till. Staten skall därför sträva efter garantin att kvinnor inte på grund av ekonomi ska behöva tvingas till arbete och därmed negligera sina uppgifter i hemmet”. Formuleringen finns fortfarande kvar i grundlagen.
Homosexualitet var brottsligt fram till 1993 på Irland. Preventivmedel blev inte lagligt förrän 1980 och inte heller skilsmässa blev möjligt förrän under 1990-talet.
Fortfarande idag står kyrkan för utbildningen, där elever antingen går i katolska eller protestantiska skolor, även om det finns ett fåtal ”icke-religiösa” skolor som har startats av föräldrar. I de katolska skolorna förekommer morgonbön och bikt vilka är mer eller mindre ofrivilliga. Barnen tvingas i tidig ålder att känna skam över sexuell lust eller ”omoraliskt leverne” – i bästa fall talas det inte om sex över huvud taget. Sexualundervisning existerar knappt, förutom en gång i 11-12-årsåldern och då mer liknar en biologilektion. Ibland håller utomstående föreläsare i dessa och det kan till och med vara en abortmotståndare.
"80 procent av den irländska befolkningen stödjer att en folkomröstning ska genomföras. Och i oktober ska parlamentet rösta om Ruth Coppingers, medlem i Socialist Party och parlamentsledamot för Anti-Austarity Alliance, motion att genomföra just det"
Katolska kyrkan har varit i blåsväder inte bara för de övergrepp på barn som har uppdagats, utan även efter att man har hittat massgravar där föräldralösa barn eller barn som har tagits från ensamstående mödrar har dumpats efter att de har misskötts till döds av nunnor.

Kollektivavtal kan vinnas genom kamp – inte genom urvattning

Det är dags för nya och större mobiliseringar, LO
SD och borgarna stoppar regeringens lagförslag om sociala krav i upphandlingar

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Efter att Sverigedemokraterna meddelade att de inte tänker stödja regeringens lagförslag – att möjliggöra upphandlande myndigheter att ställa sociala krav på leverantörer – har LO såväl som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med rätta gått till angrepp mot SD:s arbetarfientlighet. SD är vågmästare i riksdagen och fäller därmed förslaget.

Men vad hade de väntat sig? Att SD inte skulle rösta med borgarna? Att SD inte var arbetarfientliga?
SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt säger rakt ut att de anser förslagen vara ”näringslivsfientliga”. Och det är ingen nyhet att SD är höger och därmed röstar med högern mot fackliga framsteg såväl som mot ökad jämställdhet. SD har bland annat röstat mot rätt till heltid, att lägga ned FAS 3, obligatoriskt stöd till kvinnojourer, jämställd arbetsskadeförsäkring samt stärkt arbetslivsförsäkring för att nämna några.
SD har också gjort klart att de tänker sätta stopp för varje förslag att begränsa vinsterna i välfärden.

Visserligen har SD:s tydliga högersväng i fråga om kollektivavtal och vinster i välfärden en grund i näringslivets ihärdiga lobbande med hemliga möten och bjudmiddagar. Men SD har alltid varit motståndare till kollektivavtal och att stoppa vinster i välfärden, även om de gett sken om något annat. Det som ändrats är att SD nu öppet visar de borgarliga partierna att de vill styra med dem efter nästa val – en invit som partiledarna Anna Kinberg Batra (M) och Ebba Busch Thor (KD) besvarat med SD-vänliga uttalanden.
Kollektivavtal eller ett stopp för vinster i välfärden kan inte vinnas genom att endast lägga lagförslag. Det kräver kamp.

