torsdag 28 mars 2013

Polisens arrester i Handen stängs efter högre krav på säkerhet

De åtta arresterna på Handens polisstation i Haninge stängs och flyttas till Flemmingsberg. Det talas om ett sparkrav på 10 miljoner kronor. Men den egentliga bakgrunden är bristande säkerhet. Arbetsmiljöverkets förbud mot ensamarbete i arrester i vissa fall innebär högre kostnader då polisen åläggs att ha två arrestantvakter/kriminalvårdare i arbetet med förvarstagna och häktade. Handens polisstation stängs alltså för att man inte anser sig ha råd med dubbelbemanning där.

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare
Mattias Bernhardsson kräver säkrare arrestlokaler
Man anser sig heller inte ha råd med säkra arrestlokaler eller utbildade kriminalvårdare. I juli hittades 27-årige Sercan Budakçı hittades livlös i arresten på Handens polisstation. Han drevs till att ta sitt liv efter att ha nekats den vård han behövde och uttryckligen begärde. Den otrygga arrestlokalen gjorde det enkelt.

Som ombud för Sercans anhöriga genomförde jag en utredning av händelserna, inklusive en rekonstruktion i arrestlokalen som visade hur osäker arrestlokalens utformning var. Vi krävde bl a annat att den privata jourläkaren, som saknade rätt utbildning, skulle bytas ut. Detta skedde också. Vi krävde också att de osäkra arrestlokalerna skulle säkras (framför allt bygga bort den väggfasta stolen rakt under ventilationsgallret) samt att arrestantvaktningen skulle utföras av fast anställda och utbildade kriminalvårdare med tillräcklig bemanning, istället för privata bevakningsbolag. Detta har inte skett.

En av dem som vägrat stödja kraven och ignorerat de anhöriga är Polisnämndens socialdemokratiska ordförande Robert Noord. Däremot har han krävt att polisstationen ska var kvar:
"Detta är oacceptabelt. Haninge ska ha en väl fungerande polisstation och poliser ska vara synliga på gator och torg. Inte agera taxiförare åt fångar. Som ordförande i polisnämnden kommer jag vara tydlig med att jag inte tror på detta och göra allt som står i min makt för att få de ansvariga att tänka om", citeras Robert Noord på facebookgruppen "Rädda polisstationen i Handen".

måndag 18 mars 2013

10 år sedan elevstrejkrörelsen mot Irakkriget

Lärdomar från skolstrejkerna och rörelsens organisering
”skolstrejkerna räddade liv”
John Pilger, journalist
12 000 i Stockholm gick ut i skolstrejk 5 mars 2003 och 20 000 över hela
landet den 20 mars.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Läs också: Irak 10 år senare
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Av Mattias Bernhardsson
Ordförande i Elevkampanjen 1999-2003

Elevkampen mot Irakkriget i början av 2003 är en av de största elevrörelserna i modern tid. EMK-kampanjen (Elever mot krig) sattes upp av den socialistiska  Elevkampanjen och unga medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna (RS). EMK spelade en viktig roll i hela antikrigsrörelsen. Tusentals ungdomar fick kamp- och organisationserfarenheter. Men rörelsen var också viktig för samhället i stort; Strejkvapnet som kampmetod återlanserades.

Elevkampanjens ordförande
i Stockholm, Sofia Marklund talar på
demonstrationen den 15 februari med
Nätverket Mot Krig som samlade
50 000 männsikor.
När USA:s krigshets trappades upp i slutet av 2002 började vi organisera på skolorna. I december anordnades ett möte på Huddinge Gymnasium med 50 elever där vi beslöt att bilda en EMK-kommitté och verka för en skolstrejk på dagen X – dagen för krigsutbrottet.
En viktig del av förberedelserna var den handbok på 32 sidor som Elevkampanjen producerade, vilken innehöll artiklar om allt från vad imperialism är, till Iraks historia och erfarenheter från vietnamrörelsen.
I februari hade vi ett första stormöte med 100 deltagare från olika skolor, där vi beslöt att inte bara varsla om strejk för dag X, utan även att strejka innan krigsutbrottet. Massprotesterna världen runt med 30 miljoner på gatorna den 15 februari hade höjt ribban för elevrörelsen. Många kände styrkan i de globala massprotesterna och vi ville sätta stopp för kriget.

