torsdag 28 mars 2013

Polisens arrester i Handen stängs efter högre krav på säkerhet

De åtta arresterna på Handens polisstation i Haninge stängs och flyttas till Flemmingsberg. Det talas om ett sparkrav på 10 miljoner kronor. Men den egentliga bakgrunden är bristande säkerhet. Arbetsmiljöverkets förbud mot ensamarbete i arrester i vissa fall innebär högre kostnader då polisen åläggs att ha två arrestantvakter/kriminalvårdare i arbetet med förvarstagna och häktade. Handens polisstation stängs alltså för att man inte anser sig ha råd med dubbelbemanning där.

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare
Mattias Bernhardsson kräver säkrare arrestlokaler
Man anser sig heller inte ha råd med säkra arrestlokaler eller utbildade kriminalvårdare. I juli hittades 27-årige Sercan Budakçı hittades livlös i arresten på Handens polisstation. Han drevs till att ta sitt liv efter att ha nekats den vård han behövde och uttryckligen begärde. Den otrygga arrestlokalen gjorde det enkelt.

Som ombud för Sercans anhöriga genomförde jag en utredning av händelserna, inklusive en rekonstruktion i arrestlokalen som visade hur osäker arrestlokalens utformning var. Vi krävde bl a annat att den privata jourläkaren, som saknade rätt utbildning, skulle bytas ut. Detta skedde också. Vi krävde också att de osäkra arrestlokalerna skulle säkras (framför allt bygga bort den väggfasta stolen rakt under ventilationsgallret) samt att arrestantvaktningen skulle utföras av fast anställda och utbildade kriminalvårdare med tillräcklig bemanning, istället för privata bevakningsbolag. Detta har inte skett.

En av dem som vägrat stödja kraven och ignorerat de anhöriga är Polisnämndens socialdemokratiska ordförande Robert Noord. Däremot har han krävt att polisstationen ska var kvar:
"Detta är oacceptabelt. Haninge ska ha en väl fungerande polisstation och poliser ska vara synliga på gator och torg. Inte agera taxiförare åt fångar. Som ordförande i polisnämnden kommer jag vara tydlig med att jag inte tror på detta och göra allt som står i min makt för att få de ansvariga att tänka om", citeras Robert Noord på facebookgruppen "Rädda polisstationen i Handen".

Det är anmärkningsvärt att Polisnämndens ordförande Robert Noord (S) kräver att inlåsningen ska ske i Handen istället för Flemmingsberg men har inget alls att säga om arrestlokalernas utformning, arrestantvakternas utbildning, vilka vinstdrivande bolag som opererar i arresten, om bemanning eller arbetsvillkor. Utan genomförande av våra krav är arresten på Handens polisstation en fara för både personal och intagna. Att bara kräva att arresten ska vara kvar är inget annat än billig populism.

Vår kampanj för säkra arrestlokaler och utbildade kriminalvårdare har fått ett oerhört stöd och hundratals har mailat både Rikspolisstyrelsen och justitieministern. Detta har förhoppningsvis haft viss effekt:
"Vad avser arrestantvakter så håller jag på med att ta fram ett förslag till föreskrift om vad som ska gälla för dessa. Det vi nu har gjort är att hämta in information från samtliga polismyndigheter för att få en lägesbild av vilka krav som ställs idag, samt också inventera vilka behov som finns av kompetens, dvs vilka kunskaper den blivande arrestantvakten ska ha. I detta ligger exempelvis utbildning i sjukdomstecken och D-HLR, men även utbildning i bemötande av frihetsberövade, viss juridik och kunskaper i konflikthantering m.m", skriver Lars Sjöberg på Rättsavdelningen, Polisrättssektionen under Rikspolisstyrelsen i sitt svar på en brevskrivarna.

Vi kommer fortsätta sätta press för dessa krav.

Mattias Bernhardsson
- - - - - -

"Under 2011 rapporterades 128 incidenter med skador eller dödsfall i polisens arrester." (Mattias Bernhardsson i Polistidningen)

"Rikspolisstyrelsens Brottsförebyggande enhet har svarat mig i ett mejl att arrestlokalerna i Handen inspekterats och att förslagen till åtgärder inte omfattar att ta bort eller flytta den väggfasta stolen. Ventilationsgallret har bytts ut till galler med mindre spalter. Men stolen är kvar. Ingen rekonstruktion har gjorts för att säkerställa att det inte går att upprepa liknande självmord." (Mattias Bernhardsson i Dagens Samhälle)

"De privata aktörernas vinstintresse och polisens spariver är en livsfarlig kombination för såväl intagna som anställda. Det handlar om att man använder tim­anställda i stället för fast anställda. Det handlar om ensamarbete i stället för dubbelbemanning. Det handlar om hög personalomsättning i stället för kontinuitet. Det handlar om trötta vakter i tjänst efter för långa pass. Lösningen handlar om att säga nej till vinstdrivande bolag inom myndighetsutövning....... Det handlar om att leva upp till det ansvar man har för människors liv när de befinner sig i polisens förvar och tillsyn. Det handlar också om de anställdas arbetsmiljö och skyldig­heten att följa arbetsmiljölagen." (Mattias Bernhardsson i ST-fackets medlemstidning Publikt)

Tidigare artikar på RS Haninge:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.