tisdag 5 mars 2013

RS obekväma frågor när storföretagens lobbyist Fölster gästade kommunfullmäktige

RS: Lönedumpning ger inte jobb • Presidiet tyckte Mattias Bernhardssons (RS) frågor var obekväma och gav mindre talartid

Mattias Bernhardsson (RS)
Under gårdagens kommunfullmäktige var Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, inbjuden att tala på tematimmen om "Integrationens utmaningar och möjligheter". Stefan Fölster, tills förra året chefsekonom vid Svenskt Näringsliv, talade med utgångspunkt i sin rapport: Många invandrare ingen nackdel i kartläggning av "mänsklig utveckling" mellan svenska orter.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) hade vid gruppledarmötet som beslutade om tematimmen kritiserat rubriken om 'integration' - som ger bilden av att det handlar om invandrare när det egentligen handlar om alla som riskerar social utslagning och om jobb, bostäder och välfärd.

Efter Fölsters anförande fanns tillfälle att fråga ut om innehållet, vilket RS gruppledare Mattias Bernhardsson gjorde:
- Rapporten visar mycket riktigt på att det är jobb och skola främst som påverkar utbreddheten med sociala problem – inte en hög andel invandrare som vissa rasistiska politika grupper vill få folk att tro. Rapporten är väldigt intressant. Men jag har några frågor angående de slutsatser som dras. Fölster pekar ut kollektivavtalens krav på lika löner i hela landet som förklaring till att gamla bruksorter i glesbygden inte klarar av att konkurrera, d v s behålla eller skapa nya jobb. Då undrar jag om du har betänkt att många av de stora företag som varslar faktiskt gjort det trots att de haft större vinster eller t om rekordvinster? Trots rekordvinst beslutade exempelvis Volvo Bussar att lägga ned sin fabrik i Säffle och flytta produktionen till Polen. Menar du på att vi ska börja konkurrera lönemässigt med Polen för att behålla jobben?, frågade Mattias Bernhardsson (RS).

Stefan Fölster svarade att det gäller att skilja på orsak och på vad man föreslår. Han meddelade att han inte föreslog att röra de svenska kollektivatalens krav på lika löner i landet utan att ”kommuner borde bli mer företagsvänliga”. Vad det innebar var däremot mindre tydligt.

Det stora problemet är att vinsterna i allt högre grad går till aktieägarna, spekulation och företagsuppköp. Inte till nya satsningar. Så vad det egentligen handlar om är att jobben försvinner p g a sättet kapitalismen fungerar på. Men detta fick inte RS säga under utfrågningen.

RS utfrågning var något kommunfullmäktiges presidium och ordförande Marietta de Pourbaix-Lundin - också moderat riksdagsledmot - anade skulle bli 'jobbig', varför RS på förhand blev tillsagda att 'gå direkt till frågan' och efter begäran om två minuters talartid endast fick en minut. Att Socialdemokraternas gruppledare därefter fick hela 2.40 minuters talartid och inga andra partier blev tillsagda att gå direkt till frågan, visar hur den borgerliga majoriteten försöker använda censur när obekväma frågor kommer upp.

Vad var det mer RS ville fråga om?
- Hur Fölster å ena sidan kan erkänna sjunkande skolresultat som faktor bakom social utslagning - å andra sidan förespåka privatiseringar. Sverige är det land i världen – av alla med avancerad ekonomi enligt The Heritage Foundation – som har gått snabbast och längst i att privatisera skolan. I samma takt har klyftorna i skolresultaten mellan orter också ökat, kommenterar Mattias Bernhardsson.

- Sen ifrågasätter jag rapportens underliga pararell till de "problem som finns i Grekland och andra Euroländer" – en kris som ju är en skuldkris, skapad och pådriven av banker och spekulanter samt av att ekonomin drivs på krediter. Fölster har tidigare i olika spalter hyllat trojkans stålbad, med lönesänkningar på 30 procent, tusentals stängda skolor etc. Denna politik har i skälva verket förvärrat krisen. Den verkliga pararellen till Sverige här är ju att de omvälvande försämringar som gjorts i ersättningssystemen, att lönernas andel av vinsten minskat kraftigt och att t ex vårdslakten lett till att vi till och med har färre vårdplatser än U-länder som Etiopien – denna nedmontering har de facto lett till de sociala problem rapporten talar om och dessutom bidragit till att Sveriges motståndskraft mot nya ekonomiska kriser har försämrats avsevärt, förklarar Mattias Bernhardsson.

- Vad gäller just flyktingar och arbetskraftinvandrare så är det befängt att tro att man 'hjälper dem in i samhället' genom att förvägra dem svenska kollektivavtal och drägliga villkor. Sociala problem ökar när människor tvingas hanka sig fram på borgarnas osäkrade arbetsmarknad, med sämre löner och villkor. Rättvisepartiet Socialisterna står för gemensam kamp, oavsett ursprung, för lika villkor, fasta jobb, bostäder och kraftig utbyggd offentlig välfärd, säger Mattias Bernhardsson.

Relaterat: 
> RS stod upp för småbutiksägarna - Borgarna och S för storföretagen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.