Stormötet beslöt om skolstrejk den 5 mars, som var en internationell strejkdag kallad ”Books not bombs”, utlyst av studenter i USA och det spanska elevfacket. Vi satte upp en samordningsgrupp som fick till uppgift att organisera och förbereda nästa stormöte och en demonstrationsledning som fick hand om strejkvarsel, funktionärer, press, kontakt med polisen, talarlista osv.
Dagarna innan skolstrejken gick vi ut med strejkvarsel i morgon-TV, där jag debatterade med MUF:s viceordförande som försökte uppmana eleverna att stanna kvar i skolan. MUF stödde ju USA:s krig.
Men eleverna lyssnade inte på MUF, stämningen var mot krig.


Mattias Bernhardsson utfrågade
riksdagsledamöter. Lars Ohly (V)
var den ende som tydligt sade nej
till kriget
Den 5 mars fylldes Sergels torg till bristningsgränsen av 12 000 strejkande elever. Bland talarna fanns elevaktivister, fackliga företrädare och politiska partier. Vid Mynttorget, dit vi marscherade, pressades flera politiker i utfrågningar, bl a ordföranden i riksdagens utrikesutskott Urban Ahlin (S).

torsdag 14 mars 2013

Riskkapitalister slukar handikappomsorgen

Av Per Olsson

De sex största koncernerna i branschen – alla ägda av riskkapitalbolag – omsätter miljardbelopp. På bara två år har deras omsättning på handikappomsorg vuxit med 60 procent och vinsterna med 65 procent. År 2011 landade omsättningen på nära 8 miljarder kronor, och den sammanlagda rörelsevinsten på 565 miljoner kronor. Det visar en kartläggning som nättidningen Dagens Arena publicerade i förra veckan.

måndag 11 mars 2013

Nya avslöjanden i hästköttshärvan

Så länge livsmedelsindustrin sköts av vinstdrivande företag kommer problem med fuskmärkning och skadliga ämnen bestå.

Av Louise Strömbäck

Hästköttsskandalen, eller hästköttskrisen som EU kallar den, fortsätter att breda ut sig i Europa. EU har nu dragit igång en månad av omfattande DNA-testning av olika köttprodukter.

Utredningen görs för att man ska få en uppfattning om hur pass omfattande problemet är. Det kommer även att testas för läkemedlet fenylbutazon som kan finnas i hästköttet och som är skadligt för människor.
EU:s ledare vill ta reda på om alla fall av hästkött som sålts som nötkött är kopplade till en utbredd och orga­niserad kriminell organisation, eller om det handlar om separata fall av bedrägerier.
Hästköttet har hittills spårats till Rumänien och till Cypern, men köttet kommer med största sannolikhet från många fler länder. Rumäniens nationella myndighet för livsmedelssäkerhet påstår att köttet som kommer därifrån inte var felmärkt och skyller på dem som behandlat köttet därefter.
Livsmedelskedjan Taco Bell har i Storbritannien hittat hästkött i flera av sina produkter. Det finns en oro över att den amerikanska kedjan Taco Bell även säljer produkter med hästkött i USA. Ännu har dock inget hästkött hittats i några amerikanska köttprodukter.
Hästkött har även hittats i skolmat i bland annat Skottland.

söndag 10 mars 2013

2 000 demonstrerade mot REVA

- - - - - -
SvD
- - - - - -
Andisheh Alishahi från Iranska flyktingars riksförbund talade för
Asylrörelsen Stockholm. I sitt tal uppmanade hon till massiv civil olydnad,
och att göra asylkampen till även en facklig kamp.
Foto: Hormoz Raha 
Uppskattningsvis 2 000 samlades i Kungsträdgården, Stockholm igår, för att protestera mot REVA och jakten på papperslösa flyktingar.
På eftermiddagen hördes trummor i centrala Stockholm. Det var Rrriotsamba som spelade igång demonstrationen mot poliskontrollerna i tunnelbanan som anordnades av Rädda Barnens ungdomsförbund, Röda Korsets ungdomsförbund samt Ungdom mot rasism. Talarlistan var lång och demonstrationen var stående men att så många slöt upp visar på den ilska som finns och riktar sig mot dels polisens agerande och dels de politiska besluten som ligger till grund för deras agerande.

