onsdag 26 mars 2014

Ta strid för trygga jobb!

Olyckor och arbetsskador ökar drastiskt med bemanningsföretagens framfart • Byggnads strejkvarsel visar vägen

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
> Sprid RS initiativ för kontakt med arbetare som arbetar till dumpade löner eller villkor i Haninge: facebook.com/Trygga.Jobb.Kontakt

"Arbetsköparnas vinsthunger kräver inte bara lönedumpning, den kräver förstörda kroppar"

Mattias Bernhardsson (RS)
Antalet bemanningsanställda har ökat explosionartat i Sverige. I takt med att de trygga jobben försvinner och ersätts med inhyrda ökar arbetsskador och dödsfall. Arbetsköparnas vinsthunger  kräver inte bara lönedumpning, den kräver förstörda kroppar.
Under de senaste 20 åren har det skett en ökning från cirka 5 000 årsanställda i bemanningsföretagen till över 70 000. Men alla har inte årsanställningar. Totalt handlar det om 140 000 arbetare under förra året.
Arbetsmiljöverket har under de senaste tre åren granskat 759 företag inom bemanningsbranschen och kommit fram till att det förekommer dubbelt så många arbetsskador som för andra arbetare.

44 byggnadsarbetare har omkommit de senaste fem åren enligt Arbetsmiljöverket. Men siffran är antagligen högre då utländska byggnadsarbetare som jobbar i  bemanningsföretag inte ingår.

Alla fackliga säger samma sak: De inhyrda pressas att börja jobba innan de andra, de hoppar över lunchen och arbetar i ett farligt tempo. Inom åkeribranchen är det vanligt att chaufförer inte får sin nattvila och i princip alla kör för fort på vägarna. De farligaste jobben får de som är beredda att jobba för minst pengar, t ex rivningsjobben som ofta utförs av utländsk eller papperslös arbetskraft. Asbestrisken och alla andra risker de utsätter sig för borde innebära att de får mer betalt än en kollektivavtalsansluten svensk byggnadsarbetare. Istället får de långt mycket lägre. Många står i rivningsdammet utan skyddsmask.

Alla bemanningsanställda säger samma sak: ”Jag kan inte prata, jag är inhyrd”. Jag försöker få kontakt med ett par arbetare som röjer snö från taken i Jordbro centrum. De har ingen skyddsutrustning över huvud taget. Inga räcken eller linor. Faller de så faller de. Och nedanför finns ingen avspärrning, inga markeringar eller någon som varnar förbipasserande.

tisdag 25 mars 2014

Fullt stöd till Byggnads strejkvarsel

Per Olsson (RS)

Av Per Olsson

Byggnads har varslat om strejk från 1 april med anledning av att arbetsgivarna säger blankt nej till huvudentreprenörsavtal, vilket gör huvudentreprenören ansvarig för att regler följs på arbetsplatsen, om säkerhet, arbetsmiljö, lön, kollektivavtal och arbetsvillkor. Detta oberoende av var i entreprenörskedjan de berörda arbetar.

Ett sådant avtal skulle vara ett stort steg framåt i fackets kamp för ordning och reda på byggarbetsplatserna. Huvudentreprenören ska betala för de företag som exempelvis inte betalar lön.
Det handlar om tre varsel som berör totalt 1 400 byggnadsarbetare på ett 40-tal arbetsplatser. Det första varslet träder i kraft den 1 april om ingen uppgörelse nås innan dess. Varsel nummer två träder i kraft den 8 april och det tredje den 15 april.
Varslet i sin helhet finns på Byggnads hemsida byggnads.se.
Foto: Elias Theodorson
Rättvisepartiet Socialisterna ger fullt stöd till Byggnads varsel, även om vi tycker att det borde vara tuffare. Fler byggnadsarbetare i strejk redan från början skulle sätta större press på de arroganta byggarbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier och de vinstrika byggjättarna.

onsdag 19 mars 2014

Vinstregn över friskolorna

Av Robert Bielecki

Riskkapitalbolagägda friskolor fortsätter att håva in storkovan. Årsredovisningarna för de tre största friskolebolagen, Academedia, Internationella Engelska Skolan och Kunskapsskolan, visar på en sammanlagd omsättning på över 7 miljarder kronor.