fredag 16 september 2016

Fullsatt Tungelsta kyrka krävde vårdcentral i offentlig regi

Utbredd kritik mot privatiseringseländet pressade politikerna
Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige,
Mattias Bernhardsson pressade Hälso- och sjukvårdsrådet i Landstinget
I maj meddelade Aleris som driver vårdcentralen i Tungelsta att de säger upp sitt avtal med landstinget i Stockholm eftersom det inte är lönsamt nog. Det borgerliga landstingsstyrets nonchalans i frågan har framkallat en folkstorm.
Protesterna har till att börja med pressat landstingspolitikerna att förstå att det behövs en vårdcentral i Tungelsta, att 6 000 listade patienter vägrar sätta sig på tåget och skriva sig på de andra vårdcentraler i området med redan långa väntetider.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) står för att landstinget måste sätta upp en vårdcentral i egen regi, vilket tydligt framfördes i Haninge kommunfullmäktige den 12 september i debatt mot kommunalrådet Meeri Wasberg (S). Ett flygblad med samma tema delades ut till alla mötesdeltagarna på protestmötet i Tungelsta igår.
Inbjudna till protestmötet – som arrangerades av Tungelsta Folk och Trädgård – var hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink (L), 1:e vice ordförande i sjukvårdsutskott- och styrelsen Söder Jessica Eriksson (L), tjänsteman och ansvarig för avtalet med Aleris Peter Hultqvist, Haninges kommunalråd Meeri Wasberg (S) och vikarierande oppositionsrådet i Haninge Sven Gustafsson (M).

Politikerna som inledde gav alla typiska politikersvar: ”Vi beklagar att det har blivit såhär”, ”Det är vår ambition att ha en vårdcentral här”, Det är en viktig fråga”, ”Vi hoppas att någon annan ska ta över” och så vidare. Det fanns en bred samstämmighet mellan M, L och S att det inte spelar någon roll huruvida vårdcentralen drivs i privat eller offentlig regi.
Från golvet var man dock långt ifrån nöjda med politikernas inledande svammel.
– Varför agerade ni i landstinget inte med en gång när ni fick reda på att avtalet hade sagts upp?, dundrade en tungelstabo upprört.
Svaret blev då att de ”sonderar möjligheterna för vilken driftsform som ska gälla”.

Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige ställde då hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande mot väggen:
– Frågan om driftform är också en fråga som tid. Den 30 november stänger Aleris vårdcentralen. Ni säger att ni har "hoppats på att en ny privat vårdgivare ska anmäla intresse att ta över", men ingen har ju gjort det. Nu har det gått månader. Och nu säger ni att ni ska – "om några veckor" – börja ringa runt till olika privata vårdföretag och fortsätta 'hoppas'. Hur kan ni ha tid till det? De 6 000 listade patienter som står utan vårdcentral snart har inte den tiden. Ni måste börja nu – agera och ta över vårdcentralen i offentlig regi, krävde Mattias Bernhardsson (RS).

måndag 12 september 2016

RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark

Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge ska avverka i Lötkärrsskogen • Tredje fallet av exploatering för bostäder i Gudö invid nationalparken klubbad i kommunfullmäktige

Mattias Bernhardsson (RS)
Boende vid Gudö i Vendelsö satt med under kvällens kommunfullmäktige i hopp om att Haninge kommunfullmäktige skulle ta sitt förnuft till fånga och bevara deras skog där kommunen istället vill bygga bostäder: Lötkärrsskogen strax intill Tyresta nationalpark.
Inom skogsområdet Lötkärrsskogen som ska skövlas finns rödlistade arter som buskskvätta och i närområdet har även spillkråka och gulsparv observerats. Trots att skogsområdet i sig inte är av sådan naturvärdesklass för ett formellt skydd, så är det ett naturvärde för de som bor och nyttjar skogen för rekreation.

Enda orsaken till att området är listat som möjlig plats för bostadsexploatering är att borgarna och Miljöpartiet drev igenom Vendelsö utvecklingsprogram i kommunfullmäktige 2010, trots att det framkommit att beredningens ordförande – Harry Hedemark (KD) – själv var markägare i Lötkärrsskogen och hade stora ekonomiska intressen att området exploaterades. Det var en skandal då och det är en skandal nu.
RS: "exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan"
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) var enda opposition. De andra partierna klubbade för. Men RS kommer att diskutera med boende sakägare och föreningar om möjlighet att överklaga, särskilt efter att RS under pågående kommunfullmäktigesammanträde visat hur exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan som samma kommunfullmäktige ställt sig bakom.