- Lika mycket som ni bara påstår att ni gör ert jobb, lika mycket kommer vi att stå upp för våra rättigheter! sa Bana Bisrat från Megafonen som var en av talarna på demonstrationen.
- All makt åt folket, avslutade hon.

fredag 8 mars 2013

Gränspolisen upphör med kontroller i tunnelbanan - en delseger för protesterna

Viktig delseger men REVA består • Kampen mot jakten på gömda flyktingar fortsätter
Massivt stöd under protestaktion i tunnelbanan
Svd SR SR2
- - - - - - - -
Idag meddelade gränspolisen att de upphör med de 'inre gränskontrollerna' i tunnelbanan. Det "tar för mycket kraft", uppgav Peter Nilson, chef för gränspolisavdelningen, till SR:s Ekot. Detta är en seger för protesterna och den massiva opinionen.

Men det innebär inte att Reva stoppas eller att jakten på flyktingar upphör. Det handlar bara om gränspolisen och specifikt tunnelbanan. Andra enheter fortsätter. Polisen har kvar samma uppdrag av regeringen som tidigare. Beatrice Ask (M) har försvarat de rasistiska kontrollerna. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har duckat och sagt att det är ”inte mitt ansvar att säga vad som är rätt eller fel”. Miljöpartiet, som försökte två sina händer genom att kritisera Reva, har fortfarande sitt bläck på den migrationspolitiska uppgörelsen med regeringen som tar fasta på att öka ”effektiviteten” i det ”tvångsvisa återvändandet”.

I år skjuter regeringen till 40 extra miljoner för tvångsutvisningar. Anslaget till Kriminalvårdens transporttjänst kommer att öka med 50 procent på fem år. Nästa är får Kriminalvården ytterligare 47 miljoner och för 2014 och 2015 sammanlagt 171 miljoner. Om tre år kommer Kriminalvårdens transporttjänst ha en utvisningsbudget på 304 miljoner, enligt regeringens prognos.

Mattias Bernhardsson uppmanar
till civil olydnad i TV4-nyheterna
Under P1-morgon förra fredagen, den 1 mars, talade Mattias Bernhardsson, Asylrörelsen Stockholm och Helle Klein, präst i Svenska kyrkan och Aftonbladets tidigare politiska chefredaktör, om behovet av ett nytt påskupprop – en rörelse för amnesti för alla gömda flyktingar. Flyktingamnestikampen 2005 ledde inte till amnesti men tvingade däremot fram 17 000 nya uppehållstillstånd till främst barnfamiljer. Den kraftiga opinionen mot polisens rasistiska Reva-kontroller visar att det är möjligt.

Inkomstgapet mellan kvinnor och män växer igen

Av Katja Raetz

Under åren 2010-2011 har gapet mellan kvinnors och mäns inkomster ökat igen. Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster har under lång tid nästan stått stilla. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) låg den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor i yrkesverksam ålder på 79,3 procent av mäns inkomst 2011. Som bäst under 2000-talet var kvinnornas andel 79,7 procent år 2009. Jämfört med siffran från 1991 (72,3 procent) har utvecklingen tagit några ytterst små steg mot en utjämning av lönerna.

torsdag 7 mars 2013

”Jämställdhet kräver att vi kastar ut välfärdens plundrare”

Intervju med Sanna Tefke inför internationella kvinnodagen 8 mars

– Välfärden och jämställdhet hänger ihop på väldigt många plan. Lite förenklat kan man förklara det med att en majoritet av dem som jobbar i välfärden är kvinnor och det är också framförallt kvinnor som får dra det tyngsta lasset när välfärden inte fungerar.
Det säger Sanna Tefke som jobbar inom Stockholms privatiserade hemtjänst, fackligt förtroendevald i Kommunal och en initiativtagare till nätverket Välfärd ut­an vinst.