EQT-ägda Academedia, den i särklass största friskolekoncernen med 42 850 elever i grund- och gymnasieskola, omsatte allra mest – hela 5 125 miljoner kronor. Resultatet efter skatt mer än niofaldigas, jämfört med läsåret 2011-2012, till 143 miljoner kronor.
Academedias vd, Marcus Strömberg, räknar med att omsättningen ökar med minst 60 procent de kommande tre till fyra åren.
– Vi ser bland annat möjligheter att driva förskolor i övriga Norden och resten av Europa. Jag skulle inte bli förvånad om vår omsättning uppgår till 8–9 miljarder kronor inom tre till fyra år, säger han till tidningen Dagens Industri den 12 mars.

Samtidigt som det stora välfärdsrånet tillåts fortgå fortsätter även de stora problemen som kommer i samband med en privatiserad skola. En granskning som Skatteverket under 2011 gjorde av flera riskkapitalbolag, däribland EQT, visar att företagen utnyttjar en lucka i den svenska skattelagen, vari de genom interna lån i dotterbolag i utlandet kan få bolagsskatten att försvinna. Den granskningen visade att 10 miljarder skattekronor gått förlorade.
Den största andelen av friskolebolagens omsättningar kommer dessutom från elevpengen som kommunerna delar ut, vilka i sin tur kommer från skattebetalarnas plånbok. Elevpengen borde med alla rimliga mått mätt gå till undervisning, skolmaterial och till själva verksamheten, men går istället till aktieutdelningar och skattefiffel för att på så vis få ut än mer pengar i ren vinst.

tisdag 18 mars 2014

Vårdcentraler reades ut för privata vinster

Nya avslöjanden: Utread vårdcentral såldes vidare för 29 gånger pengarnaAv Robert Bielecki

Privata ägare köper vårdcentraler för en spottstyver och säljer dem sedan vidare för mångmiljonbelopp, samtidigt som aktieutdelningarna ger ytterligare miljoner till några få.

Dagens Arena kan den 12 mars avslöja att Stockholms läns privatiserade vårdcentraler har sålts vidare från privata ägare till riskkapitalbolag och andra privata aktörer för otroliga summor, sett till dess utförsäljningspris.
När Alliansen fick egen majoritet i Stockholms län efter valet 2006 privatiserades fem vårdcentraler. De kunde köpas för en spottstyver då mottagningarna såldes till värdet av sina inventarier. 
Anmärkningsvärt är att försäljningarna visade sig vara olagliga, enligt både kommunallagen såväl som europeisk konkurrenslag.

tisdag 11 mars 2014

RS kräver ansvar för villkoren på byggarbetsplatsen

Debatt om byggprojektet Haningeterrassen

Rättvisepartiet Socialisterna: ”Huvudentreprenören måste ta ansvar för alla inblandade företag”

Folkpartiet: ”Svårt att tro att nån bryter mot lagen här”

Vänsterpartiet: ”Vi måste utgå ifrån att lagstiftning följs”


Projektet Haningeterassen är ett av de största byggprojekten på lång tid i Haninge: Ny bussterminal, 450 nya lägenheter, lokaler för specialistvård och kommersiella lokaler ska byggas i centrala Handen. Projektets värde uppgår totalt till 2,5 miljarder kronor.
Under gårdagens kommunfullmäktige beslutades om genomförandeavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och SveaNor Fastigheter AB, som enligt avtalet tillfälligt ska äga, förvalta och exploatera området. Socialdemokraternas gruppledare Robert Noord prisade kommunledningen under sammanträdet och bjöd på tårta.

Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna ville däremot ha svar på en rad frågetecken:
- Nu är det så att SveaNor Fastigheter AB har två anställda, de är inte registrerade i en momsgrupp hos RSV, de har inte något kollektivavtal med vare sig Byggnads eller Fastighets. Så för det första undrar vi vem det är som kommer att stå för exploateringen? 