Här är Mattias Bernhardssons (RS) anförande som ingen vågade ta replik på:

Rätt till heltid – men utan delade turer

Robert Bielecki (RS)

På kvällens kommunfullmäktigemöte debatterades kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) förslag till att införa rätt till heltid för de som önskar från och med 2017 för fritidsledare, stödassistenter, undersköterskor och vårdbiträden. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade att frågan skulle återremmitteras (skickas tillbaka till Kommunstyrelsen) för att "utredas ytterligare", med stöd av Sverigedemokraterna. Att återemmittera kräver bara en tredjedel av ledamöternas röster.

Sven Gustafsson (M) visade dock vad högern tyckte egentligen tyckte om rätt till heltid:
– Det är ren socialistisk plakatpolitik.
Frågan kommer att komma tillbaka på nästa kommunfullmäktige. Rätt till heltid stöds även av Rättvisepartiet Socialisterna, Vänsterpartiet och Haningepartiet, vilket innebär att det finns majoritet för att införa rätt till heltid.
Vänsterpartiets Nafi Cilgin och Samuel Skånberg argumenterade under kommunfullmäktige om varför rätt till heltid är en viktig jämställdhetsfråga och hur betydande inkomstökningar olika arbetare skulle få med möjligheten att gå upp till heltid.

Rättvisepartiet Socialisternas Robert Bielecki lade fokus på att rätt till heltid måste införas på rätt sätt:

RS pressade kommunalrådet om att rädda dansbanan i Brandbergen och förskolegården i Ribby

Lina Rigney Thörnblom (RS)
[Uppdatering: Dansbanan är räddad!]

Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna frågade ut det socialdemokratiska kommunalrådet Meeri Wasberg under kvällens kommunfullmäktigemöte. Detta med anledning av att kommunen ställer olika intressen mot varandra. I Brandbergen vill de riva dansbanan för att bygga en förskola och i Västerhaninge vill de flytta Ribby förskolegård för att istället bygga gruppbostäder för personlig assistens och tillfälliga bostäder för nyanlända – som kan byggas på mark nära intill utan att det står i motsättning till barnens lekgård.
– Det finns två politiska frågor som engagerar stort i Haninge just. Dels har vi Dansbanan i Brandbergen som står under nedläggningshot trots att den varje vecka drar mellan 30 och 70 personer. Sen har vi förskolegården i Ribby som det planeras att byggas på mot föräldrarnas vilja. Gemensamt för dessa två är att man kör över de berörda, att det har varit en dubbelplanering av marken och en avsaknad av dialog. Kommer kommunledningen backa och lyssna på kommuninvånarna i Brandbergen och Ribby?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS).
– Dansbanan är väldigt uppskattad och jag vet att många ideella timmar har lagts ned av de aktiva. Men, det är fortfarande så att dansbanan har ett tillfälligt bygglov som inte kan förlängas. Vi måste utgå ifrån detaljplanerna. Och i Ribby är den plats det idag är förskola faktiskt detaljplanerad för bostäder och när vi tog detaljplanen så hade vi ett samråd, svarade Meeri Wasberg (S).
Lina Rigney Thörnblom replikerade:

Tungelsta behöver en offentligt driven vårdcentral

Aleris stänger vårdcentralen i Tungelsta 
Mattias Bernhardsson (RS)