Sanna Tefke
– Ser man till vilka som tjänar de stora pengarna i välfärdsföretagen, är det nästan uteslutande män. Ett exempel är hemtjänsten. I privat hemtjänst dominerar fyra koncerner med 70 procent av marknaden. Samtliga är riskkapitalbolag. Bolagens ­styrelser domineras helt av män.

Offentlig eller privat, spelar det nån roll?
– Om man bortser från det faktum att nedskärningarna på den offentliga sektorn har pågått i decennier, tvingar privatiseringar och underbudskonkurrens ner villkoren ytterligare. Både i offentlig och privat sektor.

– De offentligägda verksamheterna tvingas konkurrera på samma villkor som de privata, seriösa eller ej. Ej att förglömma att skatteintäkterna för finansieringen blir mycket ­mindre när de försvinner ut i skatteparadis via vinster, bonusar och ränte­snurror. 

onsdag 6 mars 2013

Seger: Fackliga aktivisten Ezzat Dolatabadi får asyl

Ezzat Dolatabadi
Den fackliga aktivisten och politiska flyktingen Ezzat Dolatabadi har nu fått permanent uppehållstillstånd. Asylrörelsen Stockholm har kampanjat och engagerat sig i hans fall ända sedan hans asylansökan först skandalöst fick avslag. Kampanjen för asyl var fackligt inriktad och fick stort gehör.

Andisheh Alishahi från Iranska flyktingars riksförbund och Göran Gustavsson, fackligt förtroendevald i Kommunal var två av de mest aktiva från Asylrörelsen Stockholm i Ezzat-kampanjen och uttalade sig i de två fackliga medlemstidningarna Kommunalarbetaren och Byggnadsarbetaren (där Ezzat är medlem). Sen fortsatte de fackliga initiativen.
Ett stöduttalande för Ezzat togs upp och antogs först av Kommunals representantskap i Stockholms län och sen av hela LO-distriket.

tisdag 5 mars 2013

Borgarna döljer privatiseringar av äldreomsorg bakom omflyttningar av boendeplatser

Lina Rigney Thörnblom (RS) utfrågade Äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist (FP)

Lina Rigney Thörnblom (RS)
När Handens äldreboende och Västerhaninge korttidssboende inte ansågs ha bra lokaler nog för att fortsätta sin verksamhet passade majoriteten på att smygprivatisera för tre år sen; Korttidsboendet i Västerhaninge flyttades till Handen där det särskilda boendet stängdes.

Istället för att ta sitt ansvar och bygga ut kommunens äldreomsorg med fler och bättre boenden, öppnades det privata äldreboendet Vendelsögården den 1 november 2010 i vårdföretaget Caremas regi. Detta var en smygprivatisering som det inte sas något om i valkampanjen.

Kvar i Handen är nu ett korttidsboende, där personal vänt sig till Rättvisepartiet Socialisterna (RS) med en stark oro inför att den ska stängas och nya omflyttningar ska ske.

På kommunfullmäktige igår frågade därför Lina Rigney Thörnblom (RS) om det var en ny smygprivatisering på gång.

RS obekväma frågor när storföretagens lobbyist Fölster gästade kommunfullmäktige

RS: Lönedumpning ger inte jobb • Presidiet tyckte Mattias Bernhardssons (RS) frågor var obekväma och gav mindre talartid

Mattias Bernhardsson (RS)
Under gårdagens kommunfullmäktige var Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, inbjuden att tala på tematimmen om "Integrationens utmaningar och möjligheter". Stefan Fölster, tills förra året chefsekonom vid Svenskt Näringsliv, talade med utgångspunkt i sin rapport: Många invandrare ingen nackdel i kartläggning av "mänsklig utveckling" mellan svenska orter.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) hade vid gruppledarmötet som beslutade om tematimmen kritiserat rubriken om 'integration' - som ger bilden av att det handlar om invandrare när det egentligen handlar om alla som riskerar social utslagning och om jobb, bostäder och välfärd.