- Hela upplägget luktar bemanningsföretag eller oseriösa byggbolag. Löner och villkor dumpas överallt i Sverige idag. 60 000 av byggbranschens 90 000 företag står utanför kollektivavtalssystemet. Vi vill ha garantier att det inte blir som när Varbergs stadshus byggdes förra året, att rumänska arbetare helt enkelt inte hade råd till mat.

- Vi i Rättvisepartiet Socialisterna tycker att Haninge ska kräva av huvudentreprenören, att de tar ett helhetsansvar för alla inblandade företag på arbetsplatsen, att anställda har kollektivavtal, att medbestämmandelagen MBL efterlevs och att underleverantörer betalar ut löner, sa Mattias Bernhardsson (RS).

Jakt återställer inte balansen i skärgårdsnaturen

Rättvisepartiet Socialisterna debatterade skyddsjakt på skarv med Socialdemokraterna


Under gårdagens kommunfullmäktige debatterades Socialdemokraternas motion om skyddsjakt på skarv. I motionen beskriver Staffan Holmberg (S) problem med den kraftiga ökningen av denna fågelart som konsumerar stora mängder fisk och vars öar den koloniserar förändras väldigt synbart.
Rättvisepartiet Socialisterna är inte motståndare till skyddsjakt i princip, det är en konkret fråga att ta ställning till i varje fall. Idag finns redan skyddsjakt på skarv. Det Socialdemokraterna föreslog i sin motion var att kommunen hos Länsstyrelsen skulle ansöka om ytterligare skyddsjakt.
Många i skärgården, inte minst yrkesfiskare ser skarven som ett stort bekymmer. Men problemen vulgärförklaras ofta. Det är därför oansvarigt och oppertunistiskt att uterupprepa myter om skarven och dess inverkan på naturen och fisket, som Socialdemokraterna gör i sin motion.

Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna tog debatten:
- Motionens beskrivning att skarven förvandlar ”öar och skär där de häckar till döda, stinkande guanoöknar utan ett grönt strå eller blad på något år”, är dels en allmänn beskrivning som inte ger argument för just uttökad skyddsjakt, utöver den som redan finns. Det är också en ensidig beskrivning. Skarvarna 'dödar' inte sina öar, de förändrar artsammansättningen. När en skarvkoloni överger en ö blir den totala mängden växter större än innan. De estetiska argument som förs fram i motionen gäller alltså bara när det finns en koloni på en specifik ö, man nämner inte att blomster- och färgpraken ökar dramatiskt senare, speciellt under högsommaren, eller att många av de växt- och djurarter som etablerar sig då innebär en ökad biologisk mångfald.

tisdag 4 mars 2014

Initiativ för trygga jobb i Haninge

RS träffar bemanningsanställda inom transport- och logistikbranchen för att diskutera villkor  Intervju med Mattias Bernhardsson (RS), fackliga och anställda

Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardsson siktar på att träffa bemanningsanställda och papperslösa arbetare under den närmsta tiden.

Mattias Bernhardsson (RS) på morgonsamling med sopgubbar
Efter samtal med flera fackliga aktivister, om situationen för bemanningsanställda och lönedumpade papperslösa arbetare utan skydd, tog Mattias Bernhardsson initiativ till facebooksidan: ”Kontakt med arbetare som jobbar till dumpade löner eller villkor i Haninge”.

”Jag vill med denna sida få hjälp att få kontakt med arbetare som utnyttjas. Jag söker kontakt med bemanningsanställda, före detta bemanningsanställda och de som jobbar eller har jobbat helt utan papper/anställning - främst på Jordbro företagspark eller andra arbetsplatser i Haninge - som upplever att de utnyttjas eller som farit illa på jobbet på grund av bristande säkerhet eller av arbetsbelastning, brist på vila etc. Speciellt intresse finns att träffa de som jobbar eller har jobbat för Green Cargo/PostNord.”, skriver Mattias Bernhardsson på sidan.