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson frågade ut Haninges socialdemokratiska kommunalråd Meeri Wasberg under kommunfullmäktige ikväll om vad kommunledningen gjort för att garantera vård till alla tungelstabor. Detta med anledning av att 6000 patienter blir utan vårdcentral från och med 30 november då Aleris stänger i Tungelsta.
– Som vi sett så många gånger förr när privata företag tagit över vårdcentraler med målet att bedriva verksamheten till en lägre kostnad än landstinget, så visar det sig att de i slutändan inte uppnår kvalitetskraven. I Aleris fall har man haft stafett- och hyrläkare istället för kravet på minst två fast anställda specialister i allmänmedicin. Har du Meeri Wasberg, Socialdemokraterna, krävt av Stockholms läns landsting, att det är en offentligt driven vårdcentral som Tungelsta behöver från och med den 30 november?, frågade Mattias Bernhardsson (RS).
Kommunalrådet: ”Jag bryr mig inte om det är en privat eller offentlig driven vårdcentral”
– Det jag gjorde när jag hörde att Aleris kanske skulle stänga var att jag uppvaktade ansvarigt sjukvårdslandstingsråd där jag har framfört hur viktigt det är att det finns en vårdcentral i Tungelsta. Jag har däremot inte fokuserat på driftsformen, utan på att det behövs en vårdcentral i Tungelsta, särskilt med tanke på den utbyggnad som sker där, svarade Meeri Wasberg (S).
Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:

onsdag 7 september 2016

Rädda Brandbergens Dansbana

Lennart Heikenström, Ronny Johansson, Kicki Heikenström och
Madde Palmgren kämpar för Dansbanan
Dansbanans eldsjälar protesterar: "Det är nu vi måste ta i med hårdhandskarna"

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge. Lina kommer att ta upp dansbanans framtid till debatt på måndagens kommunfullmäktige
- - -

Nästa år firar Dansbanan i Brandbergen 20 år. Om den får vara kvar. Haninge kommun vill inte ge förlängt bygglov och risken finns att dansbanan rivs. Men Brandbergens eldsjälar höjer rösten.
Dansbanan drivs av aktiva i Hyresgästföreningen. Det är tydligt för den som bor i Brandbergen att den bidrar till gemenskapen med arrangemangen runt årets högtider. Kommunens dagverksamhet håller till här regelbundet för att spela boule eller kubb.
– Vi invigde Dansbanan på Valborg 1997. Varje vecka kommer mellan 30 och 70 personer när vi har danskvällar, berättar Ronny Johansson när vi träffas på söndagskvällen efter att engagerade i dansbanans förening har umgåtts över en kräftskiva.
I början av sommaren utsåg Hyresgästföreningen i Stockholm Ronny Johansson till årets eldsjäl för hans engagemang vid dansbanan. På väggen ser jag ett 20-tal teckningar hänga från dagen innan.

fredag 2 september 2016

Uppror för vården i hela landet


Tre artiklar inför den landsomfattande protestdagen 4 september

1. ”Allas lika rätt till bra vård är hotad i grunden”
Av Mattias Bernhardsson
Intervju med Sten Axelson Fisk från Socialistiska Läkare

2. ”Det här är startskottet”
Av Katja Raetz
Intervju med protestdagens initiativtagare, sjuksköterskorna Lotta Dickman, Päivi Vilkkavaara och Agneta Lenander.

3. Akut brist på sjukbäddar
Av Johan Sand
Nya chockerande fakta om platsbristen

”Allas lika rätt till bra vård är hotad i grunden”

Ett vårduppror växer fram i landet. Under parollen ”Slut på rean – en annan vård är möjlig”­ manas det till protester den 4 september över hela landet mot den ohållbara situationen inom vården.

Uppropet har spritts som en löpeld och nu planeras manifestationer på 24 orter med backning från bland annat SUSF (Yrkesföreningen Sveriges Undersköterskor och Specialistundersköterskor), Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Barnmorskeförbundet, Nätverket Gemensam Välfärd, Folkkampanj för Gemensam Välfärd, Hemtjänstupproret, Unga Byggare och Socialistiska läkare.

Vi frågar Sten Axelson Fisk, aktiv i Socialistiska läkare och en av talespersonerna för den landsomfattande protestdagen, om vad som är viktigt med den 4 september.