Efter Fölsters anförande fanns tillfälle att fråga ut om innehållet, vilket RS gruppledare Mattias Bernhardsson gjorde:
- Rapporten visar mycket riktigt på att det är jobb och skola främst som påverkar utbreddheten med sociala problem – inte en hög andel invandrare som vissa rasistiska politika grupper vill få folk att tro. Rapporten är väldigt intressant. Men jag har några frågor angående de slutsatser som dras. Fölster pekar ut kollektivavtalens krav på lika löner i hela landet som förklaring till att gamla bruksorter i glesbygden inte klarar av att konkurrera, d v s behålla eller skapa nya jobb. Då undrar jag om du har betänkt att många av de stora företag som varslar faktiskt gjort det trots att de haft större vinster eller t om rekordvinster? Trots rekordvinst beslutade exempelvis Volvo Bussar att lägga ned sin fabrik i Säffle och flytta produktionen till Polen. Menar du på att vi ska börja konkurrera lönemässigt med Polen för att behålla jobben?, frågade Mattias Bernhardsson (RS).

fredag 1 mars 2013

Massivt stöd på protestaktion mot REVA

Protestaktionen mot polisens rasistiska REVA-kontroller och jakt på papperslösa flyktingar, samlade applåder och stöd från hundratals åhörare vid t-centralens tunnebanespärrar mot Centralstationen mitt i fredagsrusningen.

> Så använder du civil olydnad mot REVA
Ruben Derkert talar
SR
- - - - - - 
Både TV4- och ABC-nyheterna samt många andra media bevakade. Aktionen, som arrangerades av Asylrörelsen Stockholm och Studenter mot rasism, fick ett oerhört gehör; Klungor av förbipasserande anslöt i talkörer mot kontrollerna och för allmän flyktingamnesti. Närmare hundra personer anmälde att de vill bli aktiva i Studenter mot rasism.

Använd civil olydnad mot polisens REVA-kontroller

Aktion vid T-centralen  "Ett nytt påskuppror behövs"


We must learn, that passively to accept an unjust system is to cooperate with that system, and thereby to become a participant in its evil” Martin Luther King Jr
SVT Debatt: Mattias Bernhardsson och Enzo Kosta om civil olydnad mot REVA

SVT Debatt: Mattias Bernhardsson svarar replik av SD:s rättspoliska talesperson Richard Jomshof

Massivt stöd: Läs om protestaktionen här

- - - - - - - -
SR SR2 SR3
- - - - - - - - 
Under P1-morgon idag talade Mattias Bernhardsson, Asylrörelsen Stockholm och Helle Klein, präst i Svenska kyrkan och Aftonbladets tidigare politiska chefredaktör, om behovet av ett nytt påskupprop – en rörelse för amnesti för alla gömda flyktingar. Flyktingamnestikampen 2005 ledde inte till amnesti men tvingade däremot fram 17 000 nya uppehållstillstånd till främst barnfamiljer. Den kraftiga opinionen mot polisens rasistiska REVA-kontroller visar att det är möjligt.

SVT Debatt idag skriver Mattias Bernhardsson och Enzo Kosta om att använda civil olydnad mot polisens kontroller:
- Vissa menar att det är fel med civil olydnad. Och 'farligt' för demokratin. Men historien visar oss istället att det är farligt att blint lyda en ordningsmakt. Liksom rätten att strejka är civil olydnad ett verktyg folk har för att försvara sina rättigheter kollektivt när makten försöker kränka dem. Regering och polis bryter själva mot lagen; Det är inte tillåtet att skicka flyktingar till länder där de riskerar att utsättas för tortyr, att lämna ut flyktingars asylhandlingar till utländska diplomater eller att utsätta folk för inre passkontroller p g a hudfärg.

Guide för civil olydnad:
Att lägga sig i och ifrågasätta är något inte bara alla kan göra utan också borde göra, säger Mattias Bernhardsson och berättar på vilka olika sätt man kan agera om man bevittnar eller fastnar i en  REVA-kontroll: