tisdag 11 mars 2014

RS kräver ansvar för villkoren på byggarbetsplatsen

Debatt om byggprojektet Haningeterrassen

Rättvisepartiet Socialisterna: ”Huvudentreprenören måste ta ansvar för alla inblandade företag”

Folkpartiet: ”Svårt att tro att nån bryter mot lagen här”

Vänsterpartiet: ”Vi måste utgå ifrån att lagstiftning följs”


Projektet Haningeterassen är ett av de största byggprojekten på lång tid i Haninge: Ny bussterminal, 450 nya lägenheter, lokaler för specialistvård och kommersiella lokaler ska byggas i centrala Handen. Projektets värde uppgår totalt till 2,5 miljarder kronor.
Under gårdagens kommunfullmäktige beslutades om genomförandeavtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och SveaNor Fastigheter AB, som enligt avtalet tillfälligt ska äga, förvalta och exploatera området. Socialdemokraternas gruppledare Robert Noord prisade kommunledningen under sammanträdet och bjöd på tårta.

Mattias Bernhardsson (RS)
Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna ville däremot ha svar på en rad frågetecken:
- Nu är det så att SveaNor Fastigheter AB har två anställda, de är inte registrerade i en momsgrupp hos RSV, de har inte något kollektivavtal med vare sig Byggnads eller Fastighets. Så för det första undrar vi vem det är som kommer att stå för exploateringen? 

- Hela upplägget luktar bemanningsföretag eller oseriösa byggbolag. Löner och villkor dumpas överallt i Sverige idag. 60 000 av byggbranschens 90 000 företag står utanför kollektivavtalssystemet. Vi vill ha garantier att det inte blir som när Varbergs stadshus byggdes förra året, att rumänska arbetare helt enkelt inte hade råd till mat.

- Vi i Rättvisepartiet Socialisterna tycker att Haninge ska kräva av huvudentreprenören, att de tar ett helhetsansvar för alla inblandade företag på arbetsplatsen, att anställda har kollektivavtal, att medbestämmandelagen MBL efterlevs och att underleverantörer betalar ut löner, sa Mattias Bernhardsson (RS).

Utan att svara på en enda fråga eller ta ställning till kraven på ansvar replikerade Peter Olevik Dunder (FP) att Mattias Bernhardsson (RS) beskrev ”problem på riksplanet”.

- Lagstiftning gäller alla. Jag har svårt att tro att någon bryter mot lagen här i kommunen. I så fall är det ett polisärende, sa Peter Olevik Dunder (FP).

- Vi måste utgå ifrån att lagstiftning följs, menade Nafi Cilgin (V) i sammanträdets utan tvekan kortaste inlägg.

Mattias Bernhardsson (RS) svarade båda talarna, vilka han menade var naiva i sina föreställningar och påminde om polisens razzia mot matföretaget Eat Food Factory Europe AB i Jordbro hösten 2011, där 32 papperslösa arbetare hade utnyttjats som billig arbetskraft. Mattias, som i en samtalskampanj (Läs mer om initiativet här) siktar på att träffa anställda inom bemanning samt även pappesrlösa arbetare, menade att lagen bryts löpande i Haninges företagsparker inom transport- och logistik. Varför skulle byggsekorn som är värst vara ett undantag just i Haninge, undrade Mattias.

Till skillnad från Folkpartiet anser Rättvisepartiet Socialisterna inte att problem löses genom polisrazzior där de utnyttjade arbetarna riskerar utvisning. Det behövs gemensam facklig kamp mot utnyttjandet av arbetare och kommunen måste kräva ansvar när de skriver avtal om exploateringar för att omöjliggöra för dessa företag att komma in på byggarbetsplatserna.

Mattias Bernhardsson (RS) kommenterade debatten efter sammanträdet:
- Folkpartiets och Vänsterpartiets uttalanden begränsade sig till frågan om lagen efterföljs eller inte, vilket bara går att tolka som att det ska vara fritt fram att dumpa villkoren på lagligt sätt. Det är lagligt att sätta 'kollektivavtalsliknande' villkor trots att det i verkligheten innebär att rättslöshet och mycket sämre villkor. Det är lagligt att visstidsanställa och det är lagligt att att hyra in arbetare från bemanningsföretag. Arbetare på bemanningsföretag pressas ofta att arbeta i ett sådant tempo att de det hotar både hälsan och säkerheten på arbetsplatsen. Utan rehabiliteringsansvar byter bemanningsföregen ut dem som gått sönder, ibland efter bara några år. 

- Att Vänsterpartiet i Haninge stoppar huvudet i sanden i fråga om Haningeterrassen och ger tummen upp för bemanningsföretag och byggbolag utan kollektivavtal – för att det är 'lagligt' – är otroligt med tanke på att deras partiledare Jonas Sjöstedt besökt Jordbro företagspark flera gånger på senare tid och kritiserat just bemanningsföretegens framfart. Hur god var sossarnas tårta egentligen?

- Jag ställde en direkt fråga till Peter Olevik Dunder (FP), om han går i god för att schysta villkor kommer råda på byggarbetsplatserna inom Haningeterrassen. Han vägrade svara.

Då majoriteten inte ville eller kunde svara på de viktiga frågor som kom upp föreslog Rättvisepartiet Socialisterna att ärendet skulle återemitteras till kommunstyrelsen, med uppdrag att säkerställa formulering om huvudentreprenörsansvar och en redovisning av SveaNor fastigheter AB som visar hur bolaget tänker finansiera sina åtaganden samt vilka underentreprenörer som kommer vara inblandade. Återemmitteringsyrkandet röstades ned och många ledamöter skyndade sig ut att för att äta tårta.

SveaNor Fastigheter AB hade en vinstmarginal på -188 procent 2011 (senast tillgängliga data). Kommunfullmäktige har inte fått redovisat för sig vilken sorts finansiering ägarna tänkt sig eller vilken roll dotterbolagen kommer att ha (Haninge Life Fastigheter AB har inga anställda och är inte ens registrerad för f-skatt).

- När ledande politiker inte vill kännas vid vilka företag som ska vara inblandade i ett byggprojekt till ett värde av 2,5 miljarder kronor, trots att kommunen tar en stor ekonomisk risk, finns det fog för oro. Samma ansvarslöshet och brist på koll bland politikerna möjliggjorde Formator-skandalen under 1990-talet, då hela kommunen gick i konkurs och kastades ned i ett mörkt hål av nedskärningar och total kris i alla verksamheter, påminner Mattias Bernhardsson (RS).

Mattias Bernhardsson (RS) har, efter samtal med fackliga i byggnads, riktat ett krav till huvudentreprenören att de enligt 38-40 §§ i medbestämmandelagen sluter ett frivilligt MB-avtal med Byggnads, så att facket kan granska förutsättningarna för inhyrningen eller entreprenaden samt under vilka villkor arbetet utförs.

Rättvisepartiet Socialisterna fortsätter ta strid för kollektivavtal och trygga jobb.

RS Haninge

Läs också:
> RS tar initiativ för trygga jobb inom transport- och logistik i Haninge
> RS synar kommunledningens försök att fördröja krav på kollektivavtal
> Nära att krav på kollektivavtal går igenom i kommunfullmäktige
> Seger: Alla anställda i privat hemtjänst får kollektivavtal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.