tisdag 25 mars 2014

Fullt stöd till Byggnads strejkvarsel

Per Olsson (RS)

Av Per Olsson

Byggnads har varslat om strejk från 1 april med anledning av att arbetsgivarna säger blankt nej till huvudentreprenörsavtal, vilket gör huvudentreprenören ansvarig för att regler följs på arbetsplatsen, om säkerhet, arbetsmiljö, lön, kollektivavtal och arbetsvillkor. Detta oberoende av var i entreprenörskedjan de berörda arbetar.

Ett sådant avtal skulle vara ett stort steg framåt i fackets kamp för ordning och reda på byggarbetsplatserna. Huvudentreprenören ska betala för de företag som exempelvis inte betalar lön.
Det handlar om tre varsel som berör totalt 1 400 byggnadsarbetare på ett 40-tal arbetsplatser. Det första varslet träder i kraft den 1 april om ingen uppgörelse nås innan dess. Varsel nummer två träder i kraft den 8 april och det tredje den 15 april.
Varslet i sin helhet finns på Byggnads hemsida byggnads.se.
Foto: Elias Theodorson
Rättvisepartiet Socialisterna ger fullt stöd till Byggnads varsel, även om vi tycker att det borde vara tuffare. Fler byggnadsarbetare i strejk redan från början skulle sätta större press på de arroganta byggarbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier och de vinstrika byggjättarna.

– Nu börjar tålamodet ta slut. Vi har suttit i över ett år med vår motpart för att vi har trott på en gemensam lösning. Det enda vi har fått är ett nej, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm på förbundets hemsida med anledning av varslet.

I fjolårets avtalsrörelse var frågan om ett huvudentreprenörsavtal den stora stridsfrågan och byggnadsarbetarna var beredda att gå i strejk. ”Kampviljan rapporterades vara hög ute i landet, och besvikelsen var stor på många håll när strejken stoppades av de statliga medlarna”, skrev Byggnadsarbetaren efter att strejken stoppades av Medlingsinstitutet nio timmar innan den skulle ha startat. Ett avtal slöts utan strejk och en partsammansatt grupp tillsattes för att utarbeta ett program för ordning och reda.

När det partsammansatta gruppens rapport var klar i mitten av februari var läget lika låst. Den innehöll inga konkreta förslag, eftersom arbetsgivarna fortsatt sa hårdnackat nej till huvudentreprenörsavtal. Den 20 februari sa Byggnads upp byggavtalet som löper ut den sista mars.
Medlare har utsetts, men det kommer sannolikt att krävas strejk för att arbetsgivarnas ska tvingas ge upp sitt motstånd till ett huvudentreprenörsavtal. Byggarbetsgivarnas och Svenskt Näringslivs  extremt aggressiva och anti-fackliga reaktioner på Byggnads strejkvarsel vittnar om att bakom nej:et till ett huvudentreprenörsavtal döljer sig en vilja att försöka knäcka facket.

Idag jobbar endast tre av fem anställda inom byggbranschen i företag som omfattas av kollektivavtal. Med hjälp av EU:s anti-fackliga politik och lagstiftning har det skapats nästan slavlika förhållanden. Exempel finns på att utländska byggnadsarbetare jobbar för en lön som inte ens överstiger 30 kronor i timmen.
I slutet av den långa och till sist okontrollerbara kedja av underentreprenörer finns även kriminella bolag. Dagens Nyheters kartläggning av byggbranschen visar på ett allt mer cyniskt sätt att hantera byggarbetare från andra länder. Drivkraften är pengar.
Pia Bergman, samordnare på Skatteverket, uppskattar att ”minst tio miljarder kronor undanhålls i  skatter och avgifter i  byggsektorn” (Dagens Nyheter den 17 mars).

Viker sig inte arbetsgivarna måste Byggnads låta strejkvarslet träda i kraft. Byggnads kamp har redan stort stöd och en strejk skulle få massivt folkligt stöd och sätta kampen för lika villkor på arbetsmarknaden i fokus på valåret 2014. ■

Läs också:
> RS kräver ansvar för villkoren på byggarbetsplatsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.