onsdag 19 mars 2014

Vinstregn över friskolorna

Av Robert Bielecki

Riskkapitalbolagägda friskolor fortsätter att håva in storkovan. Årsredovisningarna för de tre största friskolebolagen, Academedia, Internationella Engelska Skolan och Kunskapsskolan, visar på en sammanlagd omsättning på över 7 miljarder kronor.

EQT-ägda Academedia, den i särklass största friskolekoncernen med 42 850 elever i grund- och gymnasieskola, omsatte allra mest – hela 5 125 miljoner kronor. Resultatet efter skatt mer än niofaldigas, jämfört med läsåret 2011-2012, till 143 miljoner kronor.
Academedias vd, Marcus Strömberg, räknar med att omsättningen ökar med minst 60 procent de kommande tre till fyra åren.
– Vi ser bland annat möjligheter att driva förskolor i övriga Norden och resten av Europa. Jag skulle inte bli förvånad om vår omsättning uppgår till 8–9 miljarder kronor inom tre till fyra år, säger han till tidningen Dagens Industri den 12 mars.

Samtidigt som det stora välfärdsrånet tillåts fortgå fortsätter även de stora problemen som kommer i samband med en privatiserad skola. En granskning som Skatteverket under 2011 gjorde av flera riskkapitalbolag, däribland EQT, visar att företagen utnyttjar en lucka i den svenska skattelagen, vari de genom interna lån i dotterbolag i utlandet kan få bolagsskatten att försvinna. Den granskningen visade att 10 miljarder skattekronor gått förlorade.
Den största andelen av friskolebolagens omsättningar kommer dessutom från elevpengen som kommunerna delar ut, vilka i sin tur kommer från skattebetalarnas plånbok. Elevpengen borde med alla rimliga mått mätt gå till undervisning, skolmaterial och till själva verksamheten, men går istället till aktieutdelningar och skattefiffel för att på så vis få ut än mer pengar i ren vinst.

Friskolor ratar dessutom elever som verkar stökiga eller är i behov av särskilt stöd, vilket bland annat tv-programmet Uppdrag Granskning kunde visa i höstas, eftersom de eleverna skulle kräva mer resurser. Det kostar för mycket att vara ”ett problem”, tycker friskolorna. Det skapar en segregering mellan den kommunala skolan och friskolan, vilket innebär att den likvärdiga skolan går förlorad.
Skolor i arbetarklassområden, såsom i förorter, är de som får betala det högsta priset för friskoleeländet. PISA-undersökningens resultat visade dessutom att de länder med en hög andel friskolor (exempelvis USA, Sverige och Storbrittanien) var de med sämre resultat.

Den extremt avreglerade välfärden i Sverige innebär en utarmning av den offentliga sektorn, där innefattande skolan. När politiker pratar om ”valfrihet” är det bara bolagens frihet att maximera vinsterna de pratar om. Alla bolag har som yttersta mål att tjäna så mycket pengar som möjligt. Varför kallar dem det själva för ”skolmarknad” om det inte handlar om pengar?
Det är naivt att tro att vinstdrivande bolag inom välfärden kan skapa bättre förutsättningar för elever, personal och alla andra. All fakta visar på raka motsatsen. Det är ingen slump att lärare och övrig skolpersonal är bland de mest sönderstressade, utbrända, pressade och sjukskrivna yrkesgrupperna i Sverige idag, och otaliga rapporter finns att läsa som visar på just det.

Högerpolitikens privatiseringshets, i syfte att maximera vinsten för privata företag, leder den stora majoriteten av befolkningen in på en väg fylld av fortsatta nedskärningar och försämringar. Behovet av en gemensam och enad kamp mot välfärdsplundringen, plundringen som möjliggörs av högerpolitiken och det kapitalistiska systemet, är absolut nödvändigt för att stoppa rovdriften på skola, vård och omsorg. ■

Rättvisepartiet Socialisterna står för:
> Förstatliga skolan och höj lärarlönerna – mer inflytande av lärare, elever och föräldrar.
> Avskaffa skolvalet och skolpengssystemet – resurser efter elevernas behov.
> Nej till religiösa och vinstdrivande friskolor.
> Max 20 elever per klass – satsa på fler och utbildade lärare, specialpedagoger, elevvård och hemspråk.
> Nej till nedskärningar, stordrift och skolsammanslagningar – inför flexibla skolhyror.
> Ersätt kunskapskontroller och betyg med pedagogisk dokumentation och individuell handledning.
> Fritt intag till gymnasium och högskola.
> Nej till borgarnas klasskola med lärlingssystem.
> 200 000 nya offentliga välfärdsjobb.

Läs mer:
> Borgarnas skola i fritt fall
> Högerpolitiken har skapat krisen i skolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.